Debug Tools
Memory: 2,083,016
Time: 1.342564

Barn

BARN ER STØRST I GUDS RIKE!

Vi er så heldige at menigheten har mange dyktige og kreative barnearbeidere! Disse er engasjert i diverse  møter og arrangementer.

Se i undermenyene til høyre for nærmere omtale av disse og Royal Rangers