Debug Tools
Memory: 2,128,952
Time: 0.471817

Om oss

Historikk:
Pinsemenigheten Betania Rakkestad ble stiftet 1. juli i 1939. Før stiftelsesdatoen hadde virksomheten allerede vært i gang i ganske lang tid. Tilholdsstedet den første tiden var i Nedre Nyland. Fra 1946 leide menigheten forsamlingslokalet Solvang til regelmessige møter.

I 1948 kjøpte menigheten sitt eget tilholdssted i Myragata 5. Her holdt menigheten til fram til år 2000, da  ”Åserudgården” i Storgaten 28 ble kjøpt. En omfattende restaurering ble foretatt, og lokalet fremstår i dag som et flott og praktisk menighetsbygg. I kjelleren har barne- og ungdomsarbeidet sin base. Det meste av 1. etg er stilt til disposisjon for Hallvard Hasseløys misjonsarbeid i Ukraina.
I 2. etg - hovedetasjen - finnes møtesal, kafeteria, kontorer og et funksjonelt kjøkken. 

Menigheten Betania Rakkestad teller i dag ca 130 døpte medlemmer ( inkl tilhørige teller medlemmene ca 205).  En rekke forstandere/pastorer og ledende eldste har betjent menigheten i løpet av alle disse årene. Fra 01.01.2009 overtok pastor Nils-Petter Lien stafettpinnen fra David Filtvedt, som da hadde vært pastor i menigheten i 9 år.  Lien fratrådte sin stilling som pastor i Menigheten Betania 31.12.2011. Deretter ble menigheten en periode ledet av Eldsterådet, med Leif Tore Johansen som Ledende eldste. Fra 1. januar 2014 ble Kari og Jan Berg ansatt som pastorpar i menigheten. De avsluttet sin tjeneste hos oss i mai 2019. I august 2020 startet Bjørnar Bromander Adolfsen som pastor. 

Hvem er vi?
Betania Rakkestad er en lokal og selvstendig pinsemenighet. Medlemskap i en pinsemenighet forutsetter personlig tro og dåp. 

Pinsebevegelsen i Norge er et landsdekkende fellesskap av mange lokale menigheter som er lokalisert i alle fylker i landet. Hver menighet har et indre selvstyre. Pinsebevegelsen har også en rekke sentrale råd og komiteer, se www.pinsebevegelsen.no

Pinsemenighetene har i all hovedsak et kollektivt lederskap, og består av forstander/pastor og et eldsteråd. Disse fungerer som menighetens styre og blir valg på demokratisk vis i menighetsmøtet,  etter innstilling fra menighetens ledelse. Ledelsen i Betania Rakkestad består i dag av: Pastor Bjørnar Bromander Adolfsen, Leif Tore Johansen, Nils Harald Filtvedt, Terje Holt og Kjell Anders Førrisdahl. 

Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ. Her velges også ledere for andre deler av menighetens virksomhet, noe som gir lederne den trygghet og forankring de fortjener for å utøve et frimodig lederskap. 

Hva tror vi på?
Vi tror at Bibelen - Guds Ord - er sannhet. På grunn av syndefallet som kom med Adam og Eva, opprettet Gud en frelsesplan for menneskene. Gud sendte sin egen Sønn - Jesus Kristus - for å bringe menneskene tilbake til Gud. Gud skapte oss med fri vilje, men Han ønsker at vi skal velge Han som vår frelser. Pinsevenner legger vekt på at et kristent liv er basert på et personlig forhold til Jesus Kristus. Pinsemenighetene slutter seg til Den apostoliske trosbekjennelsen. 

Pinsevenner praktiserer også det vi kaller troendes dåp, den såkalte baptistiske dåpsformen. Dåpshandlingen skjer på grunnlag av personlig tro og et ønske om å knytte seg til den lokale menigheten som medlem. Pinsevennenes lære er tydelig på at dåpen ikke er en frelseshandling, men at den som døper seg allerede er frelst. Dåpen er derfor en bekjennelses- og lydighetshandling overfor Gud (Romerbrevet 6: 3-8).  

Vi tror på Den Hellige Ånds dåp med tunger som tegn, og at dette er en egen opplevelse etter frelsesopplevelsen. Dette er en ekstra kraft til liv og tjeneste for Jesus Kristus! 

Vi tror på den lokale menighet som en suveren enhet, med ett lokalt lederskap med pastor og eldste.

Hva ønsker vi?
Vi ønsker at flest mulig skal bli frelst og lære Jesus å kjenne. Vi vil nå Rakkestad og omegn med det glade og frigjørende budskapet om Jesus! Vi ønsker at mennesker får se og oppleve at Gud er god, og at Han ikke gjør forskjell på folk! Vi ønsker å vise at dette med Jesus ikke er noe tungt og tregt, men noe som gir livskvalitet i alle livets deler, og i alle aldersgrupper! Evangeliet er først og fremst det gode og glade budskapet! Vi ønsker å være en positiv faktor i miljøet for barn, ungdom og voksne i Rakkestad og omegn!

 

Til alle som leser dette vil vi si:
Du er hjertelig VELKOMMEN til å ta en tur innom oss i Storgata 28! Kom å se hvordan vi har det på våre møter og samlinger.  Kanskje er dette et sted hvor du vil trives og finne deg til rette. Vi håper på å treffe deg!

Ukens/månedens samlinger
Nettsiden viser de ulike samlinger som foregår i Betania. Kort oppsummert er dette:

Søndagsmøte. Her treffes hele menigheten. Det byttes på formiddags- og  kveldsmøter. 

  • En gang pr uke, hver onsdag, samles vi til bønn og undervisning. 
  • Formiddagstreff – seniorer (ca 4. tirsdag i måneden)

  • Barne- og ungdomsarbeidet har  samlinger annenhver fredag. Barneklubben favner de fra 1. - 7. Klasse. På  disse samlingene har vi en fellessamling med sang og andakt, før vi går i forskjellige grupper. Som avslutning serverer vi kveldsmat. Ungdomsklubben er for de som har begynt i 8. klasse, eller er eldre. Her er det andakt, samtale, kiosk, lek og morro.
  • Strikkekafe med et blikk på Israel - dette arrangementet avholdes månedlig unntatt i juli/august.