Debug Tools
Memory: 3,735,696
Time: 1.415090

 

UKAS OPPMUNTRING

 

HVOR HAR DU DIN IDENTITET?

Mange sliter med sin identitet. De har en identitetskrise og vet egentlig ikke hvem de er. Febrilsk er de på leting etter å finne seg selv. De lever  en håpløs situasjon og kan havne i en dyp livskrise.

Noen er på leting etter sin kjønnsidentitet, selv om de er gutter eller jenter. Forvirringen blir total for de som lurer på om de er homofile eller lesbiske og vil prøve det ut, for å finne seg selv – sin egen identitet.

Jeg møter mennesker som har hatt hele sin identitet i jobb eller karriere. Når den tiden er over er deres identitet er borte.  For dem var identiteten jobben eller karrieren. Har du din identitet i noe som forsvinner? Eller har du din identitet i deg selv eller noe som varer til evig tid?

De som bare har sin identitet i seg selv mangler et sikkert fotfeste for livet.

Den kristnes identitet er korset og troen på Jesus Kristus. Bibelen og Jesu fullbrakte verk på korset gir oss full adgang til himmelen. Vår identitet ligger ikke i hvem vi er, hva vi gjør eller hva vi eier, men i vår tro og bekjennelse på Jesus, Guds Sønn. Vi er nemlig borgere av en ny himmel og en ny jord.

For å komme inn i Amerika, må vi undertegne papirer med vår tommeltott.

Fingeravtrykkene beviser hvem vi er. Ingen mønster er like, så falskheter avsløres.

Vår identitet er i Jesus Kristus og ham alene. Jesus er vårt fingeravtrykk til himmelen. Det tror vi på og det hviler vi i. 

 

04.09.17.

Jan Berg

Pastor

-----

 

 

 

INGEN FORDØMMELSE!

”Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, ” står det tydelig i romerne åtte. Ta det til deg, tro på det og lev i det!

Det er nok av ting i livet som fordømmer og bebreider. Det kan mennesker gjøre, men verre er det når anklageren kommer med sin dom og fordømmer. Han har en stemme som virker så sann og ekte, at vi lett kan bli et bytte for hans fordømmelse og angrep hvis vi ikke er våkne.

Hvis djevelen angriper og fordømmer deg, så stå ham imot, fast i troen. Da skal han vike, sier Guds ord.

La ikke Satan fordømme deg eller anklage deg. Et gram Guds ord veier mer enn tonnevis av menneskelige ord og meninger. Det veier mer enn djevelens fordømmelser også.

Verken du eller jeg er fullkomne. Det blir vi ikke før vi kommer til himmelen, men vi vil leve i troen på Guds Sønn, Jesus Kristus og ha et godt liv sammen med ham som har lovet liv i overflod.

La ordene synke ned i deg og takk Gud for ” det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus…”

Ha en velsignet uke!

Jan Berg

Pastor

 

06.02.17.

-----

LIVETS BOK HOS GUD!

Det skrevne ordet står i boka til alle tider, men det talte ordet høres der og da. Det skrevne ordet når lenger enn det talte.

Gud har en bok. Den heter Livets Bok! Salig er den som har sitt navn innskrevet i den. Nå er det ikke slik at Livets Bok ligger åpen overalt, så hvem som helst når som helst kan skrive seg inn i den.

Det er Gud som skriver navnene inn i Livets Bok! Han vet fra evighetens morgen av hvem som kommer til å ta imot Jesus som sin Frelser og hvem som forkaster ham. Derfor har han skrevet navnene inn på de som tar imot, før verdens grunnvoll ble lagt.

Dette kan føre til spekulasjoner om noen er forutbestemt til frelse og andre til fortapelse. Men det tror vi ikke. Det er mer sannsynlig at Gud forut så og ikke forut bestemte.

Ditt navn står i boka hvis du har tatt imot Jesus som din Frelser. Verken mennesker, djevelen eller åndsmakter kan stryke navnet ut. Det er skrevet med Guds evige penn og kan aldri viskes ut av det sterkeste og beste viskelær.

Jesu apostler kom engang begeistret tilbake til Jesus og berettet at til og med ”de onde ånder er lydige i ditt navn.”  ”Gled dere ikke over at åndene er dere lydige, men gled dere over at navnet deres er skrevet inn i Livets Bok hos Gud!” Det var Jesu svar til dem.

Vi har mye å takke Gud for og glede oss over, men vårt største gledesemne er nettopp det:

”At navnene våre er skrevet inn Livets Bok!”

Vårt oppdrag er å vinne nye mennesker for Jesus, så deres navn står tydelig i Guds bok!

Ønsker dere en velsignet uke!

Jan Berg

Pastor

11.10.16.

-----

 

 

”VI FORKYNNER KRISTUS, GUDS KRAFT OG GUDS VISDOM! ” 1. KOR.1,25

Paulus kom til menigheten i Korint med  budskapet om Jesus, som verdens Frelser og Guds Sønn. Han forkynte evangeliet i Ånd og kraft. Mennesker kom i syndenød og mange kom til troen på Ham.

Korint var en by der synden florerte. Uttrykket ”å leve på korintisk vis” var betegnelsen på synden og urenheten som preget byen.

Paulus kom verken med menneskelig visdomstale eller med formanende ord, men forkynte budskapet om Jesus ”i ånds og krafts bevis.” Mange både hørte og så evangeliets forvandlende kraft til frelse og helse for fortapte syndere. Paulus ble 18 måneder i Korint etter at Gud åpenbarte seg for ham i et syn. Korintiermenigheten ble født og etablert.

”Vi forkynner Kristus korsfestet!” Budskapet er til anstøt for jøder og en dårskap for hedninger.(1,23)  Men, de som tok imot Jesus som sin Frelser opplevde evangeliets frigjørende kraft og glede.

Paulus talte ikke med kloke og menneskelige visdomsord, ” for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft.” ( 1,17)

Paulus tok et oppgjør med usunn Kristus-forkynnelse. Falske profeter som forkynte ”en annen Jesus, hadde en annen ånd og et annet evangelium,” tok han avstand til og advarte kraftig imot.

Porten til himmelen er trang og veien er smal, men den er bred nok for alle som påkaller Jesu navn til frelse. Dette budskapet har vi fått i oppdrag å forkynne. Først av Jesus i Misjonsbefalingen og deretter som en påminnelse gjennom Paulus.

Vær med i bønn at forkynnere er tydelige i Jesus – forkynnelsen, så mennesker blir frelst og unngår fortapelsens gru!

Hilsen Jan Berg

Pastor

09.10.16.

-----

 

 

 

”ALT NYTT BEGYNNER MED KAOS!”

Den norske pedagogen og skolereformeren Mosse Jørgensen har et poeng i denne uttalelsen. Selv om det gjelder skolen og framtiden, så kan setningen brukes i mange sammenhenger.

Kaos fører til et vendepunkt eller likegyldighet, der alt er som før. I en kaotisk hjerne kan det være så mye kaos at alt blir som et tåkehav. Den som har kaos verken ser eller forstår noe.

Men når det er sagt, så kan kaos føre til noe fullstendig nytt. Tenk på en rusmisbruker, en kriminell, et overgrepsbarn, en som har ligget under psykopatens tyranni i årevis. Noen av dem får profesjonell hjelp til å starte et nytt liv, selv om skyggene fra tidligere erfaringer av og til stenger for sola og frigjørende glede.

Mange i den kategorien som jeg nevnte møter Jesus. Han er Herre over enhver situasjon og setter mennesker fullstendig fri fra synd og kaos, slik at alt blir fullstendig nytt.

Det var full kaos da Jesus ble dømt på usanne indisier i Jerusalem da han var i trettiårsalderen.

For fariseerne og skriftlærde var det kaos. Også for yppersteprestene og Pontius Pilatus som dømte Jesus til korsfestelse. Det var kaos i hele nasjonen, for Jesus kalte seg for Menneskesønnen og gjorde under og mirakler framfor å utfri jødene fra romerriket.

I Jesus var det ikke kaos. Han vandret etter Guds plan og vilje blant kaotiske mennesker som forkastet Ham som Guds sønn og verdens Frelser.

Hos Gud var det heller ikke noe kaos. Han visste hvilken behandling Sønnen ville få og hadde til enhver tid full kontroll og oversikt.

Selv om alt så ut som kaos under påskedagene da Jesus ble forrådt, dømt, korsfestet og sto opp igjen fra den tomme graven, så førte dette ytre kaoset til frelse for fortapte syndere.

Er det kaos i sinnet og hjertet ditt? Gå til Jesus med det. Når alt begynner med kaos, så blir  alt nytt når du kommer til Jesus med dine byrder. Jesus sier: ”Kom til meg med alle dine byrder og jeg vil gi deg hvile!”

 

Jan Berg

Pastor

 

03.10.16.

-----

 

BARE EN METERSTOKK!

Det er millioner av meterstokker i verden som benyttes daglig. Alle av dem er en meter. Om jeg kjøper en meterstokk i Amerika, Afrika, Asia eller Europa, så er en meterstokk 100 cm. Alle kan benyttes hvorsomhelst. De har internasjonale mål.

Men, hvis alle meterstokker skulle vært laget av en kopi som er laget av en kopi fra en kopi fra en kopi osv., så vil meterstokken etter hvert gradvis bli lengre eller kortere. Da er den ikke lenger produsert ut fra den ene, korrekte meterstokken, som er mal for alle meterstokker. Bare meterstokker som har mål etter malen blir korrekte.

BARE EN GUD!
Gud er selve malen i kristenlivet. Verken avguder eller mennesker er noen mal. Også kristne er ”bare kopier” etter malen. Å etterligne kristne fører ikke til frelse. Gud er malen. Han ga sin Sønn til soning for våre synder. Erstatning fører mennesker bort fra malen og normalen.

BARE EN JESUS!

Bare en Jesus er verdens Frelser og Guds Sønn. Han har tilnavnet Kristus. Det betyr Den Salvede. På Jesu tid var det mange som hette Jesus. Det er det i dag også, men ingen av dem kan innta plassen til Guds Enbårne Sønn, Jesus Kristus.

Hvis ikke Bibelens Jesus er selve malen, vil det bli ”mange slags kristne” med begrunnelse i at ”enhver er salig i sin tro.” Det står ikke i Bibelen og er så misvisende som det kan bli.

PÅ SAMME MÅTE
som det er en original meterstokk som alle meterstokker er bygget ut fra, så er det kun en original Gud og Jesus! Ingen kan erstatte Den Allmektige Gud og Sønnen Jesus. Uten troen på Jesus, som Guds Sønn og Frelseren, kan ingen bli frelst.

FRELSEN
kommer fra Gud! Han ga sin Enbårne Sønn til soning for verdens synd. Derfor lyder det i Skriften: «Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst!...»

Ønsker deg en velsignet uke!

 

Jan Berg

Pastor

26.09.16.

-----

 

 

 

 

HØSTEN ER STOR….

Skogen bugner av store, søte, saftige og sunne bær. De er fulle av antioksydanter. Hvem som helst kan plukke inn så mye de vil. De er tilgjengelige for alle. Blåbær, tyttebær og villbringebær. Vi har plukket inn i bøtter og spann. Så deilig å ha på lange høstdager og vinterkvelder.

Men Jesus taler om en stor høst som er langt viktigere enn å plukke bær i skauen. Bygda bugner av menneskesjeler som skal høstes inn i Guds rike. Hvem som helst kan være med når og hvor det passer for den enkelte, for å vinne mennesker for himmelen.

”Noen sår og andre høster,” sa Jesus. ”Andre har sådd og dere har kommet inn i deres arbeide.” Tenk om vi kan være med å høste det som ble sådd i barnehjerter for mange år siden. Såkornet ligger i jorda. Det har spirekraft i seg. Når vårregnet spruter i bakken og sommersola varmer for fullt, blir det liv i hele naturen.

Vi er i bønn for bønnebarna og for alle som har hørt budskapet om Jesus på søndagsskolen og i ungdomsmøter. Tiden er inne for innhøstning nå.

Gud trenger høstarbeidere. Han kaller sine tjenere inn i bønnens forunderlige og vidunderlige verden. Han ønsker å åpenbare sine planer og tanker, og utruste den enkelte med kraft og nådegaver.

Ikke alle har krefter og helse til å være med i menighetens allsidige arbeide, men alle kan være med i bønn. Når vi vet at ”bønnen er nøklen til Nådens dør,” så er bønnearbeidet det aller viktigste vi kan gjøre.

Å be for høstarbeiderne i barne- og ungdomsarbeidet er viktigere enn det vi forstår. Når vi ber, arbeider Den Hellige Ånd med å overbevise mennesker om synd og å peke på Jesus som verdens Frelser.

Menigheten har Strikkekafe, formiddagstreff, Alpha, offentlige møter og andakter på Skautun.

Overalt er det mennesker som skal høstes inn i himlenes rike.

Vil du være med? Kontakt en av oss hvis det er noe du kan tenke deg å være med i.

”Arbeid mens det er dag! Natten kommer da ingen kan arbeide!” Det er Jesu egne ord.

Den antikristelige natt kommer fort! Vi  merker at sola er i ferd med å gå ned bak horisonten og kveldskyggene blir lengre og mørkere.

Men for Guds barn venter den største herligheten: ”En evighet sammen med Jesus!”

Jan Berg

Pastor

18.09.16.

-----

VELSIGNELSE ! 

 

Kan du forklare hvordan to brød og fem fisk kunne mette 5000 menn, pluss kvinner og barn? Mulig det var 15000 mennesker som fikk all den maten de trengte. Det ble mer enn nok til alle. Jesus ba disiplene å samle inn det som ble til overs. Ikke noe skulle kastes. 12 kurver fulle ble det! 

 

Hvem kan forklare et slikt fenomen? All sunn fornuft sier at det er umulig. Matematikere og revisorer har ingen formel for et slikt regnestykke. Det kan ikke forklares, men bare erfares. 

 

En annen gang mettet fem brød og noen småfisk 4000 menn utenom kvinner og barn. 7 fulle kurver ble samlet inn etter at alle hadde spist seg mette. 

 

Guttungens matpakke dekket sulten til alle menneskene. Hvordan kunne det skje? Brødene og fisken ble gitt til Jesus. Han velsignet det! Alle ble mette! De fulle kurvene viste Guds allmakt og raushet. 

 

Dette er historisk bekreftet og nedskrevet i Bibelen. Vi leser og blir begeistret. Men, ingen kan forklare hva som egentlig skjedde. Det lille ble til mye og det mye ble til enda mer. Slik virker Guds velsignelse. 

 

La oss lære av det og bruke det i vår hverdag. La oss stille det vi er og har til disposisjon for Jesus. Når han velsigner det, så øker det på en uforklarlig måte. Det dekker vårt eget og andres behov i overflod. 

 

Det er vi selv som bestemmer om vi vil leve i denne velsignelsen. Jesus dekker ikke bare vårt ytre behov. Han dekker også vårt indre, for ” vi er velsignet med alle de åndelige velsignelser som er i himmelen i Kristus Jesus!” Ef. 1,3. Tenk på det!  

 

Ta imot! Takk Gud! Lev det ut! Tro på Ham! Still alt du er, eier og har til tjeneste for Ham! 

Nå Gud velsigner, blir vi mettet av Guds velbehag og godhet! 

 

Jan Berg 

Pastor 

11.09.16. 

-----

 

 

HVA VILLE JESUS HA GJORT? 

 

Det spørsmålet bør vi stille oss hver gang vi lurer på noe. Jesus hadde alltid det rette svaret til alle mennesker i alle situasjoner. Han refset de skriftlærde og besvarte fariseernes spørsmål. De ble helt målløse og sa: ” Han taler ikke som andre mennesker!” 

 

Jesus hjalp de hjelpeløse. Syke, besatte og undertrykte legte han og ga dem frihet. ” Jesus gikk omkring og gjorde vel…” Det kan også vi gjøre. Overalt er det mennesker som trenger å bli møtt med godhet og en hjelpende hånd. 

 

Men Jesus hadde noe mer. Han var fylt av Den Hellige Ånd, for Gud var med ham. Den Ånden som fylte Jesus er den samme Ånden som fyller oss mennesker i dag. Riktignok var Jesus Guds enbårne Sønn, som ingen kan sammenlignes med. Men, Den Hellige Ånd som fylte Jesus er den samme Hellige Ånd som fyller oss i dag. 

 

Med den Ånden i oss og med et hjerte som brenner for andre, kan vi også gå rundt omkring å gjøre vel. Vi kan ikke som Jesus verken helbrede, drive ut onde ånder eller vekke opp døde mennesker. 

Men, vi kan be for mennesker, samtale med dem og rekke ut en hånd til de som trenger en hånd å holde i. 

 

Midt i det hele kan vi be om visdom: ” Jesus, hva ville du ha gjort i mitt tilfelle ? ” ” Jesus, gi meg din visdom til å møte mennesker med de rette ordene og riktige holdningene!” 

 

Bønnen til Jesus om visdom ” akkurat nå, ” merkes når ” Ånden kommer den skrøpelige til hjelp….” 

Er det ikke nydelig når du kjenner at du plutselig ser og forstår løsningen, og kan formidle den til de som trenger de rette forløsningsordene! 

 Be fortsatt: ” Jesus, hva ville du ha gjort? ” Ta også tid til å lytte så du kan ” høre hva Ånden sier til menigheten….” Ånden roper ikke høyt, men visker lavt. Sørg for så mye indre ro at du  skiller Åndens røst fra de mange andre stemmene som roper høyt! 

 

Jan Berg 

Pastor 

 

05.09.16.  

-----

BIBELEN ALENE!

Jeg er mektig imponert og fascinert av Bibelen – Guds levende Ord. Den er elsket og hatet av millioner. Noen brenner den og andre blir martyrer for den. Bibelen er og blir verdens mest solgte bok.

Kristne i mange land har ingen Bibel. Det står øverst på deres ønskeliste. I Norge har vi mange forskjellige bibelutgaver. Vi kan lese og studere og la Guds levende Ord skape forandringer i våre hjerter og sinn.

Gud har inspirert forskjellige sekretærer til å skrive Bibelen. I en periode av 1500 år skrev 40 ulike forfattere. Bibelen er et bibliotek av bøker. 39 bøker i det gamle testamentet og 27 i det nye. De 66 bøkene forteller sannheten om Gud og Jesus, skapelsen og frelsen, fortapelsen og himmelen, evigheten og profetiene.

Gud har talt på forhånd i detaljer gjennom profetene om sine planer og tanker. Han har også fullført dem.

Innholdet i Bibelen er unikt. Jeg har lest den flere ganger fra perm til perm og kjenner innholdet. Likevel er jeg like sugen på å bli mer kjent med Bibelens innhold, fordi Ordet er levende og åpenbarer Den levende Gud.

Vil du leve et rikere åndsliv, så fordyp deg i Guds Ord. Du fordyper deg i Gud selv. Jo mer du leser, jo mer får du lyst til å lese. Ordet fornyer sinn  og tanker, hjerte, sjel og Ånd. Det gir større glede, fred og frihet i hverdagen.

Avsett tider til å møte Gud i Ordet og bønnen ! Begge delene ligger og venter på oss! Du kan innta nytt land og komme på nye områder som du før aldri har vært på.

Gud velsigne deg i din fordypning!

”Den som leter han finner,” sa  Jesus.

Jan Berg

Pastor

10.08.16

-----

 

SÅTID OG HØSTTID!

I Guds rike er det såtid og høsttid samtidig. Såkornet blir sådd i hjerter som hører evangeliet. Det spirer og gror gjennom sommeren. Først i den svarte jorda før det blir synlig og høstes inn når frukten er moden.

Hos andre har såkornet lagt i hjertejorda i årevis uten at de har tatt imot Jesus som sin Frelser. Men gjennom forbønn påvirkes de av Den Hellige Ånd. Ånden peker på Jesus og minner dem om deres synd. Ånden veileder dem til Jesus, så de søker frelse og frihet fra syndens makt. Såkornet modnes og plutselig er de klare for å høstes inn i himmelens rike.

Vi har fått i oppdrag av Jesus og vinne fortapte syndere for ham. Det er både såtid og høsttid  i Guds rike. Ikke enten eller, men begge deler samtidig. Slik er det i Guds menighet og Guds rike.

Såkornet såes i barnehjerter. Vi ber at barn og ungdom opplever Jesus og høstes inn i Guds rike. Vi kan ikke stresse noen til å søke frelse, like lite som vi kan stresse et eplekart til å bli modent før tiden.

Dette er utfordringen vår utover denne høsten! Ja, gjennom hele året i år etter år!

Sammen vil vi be om en rik tid i Betania, en tid hvor mennesker søker Jesus til frelse og åndelig fornyelse. Her kan alle være med i arbeidet. Ingen er for gamle eller for unge.

Lykke til der du er!

Jan Berg

Pastor

 

10.08.16.

-----

” Vanen forsoner oss med alt!”

 

Denne uttalelsen kommer fra Edmund Burke, engelsk statsmann og forfatter. 

Vi trenger ikke å tenke lenge og grundig før vi er enige. Det gjelder alle områder i livet, fra det verdslige til det himmelske og åndelige.

 

Vi styres ofte av våre vaner og ”vonde vaner er vanskelige å vende!”

 

Vhar sikkert vært i situasjoner der våre vaner styrer oss. Det er godt å være positive vane- mennesker, men det er uhyggelig å bli negative vane-mennesker. Hvem er herre i våre tanker, sinn og hjerter? Er vi styrt av andre eller styrer vi oss selv?

 

Det er fornuftig å be og jobbe effektivt for å komme ut av vonde og dumme vaner, for å komme inn i gode og fornuftige vaner.

 

Jesus var et både vane – menneske og ikke vane- menneske. Han var vane-menneske som oppsøkte Guds hus og levde daglig i nær bønnekontakt med sin Far.

 

Men Jesus brøt tradisjoner og fikk mennesker ut av vonde og onde vaner, særlig vaner som var knyttet til synd og umoral.

 

Vanen forsoner oss med at vi er Guds barn ved troen på Jesus Kristus! Sørg for at vanen ikke blir en selvfølge – en slik vane at du synder på nåden så synden og djevelen leker med deg.

 

Det er en vane å være frelst, men la det aldri føre til selvsikkerhet og egenrettferdighet.

”Av nåde er vi frelst!” ”Ved troen på Jesus Kristus!” Det bør alltid stå som et lystårn som skinner for oss i mørket!

 

Da blir vanen å være Guds barn en sunn vane og ikke en uvane!

 

 

Jan Berg

Pastor

06.08.16.

 

-----

 

GOD SOMMER!

Sommeren er kort i Norge! Benytt dagene max og nyt hvert øyeblikk! Høsten kommer før vi vet ordet av det. Etter en god sommer er vi motivert til å møte høstens gleder, vakre farger og utfordringer. Men nå ønsker vi oss en god sommer med sol og varme, bading og grilling, fisking og fellesskap!

Gud ønsker mer enn noe menneske at vi skal ha god helse og dager med glede og lykke. Nå kan ikke vi styre alt, heldigvis. Vi må ta dagene som de kommer, men vi kan selv legge til rette så godt vi kan og gjøre vårt beste så hver dag skal bli så god som mulig.

Hver dag er en gave fra Gud! Dagen har tjuefire timer. Hadde dagen vært lenger, ville vi blitt for slitne og hadde den vært kortere, så ville vi ikke blitt slitne nok til å legge oss. Gud har tilpasset døgnet til det beste for oss, selv om vi på lyse sommernetter glemmer både tid og sted. Men, med sommerens hvilemodus går det gjerne bra.

Vi husker hverandre i bønn gjennom sommeren også. Når virksomheten blir redusert, da arbeider djevelen allikevel for fullt. For hver dag som går, så vet han at han er en dag nærmere sin evige mørke tilstand borte fra Gud og mennesker. Da kan han ikke mer bruke sin ondskapsfulle makt mot enkeltmennesker, familie, menighet og samfunn.

I hele juli blir det bønn i Betania hver onsdag kveld. På den måten våker forbedere over Rakkestad i bønn for menigheten og bygda.

Jeg anbefaler alle å lese Guds Ord i ferien. Å ta ferie fra Bibelen er som å ta ferie fra mat. Vi blir utmagret og slappe. Den næringen som Bibelen gir til sjelen, Ånden og sinnet er mer betydningsfull enn det vi ofte tenker og føler.

Sommertid er ikke en tørketid for de som lever ved kilden!

Gud velsigne deg med håp og ønske om en god sommer!

 

Jan Berg

Pastor

-----

 

 

 

GLED DERE ALLTID I HERREN… Fil.4,4!

For en oppfordring av apostelen Paulus! Til menigheten i Fillippi! Er det mulig? Gjelder bibelordet i dag også?

Ja! Ordet står urokkelig fast!

Paulus sier løsningsordet: ”Gled dere i Herren!”

Den gleden er ikke en ytre ”ta-seg-sammen”- glede ved å sette opp et kunstig smil eller et unaturlig pokerfjes.

Gleden Paulus her snakker om ”kommer innenfra.” Gledens Gud fyller sine barn med sann og ekte glede. Gledens barn har en indre gledeskilde som ikke-troende mennesker mangler.

”Gleden i Gud er de kristnes styrke.” Den berører alle som ”setter sin lit til Herren av hele sitt hjerte.” Denne indre freden og gleden kan verdens mennesker aldri forstå eller finne i vannløse brønner.

Jeg har sett hardt rammede mennesker utstråle en indre fred og glede som egentlig er mot all sunn fornuft. Bak bitre og såre tårer utstråler de en dyp, indre glede. Det er gleden i Herren, som er deres styrke.

Den gleden er ikke på grunn av kompetanse eller at de er spesielt gode mennesker, men den har sin rot i Jesus Kristus. Han er den sanne gledessprederen mens djevelen er den ekte gledesdreperen.

Ta for deg Salme 118,24 hver morgen: ”Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde og glede oss på den.”

Du kan ”øse vann med glede av frelsens kilder!”

Guds gledeskilde blir aldri tom. Øs av kilden og spre din glede til andre mennesker.

”Glede” er en av Åndens frukter i Gal.5,22. La deg bli fylt med Den Hellige Ånd.

Da vil du alltid være istand til å glede deg i Herren for Den Hellige Ånd er inni deg.

Gud velsigne deg rikelig med sin fred og glede!

Jan Berg

Pastor

30.05.16.

 

 

 

 

 

 

 

LØGN – SANNHET!

”Si sannheten, så slipper du å tenke over hva du har sagt! ” Det er kloke ord. Ta de med deg og lev etter dem. De som har kommet inn i en ond sirkel med å lyve, vil før eller senere glemme hva de har sagt og bli stemplet som løgnere.

”Løgn er det verste jeg kan tenke meg, gutten min,” sa min far til meg i en viss alder. ”Lyver du for meg en gang så vet jeg ikke når du lyver eller snakker sant.”

Bibelen er tydelig på løgn og sannhet. Pontius Pilatus stilte spørsmål til Jesus under avhør Skjærtorsdag: ”Hva er sannhet?” Det er et riktig  og viktig spørsmål.

Vi hører stadig om to parter som sier det motsatte av hverandre. Enten har noen glemt noe, eller så taler de hvite nødløgner eller direkte lyver rett opp i ansiktet til mennesker. Det går an å lyve så mye at en selv glemmer hva som er løgn g sannhet. Det er mulig å gå inn i en usunn og usann virkelighetsbeskrivelse som er tuktet på løgn og fantasier. I verste fall trekkes noe fra her og legges til noe der, og plutselig får hele historien en fordreid virkelighet.

”Jeg er sannheten,” sa Jesus. Han er sønnen til selve Sannheten. Vi som er Guds barn er barn og sannheten og har ”sannhetens ånd i oss.” Da er løgn totalt utelukket.

Jesus kalles ”Sanndru! ” Det var verken svik eller løgn i Jesu ord og handling. Han var ekte, sannn og redelig tvers igjennom.

Vi har fått ”sannhetens ånd.” Når den bor i oss bedrøver vi Den hellige ånd om vi lyver. Da trekker Ånden seg bedrøvet bort og vi sitter igjen som svarteper. Ingen velsignelser og ingen gudsnærvær.

Guds levende menighet er kalt for ”sannhetens støtte og grunnvoll!”

Hvor skal mennesker finne sannheten om de ikke finner den blant kristne og i Guds menighet? Vi har alle ansvar i å være sanne og ærlige, så vi bygger tillitt til de som aldri går i Guds hus.

”Legg derfior av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer.» Ef. 5,25

”Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.” 3. Joh.4

….” Kan bli medarbeidere for sannheten.” 3.Joh.8  b

JAN BERG

-----

 

 

 

BRØNN SOM ALDRI BLIR TOM!

På hytta til Karis foreldre var det to brønner. Den ene var bare etthundremeter fra hytta og den andre var en rotur og tohundremeter borte.

Det var alltid enklest å hente vann fra den brønnen som lå nærmest og var enklest å hente fra, selv om den lå på skrå i ulendt terreng. Men, det var bare et problem med den brønnen. Den hadde mer en nok av vann etter snøsmelting og store nedbørsmengder. Når det ble tørke og vi virkelig trengte vann, da var brønnen tom og til ingen nytte.

Den andre brønnen var det alltid vann i. Nok til alle hyttene på hele feltet, selv om sola strålte i mange uker og nedbøren uteble. Da ble det en rotur og en gåtur, men også nydelig kaldt kildevann fra en levende brønn. Nam nam! Det smakte godt!

Det er mange ulike brønner i verden. Brønner som ikke holder vann, står det skrevet om i Jes.2. Tenk noe så skuffende og fortvilende! Senke ei tom bøtta ned i brønnen og dra den tom opp igjen. Det gjorde jeg og mange andre i verdens brønn som er full av tomhet og menigsløshet.

Guds brønn er alltid full av vann. Jesus er den levende kilden, som gir friskt vann og liv til alle som kommer til ham. Han er den levende brønnen. ”Hver den som drikker av verdens brønn, skal tørste igjen,” sa Jesus. Han tilføyde: ”Men den som drikker levende vann av Guds brønn skal aldri mer tørste, for det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.”

Kvinnen ved Sykars brønn, som levde i hor, fikk det levende vann av Jesus. Hun løp ut i byen og ropte: ”Jeg har møtt en mann, en profet  som fortalte meg om hele mitt liv. Han skulle vel ikke være Messias? ”

Det var Jesus! Hun var begeistret og mange kom til troen  på ham!

Vi vil drikke det levende vannet. Det blir en levende kilde med evig liv inni oss, så vi sier til mennesker vi møter:

”Kom og drikk av dette vannet, så vil du aldri mer tørste!”

 

Jan Berg

Pastor

20.05.16.

-----

 

 

 

KOM MAI DU SKJØNNE MILDE!

 

For en måned! Sydentemperatur og eksplosjon i naturen. På et øyeblikk er det grønt og frodig overalt. Så vakkert og nydelig. Fargerike blomster spretter opp av svart jord og grønne enger.

Himmelblå hvelving og grønnkledt jord. Jord og himmel møtes.

 

Jens Book Jensen synger i bakgrunnen: ” Det er Norge i rødt, hvitt og blått…”

Han synger med en innlevelse og et engasjement som girnasjonal følelse og takk til Gud.

Minnene og friheten var ekstra kjærkommen like etter krigen da plata ble lansert!

 

” Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma…” lød det i bilradioen min sist søndags morgen, tre minutter på sju. Jeg kjørte fire timer i vakker natur til formiddagsmøte i Betania. Salmen løftet meg inn i tilbedelse og takk til Gud for vi er en selvstendig nasjon.

 

Frigjøringsdagen 8.mai og Grunnlovsdagen 17.mai bør vi feire og takke Gud for. Noen har kjempet for vår frihet og mange har ropt til Gud om utfrielse fra fiendens okkupasjon.

 

Mai byr på Kristi himmelfartsdag med løfte om Åndens kraft og Jesu gjenkomst. For en dag og hvilke løfter!

 

Endelig kommer pinsa med pinseånd, pinsekraft og pinseunder. Jesu mor og brødre ble døpt i Den Hellige Ånd og ild. De mottok kraft til å være Jesu vitner og talte i tunger. Det samme gjorde alle apostlene, kvinnene som fulgte Jesus og hele flokken på etthundreogtyve.

 

Guds menighet ble født i Ånd og ild. Peter holdt en flammende tale om Jesus. Mange søkte frelse og tretusen ble døpt den dagen. Guds ord fikk makt og framgang og menigheten vokste ved Den Hellige Ånds hjelp….

 

I århundreder har dette budskapet om Jesus blitt forkynt for generasjoner etter generasjoner.

 

 er det vår tur til å leve i kraften og bringe dette budskapet til mennesker som enda ikke har møtt Jesus og blitt kjent med ham.

 

For et oppdrag som Gud har betrodd oss!

 

Og hvilke løfter om kraft og styrke som Gud lover oss alle dager!

 

 

Jan Berg

Pastor

12.05.16.

 

 

-----

VENTETIDEN!

Ventetiden kan noen ganger være lang og  andre ganger kort. Det kommer an på hva og hvem vi venter på.

For den syke som venter på sykehusinnleggelse kan ventetiden føles endeløs. For den som venter på en elektriker kan ventetiden bli altfor kort, hvis ikke alt er klart før elektrikeren kommer.

Venter du på noe spesielt? Vi har vel alle faser i livet der vi venter på ett eller annet. En sønn eller datter, et barnebarn eller et oldebarn som skal komme på besøk.

”Den som venter på Herren får ny kraft. Han løfter sine vinger likesom ørnen….” Det er et flott bilde

Vi var nylig i Sunnmørsalpene. Store kongeørner kretset like over hodene våre. Et imponerende syn. De bredte ut vingene og ble båret av vinden. På et øyeblikk var de over store områder, klar for å stupe ned etter bytte. Ingen kraftanstrengelser, men med utstrakte vinger mot vinden, manøvrerte de seg mesterlig avgårde. For en framdrift!

Se for deg Jesu mor, hans brødre, de elleve apostlene og noen kvinner som var i bønn på øvresalen i tiden mellom Kristi himmelfartsdag og pinse. Antallet økte til etthundreogtyve. De ventet på den Åndens kraft som skulle gjøre dem til vitner om Jesus. Midt i ventetiden valgte de en apostel etter Judas, mens de fortsatte å be og vente.

Ventetiden ble i ti dager. Da falt Ånden over dem alle. De mottok kraft og begynte å tale i nye tunger. Ånden ga dem et nytt språk. De talte om Guds store gjerninger på et språk de aldri hadde lært, men som de tilreisende fra forskjellige land og kontinent forsto.

Gud trenger mange forbedere i ventetiden før Jesus henter oss til himmelen. Vi du være med å be for menigheten, Rakkestad og landet vårt i denne tiden hvor mørkets krefter inntar store områder i landet vårt?

Gud leter etter forbedere som benytter ventetiden til å være lys i mørket og salt mot forråtnelsen.

Hva bruker du ventetiden til?

Vil du bruke den slik Jesu mor og brødre brukte den sammen med apostlene og noen kvinner? De var i bønn og ventet på Åndens kraft til å være vitner om Jesus. De ble ikke skuffet, men mottok kraften da ventetiden var over. Du vil heller ikke gå skuffet bort når du bruker tiden på rett måte.

JAN BERG

Pastor

09.05.16.

-----

 

KRISTI HIMMELFARTSDAG

har dessverre blitt kirkens og menighetens tapte skanse. Få vet hvorfor vi feirer den meget viktige og betydningsfulle dagen. For de fleste har den blitt en rød dag på kalenderen, som innledningen til en langhelg for de som kan ta fri helt til mandag.

Den tapte skansen trenger vi å ta tilbake. For få år siden så var det felles Østfoldstevne på Kristi Himmelfartsdag. Folk kom fra alle kanter for å høre budskapet og tilbe Jesus sammen. Det betydde mye for de mindre menighetene å være involvert i et større fellesskap.

Jeg tror det er viktig med fritid. En gammel forkynner sa så treffende engang: ” Vi trenger ikke avkopling, men tilkopling! ” Det er like viktig for oss som for apostlene, som var i bønn på Øvresalen. Gjennom  ti-dagers bønn ble de koplet på ”Åndens kraft og salvelse,” slik Jesus talte om i sin avskjedstale noen timer før sin korsdød.

To viktige løfter ble gitt på Kristi himmelfartsdag.

Først lovte Jesus dem Åndens kraft til å være hans vitner.

Deretter lovte to hvitkledde menn ( engler ) at denne Jesus som de så forsvant bak skyene, skal komme tilbake på samme måte som han forsvant.

Den første profetien ble oppfyllt da alle de etthundreogtyve ble fyllt med Åndens kraft på Øvresalen. De talte i tunger og fikk en ny frimodighet og djervhet i tjenesten.

Den siste profetien blir oppfyllt når Jesus kommer som Fredsfyrsten i slutten av Den Store Trengselen og oppretter Fredsriket eller Tusenårsriket.

Vi lever i troen på at Jesus skal hente sin menighet i bortrykkelsen. Inntil da vil vi leve i Åndens kraft og vinne nye mennesker for Jesus. ”Jeg vil bygge min menighet,” sa Jesus. Det gjør han, men han trenger arbeidere. Slike som deg og meg.

 

Jan Berg

Pastor

01.05.16.

-----

 

 

 

”KRISTENLIVET HANDLER IKKE OM HVA VI FØLER, MEN HVEM VI FØLGER!”

Denne setningen kommer fra en yngre sangforfatter og forkynner. Han har forstått det! Hvis vi bare følger våre følelser, kommer vi bort i mye rart. Vi har heller ingen aning om hvor vi havner.

”Følg meg!”, sa Jesus til de unge fiskersønnene Peter og Andreas, da han så dem i arbeide ved Genesaretsjøens kyst. 

Beretningen sier ikke noe om deres følelser, men de forlot sine garn og fulgte Jesus. De  handlet ikke etter sine følelser, men fulgte mannen som kalte dem..

Tenk deg den situasjonen. De skulle føre farsarven og familietradisjonen videre. Deres far, farfar, oldefar og tipp, tipp, tipp, tipp oldebar hadde levd i denne tradisjonen – å være fiskere på Genesaretsjøen.

Jesus kalte også Sebedeus-sønnene. De brøt opp fra samme tradisjon og faste, trygge forhold. Nå skulle de vandre i tro sammen med en fremmed mann som kom fra byen som på folkemunne lød: ” kan det komme noe godt fra Nasaret?”

”Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.” Tydelige ord fra Jesus. De unge og uskolerte fiskerne hadde neppe universitetsutdannelse eller en innholdsrik CV å vise til. De var arbeidsomme og nevenyttige gutter som var vant til å takle alle forhold som raskt oppsto på den ustabile Genesaretsjøen.

Disse fire fulgte Jesus i begravelser og oppstandelser, helbredelser og åndsutdrivelser, i tale og undervisning og konfrontasjon med fariseere, skriftlærde og byens eldste.

De fulgte Jesus, først i tre år sammen med ham i Israel før Jesus døde på korset, og senere i tro og bønn, da Jesus kalte dem til å forkynne hans budskap for alle folkeslag.Vil du følge dine følelser eller Jesus? Det handler ikke om hva du føler, men hvem du følger.

Ta et oppgjør med deg selv og finn ut hva og hvem som skal lede deg.

 

Jan Berg

Pastor

22.04.16.  

-----

SOLA VARMER….

Sola sender ut sine varme stråler fordi den er varm. Den inneholder en energi og varme som er umulig for mennesker å fatte dybden og rekkevidden av. Den har skint med samme kraft og effektivitet i årtusener. Ingen mennesker er opphav til solenergien. Gud er arkitekten bakom alt som er skapt, og Jesus var verksmester for sin Far gjennom skapelsesprosessen. Kan tro Far og Sønn koste seg sammen!

Som sola sender sine varme stråler fordi den er varm, sender Gud sin kjærlighet fordi Han er selve kjærligheten. Han utstråler sin personlighet, det Han er!

Gud sender også sin godhet fordi han er selve godheten. Når sola som er skapt sender sine varme stråler, slik Skaperen bestemte – hvor meget mer stråler ikke da selve Skaperen i sin fullkomne stråleglans og herlighet?!

Gud utsråler en slik glans at ingen kan se Gud og overleve. Moses fikk ved en anledning se Ham bakfra. Guds ansikt er så hellig og rent at ingen mennesker kan se og overleve en slik guddommelig herlighet og glans.

Gud åpenbarer sin herlighet, nåde, barmhjertighet og tilgivelse. Hvis ikke, ville ingen av oss komme til himmelen. Gud åpenbarte seg så kraftig i Salomos Tempel at prestene ikke maktet  å fullføre sin tjeneste. Lovsangen og tilbedelsen fremkalte et slikt nærvær av Gud at alle bare var innfor Hans åsyn.

Vi som lever i nytestamentlig sammenheng, har alle muligheter til å oppleve enda mer av denne herligheten. Er vi villige til å avsette tider ”for å bare være sammen med Gud,” i en slik stillhet og tillitt at vi kjenner ”Kraften av Jesu oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser.”

Bak korset ligger herlighetsskatten skjult. La oss gå enda nærmere og oppleve mer av den herligheten som gjorde at Moses sto på hellig grunn og måtte trekke skoene av sine føtter…

”Det er med ord som med solstråler: Jo mer de konsentreres, jo dypere brenner de.” Slik sier den irske forfatteren James Joyce.

Det var jo nettopp det Emmausvandrerne opplevde! Det brant i hjertene da Jesus utla Skriftene!

Ha en velsignet uke!

Jan Berg

Pastor

17.04.16.

-----

 

BIBELEN – GUDS ORD!

Jeg er fascinert av Bibelen! Guds egne ord til deg og meg! Jo mer jeg leser, jo mer opplever jeg. Hele Bibelen er som en salvelse med legedom og frihet, kjærlighet og nåde, rettferdighet og sannhet.

Bibelen viser hvordan vi skal leve og hvorfor vi lever. Den forteller om Gud, himmelen, livet på jorda nå, om endetidsprofetiene og evighetens perspektiver hos Gud i Hans evige bolig.

Ingenting fornyer meg i sinn, hjerte og tanker som Guds Ord. Den utdyper mine begrensninger og setter meg inn i Guds tanker og planer. Boka tilkaller meg en slik oppmerksomhet, at jeg aldri får nok av den.

Bibelen er ikke fordømmende, slik mange mener. Budskapet er til inspirasjon og glede! Den gir velsignelser og kraft til å leve livet med Gud.

Ønsker du å komme mer inn i Guds plan og vilje med ditt liv, fordyp deg i Skriften og finn ut hva Guds planer og vilje for menneskene er. Be om Guds hjelp til å se og forstå hva du skal gjøre og hvordan du skal gjøre det du blir minnet om.

Jeg vil anbefale deg å bli ”et vanemenneske” som leser i Bibelen og ber om gudsåpenbaring i Ordet. Uten åpenbaring i Ordet, blir Bibelen en tørr og kjedelig bok som virker lite attraktiv og helst fordømmende.

Når du kommer inn i kjernen av Ordet og lar den fornye ditt sinn og dine tanker, da utvides horisonten i hodet og hjertet vokser i nåde og kjennskap til Gud og Jesus.

Jeg vil anbefale deg å bli en bibelleser som er hundre prosent avhengig av Gud. Det ligger gleder og velsignelser i hopetall som venter på hver og en som avsetter tid til å være sammen med Herren over en åpen Bibel. Det er gjennom Ordet Gud taler. Også gjennom nådegavene og Åndens tale til vårt indre, men alt skal prøves på Guds Ord.

Er Bibelen en tung bok for deg? Gå til Gud og be om Åndens lys i Ordet. Les i evangeliene og brevene. Kom inn i kjernen og sentrum. Du vil oppleve at Ordet fører deg inn i åndelige dimensjoner som du før ikke trodde det var mulig å komme inn i.

Lykke til!

Jan Berg

Pastor

11.04.16.

-----

JESUS LEVER I DAG !

Det er vår redning og verdens håp! Ingen religioner kan matche denne sannheten. Mens døde religioner henviser til gravsteder og minnesmerker, henviser Bibelen til et tomt kors, en tom grav og til den levende Jesus. Han sitter ved sin Fars høyre hånd i himmelen og ber for deg og meg.

Jesus åpenbarte seg for Maria Magdalena, hun som tidligere var besatt av syv onde ånder. Han åpenbarte seg for Peter, som fornektet ham og for Thomas, som tvilte.

Jesus åpenbarte seg for enkelte mennesker og flere ganger der to eller mange var samlet. Han beviste at han var Guds veldige Sønn da han sto opp igjen fra graven.

Jesus åpenbarer seg også i dag. Ikke rent fysisk, slik disiplene opplevde det den gangen da Jesus var på jorda.

I dag åpenbarer Jesus seg gjennom Guds Ord. Den Hellige Ånd belyser Jesus, slik at du forstår alle profetiene om Jesus i det gamle testamentet og oppfyllelsen i det nye testamentet.

Ønsker du mer åpenbaring av Jesus, at han virkelig skal bli lys levende og nær deg?  Å kjenne at det brenner i ditt hjerte! Da vil jeg anbefale deg å ta god tid over din åpne Bibel og lese systematisk og samtidig be at Den Hellige Ånd opplyser Skriftene for deg.

Det brant i hjertene til Emmausvandrerne da Jesus kom og holdt den flammende og enkle bibeltimen på veien. De snudde og gikk tilbake til utgangpunktet for reisen sin, Jerusalem.

Jeg ønsker deg lykke til i bibelgranskingen. Be konkret om åpenbaring i Ordet.

La bønnen lyde:

”Gi meg åpenbaringens Ånd, så jeg forstår Ordet og får større kjennskap til Jesus!”

Jesus lengter etter å åpenbare seg for deg og vise deg mer av sin guddommelige makt. Han er er alltid og bare venter på deg! Det er du og jeg som må avsette tid til Ham!

 

Jan Berg

Pastor

29.03.16.

-----

”SANNELIG, DENNE MANNEN VAR GUDS SØNN!”

Disse ordene kommer fra munnen til den tøffe romerske høvdingen som hadde ansvar for å korsfeste Jesus. En slik dramatikk har Jerusalem aldri opplevd før eller senere.

”Kraftig jordskjelv, overnaturlig solformørkelse, jorden skalv, klippene slo sprekker, forhenget i templet revnet og hensovede hellige sto opp fra gravene.” Et slikt drama hadde han verken hørt om eller vært vitne til.

Dette skjedde da Jesus døde på korset. Ingen kunne drepe Jesus. Han oppga sin ånd og døde frivillig som en synder, for å frelse fortapte syndere.

Den tøffe romerhøvdingen som var vant til å korsfeste røvere og se de mest makabre scener, ble slått av undring og forundring. Det brast ut av hans munn: ”Sannelig, denne var Guds sønn!”

Det var like voldsomt da Jesus sto opp igjen fra døden. Han var den rettferdige og sanndrue som verken djevelen eller døden kunne holde i sin makt. Etter skriftene ga Jesus sitt liv og tok det tilbake ved oppstandelsen.

Et nytt jordskjelv rystet grunnen. En engel kom ned fra himmelen og fjernet stenen fra inngangen til graven. Da kvinnene kom for å se til Jesu kropp, var han borte: ”Han er ikke her, men har stått opp fra døden,” var engelens budskap.

Englene fjernet ikke stenen for at Jesus skulle komme ut, men for at verden skulle se at graven er tom og den korsfestede lever.

Selv om vitnene og yppersteprestene forsøkte å lyve om sannheten, så har budskapet om  Jesus spredt seg til hundrevis av millioner mennesker som i dag lever i troen på at Jesus er Guds Sønn og verdens Frelser.

Med dette som bakgrunn skal vi nå feire påske og fryde oss i hans budskap!

Jeg anbefaler alle å følge Jesus i evangeliene, fra Palmesøndag til oppstandelsen!

Det er krimhistorie på det høyeste nivå!

Ingen krimforfatter kan berette om at offeret står opp igjen fra graven.

Det er forbeholdt Gud!

GOD PÅSKE!

JAN BERG

PASTOR

13.03.16.

-----

 

”SNØEN SKJULER!”

Jeg sitter på kontoret mitt, skriver og ser ut på den nyfalne snøen. Den er som en hvit og vakker kappe som skjuler skitt og urenheter.

Slik snøen dekker bakken og gir en hvit og ren overflate, slik dekker Jesu blod hjertet og livet til alle som søker frelse hos Jesus. Sangen ”Å, gjør min sjel hvit som nyfallen snø….” synger inni meg. Gud elsker at hans barn lever et rent, hellig og sunt liv med og for Jesus.

Fjerner vi snøen så blir skitten synlig. Fjerner vi Jesu blod fra våre liv så blir synden synlig.

Vi er avhengige av Jesu blod for å leve et rent og hellig liv for Gud.

Gud sitter i himmelen og ser ned på oss mennesker. Uten Jesu blod ser Han synd og urenheter. Gjennom Jesu blod ser han renhet, hellighet, sannhet og sunnhet hos alle som har tatt imot Jesus som sin Frelser.

Vi er avhengig av Jesu blod som renser oss fra all synd. En uren flekk på den snøhvite bakken blir veldig synlig. Øyet trekkes naturlig mot den mørke flekken som blir ekstra synlig på den hvite snøen.

Synd i våre liv blir en svart og synlig syndeflekk på rettferdighetskappens kappe. Den trekker folkets oppmerksomhet bort fra selve kappen.

Vi velger selv om vi vil leve det rene og hellige livet som ærer og behager Gud, som gleder og tilfredstiller Vår Himmelske Far. Det rene livet gir et sterkt vitnesbyrd for ufrelste mennesker. De ser at kristne skiller seg ut fra verdens mennesker. Med sin rene ferd har de andre verdier og mål enn de som ikke vil ha med Gud å gjøre.

”Gud! Fornye en stadig Ånd inni meg,….” ba konge David etter at han bekjente sin synd for Gud.

Be om Guds hjelp til å se hvem du er og hvordan du kan leve for Jesus!

Jan Berg

Pastor

07.03.16.

 

 

 

 

”GLEDEN I HERREN ER DERES STYRKE!”

Det er stor forskjell på den ytre og den indre gleden. Like stor forskjell som på ild og vann.

Hva er kilden til din glede? Hvor henter du din glede fra?

Den ytre gleden er avhengig av fasaden, at en ser tilfreds og velykket ut. Slik at alle kan se  ”hvor lykkelig og glad jeg er!” Det er en kunstig glede. Den faller sammen som et hus, bygget på sand når stormen og vannflommen kommer. Livet faller i grus og den ytre gleden erstattes med tomhet og meningsløshet.

Den indre gleden som kommer fra Gud stikker dypere og feies ikke bort av stormvær og  vannflom. Guddomsgleden kommer innenfra, fra dypet av hjertet. Den er uavhengig av livets omstendigheter og forandringer. Den gleden er som en kilde med levende vann som flyter hele tiden. Den flyter frisk og sunn ut av Guds store farshjerte og inn i våre barnehjerter. Den flyter også ut av våre hjerter til mennesker som trenger «den  indre gleden som Gud gir.»

Denne gleden var det stattholderen Nehemja, den skriftlærde presten Esra og levittene talte om til folket i Neh. 8,10: ”Sørg ikke, for gleden i Herren er deres styrke!”

Gud er gledens Herre og de troende er gledens barn. Det gjelder alle som har tatt imot Jesus som sin Frelser og har Gud som sin åndelige Far.

Jeg har møtt mennesker i den største nød og sorg. Bak gråt og tårer har de en uforklarlig indre glede og styrke. Den gleden kommer fra Gud selv. De ”øser glede av frelsens kilder”og har en dyp indre glede som verken død, sykdom, angst eller djevelen kan stjele.

Gleden er også en frukt av Den Hellige Ånd. Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred…..

På det grunnlaget oppmuntret Paulus menigheten i Fillippi til alltid å glede seg i Herren.

Han mente neppe at de skulle ta seg sammen for å se glade ut, men øse glede av frelsens kilder, slik at det indre livet får åndelig næring og kraft. Guddomskilden er uavhengig av det ytre. Den er en frisk og evig livgivende kilde fra Gud selv.

Har du mistet gleden i Gud? Da har du mistet din styrke også!

Gå tilbake til Skriften og lønnkammeret! Der vil han åpenbare seg for deg. Senere blir det synlig og merkbart for andre mennesker. Matt. 6,6

”Gleden i Herren er vår styrke!”

Jan Berg

Pastor

29.02.16.

-----

 

”GI MEG VEKKELSE ELLERS DØR JEG!”

Slik lød den ydmyke, sønderknuste, dristige og nødfylte bønnen til den kjente vekkelsespredikanten i Storbritania, John Knox.

Han levde på en tid da synd og umoral herjet i nasjonen. Gud fylte ham med en nød for fortapte syndere, så kraftig at denne bønnen ble hans hovedbønn.

Gud så hans tårer og hørte hans bønner. Han ble et Guds redskap der mange syndere kom til troen på Jesus og tok imot ham som sin personlige Frelser.

John Knox hadde slik makt hos Gud i sine bønner, at den engelske dronninga ga uttrykk for at hun fryktet mer for bønnene til John Knox enn en stor fiendehær.

Gud trenger slike forbedere i dag! Forbedere som ber trosfylte bønner til den levende Gud. Er du en av dem som vil ta bønnens gleder og utfordringer på ramme alvor?  Vil du be om en slik bønneånd og bønnesalvelse som forløste vekkelse og frihet for syndere i Storbritania?

Vi lever i Norge i en tid da vi ikke hører om de store vekkelsene og innhøstningene! Men, kan vi være med å gjøre en forandring i Norge? I Rakkestad? At vi opplever en dyptpløyende åndsvekkelse som går på dypet i våre hjerter og sinn?!

Vekkelsen begynner vanligvis i Guds hus. Kristne vekkes fra sløvhet, likegyldighet, lunkenhet og lønnlige synder.

Når den vekkelsen går på dypet og Guds menighet gjennnomlever en renselsesprosess, blir fornyelsen blant Guds barn så stor at den påvirker ufrelste mennesker. De ser og merker den positive forandringen som skjer med enkeltmennesker i hjem, nabolag og på arbeidsplasser.

Vi trenger en gjennomgripende folkevekkelse! Vil du være med å be om at vi må oppleve det i Rakkestad? Selv om det ikke er store vekkelser i landet vårt, så vet vi at den Gud vi ber til kan gjøre mer enn alt og skape forandringer!

Sammen ber vi om en innhøstning av bønnebarn og mennesker som i dag har et perifert forhold til Jesus!

Gud hører dine bønner!

”Hver den som ber, han får,” sa Jesus!

 

Jan Berg

Pastor

22.02.16.

-----  

DET INDRE LIVET !

Det ytre livet er synlig for alle mennesker. Vi kan ikke skjule hvem vi er og hvordan vi er.

Våre ord og handlinger forteller hvem vi er, hvordan vi lever og hvem vi tror på.

Vi er brev som er kjent og lest av alle mennesker. Hva inneholder brevet og hva leser andre av oss?

Kroppsspråket forteller ofte mer enn ord. Handlinger, gemikker, blikket, holdninger og ansiktsuttrykk avslører hvem vi egentlig er hvis ikke ord og handlinger samstemmer.

Det ytre livet preges av det indre livet. Er vårt indre ondt eller godt, så påvirker det vårt ytre.

Kristne kan også ha vonde og leie dager, men det bør ikke slå ut i vonde og leie handlinger mot vår neste. Bibelen taler om onde og vonde dager. Da skal vi søke Gud om hjelp og styrke til å takle vonde og leie følelser, så ikke vi forstyrrer og ødelegger for andre mennesker.

Det indre livet lever vi med Jesus. Ingen kan se det indre, men det merkes når det gir positive og gode utslag. ”Jeg ber at dere ved hans Ånd må styrkes med kraft i det indre menneske,…” skriver Paulus til Efesus-menigheten i Ef.3,16.

”Det hjerte er fylt av, det taler munnen!” Slik formulerte Mestrenes Mester, Jesus seg. Hva fyller vi oss med? Det hjertet flyter over av, det taler munnen. Derfor er det lurt å fylle det indre mennesket med Guds Ord og Den Hellige Ånd. Det gir oss kraft til å leve et rent og hellig liv.

”Fra den troendes hjerte skal det strømme levende vann,” sa Jesus. Du bestemmer selv hva du skal fylle livet ditt med. Du blir et produkt av hva du ser, leser, hører og påvirkes av .

Det viktigste av alt: La ditt indre fylles og påvirkes av Guds Ord og bønn! I slike stunder er du sammen med Jesus! Han er usynlig tilstede og styrker deg med kraft i ditt indre menneske!

Jan Berg

Pastor

08.02.16

-----   

EN ALMINNELIG HVERDAG!

 

En alminnelig hverdag! Jesus inviterte med seg Peter, Jakob og Johannes opp på et høyt fjell. Jesus hadde et mål. Han gikk for å be sammen med disse tre. Under bønnen skjedde det noe.

 

Mens Jesus ba, ble ansiktet hans forandret. Det reflekterte lys og herlighet fra himmelen. Så kraftig at klærne ble skinnende hvite. Så hvite som ingen bleker på jord kan bleke.

 

De fikk himmelbesøk av Moses og Elias, som snakket om den avslutningen Jesu liv skulle få i Jerusalem. Et møte med en profetisk hilsen.

 

Disiplene var slitne og trette. Øyelokkene ble for tunge. De falt i søvn og oppdaget bare delvis det som skjedde på åpenbaringsfjellet. Noe så og hørte de, men ikke alt.

 

Plutselig ble de fullt våkne. Himmelens herlighet og en lysende sky senket seg over dem. Guds mektige røst talte: ”Dette er min sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag: Hør ham!”

 

De hørte røsten, men så ingen. Momentant falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Jesus gikk bort til dem og sa: ”Stå opp og frykt ikke!”

 

Peter ble så begeistret at han ville bygge tre hytter. En hver til Moses, Elias og Jesus. Da kunne han jo stadig ta en tur innom denne herligheten. Nei, han visste ikke hva han sa. Opplevelsen var så mektig at ordene bare ramlet ut av ham.

 

Dette skjedde på en alminnelig hverdag! Det er seks hverdager i uka og en søndag.

På en hvilken som helst hverdag inviterer Jesus deg med til bønn og en stille stund med ham.

Grip anledningen! Det er alltid Jesus som inviterer! Han ønsker å tilbringe tid sammen med deg! Han vil føre deg inn i sin herlighet og åpenbarelser.

 

Du kan når som helst og hvor som helst få en mektig åpenbaring av Jesus, Guds Sønn. Det forandrer hverdagen og livet ganske radikalt! Ingenting kan erstatte det å være sammen med Jesus i Skriften, når Den Hellige Ånd åpenbarer hvem og hvordan Jesus virkelig er!

 

 

Jan Berg

Pastor 30.01.16.

-----

 

”MED BLIKKET FESTET PÅ JESUS”

 

er et nydelig utrykk vi møter i Hebr. 12,2. Det handler om vårt åndelige løp på vei mot himmelen. Vi skal legge av oss alle byrder, til og med synden som henger fast ved oss.

 

Som en idrettsmann legger fra seg tunge byrder og klær og jager mot målet, skal vi legge fra oss synden og alle byrder og jage mot himmelens mål mens vi har blikket festet på Jesus.

 

Jesus fullførte sitt jordiske løp ved å sone verdens synd og dro tilbake til sin far i himmelen. Han sitter nå på høyre side av Guds trone og ber for oss. Jesus er troens opphavsmann og fullender! Han er den Jesus som vi har festet blikket på.

 

Blir idrettsmannen opptatt av noe annet enn løpet og målet, mister han konsentrasjonen og det engasjementet som skal til for å vinne løpet.

 

Tar vi blikket fra Jesus, da mister vi fokus og blir opptatt av alt rundt oss og mister rytmen i vårt åndelige løp.

 

Sørg for at blikket ditt alltid er festet på Jesus! Du har selv ansvar for det og kan ikke skylde på Gud, menigheten eller andre hvis du mister fokus!

Ingen andre kan se for deg. Du må selv løfte blikket på det som betyr mest for deg!

 

Med blikket festet på Jesus betyr i praksis å fornye hjerte, sinn og tanker ved å fordype seg i  Guds Ord og bønnen! Der er vi sammen med Jesus og utdyper relasjonen med Ham.

 

Ordet blir levende når Ånden åpenbarer Jesus, slik at Jesus blir sentrum og målet i livet!

Det er det største av alle mål. Først her på jorden og siden evigheten lang sammen med Jesus i himmelen!

 

Ønsker deg en velsignet uke!

 

Jan Berg

Pastor

25.01.16.

-----

 

”GUD SIGN VÅR KONGE GOD….”

Jeg sitter i godstolen min foran TV’en og betrakter alle barn og foreldre som leker på Slottsplassen i forbindelse med kongens 25-årsjubileum som norsk monark.

Etter en nydelig gudstjeneste i Slottskapellet går nå kongefamilien midt i folkemengden og koser seg sammen med skiglade barn og unge familier. Sol og blå himmel står i vakker kontrast til hvit snø og minus ti grader.

Vår konge og dronning viser tydelig at de vil fremheve Bibelens budskap og verdier. De er på gudstjenester og markerer kirkens betydning for landet vårt. Kari og jeg har vært i gudstjenester i kongens nærvær, både i Holmenkollkapellet og Oslo domkirke. Det er noe spesielt når kongen kommer, selv om han innfor Gud er en mann som trenger samme nåde som oss

Kongeparet er på mange måter et samlingspunkt for nasjonen vår. Under VM i skiskyting for noen år siden satt vi like under kongetribunen og fikk håndhilse på seirende utøvere på vei til kongen. Stemningen er merkbar når kongen kommer.

Vår konge gråter med de gråtende og ler med de glade. Han engasjerer seg i de som er rammet av ulykker, så vel som de som æres og hedres.

Dronninga vår har den samme effekten! Sammen er de to verdige representanter som samler  nasjonen til enhet og helhet.

Som familie kjørte vi til Oslo og deltok i den enorme lystenningen som fant sted på slottsplassen da kong Olav den 5. døde i 1991. Midt i sorgen som rammet hele nasjonen da ”folkekongen” gikk bort, virket lyset og varmen fra alle lys og lyslykter som en samlende effekt for nasjonen, mot sorgen og vinterkulda.

Levende lys ble symboler for lys og varme for kongefamilien og hele nasjonen.

Vi takker Gud for kongehuset vårt og ber: ”Sign Ham med kraft og mot…”

”Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og og verdighet i alt. ” 1. Tim. 2,2

”Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, ær kongen! 1. Pet.2,17.

 

Jan Berg

Pastor

17.01.16.

-----

 

 

 

”HVER DEN SOM BER, HAN FÅR…”

Disse ordene er løfter som kom ut fra Jesu egen munn! Han talte dem til sine nærmeste medarbeidere og etterfølgere, disiplene.

Vi har vel alle noen erfaringer i å be uten å få det svaret vi ønsker. Kanskje ikke tiden for bønnesvaret er der enda. Bibelen taler om å være utholdende i bønn.

Bønn er det nydeligste et menneske kan delta i, når stress og press er lagt til side og kun nærværet med Herren selv er målet. Da forsvinner prestasjonsbønnen og fram kommer takkebønnen og nødsbønnen.

Noen har engang sagt at bønn er et tungt arbeide. Det er perioder i våre liv vi opplever det. Men, når vi kommer inn i et avslappet bønneliv, der Guds Ord og Guds nærvær blir dagens høydepunkt, da forsvinner det tunge arbeidet i gleden av å fryde oss i Guds nærvær og velsignelse.

Kombiner Bibel og bønn! Gjennom Bibelen taler Gud til deg og gjennom bønn taler du til Gud. Sørg for at det blir en god og åpen, nær og varm samtale med Gud. Kom med alt som ligger i ditt hjerte av godt og ondt, bønn og takk!

Det er sunt og godt å bruke Bibelen som en bønnebok. Særlig er Salmenes bok en inspirerende bønnekilde, men det er også evangeliene og brevene.

Hva Gud taler til oss er viktigere enn hva vi taler til Ham. Derfor er det klokt å ha tid til å høre ”hva Ånden sier til menigheten!”

Ånden taler gjennom Ordet, men også direkte gjennom Åndens røst og Åndens gaver.

Lær deg å be konkret! Legg merke til hvilke bønnesvar du får! Takk Gud for dem!

Det viktigste for oss er å høre, gjøre og føre mennesker inn i hva Ånden sier til menigheten!

Gud taler alltid! Det er opp til oss om vi tar tid til å lytte!

 

Jan Berg

Pastor

10.01.16.

-----  

ETT NÅDENS ÅR FRA HERREN!

Tenk om vi i 2016 kan oppleve dette! Et nådens år fra Herren! Jeg tenker da på et helt spesielt år, for hvert år er egentlig et nådens år fra Gud.

Men, jeg tenker større, høyere, mektigere, sterkere, rikere og mer vekkelse – et nådeår fra Herren selv!

Overskriften her er hentet fra Jesaja-profetier om Jesus. Jesus selv leste dem for de skriftlærde i synagogen i Nasaret. Han leste om seg selv, hvordan Gud skulle sende ham til å forkynne frihet for fanger, at blinde skal få synet og at undertrykte blir fri og ikke minst: et nådens år fra Herren.

Jesus har kommet! Han er både født og har fullkomment fullført sin jordiske tjeneste. Han er forløseren for alle mennesker. Men, denne verdens gud har forblindet de vantros øyne så de ikke ser, og tettet deres ører så de ikke hører. Vil du være med i bønn for mennesker så deres øyne og ører blir åpnet, så de ser og hører hvem Jesus er og hva Han gjør.

Jesus har lovet å være med alle dager, helt til den siste i våre liv, uansett hvor i verden vi befinner oss. Han har også lovet at styrken vår skal være i forhold til våre behov og utfordringer.

Et nådeår fra Herren i 2016 kan vi alle være med å fremskynde. Det skjer gjennom bønn og hengivelse til Allmaktens Gud, Den Gud som kan gjøre mer enn alt. Han som ser, vet, forstår alle ting - vil alle det beste. Han er Universets suverene Overhode som ingen kan komme på høyde med.

Denne Gud ber vi til i Jesu navn!

De første to ukene i januar har vi i menigheten avsatt til bønn og hengivelse. Vil du være med i bønnekampen for dine barn, venner, arbeidskollegaer, naboer og medmennesker? Norge trenger en ny åndelig tid, der Jesus blir sentrum i hjem, menigheter og samfunnet!

Jesu leter etter mennesker som vil søke ham og avsetter tid med ham. Han vil at enkeltmennesker og menigheten skal oppleve et nådens år fra Herren!

Jan Berg

Pastor

04.01.16.

 

VERDENS STØRSTE GLEDE!

”Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.” Luk. 2,10-11:

Har du tatt del i denne gleden? En gledespakke til deg fra universets skaper og opphav.

Fra den Gud som er så hellig at ingen kan se Ham og leve. Dette budskapet ble formidlet fra Gud ved en Herrens engel. For en hilsen!

Denne hellige Gud ønsker å dele all sin herlighet med alle mennesker. Hans mål er å samle alle til ett i himmelen, for å være sammen med sine barn gjennom alle evigheter. Et liv i fryd og glede, fullkommen harmoni og fred.  Et evig liv som ikke er mulig å forstå dybden av mens vi er i denne verden.

Gleden består ikke i hva vi er, hvem vi er, hva vi kan eller hva vi har av materielle rikdommer og goder.

Denne fullkomne gleden kan alle ta imot, ved å tro på Jesus Kristus. ”Alle de som tok imot ham ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn!” Det uttalte apostelen Johannes. Han fulgte Jesus i tre år og opplevde Jesu godhet og omsorg, og så hans helbredende makt på lidende mennesker.

Det er du selv som bestemmer om du vil ta imot eller forkaste Guds gave. Tar du imot, så arver du hele himmelen med all dens fryd og herlighet. Forkaster du, da forkaster du din mulighet til å oppleve denne fullkomne fryden og herligheten. Da forkaster du også Jesu død og forsoning. Himmelen er bare åpen for de som tar imot Jesus. De blir renset hvite fra synd ved Jesu dyrebare blod!

Valget er ditt! Hva vil du leve for? Hvem vil du leve for?

”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far…” Slik uttrykker Jesu bror, Jacob seg.

Paulus utbryter med begeistring: ”Gud være takk for sin usigelige gave…”

”Gleden i Herren er vår styrke,” sier profeten i GT.

Fryd deg i Guds fullkomne gave og takk Ham for denne julegaven ! Det er Han verdt!

God jul!

Jan Berg

Pastor

17.12.15.

-----

Å JUL MED DIN GLEDE!!!!

Adventstiden er årets beste tid for for noen og årets verste tid for andre!

Noen ser med glede fram til jul mens andre ser med gru og frykt!

Julen er den høytiden der forskjeller blir synlige og merkbare.

Vi kan gjøre noe for andre og prioritere de som ikke kan gjøre eller gi noe tilbake.

Skarer av barn og voksne ser fram til jul. Mange og lange tradisjoner med julemat og julegaver, kirkeklang og klokkeklang, selskap med venner og familie er høyprioriterte.

Mennesker der ”livet går på skinner,” har det de trenger i julen. Vellykkede barn og familier, gode stillinger og ordnet økonomi. Alt er vel og bra!

Men, skarer av barn og voksne gruer seg til jul. Mangel på penger og venner, familie og tradisjoner skaper avstand og frykt. Få bryr seg om dem og spør etter dem.

Mange har mistet noen kjære gjennom selvmord, ulykker, sykdom, brå død eller alderdom. Tomheten de etterlater seg er større enn noen på forhånd kunne tenke.

Kirkens SOS har det spesielt travelt under juledagene. Telefonlinjene er rødglødende nesten hele døgnet. Ensomme og sucidale må ha noen å prate med. For flere er det kun et skritt mellom liv og død! En samtale kan gjøre den store forskjellen.

I Guds levende menighet er det rom for alle mennesker. Rike og fattige. Hvite og fargede. Kvinner og menn. Unge og gamle. Utdannede eller ikke.

Hos Gud handler det ikke om titler og vellykkethet, men om en frelse og frihet i troen på Jesus Kristus, som gjør at ingen er noe framfor andre.

Verdens største under skjedde ved Jesu fødsel! Jøder og hedninger blir ett i troen på Jesus Kristus! Gud gjør ikke forskjell på mennesker! Jesus frelser de som tar imot Ham som sin Frelser.

Om vi gleder eller gruer oss til jul, så er det klokt å feste blikket på Ham som ble født i stallen. Han sonet verdens synd og sitter i dag ved sin Fars høyre hånd i himmelen. Han lever og går i forbønn for deg og meg!

God advent!

 

Jan Berg

Pastor

13.12.15.

-----

 

 

 

”LYKKEN ER IKKE HVA VI EIER, MEN HVA VI GLEDER OSS OVER!”

Denne setningen er skrevet av en anonym person. Mann eller kvinne? Det vet jeg ikke.

Men, innholdet er ekte og sant. Kanskje det er derfor jeg har arkivert den under ”Småplukk!”

Jeg har sett det gjentatte ganger. Mennesker som stadig må bytte garderobe, bil, båt, hytte, hus og hva det enn er. De makter ikke å glede seg over hva de eier, for det er alltid noen som har enda mer. Så kommer noen inn i ”jaget og strevet” etter å få det enda bedre enn naboen eller de andre i familien. Stresset blir en tyrann som driver den misfornøyde fra skanse til skanse.

Kanskje du skal stoppe opp og se hva du har ! Gled deg over det! Og takk Gud for det!

Om du eier mye eller lite, så ligger ikke lykken i det. Lykken ligger ganske enkelt i hva vi gleder oss over. Stopp litt og se på hva du er og hva du har! Det kan være lite eller mye, men gled deg i det og fryd deg over det.

Jeg har møtt mange mennesker i ulike sammenhenger. Fra de fattigste til de rikeste. Men jeg har aldri møtt et menneske som er lykkelig på grunn av sin rikdom eller eiendeler. Derimot har jeg møtt mange som er lykkelige selv om de eier lite.

De lykkeligste menneskene er stort sett de som har det de trenger i hverdagen, sånn passe  med inntekter og utgifter, slik at det balanserer i regnskapet.

Se hvem du er (i Kristus) og hva du har (i Kristus) og hva du kan ( i Kristus) ! Takk Gud for all hans godhet og omsorg for deg! Det kan være begynnelsen til en enda større glede og takk for hva du er og har!

Hilsen

Jan Berg

Pastor

02.12.15.

-----

 

”NÅR DU TENNER LYS FOR ANDRE, SKINNER DET PÅ DEG!”

Tenk på det hver gang du tenner et lys. Det lyser for andre, men også for deg.

I adventstiden tennes mer lys enn ellers i året. Tenk over lysets effekt og gled deg i det.

Lyset er sterkere enn mørket! Mørket har bare makt i fravær av lyset! Hvis ikke, ville vi alltid hatt det mørkt rundt oss. Bare et lite stearinlys er sterkere enn mørket. Når det tennes blir mørket borte. Lysets nærvær og kraft fordriver mørket.

Nå i adventstiden tenner vi lys og tiltrekkes av lyset. Det både varmer og lyser, gir kos og sosialt fellsskap.

Tenn lys! Inviter andre! La det samme lyset lyse for dem og deg!

Jesus har tent et lys for verden! Han sa om seg selv: ”Jeg er verdens lys!” Da han dro til himmelen, rettet han blikket mot disiplene sine og sa: ”Dere er verdens lys!»
Han sa også:

”En by som ligger på et fjell kan ikke skjules,” og ”Sett ikke ditt lys under ei skjeppe, men sett det høyt i staken så det lyser for alle!”

Det lyset vi tenner for andre er vel og bra, men det lyset vi er, i kraft av Jesu forsoning og renselse fra synd, er det sterkeste.

Ingen av oss er selvlysende. Månen reflekterer lys fra sola. Vi reflekterer lys fra Jesus.

 

Noen ganger er det kvart – halv – og fullmåne. Månen lyser etter posisjonen den har il sola. Slik er det med oss også. Om vi er kvart – halv – eller fullysende, er etter vår posisjon til Kristus.

Tenn et lys og vær selv et lys!

”Når du reflekterer lys fra himmelen til andre, så skinner himmellyset også for deg!»

God advent!

Jan Berg
Pastor

25.11.15.  

”FOKUS PÅ OPPDRAGET FORENER OSS PÅ EN NATURLIG MÅTE! ”

Disse velprøvede visdomsordene kommer fra pinsehøvdingen Lewi Pethrus i Sverige. Han var pioneren og den åndelige lederen gjennom mange tiår.

Også i Sverige var det få pinsevenner fra starten av. Men, mennesker ble frelst og døpt i vann før de ble døpt i Den Hellige Ånd og ild. En vekkelsens Ånd og ild spredte seg blant yngre mennesker i nabolandet vårt.

I løpet av en kort periode ble menighetene stadig doblet og mangedoblet. Flere og flere stilte seg til tjeneste for Jesus og menigheten. ”Guds Ord fikk makt og framgang” og ”menigheten vokste ved Den Hellige Ånds hjelp…”

De hadde alltid fokus på oppdraget. Hvilket oppdrag? Jesu eget oppdrag: ”Gå ut i all verden og forkynn evangeliet for alle mennesker…..”

Det leste, trodde, handlet og så hvordan Gud førte sitt eget verk framover. Mennesker ble knyttet sammen med Herren og hverandre gjennom bønn og hengivelse til Gud.

Så lenge de hadde fokus på oppdraget ble stadig nye mennesker og områder berørt. Gud åpnet nye dører inn til samfunnet. Dører som var lukket, men som nå ble åpnet av Herren alene.

Det skjedde da menigheten ba inderlig til Gud….

Fokus på oppdraget! Det må vi aldri miste! Mister vi det, så kommer frykten og uroen. Vi blir rammet og lammet av frustrasjoner, stress og forvirring. Da er vi et sårbart og lett bytte for fienden, djevelen.

Fokus på oppdraget holder oss tett inn til Jesus. Vi står sammen i bønn for vår felles fiende for å vinne mennesker for himmelen.

Vårt oppdrag nå er å fostre barn og ungdom inn i Guds eget ord, så de får opplevelser med Jesus og Den Hellige Ånd.

Til det oppdraget trenger alle generasjoner å stå sammen i bønn om salvelse og kraft over menigheten – over mennesker i alle generasjoner.

Vi trenger alle generasjoner! Alle generasjoner er barn av sin tid! Og generasjon fostrer generasjon!

Vi vil stå sammen i Jesu oppdrag for å vinne mennesker for Jesus i Rakkestad!

Jan Berg

Pastor

18.11.15.

-----

”Mange kristne fanger aldri fisk, for de bruker all sin tid på å rense garn!”

Disse ordene kommer fra en av verdens mest betydningsfulle evangelister, Dwight L. Moody.

Han hadde enorme vekkelsesmøter der skarer møtte Jesus og ble frelst. Det sies om han at han tok Amerika i sin høyre hånd og England i sin venstre og løftet begge nasjonene til Gud.

Han hadde med seg sangeren Ira D. Sankey. Sangen og forkynnelsen av evangeliet var som frelsespiler inn i synderes hjerter. Syndere kom i syndenød og ble frelst.

Dwight L. Moody var til å begynne med en uskolert og analfabetisk ungdom som utmerket seg som skoselger.

Han ble frelst, lærte seg å lese. Herren utrustet ham til å bli blant tidenes mest innflytelserike evangelister. Han er forløperen til Billy Graham og de mange som kommer etterpå.

Det er viktig å rense garn og bøte alle hull så ikke fisken forsvinner mellom maskene. Men, en fisker som bare renser garn og bøter hull får aldri fisk. Han må dit hvor fisken er og kaste garnene der. Da har han sjanser for en kjempefangst.

Vi står i fare som kristne til bare å bygge, bygge og atter bygge oss selv eller rense, rense og atter rense garna. Nå vil vi kaste garnet der fisken er.

Evangeliets garn vil vi kaste ut i folkehavet i Rakkestad, der hvor fisken er. Vi fanger ikke fisken for å spise den, men fisken er fortapte syndere som tar imot Jesus og blir frelst og får sitt navn skrevet inn i Livets bok hos Gud.

Akkurat nå kastes garnet ut blant barn i Barneklubben, ungdomsklubben og med tilbud til foreldre om å høre om Jesus. La oss be om en stor fangst av mennesker, selv om det i Guds rike er enkeltmennesker som Gud fisker inn i sitt rike, og ”en sjel er mer verd enn alle verdens rikdommer!”

”Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere,” sa Jesus.

Vi vil følge Jesus og la ham lære oss både å rense garn og kaste det der hvor fisken er !

Jan Berg
Pastor

13.11.15.

 

 

”DET ER GLEDE I VANSKELIGHETER!”

Dette kom fra munnen til pastor Anatoly fra Hvite-Russland, da han talte i Betania søndag 25.oktober.

Anatoly vet hva vanskeligheter er. Han er leder i en menighet i et land som kontinuerlig blir motarbeidet av myndighetene. Vanskeligheter møter ham hver dag. Allikevel kommer denne setningen fra han.

Anatoly stopper ikke med denne setningen. Han kommer med løsningen og forløsningen i neste setning: ”Jesus er nær!”

Det har Anatoly, familien og menigheten lært.

Selv om ikke vi opplever de samme vanskelighetene her i Norge som i Hvite-Russland, så har nok mange oss de samme erfaringene.

”Det er glede i vanskeligheter, for Jesus er nær!”

Jesus er alltid nær! Han vil aldri slippe eller forlate sine barn. Vi ser sjelden løsningene i medgangen. Når motgangen og prøvelsene banker på døra, og vi møter utfordringer og umuligheter vi selv ikke takler, blir vi avhengige av å søke styrke og glede hos Herren.

Vi opplever at da er Jesus er nær og åpenbarer seg sterkere enn noensinne.

Det er ikke alltid vanskelighetene blir fjernet, men vi får nåde og kraft til å bære dem, for ”Jesus er nær” og Han gir den daglige styrken vi trenger. Han styrker alltid i forhold til de prøvelser og vanskeligheter vi møter i hverdagen. Han sier nemlig: ”Som dine dager er skal din styrke være….”

Ta med deg Anatolys hilsen til deg! Den er ikke fra Anatoly, men fra Gud!

Gud velsigne deg og styrke deg med sin kraft og nåde!

Hilsen Jan Berg
Pastor

08.11.15

-----

 

”GJØR DET DERE KAN MENS DERE KAN!”

Denne uttalelsen kommer fra pastor Nicolay fra Hvite-Russland. Han besøkte menigheten Betania forrige søndag, sammen med pastor Anatoly.

I Hvite-Russland har de andre forfølgelser enn vi har i Norge. De benytter alle muligheter til å spre evangeliet om Jesus der de kan og mens de kan.

Myndighetene forsøker stadig å stoppe dem, men til nå har de ikke lykkes. I stedet blir flere frelst, barnearbeidet øker og arbeidet blant rusmisbrukere vokser.

Det koster ”å kjøpe den beleilige tid…” Viktige ting må settes til side for å gjøre det viktigste, nemlig å bringe evangeliet om Jesus til mennesker i alle generasjoner.

Apostlene ble også truet til å stoppe med å forkynne om Jesus etter å ha blitt pisket, men deres klare beskjed var: ”Vi vil adlyde Gud mer enn mennesker….”

De samlet seg til et apostolisk bønnemøte og ba konkret til Gud om konkret hjelp. Like konkret kom bønnesvaret. Den Hellige Ånd som ga dem kraft og frimodighet til å bære fram budskapet om Jesus.

Her i Norge har vi mange åpne dører. Vårt ansvar er å gå inn gjennom de åpne dørene og ikke se på de som er stengte. Gjør vi noe der dørene er åpne, så vil stadig nye mennesker høre om Jesus. Det er ikke den enkeltes foretak, men hele menighetens.

Vi har ingen forfølgelse. Evangeliet kan vi forkynne ute og inne. Men, restriksjoner har det blitt innom skole og andre steder. Derfor har vi som menighet enda større ansvar i å forkynne Jesus til alle mennesker.

Gjennom bønn og innvielse vil Herren stadig vise oss hvordan og hvorfor vi skal gjøre akkurat det vi gjør. Det må ha en hensikt og ikke bare bygge på gamle rutiner.

La oss tenke over pastor Nicolays ord og be: ”Herre, hjelp oss til å være i sentrum av din plan og vilje og gjøre det du vil vi skal gjøre! Takk for din kraft og nåde! La oss se de åpne dørene og gå inn gjennom dem! Hjelp meg til å gjøre det jeg skal gjøre i Jesu navn, Amen!”

 

Jan Berg

Pastor

30.10.15.

-----

 

ILDEN ER I JERNET FORDI JERNET ER I ILDEN!

Ser du det klart for deg? Smeden jobber med jernet for å forme det slik han vil, til et redskap som han vil bruke. Det er umulig å forme et kaldt jernstykke. Smeden må derfor varme opp jernet til mange hundre grader så det nesten blir som en flytende masse.

På ambolten former smeden jernet så det blir det redskapet han trenger.

Ser du at ilden er i jernet fordi jernet er i ilden? Ilden hadde aldri vært i jernet hvis ikke jernet var puttet inn i ilden – av Mesteren selv.

Når vi blir puttet inn i ilden og all hardhet og stivhet smelter, blir vi lik det flytende jernet. Mesteren Jesus legger oss på ambolten og former oss til sitt redskap etter sitt behov. Når vi er i ilden, er ilden i oss. Vi blir smeltet og gleder oss over å bli formet etter Mesterens vilje, til et redskap for ham.

Slagget blir også fjernet i omformings- og renselsesprosessen. Mesteren renser bort det urene i oss og lar oss være Guds barn som er renset i Jesu blod og døpt i Den Hellige Ånd og ild – med åndelige flammer som brenner i oss.

I denne ildfylte prosessen, der vi ønsker og ber om mer åndelig kraft og mer renselse i hjerte og sinn, vil han forme oss etter sin vilje til å utføre hans planer.

Da blir ikke kristenlivet en tung byrde og et pliktløp, men en lyst og en lengsel til å bli formet til ære for Mesteren og til glede og velsignelse for mennesker.

Når du er i ilden, blir ilden i deg!

”Å, jeg kjenner ilden! Jeg blir varm!” Slik uttrykker profeten Jesaja seg.

 

Jan Berg

Pastor

25.10.15.

-----

 

 

”DIN FRAMTID AVGJØRES AV DE MÅL DU SETTER DEG I DAG! ”

Disse bevingede ordene skrev jeg på en gul lapp den 15. Januar 1996. De henger på veggen over skrivepulten. Jeg kan ikke unngå å se dem hver gang jeg setter meg ned.

Ordene er alltid like aktuelle og ferske. De blir aldri oppbrukte eller utslitte. Like sanne til enhver tid.

Setningen er verd å reflektere over. Den er enkel, men jo mer du studerer og reflekterer over den, jo dypere blir den. Les den igjen og igjen. La det synke i deg og spør deg selv hva ordene betyr for deg. Er det noe du bør endre på i livet ditt og nye mål du kan sette i dag?

Vi har så lett for å utsette til i morgen det vi kan gjøre i dag. Tenk over din framtid og hvilke mål du vil nå. Ikke utsett til i morgen eller en gang du får god tid. Det får du aldri. Bestem deg i dag.

I dag er i dag. I går var i går. I morgen er i morgen. Men ”i dag hjelper Herren;” står det i Guds Ord. Gud handler alltid i presens – i den tiden som er nå – i dag.

Hvilke mål har du for ditt liv? For din familie? For din tid og ditt engasjement?

Din framtid avgjøres av de valg du setter deg i dag. Om dette kan jeg skrive mye, men jeg slutter her og overlater til deg å meditere over det – og velge selv. Skriv det ned på papir. Da blir det ikke glemt.

Godt valg!

 

Jan Berg

Pastor

16.10.15.

-----

 

FELLESMØTER!

Jeg har akkurat talt i fellesmøter for sju trossamfunn i Harstad. Jeg talte i fellesmøter der for tre år siden, men da var ikke DNK med. Det er nydelig å oppleve det tverrkirkelige, åndsfellesskapet, der håp og forventning at flere i byen må komme til troen på Jesus og Guds barn knyttes tettere sammen i kjærlighet til Gud og hverandre.

En sann fryd å være sammen med unge og blide burmesere som utstråler åndelig glede og frihet. De leder barnekor og synger norske fellessanger. Så mye takk og tilbakemelding som de kommer med, er en sjelden opplevelse. Men, den er ekte og usminket. Det merkes lange veier.

Denne uka er det fellesmøter i Rakkestad. Flere menigheter står sammen om møtene. Ulike sang- og musikkgrupper skal lede oss inn i sangens dimensjoner. Stig og Nils Kåre er talere. De var her i fjor. Budskapet og sangen ble tatt imot. Fellesmøtekomiteen har derfor samlet seg om dem i år også.

Vi har felles ansvar i bønn og oppslutning, slik at uka ikke blir en ”Fellesferie,” men en

”Fellesuke!”

Sammen vil vi be for forkynnere, møteledere, sangere og alle som på ulike måter gjør en tjeneste, så gjennomføringa av møtene blir gode.

Budskapet er viktigst, men å møte hyggelige møteverter og kollektører betyr mer enn mange ord. Lydteknikeren gjør en god jobb, så budskapet kommer tydelig fram.

Vi ber sammen for møtene om Guds nærvær og åpenbaring over Ordet.

At mennesker blir frelst og fornyet! At Jesus blir herliggjort! At Guds menighet blir bygget!

Den fødte åndsenheten stikker dypere enn den administrerte enheten. Når vi er født på nytt og har samme Far, da er vi søsken fordi vi har tatt imot Jesus som vår Frelser og opplever den fødte åndsenheten. Den er viktig å bevare ”Åndens enhet i Fredens sambånd!”

”Jeg ber at de alle må være ett. Likesom du, Far, i meg, og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.” Joh. 17,21

 

JAN BERG

Pastor

07.10.15

-----

 

”SE, ALT ER NYTT! ”

Fornyelse er ofte viktig og nødvendig. Noen ganger kan vi reparere på det gamle så det holder en stund til. Blir det gammelt nok og utslitt så kan vi ikke reparere lenger, men må fornye med å få alt nytt.

Gud reparerer ikke på det gamle. Han gjør alt nytt. Når mennesker kommer til ham med sin synd og sitt nedbrutte liv, reparerer han ikke på de gamle fillene som er igjen. Han gjør alt fullstendig nytt. Hele livet blir annerledes. Det begynner i det indre og virker i det ytre.

Innvendig får vi fred med Gud i en god samvittighet, og utad lyser vi for Jesus så andre ser og merker forandringen og forvandlingen.

Jesus døde på korset og tok verdens synd på seg. Han døde slik vi skulle ha dødd for våre synder. Men, for at vi skulle få kontakt med Gud og komme til himmelen, så døde den rettferdige Jesus for oss urettferdige mennesker. Det viser Guds fullkomne kjærlighet til menneskene og Jesu fullkomne nåde og tilgivelse for syndere.

Har du tatt imot Jesus som din Frelser? Da er du frelst og på vei til himmelen. Det er ikke på grunn av dine gjerninger, ditt fortreffelige liv eller din fortjeneste – men på grunn av Jesus som døde for din synd og du har tatt imot ham som din Frelser.

Alt har blitt nytt! Fryd og gled deg i det nye livet i Gud. La deg fylle av Guds Ord og Den Hellige Ånd, så Guds nåde og tilgivelse strømmer som levende vann daglig inn i ditt liv og ut av ditt liv. Da blir det til liv og glede for deg og for alle som drikker av den kilden med levende vann som strømmer ut av Jesus og gjennom deg til de mennesker du møter.

Alt har blitt nytt! En dag skal vi også oppleve det i Guds fullkomne himmel.

Da skal vi oppleve at ”Han som gjør alle ting nye, skaper en ny himmel og en ny jord der rettferdighet bor.”

Det begynner her på jorda hvor alt blir nytt for de som tar imot Jesus som sin Frelser!

Jan Berg

Pastor

30.09.15 

----- 

BEKYMRING – OMSORG!

I disse to ordene møtes livets ytterpunkter, bekymring og omsorg. På en måte går de parallelt. På en annen måte er de fjernt fra hverandre.

Når omsorgen fører til negative bekymringer, blir omsorgen til en håpløs byrde å bære. Når bekymringene fører til omsorg, så fører det til en løsning.

Bekymringer er som en blekksprut. Når vi frigjør oss fra en arm med sugeskåler,  blir vi fanget av en annen av blekksprutens åtte armer. Den slipper ikke så lett sitt bytte.

Når blekkspruten i tillegg spruter blekk, så blir det helsvart. Vi er både fanget og forvirret om hvor vi er. La ikke blekkspruten komme i nærheten av deg. Hold den på avstand!

Jesus visste at bekymringer vil ramme alle mennesker. Derfor talte han om hvordan vi skal forholde oss til dem. De er negative og fører til depresjon og utmattelse. ”Vær ikke bekymret! Se på himmelens fugler!” De bekymrer seg ikke.  Når Gud sørger for mat til fuglene, skal han da ikke sørge for oss mennesker? Han kler også gresset på marken, så marken ikke bekymrer seg for hvordan høsten skal bli.

”Kast på Herren all din sorg for han har omsorg for dere,” skriver Peter i sitt brev.

”Vær ikke bekymret for noe,” skriver Paulus. Han sier konkret hva vi skal gjøre med bekymringene. ”La alt som ligger på hjertet komme fram for Gud i bønn!” Paulus kommer også med løsningen: ”Guds fred, som overgår all din forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus.” Fil. 4,5-6.

Er det ikke i hjerte og tanke djevelen angriper og bekymringene kommer?

Gå konkret til Gud med dem, i Jesu navn. La Guds fred fylle deg og bevare deg.

Da slipper du blekksprutens fangarmer og blekk!

Du er fri og du ser hva du gjør og hvor du går!

 

Jan Berg

Pastor

28.09.15.

-----

”SØK DET SOM ER DER OPPE…”

”Er dere oppreist med Kristus, da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd.” Kol. 3,1.

Dette er en sterk og varmhjertet oppmuntring til menigheten i Kolosæ. Den gjelder oss også. Paulusbrevene er ikke bare til den lokale menigheten på Paulus´ tid, men til Guds menighet inntil han henter sine barn hjem til himmelen.

Der oppe  – det er Guds himmel. Ser du for deg Jesus som sitter ved sin Fars høyre hånd? Han lever og går i forbønn for deg!

Han er himmelens yppersteprest og  mellommann mellom Gud og mennesker. Paulus utfordrer oss til å søke ham – søke det som er der oppe.

Som mennesker har vi lett for å søke det som er her nede. Vi leter ofte etter  menneskelige løsninger inntil vi innser at vi ikke har løsningene selv. Da søker vi det som er der oppe. ”Søk Gud og Guds rike først,” sa Jesus. ”Da skal dere få det andre i tillegg.”

Kanskje vi skal snu litt på trenden og sinnet vårt. Skal vi bestemme oss for å søke ham framfor alt annet? Han er tilstede hele døgnet og venter på at vi skal søke ham og la oss bli inntatt av hans rene og hellige vesen.

Paulus hadde det evige for øyet og ikke det timelige. Han brant av kjærlighet for fortapte syndere og brukte hele sitt liv til å bringe evangeliet om Jesus til mennesker som aldri hadde hørt om ham.

Paulus søkte det som var der oppe. Han mottok signaler fra Gud ved Den Hellige Ånd om hva han skulle si og hvordan han skulle handle.

Vi kan gjøre det samme som Paulus – å søke Gud det som er der oppe. Da vil Guds veier bli synlige for oss slik at vi vandrer i ferdiglagte gjerninger og blir til ære for Gud og glede for mennesker.

Jan Berg

Pastor 
21.9.2015

-----

 

”JESUS ER ET BILDE AV DEN USYNLIGE GUD”… Kol. 1,15.

Jesus Kristus er alt det Gud er, har alt det Gud har og kan alt det Gud kan, for ”det var Guds vilje å la hele sin fylde ta bolig i Jesus.” v.19.

Om vi kunne se et bilde av Gud og Jesus, ville vi se de samme trekkene, kjenne den samme karakteren som utstråler den samme guddommelige kjærligheten, nåden og tilgivelsen.

Som vi sier i Østfold: ”Som far, så sønn!”

Hele guddomsfylden ble overført til Jesus. Der Jesus var, ble mennesker helbredet fra sykdommer og onde åndsmakter. Alle som var underkuet av djevelen ble satt fri.

Jesus vandret som et menneske på jorden. Han ble sulten og tørst, trett og søvnig.

Selv om han var et menneske og underlagt menneskelige lover, så var han også Gud. Det skjedde overnaturlig da Gud lot Maria bli befruktet ved Den Hellige Ånd. Jomfruen ble med barn og fødte Jesus, Guds sønn og verdens Frelser.

Jesus var den førstefødte framfor alt og ”hele den guddommelige fylden tok bolig i ham…” Kol. 2,9.

Har du et forvrengt bilde av Jesus så får du et forvrengt bilde av Gud, og motsatt. Derfor er det viktig å finne Bibelens Jesus og Bibelens Gud. Å lese om de to er som å lese om far og sønn med samme identitet og DNA. De har den samme guddomsmakten.

Gud vil at alle skal bli frelst. Det samme vil Jesus. Derfor var Gud villig til å sende sin sønn til verden og Jesus var villig til å dø på et simpelt kors. Han ble forbannet av sin egen far, for

”forbannet av Gud er hver den som henger på et tre…”

Jesus tok syndens død og forbannelse på seg. Han førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Det kunne Jesus gjøre fordi han er Guds sønn og hele guddomsfylden er i ham.

Les i Bibelen og få et riktig bilde av Jesus. Du vil bli fascinert og forundret over likhetstrekkene mellom far og sønn. ”Han er et bilde av Gud, den usynlige.”

Denne Jesus er Guds sønn og denne Jesus forkynner vi. Vi møter ham i Bibelens blader og ber at Den Hellige Ånd må kaste lys over Jesus, så vi ser ham i det rette lyset og tilber ham for den han er – vår Frelser og gudesønnen som har all makt i himmel og på jord.

Du er alltid velkommen til Betania for å høre mer om Jesus!

Jan Berg

Pastor
14.9.2015

-----

 

MEN VI FORKYNNER KRISTUS KORSFESTET…  1. Kor.1,23.

Apostelen Paulus var tydelig i sin hilsen til korintiermenigheten. Mange på den tiden het Jesus, men ingen andre enn Guds sønn hadde tilnavnet Kristus. Det betyr den Salvede.

Den Salvede er en som har guddommelig makt og myndighet over sykdom og onde åndsmakter. Da Jesus var på jorda brukte han sin tid og salvelse på å sette mennesker fri fra Satans vold og undertrykkelse.

Da Paulus kom til Korint og forkynte budskapet om Kristus, nyttet det ikke med fraser, teorier og fabler. Heller ikke kunne han benytte seg av kulturelle innslag eller politiske argumenter.

Paulus forkynte Kristus korsfestet! Forkynnelsen om Jesus Kristus, Guds sønn var budskapet som apostelen bar fram på hvert eneste sted han forkynte om frelse og evig liv.

Korint var selve symbolet på synden og det verdslige. Å leve på ”korintisk vis ” var uttrykk som fulgte korintierne.

Det var i Korint at Paulus i sin forkynnelse plantet korset i korintiernes hjerter og sinn.

Mange kom til troen på Jesus og omvendte seg fra sin synd.

I Korint vokste det fram en menighet fordi Kristus korsfestet ble forkynt og de nyfrelste kom sammen. Resultatet ble en levende Guds menighet i byen.

Mange år senere skrev Paulus til menigheten i Korint: ”Vi forkynner Kristus korsfestet….”

Han hadde ikke byttet strategi, men holdt fram det samme og gamle budskapet om Jesus Kristus.

Vår oppgave i dag er å forkynne Kristus for mennesker i Rakkestad. Menigheten er over sytti år gammel, men utfordringene i å forkynne dette budskapet for alle mennesker er like aktuell.

Vi vil forkynne Kristus korsfestet for mennesker – den Jesus som ga sitt liv for syndere og sto opp igjen fra døden. Han beviste at han er Guds sønn og verdens Frelser.

Vi henviser ikke til et mousole eller en statue, men til et tomt kors og en tom grav. Den korsfestede og Salvede sitter ved sin Fars høyre hånd i himmelen og går i forbønn for deg og meg.

Med ønske om en fin uke! Alltid velkommen til Betania!

 

Jan Berg

Pastor

07.09.15. 

-----

HELE FAMILIEN I GUDS HUS!

Det er litt av et mål! Kan du tenke deg noe så fint som å se at hele familien kommer samlet til Guds hus? Noen med små barn, andre med tenåringer eller voksne barn, som selv har valgt å gå til Guds hus.

”Meg og mitt hus vil tjene Herren,” uttalte Josva i en viss anledning. En slik uttalelse blir meningsløs hvis det ikke er sant. Men, hos Josva var Guds hus selve fundamentet og grunnvollen. Stedet der de kom til gudstjeneste for å tilbe Gud.

I Betania er det tilbud til alle generasjoner. Barneklubb og ungdomsarbeide på fredagskvelder. Formiddagstreff på tirsdager og strikkeklubben på torsdager.

Mellom alt dette som skjer er det komitemøter, lederskapsmøter, sangøvelser, dugnadsarbeide, vaktmestertjenester og litt av hvert som skjer.

Det fine er at alle i menigheten kan finne et sted i ett mindre fora som de trives godt i.

Å ha et spesielt tilbud til alle generasjoner er viktig, så alle kjenner at de er ”barn av sin tid” og hører den sangen og forkynnelsen som er tilpasset hver gruppe.

Når hele menigheten kommer sammen i Guds hus på søndag og får felles undervisning og sang som alle kan forenes i, vil alle generasjoner føle seg verdsatt og sett.

Fellessamlingen på søndag er som når storfamilien kommer sammen rundt søndagsbordet til middag og godt fellesskap. Barna kryper ut av sine barnerom og tenåringene kommer ut av sine tenåringshuler. Alle spiser av de samme fatene og alle blir mettet.

Søndagene i Guds hus der storfamilien kommer sammen for å tilbe Gud, er selve livsnerven i menigheten. Der knyttes hjerter sammen til Kristus og hverandre.

”Framfor alt” skal vi gjøre forbønner og takk til Gud, og be for kongen, mennesker i viktige stillinger for landet og for alle mennesker. Gud vil at alle skal bli frelst! Derfor sendte han sin enbårne sønn Jesus til jorda for å frelse alle som tar imot Jesus som sin Frelser.

Gud velsigne deg!

 

Jan Berg

Pastor

25.08.15.

-----

 

GUD ! DU ER VÅR GUD!

Disse fem ordene ramlet inn i sinnet mitt akkurat nå da jeg gjorde meg klar til å skrive ukas oppmuntring.

Ordene peker verken på deg eller meg, konger eller presidenter, rike eller fattige, men på Gud.

Gud er Universets Herre! Han er Skaperen og opphavet til alt! Han talte og det skjedde, han bød og det sto. Han har skaperkraft til å fullføre sine ord. Gud skiller seg suverent fra oss mennesker. Vi kan ha store bekjennelser og sterke ord uten kraft. Han har kraft bakom alle sine ord.

Salmisten bekjenner Gud som sin personlige del. Når han sier: Du er vår Gud, sier han også: Du er min Gud!

Takker du Gud for at han er din Gud? Han er din borg og din festning! Han er ditt vern og ditt skjold!

Han er også der når vi vandrer gjennom dødsskyggens dal. For en Gud vi har!

Gud ga også sin eneste sønn som sin fullkomne gave til fortapte syndere. Jesus døde på korset og tok livet tilbake. Verken døden eller graven kunne holde på ham. Han sto opp fra døden på den tredje dagen etter korsfestelsen, akkurat slik Skriftene på forhånd hadde talt om.

Steinen foran Jesu grav ble ikke rullet bort for at Jesus skulle komme ut, men for at verden skulle se at graven er tom!Den korsfestede sitter ved sin Fars høyre hånd i himmelen og går i forbønn for oss – deg og meg.

Gud! Du er vår Gud!

Jan Berg

Pastor

19.08.15.

-----

 

”MENNESKENE KAN DELES I TO GRUPPER:  EN SOM GÅR FORAN OG UTRETTER NOE OG EN SOM GÅR ETTER OG KRITISERER.”(Seneca)

Denne setningen bare kom inn i hodet mitt akkurat nå.

Den virker lite oppmuntrende! Men, det er nok en del av den virkeligheten vi lever i.

Slik er det på arbeidsplasser, i næringslivet, i politikken - og muligens i Guds menighet.

Her møter vi begge ytterpunktene. Når de trekkes mot hverandre blir resultatet bra.

Da vil alle være med å utrette noe og alle vil være med i en positiv evaluering for at oppgavene skal bli enda bedre gjort.

For å unngå kritikk, så er det bare å aldri gjøre noe. Men, det er også lite tilfredsstillende. Det fører til passivitet, lite engasjement og fellesskap med andre. Igjen kan det føre til ensporethet, isolasjon og ensomhet.

Ingen skal presses i menigheten til å være med i en aktivitet. Noen er begrenset på grunn av alder eller andre årsaker, men det finnes oppgaver for alle som vil være med i noe.

Den viktigste oppgaven som alle kan være med i, er bønnetjenesten. Den er fysisk uavhengig av tid, rom og sted. Jeg vil oppmuntre alle til å avsette tid sammen med Jesus i Bibel og bønn.

Det opplyser sinnet og utvider hjertet i forhold til Gud og mennesker.

Den som gjør noe, gjør også feil. Ingen gjør noe fullkomment riktig til enhver tid. Det er umulig så lenge vi er på jorda og er ufullkomne mennesker.

Gud er fullkommen! Derfor er alt det Han gjør fullkomment! Det trenger aldri å forbedres!

Han gjør ingen feil og gjør alt fullkomment med det samme!

Lykke til med det du er med i!

Det er lov å prate pent og ærlig med hverandre, korrigere og evaluere, og finne gode løsninger. Men, det vil alltid være best uten en sur kritikk i bunnen!

”Vi skal oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger…. ” ( Hebr. 10 )

Jan Berg

Pastor

-----

 

KOM AVSIDES MED MEG OG HVIL DERE….

Dette var Jesu ord til sine disipler i en spesiell situasjon.

De hadde fulgt Jesus under en lengre periode og hadde folk rundt seg til alle tider. Verken Mesteren eller disiplene hans fikk fred for folket som flokket seg rundt Jesus overalt og til enhver tid.

For det første, så hadde Jesus sendt dem ut som hans vitner. De fikk se tegn og undergjerninger overalt, men ble tappet for fysiske krefter.

For det andre, så var døperen Johannes nettopp blitt halshogget. Det ble en fysisk, psykisk og åndelig nedtur for Jesu nærmeste medarbeidere.

Det var i denne situasjonen Jesus sa de velsignede ordene: ”Kom avsides med meg og hvil dere…”

Disiplene var kommet til det punktet hvor strikken ikke kunne tøyes lenger. Jesus forsto det. Han var både Frelser, sjelesørger og hyrde.

Vi har neppe den samme påkjenningen i dag som disse disiplene hadde. Men, Jesu ord er betydningsfulle for Jesu medarbeidere også i dag.

Da er det viktig å hvile sammen med Jesus og ikke bare hvile uten å ta tid til å være sammen med ham. Vi bestemmer selv hvor mye vi vil være sammen med Jesus i sommer. Han er alltid tilstede i Ordet og i våre bønner. Det avhenger av oss selv hvor mye tid vi vil gi ham. Å være sammen med Jesus gir ny energi både fysisk, psykisk og åndelig.

Vi er heldige her i Norge som har lange sommerferier og lar møter og menighetslivet være i hvilemodus gjennom hele juli, unntatt bønn på onsdagskvelder.

Når høsten kommer, ønsker og håper jeg at alle har fylt batteriene med ny kraft og energi – fysisk og psykisk ved å koble av – og åndelig ved å være sammen med Jesus i Ordet og bønnen. Da er vi inni en ny tid: ”Høsten er stor og arbeiderne er få, men at høstens herre vil drive arbeidere ut til sin høst….”

En eldre predikant sa det så slående: ”Vi trenger ikke avkopling, men tilkopling!”

GOD SOMMER!

Hilsen

Jan Berg

Pastor

22.06.15.

 

FRELSESVISSHET OG FRELSESFRYD!

Den som ikke vet sikkert om han er frelst eller ikke, vil neppe ha en ekte frelsesfryd.

Frelsesvisshet og frelsesfryd hører sammen.

Grunnlaget for den rette og ekte frelsesfryden er frelsesvisshet.

Hvordan kan en som ikke har hundre prosent frelsesvisshet ha hundre prosent frelsesglede?

Grunnlaget mangler. Bibelen sier at alle som har tatt imot Jesus som sin Frelser er frelst og på vei til himmelen. Frelsen bygges ikke på følelser, egne meninger eller sunn fornuft.

Jesu forsoningsverk på korset er fullkomment og fullbrakt! Ingen kan rokke ved Guds fundament. Jesus åpnet veien til himmelen for syndere da han tok verdens synd på seg. Tror du på Jesus, så la ikke djevelen frastjele deg frelsesfryden. Hans hensikt er å myrde, stjele og ødelegge. Jesus er større og sterkere. Han kom for å gi liv og overflod.

Frelsesvisshet og frelsesfryd er noe av det største mennesker kan oppleve. Den kristnes glede ligger ikke i at åndsmakter drives ut av besatte eller at syke blir helbredet, men at navnet er skrevet inn i livets bok hos Gud. Det er Jesu egne ord.

Har du frelsesvisshet, har du all grunn til å slippe frelsesfryden løs.

Fryd og gled deg over at du er Guds barn og på vei til himmelen. La ikke ytre omstendigheter stjele fra deg frelsesfryden. Det er den fullkomne gleden som Gud har gitt deg.

"Salig er den som har fått sine overtredelser forlatt og sin synd skjult.” Salme 32,1

Jan Berg

Pastor

15.06.15.

-----

 

 

 

ÅPENBARINGENS ÅND!

Da Kari og jeg som nyforelskede sto på Norges høyeste fjell, Galdhøpiggen 2469 m.o.h., hadde vi delvis fint vær da vi sammen med mange gikk samlet i tau etter bredføreren over isbreen og fjellet. Men, da vi kom til toppen dalte tåka nedover fjellet og vi så ikke noe annet enn tåke.

Mens vi satt og så utover det usynlige landskapet, sprakk tåketeppet og forsvant. Da så vi innover hele Jotunheimen med fjelltopp etter fjelltopp. Mange av toppene var dekket av snø. Vi ble helt fortryllet.

For oss ble denne opplevelsen en åpenbaring. Det som var skjult ble synlig. Slik er åndelige åpenbaringer også. Det usynlige blir synlig.

Når tåketeppet blir borte fra bibelbladene og vi får åpenbaringens Ånd som belyser de åndelige dybdene i Guds Ord, blir vi fasinerte og mister nesten pusten.

Paulus ber at vi må få den åpenbaringsånden som leder til kunnskap om Jesus. Det er mer enn kunnskap i hodet. Den Ånden åpenbarer og forklarer Jesus og Ordet på en slik måte at vi ser det tydelig og ønsker å bli etterfølgere av Jesus.

Denne åpenbaringsånden vil jeg anbefale deg å få tak i. Den får du gjennom bønn og hengivelse til Allmaktens Gud. Da blir ikke Bibelen enn kjedelig bok, men en bok der du opplever ”å være ved Jesu føtter” og kjenner ”de livsalige ord som går ut av hans munn.”

Ordene fornyer ditt hjerte og gir deg indre styrke og kraft til å leve i sentrum av Guds plan og vilje med livet ditt. Les. Joh. 14,21.

Gud velsigne deg!

 

Jan Berg

Pastor

 

 

ÅNDSDÅPEN!

Er du døpt i Den Hellige Ånd og ild? Har du mottatt den åndskraften som gjør deg til et ildvitne for Jesus? Taler du i tunger og proftiske ord?

Er dette ubehagelige spørsmål eller pirrer det din nyskjerrighet og lengsel etter å oppleve noe mer med Jesus?

Spørsmålene er ikke ment for å plage deg, men å bevisstgjøre deg. Gud har en plan med livet ditt. Han tilbyr deg sin åndskraft så du kan fullføre hans plan og vilje.

Ikke alle er kalt til å være forkynnere, men alle er kalt til å være Jesu etterfølgere. Ikke bare å bekjenne hans navn, men å etterfølge Jesus i tro og handlinger.

Vi kan alle være Jesu vitner i familien vår, slekta vår, nabolaget vårt og på stedet der vi bor og for mennesker vi møter i butikken og på ulike felles arenaer.

Åndsdåpen og åndskraften er for alle. Du er ikke noe unntak! Hvorfor skulle du være det? Gud gjør ikke forskjell på mennesker! Han er rik nok for alle som påkaller hans navn - for rike og fattige, røde og brune, gule og hvite, menn og kvinner, unge og gamle, utdannelse eller ikke.

”Jesus fyller alt i alle..” Det er hans ønske og vilje for deg.

Den sikreste måten å oppleve mer med Jesus, er å handle på Jesu ord:

”Be og du skal få, for hver den som ber, han får.”

”Let og du skal finne, for hver den som leter, han finner.”

”Bank på og det skal lukkes opp for deg, for hver den som banker på, skal det åpnes for.”

Ta Jesu løfter med deg inn i lønnkammeret - og i bønn sammen med andre og i menigheten.

 

Jan Berg

Pastor

01.06.15.

-----

 

 

ETTER PINSEN!

Livet til apostlene ble totalt forandret etter Åndens dåp og fylde på pinsedag.

Jesus var borte. Mesteren forlot dem og dro tilbake til himmelen. Det evangeliske arbeidet som Jesus hadde begynt skulle bringes videre ved apostlene til nye mennesker og områder.

Motløshet ble forandret til frimodighet. De forkynte evangeliet om Jesus overalt. Gud stadfestet med tegn og undergjerninger. Skarer ble frelst og helbredet, døpt i vann og Ånd. Gud la dem til menigheten.

Den åndelige veksten var enorm. Gud brukte de medfødte naturgavene som hver av apostlene hadde og døpte dem i Åndens ild, så de ble ildvitner for Jesus.

Evangeliet spredte seg i Jerusalem og Judea, Samaria og like til jordens ende – slik Jesus hadde gitt løfte om på Oljeberget like før han forlot dem.

Denne åndsdåpen er for deg også. Har du opplevd den? Er du døpt i Den Hellige Ånd og ild?

Brenner Åndens ild og flammer i deg?

Hvis ikke du har erfart dette, så ligger åndsdåpen med tunger og tydning og venter på deg. Du skal få kraft til å vitne om Jesus – i dine omgivelser, i din familie, i ditt nabolag og blant mennesker du møter.

Er du døpt i Den Hellige Ånd og ild og ikke lever i kraften i dag, slik at åndsfylden har tørket inn i livet ditt, så er Jesus der for å fornye deg.

”Tenn opp de nådegaver som er i deg!” Slik lød Paulus´ hilsen til Timoteus. Han kunne ikke bare vente på at Jesus skulle gjøre det, men gjøre et aktivt framstøt selv. I lønnkammeret – alene med Jesus, der skjer det noe. Nådegavene tennes opp i deg.

Jesus trenger åndsfylte arbeidere i dag! Vil du være en av dem? Du avgjør det selv. Valget er ditt! Jesus står med åpne armer og sier: ”Kom! ”

 

Jan Berg

Pastor

-----

 

”DERE SKAL FÅ KRAFT NÅR DEN HELLIGE ÅND KOMMER OVER DERE…”

Dette var Jesu løfte til hans disipler den dagen han forlot jorda for å dra tilbake til himmelen.

Etter oppstandelsen hadde han i førti dager åpenbart seg på ulike måter for forskjellige mennesker.

Med dette løfte forsvant Jesus opp bak skyene foran disiplenes øyne.

Ordene brant i dem. De dro tilbake til Øvresalen i Jerusalem og var der i bønn, sammen med Jesu mor, brødre og noen kvinner. Totalt var det en flokk på etthundreogtyve.

På den tiende bønnedagen falt Ånden over dem alle. De begynte å tale i tunger og mottok Åndens kraft til å være Jesus disipler.

De talte i tunger om Guds store gjerninger på et språk de ikke kunne. Tilreisende fra 17-18 land hørte og forsto budskapet.

Forvirringen og språkunderet forbauset dem alle. Hva er dette?

Peter sto da fram og talte: ”Dette er det profeten Joel har talt om! Jeg vil i de siste dager øse ut av min Ånd over alle mennesker, sier Herren…”

Peter talte om Jesu død og oppstandelse og hvorfor Jesus skulle døpe mennesker i Den  Hellige Ånd og ild.

Evangeliets ild spredte seg over hele byen og skarer kom til troen på Jesus. Etter hvert ble budskapet spredt til Samaria og byer i hele landet.

Ut fra disse etthundreogtyve har budskapet spredt seg til hele verden. Aldri har så store vekkelser skjedd som i våre dager, spesielt i Sør- Amerika, Asia og Afrika.

Europa er den verdensdelen som for tiden opplever minst av de store innhøstningene. Vi trenger å be om en ny åndsfylde over Norge, Skandinavia og Europa.

Er du døpt i Den Hellige Ånd og ild? Løftet om Åndens kraft til å vitne om Jesus gjelder også deg. Du kan søke Jesus i bønn og motta kraften – i dag!

”Hver den som ber, han får. Hver den som leter, han finner. Hver den som banker på, skal det lukkes opp for,” sa Jesus.

”Hvor meget mer skal da ikke dere som ber få Den Hellige Ånd…..” var Jesu klare hilsen.

Jan Berg

Pastor

18.05.15.

-----

VÅR NASJONALE GRUNNLOVSDAG 17.MAI!

Fredrik Mentzel er mannen som utformet det norske flagget. Han var sterkt engasjert i å ha med frihetens farger: rødt, hvitt og blått. Flagget ble godkjent i Stortinget 17. mai 1821.

Vi er takknemlige for flagget vårt. Det har en samlende effekt og står som et frihetssymbol på  en selvstendig nasjon med egen konge, konstitusjon og demokrati.

Enda en gang skal vi feire vår Nasjonaldag og Grunnlovsdag. Barnehagebarn øver på å gå i barnetog og gleder seg til å marsjere etter korpsmusikk. De skal synge og vaie med flaggene.

17.mai er dagen da  de aller fleste nordmenn er ute og masjerer eller går i tog. De som ikke har muligheter følger med på TV, som kringkaster barnetog fra kyst- og innlandsbygder og byer.

La oss aldri glemme å takke Gud for landet vårt! Takke for den friheten vi har i dag! Takke for kongens nei til overgivelse i 1940 og de mange tapre frivillige som reddet landet fra okkupasjon og frihetsberøvelse.

Som kristne har vi også et annet fedreland. Det er i Guds himmel! Der blir det aldri krig og uro. All ondskap er beseiret og kommer aldri innenfor staden med de faste grunnvollene.

Der skal alle som har tatt imot Jesus som sin Frelser fryde seg sammen med Gud for alltid – i en himmel og skjønnhet som for oss er ubeskrivelig og utenkelig!

Vi vil løfte korsets fane høyt og bekjenne Jesus som vår Frelser!

Jan Berg

Pastor

11.05.15.

-----


JESUS DREPTE FIENDSKAPET

mellom jøder og hedninger da han døde uskyldig på korset for å frelse fortapte syndere. For Gud og Jesus er jøder og hedninger like verdifulle. Selv om Israel er Guds eiendomsfolk og jødene har en spesiell plass i bibelhistorien og i den profetiske framtiden, så elsker Gud både jøder og hedninger. (Hedninger er alle nasjoner utenom jødene).

Gud sendte sin sønn Jesus for å dø på et simpelt kors - for alle syndere, både jøder og hedninger. Ingen kommer til himmelen uten å tro på Jesus. Han er veien til himmelen og

de som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv.

Jødene har Torahrullene og henviser til gamle synagoger. De har tatt vare på budskapet og tradisjoner gjennom en årrekke selv om de har vært adspredt rundt i verden. Men, ingen blir  frelst av ritualer eller gode gjerninger.

Jesus oppsøkte først og fremst sitt eget folk, men hjalp også noen hedninger og kvinnen ved brønnen i Samaria. Senere fikk apostlene beskjed om å gå til alle folkeslag med evangeliet om Jesus. Det var en oppfyllelse av løftet om kraft i apostlenes gjerninger 1,8.

I dag blir det stadig flere Messias-troende jøder. De fleste jøder fornekter Jesus som Guds sønn. Bare 0,2 prosent av dem tror at Jesus er Guds sønn.

Det kommer en tid da Gud skal trekke sløret fra jødenes øyne. Hele nasjonen skal bli frelst på samme dag. Inntil da skal vi forkynne evangeliet for alle folkeslag, både jøder og hedninger, så de får mulighet til å høre evangelliet og komme til tro på Jesus. Troen kommer nemlig av forkynnelsen og forkynnelsen kommer av Guds ord.

Alltid velkommen til Betania!

JAN BERG

Pastor

 

 

 

 

 

 

 

 

FANTASI ER VIKTIGERE ENN KUNNSKAPER!

Denne uttalelsen kommer fra selveste Albert Einstein. Han var professor i fysikk og bar på en større kunnskap enn de aller fleste – iallfall innom sitt profesjonelle område.

Einstein har et meget viktig poeng! Kunnskap kan nemlig ikke brukes i alle situasjoner. Den kan benyttes til å få kontakt med mennesker som har samme interesser. Andre faller helt utenfor.

Ved å bruke fantasien kan vi komme i kontakt med alle mennesker. Fantasien er en brobygger. Ved å bruke fantasien kan vi møte hvem som helst. Fantasien har ingen grenser.

Å bruke fantasien i barnearbeidet, ungdomsarbeidet og hele menighetsarbeidet kan være veien inn til lukkede menneskehjerter. 

Bibelen taler om kjærligheten som gjør oppfinnsom.  Når kjærligheten til Gud og mennesker berører fantasien vår, da finner vi de riktige løsningene.

Kunnskapen oppblåser, men kjærligheten oppbygger. Kunnskap om Gud er bra, men kjennskap til Jesus er viktigst.

Vi kan ikke benytte teoretisk kunnskap for å vinne mennesker, men vi kan bruke fantasien vår for å føre mennesker til Jesus.

Dagens appell: Legg dine fantasier fram for Gud i bønn og be at han må bruke dem på den måten som ærer Ham og hjelper mennesker.

Ha en velsignet uke! Du er alltid velkommen til Betania!

 

Jan Berg

Pastor

-----   

 


TRE BENEKTELSER OG TRE SPØRSMÅL!

Tre ganger fornektet Peter i yppersteprestens gård at han kjente Jesus. Tre ganger stilte Jesus ham det ubehagelige spørsmålet: ”Elsker du meg ? Har du meg kjær?” 

”Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær,” svarte Peter. Han følte nok de samme tårene nå som etter  sitt nederlag da han bannet på at han ikke kjente Jesus. Hadde vi greid det bedre enn Peter?

Jesus ga Peter tre oppdrag:

Du skal fø mine lam,  vokte mine får og fø mine får.

Peter forsto hva Jesus mente. Han skulle ikke lenger være fisker, men åndelig hyrde for de som søker frelse hos Jesus.

Dette var neppe en tilfeldig rekkefølge.

Jesus elsket og prioriterte barna. Han sa: ”La de små barn komme til meg! Hindre dem ikke, for Guds rike hører slike til!” Så tok han dem i sine armer og velsignet dem.

I samtalen med Jesus forsto Peter at han skulle gi åndelig mat til barn og nyfrelste. De trenger fostring, stell, omsorg og nærkonakt.

Peter skulle også vokte fårene fra de farene fra villdyr og farer. Han skulle ha omsorg for fårene og lede dem til grønne gressganger og hvilens vann.

Peter skulle også gi åndelig mat til fårene. Det er også viktig i dag. Vi skal gi åndelig føde til Guds barn så de kan vokse i nåde og kjennskap til Jesus og Gud.

Disse tre oppdragene tok Peter på ramme alvor. Han ble en martyr for Jesus.

Vår oppgave i dag er den samme: Å gi lammene åndelig mat. Å vokte fårene. Å gi åndelige føde til fårene.

Vi husker på hverandre i bønn og takk!

Ha en velsignet uke!

JAN BERG

Pastor

20.04.15

-----

 

”DETTE ER DAGEN SOM HERREN HAR GJORT!"

Dette bibelverset i Salme 118,24 står i en spesiell sammenheng og peker på dagen som Herren

har gjort. Bibelverset blir brukt i mange anledninger som vielser, innvielse av nytt lokale og når noe ekstra som skal skje.

Jeg vil anbefale deg å benytte bibelverset hver dag, med en gang du står opp.

”Herre, dette er dagen som du har gjort! Jeg gleder meg til å være sammen med deg i dag. Du vet hvordan dagen  min blir og gir meg hjelp til å møte den med ditt hjerte og sinn.”

Ingen av oss vet med sikkerhet om vi lever i morgen eller ut denne dagen. Men, vi vet at vi lever akkurat nå og kan be om Guds hjelp til å utnytte de anledninger vi har til å være sammen med Herren og formidle hans budskap til andre mennesker.

”La oss fryde og glede oss…” står det videre i salmen.

Det handler ikke om den fryden og gleden som vi tar oss sammen til å vise, men den fryden og gleden som strømmer ut fra Guds varme farshjerte og inn i våre barnehjerter.

Når den overføringen skjer gjennom Bibel og bønn blir det en ekte fryd og glede som styrker oss selv, ærer Gud og blir til glede for andre mennesker.

”Dette er også dagen som Herren har gjort! Fryd og gled deg over den!”

 

JAN BERG

Pastor

13.04.15

PÅSKENS DRAMATIKK !

Å følge Jesus fra dag til dag og fra sted til sted fra Palmesøndag til 1. Påskedag er en sterkere historie enn den sterkeste krimbok. Hvilken krimbok avslutter med at den drepte igjen blir levende?

Jeg vil anbefale deg en påskevandring med Jesus i Bibelen og følge ham i hans daglige opplevelser. Lykke til med vandringen! Du vil se mye nytt!

Her kommer en kort oversikt over dramatikken:

PALMESØNDAG

Jesus red inn i Jerusalem. Folket hyllet ham med å kaste sine klær og palmegrener på veien foran ham. Hele disippelflokken begynte å glede seg og love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett og sa: ”Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!”

DE STILLE DAGENE

De tre dagene mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag er kalt De stille dagene, men det var det ikke for Jesus. Han talte, underviste og fortalte disiplene i detaljer hva som skulle skje i endetiden og ga løfte om talsmannen – Den Hellige Ånd, som de skulle få etter hans bortgang.

SKJÆRTORSDAG

Jesus spiser påskemåltidet sammen med disiplene, innstifter nadverden, forutsier Judas som forræder. Djevelen ga først tanker i Judas om å forråde ham og senere inntok djevelen hans hjerte.

Jesus sang lovsangen med disiplene og gikk over Kedronbekken og inn i Getsemanehagen. Han kjempet alene i bønn til svettedråpene ble blandet med blod ”for med høye skrik og tårer har han frambåret bønn til ham som kunne frelse ham…” og han ble bønnhørt. Engelen styrket ham og Judas forådte Menneskesønnen med et kyss og blir ført til forhør av soldatene i yppersteprestens palass. Peter fornekter Jesus tre ganger og gråter bittert over sitt nederlag.

LANGFREDAG

I tre lange klokketimer hang Jesus på korset etter at han ble hudstrøket, fikk en tornekrone på hodet, ble slått av soldatene og hånet av folket.

Sju ganger åpnet Jesus sin munn og uttalte sju sterke setninger. ”Det er fullbragt!” Det betyr at Jesus fullførte frelsesverket. Jordskjelvet kom over byen og gravene åpnet seg og mange døde blant de hellige fikk livet tilbake. Den råbarkede romerske høvedsmannen som hadde ansvaret for korsfestelsen, ropte i skrekk: ”Sannelig, denne var Guds Sønn!”

Jesus ble forrådt av Judas, foraktet av folket, fornektet av Peter og forglemt av sin Far. Jesus skulle kjempe og seire helt alene for å frelse en fortapt verden.

Jesu kropp ble tatt ned og lagt i en grav mens noen kvinner som hadde fulgt ham sto på avstand og betraktet det grusomme scenariet.

1. PÅSKEDAG

En engel kom fra himmelen og rullet steinen bort. Det var som et nytt jordskjelv. Kvinnene som var de siste til å forlate korset, var de første ved graven og fikk høre engelens budskap: ”Hvorfor søker dere den levende blant de døde! Han er ikke her! Kom, så skal jeg vise dere stedet der han lå….”

Budskapet om Jesu oppstandelse spredte seg til disiplene og etter hvert åpenbarte Jesus seg for dem alle.

Jesu oppstandelse fra de døde er selve triumfen ved Jesu død. ”Han har bevist at Han er Guds Veldige Sønn ved oppstandelsen fra døden..” Rom. 1,4

Jesu oppstandelse skiller det kristne budskapet suverent fra alle verdens religioner. Mens mange henviser til en grav, så henviser vi til en tom grav og et tomt kors, for Jesus har stått opp fra de døde og sitter i dag lys levende ved sin Fars høyre hånd i himmelen og går i forbønn for alle som tror!

KONKLUSJON!

Jesu lidelse, død og oppstandelse gir evig liv til alle som søker ham! ”For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv!” Joh. 3,16

GOD PÅSKE!

JAN BERG

Pastor

7.4.2015

-----

 

 

VI VIL TA PÅSKEHØYTIDEN TILBAKE!

Påska er for Jesu etterfølgere Den Store Høytiden! At Jesus ble født er en sak, men at Jesus ble født for å dø er en annen sak.

Jesu overnaturlige fødsel hadde vært meningsløs hvis ikke Jesus hadde fullført det han ble født for å gjøre – å dø på et simpelt kors for å rense folk fra deres synd.

Den første påsken i Bibelen møter vi i 2. Mos. 12 for mer enn tretusen år siden. Lammet ble slaktet og spist. Blodet ble strøket på dørstolpene. Når dødsengelen gikk gjennom leiren, så gikk han rett forbi de husene der blodet var strøket på, slik Gud hadde sagt.

Det førte til friheten for israelittene som begynte sin vandring til Israel etter drøyt 400 år i fangenskap.

Senere skulle Israel feire påske hvert år, slik at neste generasjon etter generasjon skulle høre  hva Gud hadde gjort.

Ugudelige konger innførte avgudsdyrkeri i landet. Det førte landet ut i vanskeligheter.

Gudelige konger renset Guds helligdom og landet for avgudsdyrkeri. Landet fikk Guds velsignelser og beskyttelse over seg.

Både kong Hilkia og Josia feiret påske så kraftig, at slike påskefeiringer hadde de ikke hatt siden profeten dager. ( 2. Krøn. 30, 26 og 35,18)

Vi feirer påske fordi Jesus kom som Guds offerlam for å dø for våre synder på et simpelt kors. Jesus levde som et menneske og utførte under i tre år. Da påsken nærmet seg, gikk han til Jerusalem og ble tiljublet på Palmesøndag.

Påskebudskapet om Jesu lidelser, død og oppstandelse skal vi forkynne mer om i Betania på Langfredag og 1. Påskedag.

Du er velkommen til å vandre sammen med Jesus og oss når vi følger ham i de siste dagene av hans jordliv.

Jesus lever og skal aldri dø igjen!

God påske!

Jan Berg

Pastor

23.03.15.

---

 

OI OI! Tenk at du og jeg har Jesus som vår forbeder! Han sitter i himmelen og har full oversikt og kontroll over alt som skjer. Ingen kan erstatte ham og intet farer forbi hans øyne og ører. Han er Guds sønn og verdens Frelser som hører, ser og forstår alt.

Etter sitt fullførte forsoningsverk på korset, forlot han jorda og inntok sin opphøyede plass ved Faderens Høyre hånd i himmelen. Han er ypperstepresten som lever og går i forbønn for  mennesker – også for deg!

JESUS vet alt om deg og meg – uten å bebreide oss. Selv ikke i våre nederlag og prøvelser. Guds sønn levde som et menneske på jorden og vet hvordan det er å være menneske med de vanskeligheter, gleder og utfordringer som livet byr på.

Han bebreider deg aldri, selv om du føler at du svikter ham. Bibelen sier at han er trofast selv om vi er troløse. En slik Far og Sønn har vi. Jesus ber til sin Far for oss. Gud i himmelen sender den hjelpen du trenger i den rette tiden, selv om vi ofte synes den burde ha kommet før.

JESUS BA FOR PETER at troen hans ikke måtte svikte. Jesus visste hvilken prøvelse Peter ville møte og gikk derfor i forbønn for ham. Da Jesus var på jorda var han begrenset til å være et sted av gangen. Nå sitter han ved Majestetens Trone i himmelen og lever for å gå i forbønn for oss. Den gangen var han begrenset til å være et sted av gangen. I dag er han ved sin Ånd alle steder på en gang. Han glemmer deg aldri og forlater deg aldri.

JESUS satt på fjellet og så disiplene sine mens de var lamslåtte av frykt i båten på det opprørte havet. Han ba for dem, men tidlig på morgenkvisten i den fjerde og siste nattevakt kom han vandrende til dem på sjøen. Peter gikk imot ham på vannet. Han sank da han tok blikket fra Jesus og så det hårde været. Jesus hjalp ham og de to gikk seirende tilbake til båten.

JESUS ber alltid og handler når tiden er inne for det. Vær takknemlig for Hans forbønn og takk ham for den. Vær trygg og sikker på at han vil deg det beste. Han vil gi framtid og håp.

Det er godt med jordiske forbedere, men den sterkeste forbeder av alle er han som kjenner oss best og elsker oss mest.

JAN BERG

Pastor
13.3.2015

-----

 

NESTE STAVTAK !

DA TIDENES BESTE SKILØPER var aktiv og på høyden i sin skikarriere, vant han de fleste skirenn han stilte i. Han fokuserte på målet – langt der framme. Målet var å vinne gull.

Formen og motivasjonen var på topp og skiene perfekte. Underveis hadde han sekundanter og skarer av supportere som heiet ham fram i løypene. Noen viftet med det norske flagget mens andre vinket med hender og skjerf. 

HOVEDMÅLET VAR LANGT DER FRAMME, men han hadde delmål underveis. Det lød:

”Neste stavtak må sitte! ” Skikongen trente milevis gjennom lange og tunge treningsøkter på å plassere skistaven på riktig sted i riktig øyeblikk slik at stavtaket og frasparket ga ham max fart og framdrift.

HVIS IKKE NESTE STAVTAK SITTER, da taper skiløperen hundredels sekunder i hvert stavtak. Gjennom mange kilometer blir det til tiendedeler og sekunder. Det kan være nok til å miste seieren. Derfor må han hele tiden konsentrere seg om neste stavtak – at det ikke glipper, men at stavtaket og frasparket på velpreparerte ski gir den nødvendige kraften til å gli fra de andre. For hvert stavtak er han et stavtak nærmere målet.

VI KAN SAMMENLIGNE DEN KRISTNES LØP fra jorda til himmelen med dette løpet.

Hovedmålet er himmelen. Det jager vi imot. Hvor langt framme det ligger vet ingen av oss.

Neste stavtak blir de handlinger vi gjør i tro og tillit til Jesus. Det gir oss kraft og framdrift til stadig å komme nærmere målet.

JEG ØNSKER DEG GUDS VELSIGNELSE med ”mange gode stavtak” som gir deg styrke og mot på veien til himmelen. Et stavtak kan være et bønnemøte, en bibeltime, en stille stund alene ved Jesu føtter eller en fordypning i Guds Ord. Alt dette gir framdrift og framgang i Guds rike og menighet.

 

JAN BERG

Pastor

07.03.15.

-----

 

 

LØPET – DER ALLE ER VINNERE!

VM er forbi! Vi har sett jublende vinnere og gråtende tapere! Slik er det i de store løpene der alle kjemper om gullet, men bare en vinner.

Alle har trent mye! Alle har håp om å vinne! Alle har forventninger! Alle har sponsorer! Alle  er avhengige av trenere, smørekorps, familie og venner for å hevde seg i toppen.

Selv om alle håper å vinne, så er det bare en gullvinner. For mange er sølv og bronse nederlag mens fjerde og femteplass er for noen som å vinne gull.

Men gullet er det bare en som vinner – hvis ikke målfoto viser samme tid, og de må dele gullet. Slik det var i løpet der Oddvar Brå brakk staven.

Men, løpet der alle er vinnere, består av millioner på millioner av deltagere fra fem verdensdeler og mange forskjellige land. Med ulik hudfarge og språk - kjønn og alder – fattig og rik – ung og gammel.

Himmelløpet starter ved Jesu kors. Alle som tar imot Jesus som sin Frelser er med i løpet – den smale veien til himmelen. Alle som når fram til målet vinner gull!

Det er det eneste løpet i hele verden der alle er vinnere og ingen er tapere. Gud er raus og stor nok til å la alle vinne gull – uavhengig av verdensdel og land – om de er fattige eller rike, mann eller kvinne, ung eller gammel, utdannet eller ikke, syk eller frisk.

Dette løpet er du med i – du som bekjenner Jesus som din Frelser.

Løp videre – i troen på Jesus – ta de hvilepauser du trenger underveis!

La Bibelens ord være maten du spiser og Den Hellige Ånd det vannet du drikker.

Det gir deg krefter til å fullføre løpet!

Starten er viktig – fortsettelsen er viktig – og målet er viktig!

En dag skal du krones av den evige Gud med ”ærens uvisnelige krans!” Det skjer når overhyrden åpenbarer seg, ifølge 1. Pet. 5,4.

”Jeg har stridd den gode strid, fullendt løpet og bevart troen. Så ligger nå rettferdighetens  krans rede for meg, den som Herren, den rettferdige dommer skal gi meg på hin dag – ja, ikke bare meg, men alle som har elsket hans komme.” 2. Tim. 4,7-8.

 

JAN BERG
Pastor

01.03.15.

-----

 

KLOKKA VISER TIDEN!

Det er vi alle enige i. Skal vi fungere i samfunnet er vi nødt til å forholde oss til klokka.

Den styrer mye av dagen og timeplanen vår. Slik må det være. Hvis ikke, så er det umulig å møte fram til riktig klokkeslett i det vi skal delta i. Det gjelder skolen, arbeidet, måltider, avtale med venner og menigheten. Kort sagt: I alt vi skal engasjere oss i.

Klokka tikker og går, om vi vil det eller ikke. Den som ikke kommer til tiden, setter seg selv utenfor.

GUDS PROFETISKE KLOKKE viser tiden som vi lever i nå. Det ene profetordet etter det andre peker på alt som skal skje før Jesus henter de kristne hjem til seg i himmelen. Profetiene oppfylles i detaljer. Det gjelder Israel og de andre nasjonene, krig og rykter om krig, jordskjelv og katastrofer, hungersnød og pest. Ikke minst: Kunnskapen skal bli stor og reiseaktiviteten til folk skal øke voldsomt. Det store frafallet og åndsutgytelse skjer parallelt.

Guds klokke viser at tiden nærmer seg den store dagen da Gud samler sin menighet i sin evige bolig.

Å FORSTÅ  SEG PÅ TIDEN  er meget viktig, så ikke dagen kommer som en overraskelse og vi roter oss bort i synd og umoral. Foreldre bør ta konsekvensene av Bibelens budskap og forkynne budskapet om Jesus for sin egen familie og være beredt til å møte Jesus om Han kommer snart eller drøyer en stund til.

VÅK OG BE sa Jesus, så dere ikke kommer i fristelser og dagen kommer over dere som en snare.

Du selv bestemmer om du er beredt til å være med Jesus til himmelen eller ikke.

Gjør et godt og fornuftig valg! Det er verdens viktigste valg! Valget for hele evigheten!

Gud velsigne deg!

JAN BERG

Pastor

23.2.2015

-----

 

ER DU SIKKER PÅ AT DU KOMMER TIL HIMMELEN?

Det er litt av ett spørsmål! Spørsmålet bare ramlet inn i hodet mitt da jeg satte meg ned for å skrive noen ord, uten å vite hva jeg skulle skrive.

Jeg hadde lyst til å skrive om mye, men jeg måtte gjøre et valg. Da kom dette viktige spørmålet til meg.

Ja, Du kan være hundre prosent sikker når du har tatt i mot Jesus som din Frelser. Da renser Jesu blod fra all synd og han tilgir deg alle dine feiltrinn og overtredelser av Guds bud.

Det er ikke hovmodighet å si at du har bestemt deg for å komme til himmelen. Du velger den veien som fører dit. Den heter Jesus. Veien kan føles smal og knudrete noen steder. Noen ganger går du i skygge og mørke, men søk veiledning i Bibelen. Guds ord er en lykt for foten og et lys på stien.

Hvis du neglisjerer og forkaster Jesus som din Frelser, da er det ikke hans feil om du ikke kommer dit. Da har du valgt bort Jesus og hele himmelens herlighet.

Valget er ditt!  Ingen andre enn du kan velge hvilken vei du skal gå og hvem du skal tro på.

Gud forkaster ingen som kommer til ham med sin synd. Veien til himmelen er åpen for alle.

Den begynner ved korset, og ikke ved gode gjerninger.

Det er bare Jesu blod som renser fra all synd – og som gir deg full adgang til himmelen!

Lykke til og god reise på himmelveien!

 

Jan Berg

Pastor

13.02.15.

-----

 

GUDS ORD ER LEVENDE OG KRAFTIG….

Vil du leve et åndsfriskt liv i nær kontakt med den levende Gud, så vil jeg anbefale deg å fordype deg i Guds levende ord – Bibelen.

Bibelen er inspirert av Guds Ånd! Derfor er den levende. Bak den svarte bokstaven er det et  åndelig liv. Gud blåste livets Ånd inn i Skriften. Det evige guddomslivet fyller våre hjerter, sinn og tanker når vi fordyper oss i Ordet. Derfor er det viktig å lese Bibelen og benytte Ordets kraft til å avvise og avverge djevelens listige angrep.

Jesus seiret over djevelen på korset og han seiret over djevelens fristelser ved å henvise til Ordet: ”Det står skrevet….”

Å ha et teoretisk forhold til Skriften er bra, men å ha Skriften – Guds Ord på innersiden av hjerte og sinn er balsam og legedom. Be Gud om åpenbaringens Ånd over Ordet. Den Ånden vil opplyse Ordet og gjøre det levende for deg.

Guds Ord har en egen evne til å oppbygge oss, korrigere oss og veilede oss. Ingen bok kan erstatte Bibelen. Selv ikke de beste kristne bøker som er skrevet av Guds tjenere kan erstatte Bibelen. Det er Guds Ord som er levende og kraftig.

Vil du leve et liv i Guds nærvær og velsignelse, så vil jeg anbefale deg å være en målbevisst bibelleser som setter av bestemte tider til Bibel og bønn.

Gjennom Ordet ser du veien og gjennom bønnen får du kraften.

Jeg ønsker deg fine og gode bibeldykk i Guds kjærlighet, evighet, rettferdighet og barmhjertighet. Gjør du det med rene motiver og et ærlig hjerte, så vil du finne at Guds Ord er den største rikdommen du har. Den forteller alt du trenger å vite om Gud, Jesus, menigheten, hvordan du skal leve, om det evige livet og Himmelen - som er vårt store hovedmål.

God lesing og vandring videre!

Jan Berg

Pastor

08.02.15

-----

 

ABRAHAMS VELSIGNELSE!

Guds velsignelser er det største et menneske kan oppleve. De ruver som høye fjell over dype daler og elver.

Det er fint langs elvebredden og i de frodige dalene, men det er i høyden vi får den vakre panoramautsikten over hele landskapet. Vi får en videre horisont og større innsikt i Guds hensikt og tanker.

Du er velsignet med Abrahams velsignelse gjennom Jesus Kristus, så du trenger ikke å stadig be Gud om å bli velsignet. Nei, du skal se din stilling for Gud når du lever i troen på Jesus. Da er du nemlig velsignet med all den åndelige velsignelsen som finnes i himmelen i Kristus Jesus. ( Ef. 1,3)

Takk Gud for hans velsignelser for deg i dag og dagene framover. Takk ham for all den nåden og hjelpen han har gitt deg til i dag.

Takk ham for ektefellen din, for familien din, for arbeidet ditt, for penger og landet som du bor i. Takk ham for den menigheten som du får være i. Det er også en stor nåde og velsignelse fra Gud.

Takk Jesus for frelsen og friheten du har fått i ham. Takk ham for blodet og Ordet. Takk ham for oppstandelsen og livet. Takk ham for Den Hellige Ånds kraft. Takk ham for alt han har gjort for deg til i dag. Takk ham for alt han vil gjøre for deg i tiden framover.

Gled deg over velsignelsene og i velsignelsene, så du kan tjene Herren med glede.

”Djevelen har kommet for å myrde, stjele og ødelegge, men jeg har kommet for at dere skal ha liv og overflod,” sa Jesus i Joh. 10,10.

Det er også en velsignelse!

 

Jan Berg

Pastor

02.02.15.

-----

 

FRELSEN KOMMER FRA JØDENE!

Tidlig mandag morgen 26.januar reiser jeg til Israel sammen med noen norske pastorer og åndelige ledere. Vi skal til Jerusalem på lederkonferanse og møte mange ledere fra forskjellige land. Det blir spennende.

I tillegg til mye undervisning og opplysning skal vi inn i Knesset og i statsministerens kontor.

Vi skal også møte overrabbinere i synagoger.

Kort sagt! Dette blir en annerledes tur enn alle andre Israel-turer.

At frelsen kommer fra jødene er sikkert. Det er Bibelen tydelig på. Ved jødenes forkastelse av Jesus - Messias, har frelsen kommet fra jødene og til hedningene. Hedningene er alle andre folkeslag enn jødene. Bibelen taler om to grupper: Jøder og hedninger.

Jesus gjorde jøder og hedninger til ett da han på korset seiret over djevelen og rev ned fiendskapet mellom de to.

Jesus døde på korset for jøder og hedninger, men både jøder og hedninger må bekjenne Jesus som sin Frelser for å bli Guds åndelige barn og på vei til himmelen.

Jesus frelser jøder, arabere, palestinere, nordmenn og alle folkeslag på samme måte. Han døde for alle for at ”hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv.” Joh.3,16

”Be om fred for Jerusalem,” sier Guds Ord. Det er både riktig og viktig. Be også for alle nasjoner rundt Israel. De trenger også Jesus.

Du er elsket av Gud og blir aldri forkastet av ham! Men, hvis du forkaster Gud, da er det ikke Guds ansvar, men ditt!

Så lenge ”du er i Kristus, så er Kristus i deg!” Det skjer ved å tro på Jesus!


Jan Berg

Pastor

26.1.2015

-----

 

TRETTI MINUTTER LYSERE!

Dagen er, siden vendepunktet på årets mørkeste dag, tretti minutter lysere. De aller fleste gleder seg over det og ser fram til årets lyseste dager.

Det har blitt lysere etter jul. Så julen ble et vendepunkt som kommer oss til gode.

Rent åndelig er det også lysere etter jul enn før jul. Guds fullkomne gave til oss mennesker, Jesus, har gitt lys og glede til en ellers så dødstrett og syndig jord.

”Det skal ikke alltid være mørkt, for det folket som sitter i mørket skal se et stort lys”, profeterte den ærverdige profeten Jesaja.

Presten og profeten Sakarias, faren til døperen Johannes uttrykte med stor takk:

”Gud har gjestet oss med soloppgang fra det høye….”

Når Gud har gjestet jorden ved sin sønn Jesus Kristus, da har vi all grunn til ”å vandre i Guds lys” og følge Jesus som er verdens lys og veien til himmelen.

Fryd deg over julens budskap!

Det slutter ikke i krybba, men begynner der og fortsetter til Golgata og oppstandelsen, Jesu himmelfart og til Guds Trone der Jesus sitter ved sin Fars høyre hånd i himmelen.

Han lever og går i forbønn for oss!

Det er også noe av årsaken til at vi kan vandre i Guds lys og glede oss over lysere tider – i Guds rike.

”Den rettferdiges sti er lik et strålende lys som blir klarere og klarere inntil høylys dag…”

Sal Ord. 4,18.

Med ønske om en velsignet uke!

Jan Berg

Pastor

19.1.2015

-----

 

TAKK!

”I dag har du fått 86400 sekunder. Har du brukt ett sekund på å si takk?” Denne opplysningen og dette spørsmålet reises av William A. Ward.

Det lille ordet takk er ofte tungt å uttrykke. Men, det lille ordet takk kan gjøre den store forskjellen.

Når du gir en gave til din ektefelle, barn eller barnebarn, så er det godt å høre ordet takk. Hvis du ikke får noe svar, så lurer du på om de ikke bryr seg om gaven eller hvorfor de ikke takker.

En annen gang så får du mindre lyst til å gi en gave for de viste ingen takknemlighet for det de fikk.

Gud har gitt oss den største av alle gaver. Bibelen sier at vi har fått de største og dyreste løfter, for at vi skulle få del i guddommelig natur.

Har vi grunn til å si takk for det?  Eller skal vi bare løfte likegyldig på skuldrene og vise et surt og likegyldig ansikt.

Kroppsspråket vårt sier ofte mye mer enn de ordene vi formidler til hverandre.

Kanskje vi i dag skal bruke ett sekund til å si takk til alle de vi møter, som gir oss en oppmerksomhet eller viser sin høflighet og respekt.

Kanskje vi i dag skal bruke ett sekund på å takke Gud som ga oss alt gjennom sin sønn, Jesus Kristus.

Det kan bli mange sekunder til å si takk gjennom dagen når vi stopper opp og tenker over alt vi har å takke for. Bibelen sier: ”Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus!
(1. Tess. 5,18)

 

JAN BERG

Pastor

09.01.15.

-----

 

ET NÅDENS ÅR FRA HERREN!

Dette sitatet er hentet fra Jesu munn da Han leste om seg selv hva profeten Jesaja hadde profetert om Ham syv hundre år før oppfyllelsen.

Jesus var nå tretti år! Han oppsøkte synagogen i hjembyen sin, Nasaret. Han fant de gamle bokrullene, og leste dette sitatet.

Jesus sa også noe mer. I dag er dette skriftstedet oppfylt for deres ører.

Fra nå av startet Jesus sin offentlige tjeneste. Han hadde aldri helbredet eller drevet ut onde ånder tidligere. Fra nå av ble profetien oppfylt om å sette fanger og undertrykte fri. Det var begynnelsen til Nådens år fra Herren.

Vi er nå i starten av det nye året 2015. Hva dette året vil bringe vet ingen av oss. Vi har våre planer, drømmer og tanker. Men, vi kan aldri vite om det blir slik vi ønsker. Noe blir antagelig slik og mye blir ikke slik.

Vi kan konstatere at ”et nådens år fra Herren” over våre liv, over tjenester, familie, samfunn og land er det vi mest av alt trenger.

Gud har lagt selve grunnlaget for et godt liv. Det livet er å leve i troen på Jesus og ha samfunn med Gud hver dag gjennom Bibel og bønn. Når Den Hellige Ånd kommer og gjør Guds ord levende, så begynner Guds ild å brenne i hjertene våre. Den Hellige Ånd og Guds ord tenner og opprettholder denne ilden.

Vil du være med å be om ”et spesielt nådens år” over ditt liv, din familie, Guds menighet, Rakkestad og Norge?

Gud trenger forbedere, så flere opplever ”et nådens år fra Herren,” og tar imot Jesus som sin personlige Frelser!

Lykke til!

 

Hilsen

Jan Berg
Pastor

05.01.15

-----

GODT NYTT ÅR!

Det ønsker jeg deg av hele mitt hjerte! Må det året som vi nå går inn i bli det beste året du noen gang har opplevd. Du synes kanskje at dette er i overkant av hva du fortjener, men Gud er så stor at han gir aldri gaver og velsignelser etter våre fortjenester.

Hvis det var slik, hadde vi alle ligget tynt an.

Gud gir av sin rikdom, kjærlighet, glede og fred ut fra sin grenseløse nåde. Han vil at alle mennesker skal leve et godt liv sammen med Gud og mennesker.

Nå kan ditt liv være slik at du har tunge og vanskelige dager. Så tunge og grå at du ikke aner hvordan du skal komme gjennom dagen.

Men, han som kjenner deg og vet om deg, Han ønsker å gi deg det du trenger hver dag for å takle din situasjon og bære dine byrder.

Uansett om livssituasjonen din er tung eller lett, så er du elsket av Gud og Gud har en plan med ditt liv.

Han kaller deg inn til sitt hjerte for å fortelle deg hvorfor og hvordan han elsker deg og gi deg all den nåden og de velsignelser som du trenger for det nye året.

Legg det nye året i Guds hender og be om hans visdom og hjelp!

Han vet om alt du kommer til å møte lenge før det skjer. Aldri mister han den fulle innsikten, men gir deg den styrken du trenger hver dag.

Gud har gitt oss sin sønn, Jesus – til frelse og evig liv. Hver den som tror på ham skal ikke gå fortapt, men ha evig liv.

”Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger på ditt hjerte legges fram for Gud i bønn. Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus!” Fil. 4,6-7

GODT NYTT ÅR!

Jan Berg

Pastor

29.12.14.

-----

 

 

"GUD BLIR MENNESKE!”

Tidenes største begivenhet må vel være at den Gud som skapte både himmel og jord, med alt liv av dyr og mennesker lar seg bli født som et menneske inn i denne verden.

Inkarnasjonen – at Gud blir menneske, er et mysterium som mange ikke fatter eller vil tro på.

Men, Gud valgte det slik for å frelse en fortapt verden fra evig fortapelse og frelse dem inn i hans evige himmel.

Jesus hadde ingen jordisk far. Gud i himmelen lot sin egen Sønn Jesus bli født som et menneske. Han vandret som et menneske og levde som et menneske og kalte seg selv for Menneskesønnen, selv om han var Guds sønn.

Jomfrufødselen skiller Jesus suverent fra alle andre fødsler og barn.

Hvis Jesus hadde hatt en jordisk far, kunne ikke Jesus ha sonet vår synd på korset. Da hadde Jesus syndet slik som alle andre mennesker.

Men, fordi Gud lot Maria bli gravid ved Den Hellige Ånd, så ble barnet som ble født et rent og hellig barn som vandret på jord under jordiske vilkår, men inni seg bar guddomens fylde.

Denne jula vil jeg anbefale deg til å ta et grundig dypvannsdykk i Guds Ord og studere alle bibelvers som har med Jesu fødsel å gjøre – alt fra løftene i det gamle testamentet og oppfyllelsen av løftene i det nye testamentet.

Et studie av denne sannheten kan gjøre noe med deg som gjør at du ser på Gud og Jesus med nye øyne og gir deg en ny åpenbaring av Guds sønn – Jesus!

God jul og lykke til!

 

Jan Berg
Pastor

15.12.201

-----

 

JUL – KONTRASTENES HØYTID!

Jul – for meg meget sterke, gode og varme barndomsopplevelser. Bare glede, kjærlighet, godhet og alt det beste som kunne tenkes. Mor og far var omsorgsfulle og ville gi oss alt det beste.

Det beste var ikke de kostbare julegavene, for det hadde de ikke mulighet til å gi. Men,  julegaver som varmet og var kjærkomne og som vi hadde glede av.

Enda mer betydde varmen, nærheten og tryggheten i et hjem der mor og far knyttet barneflokken på fire godt sammen.

For meg er jul fortsatt en slik høytid som vi minnes, vil ta vare på og videreføre.

Ikke alle har en slik jul. Det forsto jeg etter at jeg ble voksen, men det tok lang tid. Noen kom fra hjem der pappa drakk opp alle pengene og andre fra hjem med sykdom og fattigdom. Noen kom til og med fra hjem der mamma eller pappa døde like før julaften. Noen er ensomme og gruer seg mer til jul enn de gleder seg.

Kirkens SOS er meget aktive i julehelgen. De tar imot telefonsamtaler med ensomme mennesker og med flere som sliter med selvmordstanker.

Ingen helg i hele året er mer belastet på SOS-telefonen enn julaften.

Noen sitter i den andre enden av telefonen og lytter til tragedier fra anonyme mennesker som har det tøft og vanskelig.

Denne jula har vi mulighet til å gjøre noe ekstra for noen og spesielt be for mennesker som trenger forbønn.

”Det dere gjør mot mine minste små, det har dere gjort mot meg,” sa Jesus.

God adventstid !

Hilsen

Jan Berg

Pastor

6.12.2014

-----

 

ADVENT!

Vi tenner det første  – andre – tredje – og fjerde lyset helt fram til julaften.

Lyset under advent forteller at vi venter og ser fram til det som skal komme.

Det kommer hvert år. Jul og all den stasen som finnes bakom glitter, slør og det kommersielle. Men, for de som ser fram til noe mer og bedre, så feirer vi den årlige gleden over at Jesus er født.

Jesus ble født som en hjelpeløs baby i en stall, men sluttet sitt jordiske liv ved å dø på et simpelt kors før han sto opp igjen fra døden og satte seg ved Guds høyre hånd i himmelen. Det er kalt Majestetens Trone.

Vi hyller Jesus – barnet som ble født – som vokste opp og ble den mest betydningsfulle person som verden noen gang har sett og hørt om.

I dag er han i himmelen. Han lever og går i forbønn for sine barn. Husk det! Han ber også for deg!

Jula i år kan bli til noe mer enn bare kjøpepress. Den kan bli en fin samlingstid for hele familien. La oss glede oss over advent og tenke over hvordan og hvorfor Jesus ble født.

Ettertanke kan fordype oss i Jesu fødsel og liv.

Pål Andre Grinderud, som vokste opp med en alkoholisert mor og hadde mistet sin far, måtte selv være forelder for sin mor da hun ikke var istand til å ta hånd om gutten sin.

Pål Andre har jobbet med betydningsfulle stortingsrepresentanter om et stengt vinmonopol på julaften og har fått medhold. Det vil mange småbarn oppleve godt!

Vi takker Gud for modige og djerve mennesker som peker på Jesus og skaper trygghet i samfunnet!

 

God adventstid

Jan Berg

Pastor

1.1.2014

-----

 

HIMMELEN – DRØM ELLER VIRKELIGHET?

Himmelen er en virkelighet. Det er det fullkomne stedet uten synd og ondskap, der Gud selv bor sammen med Jesus, englene, kjerubene og serafene.

Alle jeg snakker med vil til himmelen, hvis det er en virkelighet. Himmelen er stedet som Gud har beredt for alle de som tror på Jesus, hans sønn.

Jesus er veien til himmelen! Bibelen sier at hver den som tror på Jesus ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Selv om noen mener at himmelen bare er en drøm, så har den meningen ingen rot i Bibelens budskap. Om du mener at himmelen kun er utopi eller drøm, så betyr det ingenting.

Det er Gud, opphavet til himmelen og jorda som er skaper og mester for den. Da betyr det ingenting om enkelte hevder at himmelen er en drøm, når Guds Ord sier at det er en virkelighet.

Jeg har undervist fra Johannes Åpenbaring i Betania. Onsdag 26. i denne måneden handler det om en ny himmel og en ny jord. Vi skal se hvor og hva himmelen er, hvem som er der og hvem som er utenfor. Ingen andre enn du selv bestemmer om du skal til himmelen eller ikke. Det avgjør du i forhold til Jesus, han som er verdens Frelser. Forkaster du ham, så forkaster du himmelen. Tar du imot ham, så tar du imot himmelen.

Ingen lidelser, smerter, sykdom, død, sorg og savn finnes i Guds himmel. Der er det bare fullkommen glede og harmoni. Alle elsker Gud og hverandre. Vi blir fullkomne i et nytt og himmelsk herlighetslegeme.

Gud tvinger deg aldri inn i himmelen. Du har fått din frie vilje og du må selv velge om du vil tro på Jesus eller forkaste ham. Ingen i himmelen blir tvunget til å elske Gud og være der for alltid. Det er kun de som personlig velger å tro på Jesus som kommer dit. Det var Jesus som døde på korset og sto opp igjen fra graven. Det er troen på Jesus og ikke følelser som avgjør om vi kommer til himmlen ikke. Vil du at det skal bli en virkelighet for deg?

Velkommen til å høre mer i Betania eller til en samtale!

Hilsen

Jan Berg
Pastor

24.11.14.

-----

 

”SALIG ER DEN SOM LESER OG DE SOM HØRER DET PROFETISKE ORD OG TAR VARE PÅ DET SOM STÅR SKREVET. FOR TIDEN ER NÆR.” JOH.ÅP. 1,3

Historiebøkene forteller historien etter at begivenhetene har funnet sted. Bibelen taler om begivenhetene før de skjer. Det kalles profetier og bibelprofetiene er det mange av.

Hundrevis av år før de oppfylles ble det skrevet detaljert om dem i Bibelen – Guds Ord.

Gud våker over sitt profetiske ord, så de oppfylles når tiden er inne. Skriften er nemlig inspirert av Gud. Profeter og forfattere skrev drevet av Den Hellige Ånd. De var Guds sekretærer uten å forstå dybden og rekkevidden av hva de formulerte.

Vi leser om detaljerte profetier om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse. Når alle profetier om Jesus gikk i oppfyllelse, vil også profetiene i Johannes Åpenbaring oppfylles når tiden er inne.

Ikke et eneste profetord er gitt til egen tydning. Derfor ber vi om Åndens lys til å forstå Skriftene og profetiene.

Tre onsdager har vi nå undervisning fra Johannes Åpenbaring. Det var Jesus selv som åpenbarte seg for apostelen og ga ham alle disse synene. Vi har ansvar i å lese dem, ta vare på dem og forkynne dem så andre kan få del i det som Jesus viser apostelen.

Jeg er fasinert av Bibelen – Guds Ord og forstår godt at Bibelen er verdens mest solgte bok og boken over alle bøker. Ikke en eneste bok kan sammenlignes med den. Den er levende og inspirert av Gud selv.

Å anbefale deg å dykke ned i profetordet gjør jeg med glede. Det gir så mye. Jeg er takknemlig til Gud for alt jeg fikk høre i mitt barndomshjem som barn, og i menigheten etter at jeg selv tok imot Jesus som min Frelser for 48 år siden. Det har blitt en lang og rik vandring med Gud.

Profetordet betyr mye for meg. Det viser hva som vil skje og hvordan vi skal leve og forholde oss i den tiden vi lever.

Jeg ønsker deg all Guds velsignelse i rikelig mål.

 

Jan Berg

Pastor

14.11.14.

-----

 

 

AT ALLE MÅ BLI FRELST!

Guds plan og ønske er at alle mennesker skal bli frelst og leve et godt liv i troen på Jesus Kristus. Alle har syndet og krenket Gud. Selv om det er fakta, så støter ikke Gud bort et eneste menneske. Uansett hvor stor, grov og omfattende synden er, så er Guds nåde og tilgivelse enda større.

Jesus døde på korset og tar imot alle syndere som kommer til ham, bekjenner sin synd og får oppreisning. De begynner det nye livet sammen med Gud. Det livet er forankret i troen på Jesus.

En dag kommer Jesus for å hente til himmelen de som tror på ham.  Bibelen kaller det bortrykkelsen. De som tror blir rykket hjem til Jesus skal forenes med de som er døde i troen på ham. For alltid skal de være sammen med Gud og Jesus i Guds evige bolig.

Det beste ligger foran oss! Himmelen er det fullkomne stedet der sorg, bedrøvelser, tårer, smerte og død er borte for alltid. Det hører jordriket til.

I himmelen blir alt fullkomment, slik Jesus selv er fullkommen. Vi skal være sammen med ham og forenes i en herlighet og glede som ikke kan beskrives i ord.

Med dette som bakgrunn er det viktig at vi nå bruker vår tid og krefter på å vinne mennesker for Jesus. Vi ber, leser Guds ord og fylles med Guds tanker og vilje. Gjennom Den Hellige Ånd får vi mot og kraft til å være hans vitner.

Vi ber nå om en vekkelsens tid, der Gud vekker oss som er hans barn fra sløvhet, likegyldighet, lunkenhet og tilfeldighet. Vi vil la oss tenne av vekkelsens ild og tenne andre mennesker i brann for Jesus.

Gud velsigne deg! Du er alltid velkommen til Betania eller til en samtale!

Jan Berg

Pastor

06.11.14.

-----

 

”TRØST DA HVERANDRE MED DISSE ORD!”

Jeg kom akkurat inn etter en deilig joggerunde. Idet jeg gikk ut av dusjen, kom dette bibelverset til meg. Vi finner det i 1. Tess. 4,18.

Det handler om bortrykkelsen. Jesus kommer en dag usynlig ned i lufthimmelen, med en overengels røst og med Guds basun. De frelste hører røsten og blir rykket opp til himmelen for å tilbringe evigheten hos Gud.

De hensovede hellige som er døde i troen på Jesus er i oppbevaring hos Gud. Sammen med de som lever skal de  rykkes opp i skyer, opp i luften, for å møte Herren. Og så skal de for alltid være sammen med ham.

Ordet om bortrykkelsen eller Jesu gjenkomst er  ment å gi trøst, glede, forventning og takk for det som ligger foran og venter på oss.

Noen har hørt så dramatiske utleggelser om Jesu gjenkomst at de er rammet og lammet  med skepsis, frykt og aggresjon når de hører om dette temaet.

Vi trenger å snu denne trenden. Aldri har vi vært så nærme bortrykkelsen som nå og aldri har vi opplevd så mange profetord bli oppfyllt som nå.

Profetordet oppfylles selv om ateister, agnostikere, verdensherskere og diktatorer motarbeider Gud og profetordet.

Når Guds time er inne, da oppfylles hvert eneste løfte. Ikke en bokstav skal gå til grunne av Guds ord. Gud bruker vitenskapsmenn og de som gudsfornektere til å oppfylle sitt ord. Han styrer nemlig kongers hjerter som vannbekker.

Vi vil forkynne dette budskapet til trøst, oppmuntring og glede og vinne flere mennesker for himmelen før det er for sent.

Som kristne trenger vi å vekkes for denne sannheten og spre vekkelsens ild til andre mennesker som lever i fortvilelsens mørke og er langt borte fra Gud.

Johannes Åpenbaring er en spennende bok som taler mye om himmelen og Guds seier over ondskapen. Den gir trøst og framtidshåp.

Vi starter en serie om Johannes Åpenbaring onsdag 12. november kl.18,30 og fortsetter 19. og  26. november.

Velkommen er du!

 

Vennlig hilsen

Jan Berg

Pastor

01.11.14

-----

 

 

GUD – ÅNDEN OG ORDET!

 

Jeg blir daglig slått av beundring og forundring om Gud når jeg leser i Bibelen – Guds Ord.

Hans evige kraft, miskunn, nåde, barmhjertighet, tilgivelse og velsignelse strømmer imot meg - og inn i meg.

Jeg har ikke fortjent noe av det. Det er og blir Guds nåde mot meg.

Jeg vil oppmuntre alle troende til å bli bibelforskere. Fordyp deg i Guds Ord. Der møter du sannheten om Gud og virkeligheten om deg selv. Du møter Han som er den øverste i hele universet og kan gjøre mer enn alt. Han som alltid vil ditt beste og leter etter muligheter til å få deg i tale.

Gud taler og åpenbarer seg gjennom sitt eget ord. Vil du møte Gud så er Bibelen veien inn til Guds hjerte og sinn. I Bibelen møter du Gud  slik Han er.

Jeg vil oppmuntre deg til å be om Den Hellige Ånds lys og innsikt i Ordet. I det lyset ser du storheten bak den svarte bokstaven. Guds Ord åpenbarer Guds hjerte og hvordan han egentlig er – Den Treenige Gud, som har skapt oss til å ha samfunn med seg.

Vil du ha et nært og varmt samfunn med Gud, så bruk masse tid sammen med Ham i Ordet.

Når du får smaken på Ham, da blekner alt annet og du får et enda større sug etter å komme nærmere og dypere inn i Ham.

Gud velsigne deg!

 

Hilsen 

Jan Berg

Pastor

25.10.14.

-----

 

BØNNENS KRAFT OG BETYDNING!

”Skal du vinne Kina for Gud, så må det skje på knærne i bønn til Gud!”

Slik lød det i brevet som Kinamisjonær Hudson Taylor fikk av sin god misjonærvenn, John Hyde.

John Hyde var misjonær i India. Han fikk en lapp av en person da han gikk om bord i båten for å reise til sitt nye kontinent. Hyde var ingen spesiell bønnens mann, men på lappen sto det: ”Jeg ber daglig for deg at du må fylles med Den Hellige Ånd.”

Hyde ble berørt av hilsenen og begynte å be. Han ble grepet av Kristus og fortsatte å be og be. Han ba dag og natt. I perioder kom han inn i en slik bønneånd at han glemte å spise. Nøden for fortapte mennesker tok tak i ham. Ha fikk se mange undergjerninger i Guds rike. Han ble kalt for ”praying Hyde” eller på norsk ”bønne-Hyde.”

Hudson Taylor ble sterkt grepet av denne hilsen og ble ført inn i en bønneverden og nye åndelige dimensjoner.  Han ba for kinesere og om flere arbeidere til Kina.

Gud hørte hans bønner og evangeliet spredte seg etter hvert som en ild i kulda og et lys i nattemørket.

Det sies at sola aldri gikk opp over Kina uten at Hudson Taylor lå på sine knær med tårer i bønn til Gud for landet.

Skal vi vinne Rakkestad for Gud, så blir det på knærne innfor Nådens Trone.

Bønnestillingen er ikke det avgjørende, men det sønderknuste hjertet som roper til Gud om frelse for stedets innbyggere berører Guds hjerte. Om vi kneler, sitter, står, folder våre hender, strekker hendene i været er underordnet.

Der vi ydmyker oss for Gud og hverandre i bønn, der skjer det noe.

De tre bønnedagene vi hadde i menigheten ga oss mersmak. Flere har nevnt det. Vi kjente at den åndelige atmosfæren ble sterkere. Vi økte i kvantitet og kvalitet.

Vi vil ta Guds ord på alvor og rope til ham for våre familier og naboer, både natt og dag!

”La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen!” Klag.3,41

Jan Berg

Pastor

17.10.14.

-----

 

HVA ER DET Å VÆRE ETT I KRISTUS?

”Jeg ber at de alle må være ætt, likesom du Far er i meg og jeg i deg – at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.” Joh. 17,21.

Denne ypperesteprestelige bønnen av Jesus er sterk og omfavner alle. På samme måte som Faderen og Sønnen er ett, slik ber Jesus om at alle Guds barn må være ett i en organisk enhet.

Den enheten som Jesus peker på her er langt mer enn en adminstrativ og organisert enhet hvor kristne fra forskjellige menigheter kommer sammen og bestemmer at de skal ha fellesmøter for å synliggjøre enheten.

Jesus peker på Gud som Far – for alle Guds barn. Da gjelder det ikke spesielt utvalgte eller spesielle samfunn, men alle som er født påny ved troen på Jesus og er frelst av nåde.

Derfor finnes det ikke søskenbarn eller onkler og tanter i Guds rike. Vi har den samme Far, og da er vi barn av ham – sønner og døtre som er født til familieenhet og fellesskap.

Vi velger venner, men ikke familie. Ingen av oss bestemmer hvem som er våre søsken. Alle må bare ta imot de nye barna som blir født i inn familien, om de liker det eller ikke.

Vi har Gud til Far og vi er da hans ektefødte barn.

Gud har bare en fullkommen sønn. Det er Jesus Kristus. Han er Guds enbårne sønn og verdens frelser. Når vi er Guds barn, så er Jesus vår bror uten at vi på noen måte kan sidestilles. Han er fra evigheten og lever alltid og vi er av jorden og lever en kort tid.

Når vi har fellesmøter så er det nyttig å minne hverandre på at vi alle er Guds barn. Alle som er født påny har samme blodsbånd og DNA som knytter oss sammen som søsken inn til Guds store og varme farshjerte.

Barn kan ha ulike meninger og tanker. De kan diskutere høylydt uten at de mister familienavnet og tilhørigheten.

Slik er det med Guds barn også. Vi kan ha noen ulike teologiske meninger, men troen på Jesus knytter oss sammen til farshjertet selv om tanker, meninger, følelser eller synspunkter spriker i alle retningeUke 42 er det fellesmøter i Rakkestad!

Jesu yppersteprestelige bønn gjelder enda – at dere alle må være ett!

Vi ber om en uke der Gud knytter hjertene våre enda mer sammen til ham og hverandre.  Verden trenger å se mer enn en organisert enhet – den ektefødte enheten i troen på Jesus Kristus.

” Ta vare på Åndens enhet i den fred som binder sammen,” sier Bibelen. Det skjer naturlig i et slikt fellesskap.

Hilsen

Jan Berg
Pastor

10.10.14.

-----

 

GODT GJORT ER BEDRE ENN GODT SAGT!

Denne innholdsrike setningen kommer fra den kjente oppfinneren Benjamin Franklin. Setningen er like sann som den er sagt.

Det hjelper lite å gi mange løfter uten at løftene omsettes til handling.

En person som  er i nød trenger mer praktisk hjelp enn mange gode ord.

Vi kan si utrolig mye. De ordene hver av oss snakker iløpet av dagen kan bli en hel bok. Men hva ville boka inneholde? Ord er gode å ha. De kan virke positive og oppmuntrende, men også negative og drepende. Derfor er det viktig å veie sine ord før de slipper ut av munnen.

Noen snakker før de tenker mens andre tenker før de snakker. Den siste kategorien blir regnet som de mest seriøse. Vismannen Salomo sier at ”mange taler tankeløse ord som stikker likesom sverd…”

Ord som ikke var gjennomtenkte eller talt til rette person i rette tone og i rette øyeblikket kan skade og drepe.

Kong David ba: ”Herre, hold vakt med min tunges dør….” For en bønn! Ikke alt bør slippes ut av den døra som kalles munnen vår. Den bør lukkes for skadelige ord og åpnes for sunne ord.

Jesus – Guds egen sønn og Verdens Frelser var tidligere ute enn Benjamin Franklin. Mange hundre år før ham.

Jesus sa nemlig: ” Vel gjort, du gode og tro tjener! Du har vært tro i det lille. Jeg setter deg over meget!”

Setningen viser hvordan Jesus ser på handlinger og ikke bare ord. Han sier ikke vel sagt eller du er flink til å bruke mange ord. Derimot advarer han mot å misbruke tunga. Mange sier :

”Herre, Herre, men deres hjerte er langt borte fra meg,” sa Jesus.

Det er en påminnelse om mange ord uten handling og oppfølging.

Derfor, godt gjort er bedre enn godt sagt, slik Benjamin Franklin sa.

Men, det betyr enda mer at Jesus sier: ”Vel gjort du gode og tro tjener!”

Kan vi lære oss kunsten å si alt på riktig måte, da vil godt sagt bety mye for mange selv om godt gjort alltid vil veie tyngst i Guds vektskål!

Med ønske om en velsignet uke!


Jan Berg

Pastor

05.10.14.

-----

 

"Vær på vakt, våk! For dere vet ikke når tiden er der!"

Fire ganger advarer Jesus sine disipler i Markus 13 mot å falle i søvn. Jesus bruker fikentreet som et bilde på Israel og de andre trærne som et bilde på andre nasjoner.

Grenene får mye sevje og nasjonen Israel er for lengst et eget demokratisk land som er velsignet av Gud og godkjent av FN.

Når dere ser hva som skjer, så våk, sa Jesus. ”Vær på vakt!” Det er ikke bra å sovne på sin post.

Jesus advarer mot det og oppmuntrer oss til å være våkne den dagen ”husets herre” kommer tilbake fra utlandet. Et vakkert og flott bilde på den dagen Jesus kommer og henter de som venter på ham i bortrykkelsen.

Den beste måten å være på vakt og be på, er å være i aktivitet. Ikke bare sitte stille i godstolen eller hvile på senga, men å gå litt fram og tilbake så ikke søvnen overmanner oss.

Å være på vakt og våke er å følge nøye med fra vaktposten hva som skjer rundt omkring oss, i familien, i menigheten og i samfunnet. Når vi har oversikten over hvor fienden setter inn sine angrep, går vi i konkret forbønn for situasjoner og mennesker. Vi har det privilegium at vi får be til Den Levende Gud i Jesu navn. Derfor oppmuntrer vi hverandre til bønn og forbønn selv om vi ikke alltid får bønnesvar på den tiden eller måten vi selv ønsker det. Jesus ga tross alt løftet at ”alt du ber om med tro i din bønn, det skal du få!”

Når du står på din vaktpost og jeg på min og vi alle står på hver vår post med blankslipte åndelige våpen og ikledd lysets rustning, da er vi rede til å avsløre fiendens simple angrep og overvinne ham samtidig som vi er rede til å møte Jesus når han kommer i skyen for å hente oss til himmelen.

Jan Berg
Pastor

27.09.14.

-----

 

MANDAG MORGEN!

Det er mandag morgen. Jeg åpner Bibelen og leser Guds Ord og sendere min bønn og takk opp til Allmaktens Gud – først og fremst for hans nåde mot oss og vår familie, deretter for hans hjelp også for helgens møter og aktiviteter.

Jeg har så mye å takke Ham for og så mye og mange å be for. Det er ingen tung byrde, men noe av høydepunktet på dagen – å være sammen med min Frelser og Herre over en åpen Bibel. Han taler til meg gjennom Ordet. Jeg taler til ham gjennom bønnen.

Jeg sitter og mediterer med takk til Gud over Markus evangelium, og blir dypt grepet og berørt når jeg leser kapittel etter kapittel.

Hele evangeliet er så kompakt, så vaskeekte, så ærlig, så kraftfullt og mektig at det går dypt inn i  meg.

Jeg har fått det for meg at denne høsten skal vi konsentrere oss i søndagsmøtene om Jesus i Markus evangelium.

I går fulgte vi Jesus i kapittel to og tre. Jeg blir målløs av beundring over Jesus og takknemlig til Gud som ga inspirasjon til Markus om å skrive beretningene på den måten som han gjør. Vi følger Jesus fra han begynner ”å forkynne Guds evangelium” til han dør for syndere på korset og står opp igjen fra graven. Gjennom oppstandelsen fra døden beviser han at han er Guds sønn som har makt over synden, døden, djevelen og ondskapen.

Denne Jesus vil jeg anbefale deg å bli godt kjent med og vandre sammen med. Når du vandrer sammen med Jesus, får du mange gode og dype samtaler med ham underveis.

Lykke til på vandringen!

Du er velkommen til våre møter for å høre mer om Jesus!

Hilsen

Jan Berg

Pastor

22.09.14

-----

 

ALT MAKTER JEG I HAM SOM GJØR MEG STERK!

"Nei, Paulus! Hva mener du med dette? Forstår du ingenting eller har du aldri hatt noen problemer? Eller var det lettere å være menneske da du levde for et par tusen år siden? Kanskje du fikk så mye ekstra kraft fordi du var apostel!"

Ja, slik kan vi stille spørsmål og undre oss over det bibelverset han skriver til menigheten i Filippi. ( 4,13) Der grunnla han den første menigheten i Europa. Det skjedde etter at Den Hellige Ånd hindret ham fra å arbeide i Tyrkia ( Lilleasia) og kalte ham til Europa.

Han reiste til Filippi og fant noen kvinner i bønn ved elvekanten. Forretningskvinnen Lydia var den første som ble frelst og døpt i vann. Hun åpnet hjemmet for Herrens vitner.

På vei til et bønnemøte en dag, drev Paulus onde ånder ut av en spåkvinne. Paulus og Silas ble bundet med jernlenker rundt armer og bein og kastet i fengsel, men bønnen og lovsangen steg opp til Gud. Et overnaturlig jordskjelv rystet jorden og fengselsveggene slo sprekker. Fangene ble fri og fangevokteren møtte Jesus og ble frelst. Sammen med hele sin familie ble han  døpt i vann.

Det ble begynnelsen til vekkelse og menigheten i Filippi.

Til denne menigheten er det apostelen noen år senere skriver denne hilsen: ”Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk!”

Paulus snakker ikke om sin egen styrke, utdannelse, erfaring, kompetanse eller noe han selv får til.

Han gir Gud æren og sier: ”Han gjør meg sterk – i alle situasjoner jeg møter.”

Dette er Paulus´ hilsen til deg i dag: Når du åpner hjertet ditt for himmelens velsignelser, får du kraft og hjelp fra Gud til å takle din situasjon. Det du selv ikke makter å få til, får Jesus til ved Åndens kraft gjennom deg. Derfor: Fryd og gled deg i Herren og takk ham for all nåde over ditt liv! Der ligger din styrke også!

Hilsen

Jan Berg
Pastor

14.09.14

-----

 

75 ÅR – EN SPREK PENSJONIST!

Menigheten Betania er 75 år gammel. Ikke en utslitt og oppgitt pensjonist, men en oppegående menighet ( pensjonist) som henter næring fra Guds Ord og søker Åndens salvelse gjennom hengivelse til Gud i bønn.

Menighetens lederskap har ingen tanker om resignasjon, men mange tanker og samtaler om  ekspansjon, framdrift og framtid.

Alle barna som etter hvert blir ungdom er en utfordring og en mulighet. De er vårt ansvar å fostre, så de får opplevelser med Jesus og blir hans naturlige etterfølgere.

Det er en fryd å se barna som fyller de første benkeradene i søndagsmøtene. De er engasjerte og roper høyt i kor når Kari kommer med den store Bibelen: ” Bibelbok, du er klok – gi meg svar, det du har! ”

”Uten barna” stopper menigheten. Før eller senere vil den dø ut hvis det ikke kommer en vekkelse der mange nye mennesker søker Jesus og blir frelst.

Hele 90 prosent av alle kristne søker frelse før de er 17 år. Det forteller hvor, hvordan og hvorfor vi bør investere i barn og ungdom. De er ikke bare ”morgendagens menighet,” men ”dagens menighet.”

Guds plan er en generasjonsmenighet der alle mennesker i alle aldre av begge kjønn i et pluralistisk mangfold får frihet til å fryde og glede seg i Den Hellige Ånd sammen med Jesus.

Når skillelinjene forsvinner og frykten for hverandre blir byttet med kjærlighet og takk til Gud, da skjer det noe i fellesskapet og i menigheten. Menigheten ”vokser ved Den Hellige Ånds hjelp” og ”Guds Ord får makt og framgang…”

Dette er status quo i menigheten nå – og det jobber vi for - at alle generasjoner blir ett i Kristus og trives sammen. Det er etter Guds hjerte og plan.

Jan Berg

Pastor

04.08.14. 

-----

 

Å GLEMME - Å HUSKE
Som ufullkomne mennesker står vi i fare for å glemme det vi skal huske og huske det vi skal glemme. Det kan få store og negative konsekvenser for oss selv og for andre.

Gud gjør alltid det motsatte. I sin guddommelige natur glemmer han fullkomment det han skal glemme og husker fullkomment det han skal huske. Han er helt suveren! Han er Gud!

Gud tilgir og glemmer all vår synd og kaster den i ” glemselens hav, ” når vi søker frelse hos Jesus. Han husker

tilgivelsen vi har fått og glemmer de synder vi har begått.

Apostelen Peter sier at vi er nærsynte og blinde hvis vi glemmer at vi er renset fra vår synd ved Jesu dyrebare blod. Da husker vi det vi bør glemme og glemmer det vi bør huske.

Vi bør huske at våre synder er tilgitt av Gud når vi søker Jesus som vår frelser og glemme alle de synder som vi har begått og har fått tilgivelse for. De er kastet i ” glemselens hav. ”

Der er det fisking forbudt. Gud fisker aldri opp gamle og tilgitte synder. Det bør heller ikke vi gjøre.

Vi bør glemme det som ligger bak og huske at en himmel med fred og glede venter på oss. Inntil den dagen kommer kan vi vandre med Jesus i fred og glede!

Lykke til med vandringen din!

 

Jan Berg

Pastor

31.08.14.

-----

MORGENSTUND HAR GULL I MUNN!

Å begynne dagen på riktig måte kan bety alt for dagen. ”Han har sikkert stått opp med feil ben først,” hører vi enkelte uttaler når de møter vrange mennesker.

En kopp kaffe, litt frokost og avisa er en god begynnelse på dagen, for mange.

Den aller beste måten å starte dagen på er å være sammen med Vår Far – Gud i himmelen! Da får han fylle hjerter og sinn og prege våre handlinger gjennom dagen. Det er som å stemme instrumentet før konserten.

Det er mulig – over en åpen Bibel der Gud taler til oss og gjennom bønn der vi taler til Gud og lar alt som ligger i hjertet legges fram for Gud i bønn og takk!

Israels liflige sanger og musiker, poet og profet, kong David høstet mange erfaringer ved det og oppmuntrer i flere salmer andre til å gjøre det samme.

”Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg og venter.” Salme 5,4

”Men jeg vil synge om din styrke, jeg vil juble om morgenen over din miskunnhet. For du er blitt min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.

Min styrke! Jeg vil synge for deg, for Gud er min borg, min miskunnhets Gud.”

Salme 59,17-18

Jeg ønsker deg en velsignet dag og uke!

Gud ser og vet alt om deg og dine utfordringer!

Han ser løsningen og kan vise deg veien til løsningen i ditt liv!

 

Hilsen

Jan Berg
Pastor

19.08.08

-----

 

Vet du at Gud elsker deg på grunn av den du er? Ikke på grunn av hva du gjør. Hans kjærlighet til deg er ikke knyttet til dine gjerninger, men på hans nåde og barmhjertighet mot mennesker.

Vet du at Gud ikke gjør forskjell på mennesker ? Noen ganger kan vi lure på om han har noen favoritter, men det har han ikke. Han gjør ikke forskjell på mennesker. Utgangspunktet er likt for oss alle.

Vet du at den som hengir seg til ham i Bibel og bønn mer enn det andre gjør, ikke er årsaken til den kjærligheten og godheten de opplever. Men, den som ber, han får – den som leter, han finner – og den som banker på, skal det lukkes opp for. Løfter om svar på bønn er noe annet enn at det er grunnlaget for Guds kjærlighet til alle mennesker.

Han elsker de verste forbrytere og de mest rettferdige, men bare de som påkaller Jesu navn blir frelst. Det utgangspunktet er likt for fattige og rike, menn og kvinner, ulike folkeslag, språk og hudfarge.

Vet du at du kan hvile i Gud. Hans lange armer rekker overalt og hans hender slipper aldri de han elsker og hans frelse er fullkommen.

Hvil i den frelsen som Gud har gitt deg, stol på ham og tro på ham av hele ditt hjerte.

Vet du at Jesus tok all verdens synd på seg og sonet din synd. Når du har tatt imot Jesus som din Frelser, da kan du være trygg på at Gud aldri vil slippe deg eller forlate deg.

Ønsker deg en fortsatt god sommer i Guds nærvær og nåde!

Hilsen

Jan Berg

Pastor

08.08.14

-----

 

Å VANDRE MED JESUS

Vandringen med Jesus begynner med en gang du tar imot Jesus som din Frelser. Jesus er Guds sønn, verdens Frelser og mellommannen mellom Gud og mennesker.

Jesus fører din sak for Gud og Guds sak for deg. Jesus elsker deg. Han er alltid for deg og aldri imot deg. Det eneste som kan skille deg fra Jesus er synd. Synden skaper skillsmisse mellom Gud og mennesker. Gud elsker synderen med en fullkommen kjærlighet og hater synden med et fullkomment hat.

Din synd er sonet. Det sørget Jesus for da han døde for alle syndere på korset. Så er spørsmålet om du aksepterer Guds frelsestilbud ved å tro på hans sønn Jesus og bekjenne din synd. Gjør du det, så er du frelst og får evig liv i deg. I det øyeblikket begynner vandringen med Jesus.

De første etterfølgerne av Jesus da han var på jord, fikk vandre fysisk sammen med Jesus. Det kan ingen av oss gjøre i dag. Jesus er i himmelen og vi er på jorda. Han er fortsatt mellommannen mellom Gud og mennesker. Nå må vi vandre i tro på Jesus uten å se ham, men allikevel ha en indre trygghet og hvile i at vi er Guds barn når vi tar imot Jesus som vår Frelser.

I dag har vi talsmannen Den Hellige Ånd. Han er sendt til oss for å minne oss om alt det Jesus har talt, lært og undervist. Han overbeviser mennesker om deres synd og kaster lys over Jesus. Da kommer Jesus i sentrum.

Dermed har vi Gud som vår åndelige Far. Hans sønn Jesus som vår Frelser og Den Hellige Ånd som kraftkilden og styrken inni oss.

Når alle tre bor i oss, da bor den guddommelige treenigheten i oss. Takk Gud for det og fryd deg over den sannheten. Forny deg ved å lese Guds Ord og lev i et aktivt bønneliv.

Jo mer du blir kjent med Jesus – desto mer vi du fryde deg i ham og bli sulten på enda mer av ham.

Gud velsigne deg!

Hilsen

Jan Berg
Pastor

23.6.2014

-----

 

KONSEKVENSER ETTER PINSEDAG!

På vei til bønnens time i templet klokka tre på ettermiddagen, ble Peter og Johannes stoppet av en lam tigger. De hadde ingen penger å gi ham, men de ga ham helbredelse da de i Jesu navn reiste den lamme fra rullestolen. Han løp omkring i templet og lovpriste Gud.

For den gjerningen og forkynnelsen av Jesus ble de kastet i fengsel. De forkynte om Jesus overalt og mange kom til troen.

De religiøse lederne var skeptiske til helbredelsen og ville vite i hvilket navn eller ved hvilken kraft de reiste opp den lamme mannen.

”Ved Jesu Kristi, nasareerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde – ved ham står denne mannen helbredet for deres øyne…” Slik lød svaret.

Skeptikerne skjønte at Peter og Johannes var ulærde og undret seg over hendelsen. De kjente dem igjen, at de hadde vært sammen med Jesus.

"Hva skal vi gjøre med disse menneskene? Et åpenbart tegn har skjedd ved dem og det er tydelig for alle som bor i Jerusalem. Men for at det ikke skal utbre seg enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til aldri mer å tale til noe menneske om dette navn.”

De truet dem, men de lovpriste Gud. Da de senere forlot Rådet, var de glade for at de var aktet verdige til å bli vanæret for Navnets skyld.

Når truslene om å tie om Jesus ble store, samlet de seg i bønn og ba konkrete bønner. Stedet skalv av Guds kraft og de fikk konkrete bønnesvar. ”Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrdet om Herren Jesu oppstandelse og stor nåde var over dem alle.

Alle ble fylt med Den Hellige Ånd og de talte Guds ord med frimodighet.”

Vi trenger pinseånd og pinsekraft! Den får vi gjennom bønn!

Jan Berg

Pastor
19.6.2014

-----

 

MENIGHETEN ETTER PINSEDAG!
Etter pinsedag der alle de 120 ble døpt med Den Hellige Ånd og ild, begynte de å tale i andre tunger og mottok kraft til å vitne om Jesus.

Apostelen Peter holdt en enkel, konkret og direkte preken om Jesu død og oppstandelse, og hvordan Jesus ble løftet opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre hånd. Deretter øste han sin Ånd over de som var i forventningsfull bønn på Øvresalen.

Peter talte så direkte at det stakk folk i hjertet. Det var nok ikke Peters ord, men Den Hellige Ånd som gjorde forkynnelsen om Jesus så levende at mange kom i syndenød og lurte på hva de skulle gjøre. De fikk et enkelt svar om å omvende seg og tro på Jesus.

Mange kom til troen på Jesus og ble døpt i vann og opptatt som medlemmer i menigheten i Jerusalem.

De nyfrelste var urokkelige i menighetens grunnverdier og holdt fast ved apostlenes lære, samfunnet, brøtsbrytelsen og bønnene.

Tegn og under ble gjort ved apostlene og stor gudsfrykt kom over hver av dem.

Hver dag kom de sammen i templet. Enheten bandt dem sammen i ett sinn. Slik er det under vekkelsestider i dag også. Folk bare søker til menigheten der mennesker blir frelst og under skjer.

I hjemmene brøt de brødet og priste Gud for hans storhet. De spiste sammen med fryd og glede i hjertene. De lovet Gud på ekte vis og ble velsett av hele folket. Hver dag ble mange frelst og Herren selv la de nyfrelste til menigheten.

Når tre tusen menn utenom kvinner og barn ble frelst på en dag og vekkelsen spredte seg som ild i tørt gress, skjønner vi hvorfor det var nødvendig å samles til bønn, undervisning og samtaler hver dag. Ved Den Hellige Ånd ble de utrustet med Åndens gaver og fikk gaven fra Jesus til å være apostler, profeter, evangelister, hyrder og bibellærere.

Alt dette skjedde etter pinsefestens dag da Ånden falt over de 120. Det forteller meg at vi trenger i dag en sterk fylde av Den Hellige Ånd. Den får vi gjennom bønn, sa Jesus.

 

Jan Berg
Pastor

7.6.2014

 

 

 

 

PINSEN - ÅNDENS HØITID!

Etter ti dagers bønn fra Kristi himmelfartsdag til pinsedag, opplevde de 120 bønnekjempene på Øvresalen noe de før aldri hadde opplevd maken til, selv om de hadde sett det ene mirakel etter det andre i den treårsperioden de var sammen med Jesus.

En lyd fra himmelen, så sterk som et stormvær fylte hele huset der de satt. Tunger likesom av ild delte seg og satte seg på hver ankelt av dem. Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som Ånden ga dem å tale.” Ap. Gj. 2,1-4.

Guds menighet ble født! Det ble begynnelsen på Nådens tid. Mennesker blir frelst av nåde ved å tro på Jesus Kristus. Alle de som tar imot Jesus som sin Frelser blir Guds barn.

Det underet som skjedde på pinsedag er oppfyllelsen av Jesu løfte: ”Dere skal bli i byen og vente på kraften” Luk. 24,49 eller ”Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være mine vitner….” Ap.gj. 1,8.

Med en gang de ble fylt av Ånden sto Peter fram sammen med de elleve og talte: ”Dette som dere ser og hører er det som profeten Joel har talt om:  Det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utøse av min Ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner og de gamle blant dere skal ha drømmer.” Ap. gj. 2,17.

”Og det skal skje: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” v. 21.

Etter pinsedag har budskapet om formidlet i alle fem verdensdelene. 500-600 millioner pinsekarismatikere har mottatt åndskraften og rundt i verden er det i dag så store vekkelser at titusener blir frelst hver dag.

Vi trenger en ny fylde av Den Hellige Ånd i Norge – i Rakkestad.

Lengter du etter en større fylde og en ny dimensjon av Den Hellige Ånd i ditt liv?

Jesus sa: ” Hvor meget mer skal ikke dere få Den Hellige Ånd som ber til ham….”

Ånden har kommet og Jesus blir herliggjort.

Den Hellige Ånd kaster lys over Jesus så mennesker ser Jesus som verdens Frelser og midtpunkt.

Med ønske om en velsignet pinse!

Jan Berg
Pastor
01.06.14.

-----

 

KRISTI HIMMELFARTSDAG! – FOR EN DAG! – HVILKE LØFTER!

Kristi himmelfartsdag er dagen da Jesus forlot jorda etter sitt fullførte forsoningsverk på korset.

I førti dager etter oppstandelsen åpenbarte han seg for forskjellige mennesker og på ulike måter.

Da Jesus sto på Oljeberget like før han ble løftet opp i skyene og satte seg ved Guds høyre hånd, ga han dette løftet: ” Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være mine vitner…

Idet Jesus forsvant bak skyene, sto to engler der og forkynte dette løftet: ” Denne Jesus skal komme tilbake på samme måte som dere så ham fare bort….”

To løfter i samme øyeblikk. Det ene er oppfylt og det andre blir oppfylt når tiden er inne.

Løfte om Åndens kraft ble oppfylt på pinsedag. De 120  som hadde vært samlet i bønn i 10 dager ble fylt med DHÅnd, mottok kraften og begynte å tale i andre tunger.

Fra da av ble apostlene djerve i sin forkynnelse og de henga seg til Gud i bønnens  og Ordets tjeneste.

Det andre løftet om at Jesus skal komme tilbake på samme måte som han forsvant, blir oppfylt når Jesus kommer tilbake som Kongenes Konge og setter sine føtter på Oljeberget med en slik kraft at det revner i to. Det skjer etter bortrykkelsen og Den Store Trengsel.

Alle som tror på Jesus har en framtid som er umulig å forklare. Det er viktig å alltid være beredt til å møte Jesus. Du kan nå motta Åndens kraft og leve som en varm etterfølger av Jesus og vinne andre mennesker for himmelen.

Uansett hva som skjer med den som tror på Jesus – det beste ligger foran!

Jan Berg
Pastor
26.5.2014

-----

 

 

 

”KOM MAI DU SKJØNNE MILDE! ”

En nydelig sang, som vi synger med glede og entusiasme.
Mai måned er måneden mellom de første vårtegn og sommeren.

Fuglene kvitrer, trærne skyter, knopper spretter ut og det er liv i hele naturen. Vi er heldige som bor i et land som har fire årstider. Det skaper mangfold og ulike faser med ute – og inneliv.

En annen grunn til å glede seg over mai, er friheten og uavhengigheten.

Vi fryder oss over frihetsdagen 8.mai, og takker Gud for den og for alle som var villige til å ofre både seg selv og familier for å kjempe for frihet i landet vårt.

Grunnlovsdagen 17. mai er også et stort gledes- og takkeemne. At vi har vår egen grunnlov, eget monarki, egen regjering og eget Storting som beslutter lover og konstitusjon for landet, er noe vi skal takke Gud.  Vi ber for de folkevalgte – at de styrer landet på en riktig måte. Vi har all grunn til å takke Gud for all hans velsignelse og beskyttelse for landet. Siden siste verdenskrig hr vi levd i fred.

Takk Gud for det!

Det tredje med mai måned er ”nytt liv av daude gror...”

Det minner oss om såtid i Guds rike – en modningssommer – og en høst.

Innhøstningen er ikke poteter og korn, men mennesker som vinnes for Guds rike og skal være med til himmelen.

Fryd deg over disse deilige maidagene – takk Gud – og be for Rakkestads innbyggere!

Jan Berg
Pastor
19. mai 2014

 

-----

 

ÅPENBARING AV JESUS?

” Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham! ” Joh. 14,21.

Ønsker du å oppleve mer av Jesus ? – Å kjenne hans nærvær og rike velsignelse! Å få et møte med ham som stikker mye dypere enn bare gode følelser. Løsningen ligger i dette bibelverset, som Jesus ga sine disipler ved nadverdsbordet på Skjærtorsdag kveld – den siste kvelden før han døde på korset.

” Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg, ” sa Jesus. Det er neppe de ti bud i det Gamle Testamentet han mente. De ble gitt fra Gud til nasjonen ved Moses.

Å ta Bibelens budskap på ramme alvor og fordype seg i Guds ord, er veien til at Ordet får makt og innflytelse i våre hjerter og sinn. Det vokser fram en lengsel etter å leve tett inntil Jesus og oppleve den indre kilden med levende vann ( Den Hellige Ånd) som Jesus talte om.

 

Vi viser Jesus gjennom Bibel og bønn hvor mye vi elsker ham og har lyst til å være sammen med ham. Jesus sa: ” De som elsker meg skal jeg også elske og åpenbare meg for ham.”

Dette verset har et innhold som vi bør studere og handle etter. Jesus vil åpenbare seg for deg og meg. Han gjør det ikke slik at vi ser ham fysisk slik hans etterfølgere så ham da han var på jorda. Men, en mye dypere åpenbaring. Den indre kjærligheten, freden, velsignelsen, salvelsen og Guds nærvær fører til en indre legedommen som overgår alle andre verdier og meninger.

Ordet blir så levende som om Jesus kommer lys levende ut av Bibelen og åpenbarer sin grenseløse allmakt, visdom, herlighet og guddommelighet.

Vil du leve med Jesus slik at dette blir noe av din hverdag, så ligger løsningen i dette ordet som Jesus ga.

Jeg vil anbefale deg å bli en konsentrert bibelleser som målbevisst pløyer gjennom hele skriften og fordyper deg i de sentrale sannheter i verdens mest solgte bok, Bibelen.

Når du lever i Ordet og bønnen, så bli ikke overrasket om Jesus åpenbarer seg for deg på en slik måte at du bare vil tilbringe mer tid sammen med ham.

Ingen har loddet dybdene i Guds og Jesu hjerte, så her er det stadig å oppleve noe nytt.

Bønn handler ikke først og fremst å be for alt og alle, men å ha det varme og trygge fellesskapet med Gud og Jesus. Det er bønnens hovedhensikt og gir en dyp indre fred og fører til at vi vil be for andre mennesker – at de må oppleve det samme som oss.

Gud velsigne deg!

Jan Berg

Pastor

-----

 

VÅREN BEKREFTER OPPSTANDELSESKRAFTEN!

Et like stort under i år som i fjor som i fjor som i fjor og året før og året før i generasjoner etter generasjoner. ” Nytt liv av daude gror…” kan vi igjen synge av full hals og glede oss over.

For ikke mange ukene siden var hele naturen død og lå i dvale. Så kom vårsola og litt vår-regn. Plutselig eksploderte hele naturen. Det spirer og gror i busker og trær.  Under den svarte jordskorpe begynner livet i løk og små knoller å spire og gro.

Fuglene synger og hele naturen "gleder seg over vårens inntog og framdrift."

Gud har skapt det slik. Vårens oppstandelseskraft kan ingen bortforklare eller hindre. Livet som var dødt, sprenger seg gjennom hard asfalt, betong og finner fram til lyset og friheten i det mest kronglete terrenget.

Gud har bevist for alle naturens oppstandelseskraft. Alle tror på den. En bonde setter poteter for at det skal bli flere. En potet gir livet sitt for at avlingen skal bli større. Alt av såingsarbeide utføres fordi alle vet at høsten kommer. Den som sover bort vårtiden mister høstavlingen. Derfor må bonden arbeide under våronna.

Gud har lagt oppstandelseskraften i sin natur. Han beviste også oppstandelseskraften for hele verden da han reiste Jesus opp fra døden, etter at Jesus ga sitt liv på korset for å frelse fortapte syndere da han seiret over synden og satan på korset.

Uten Jesu oppstandelse fra graven ville Jesu død ha vært forgjeves. Uten oppstanden ville det hatt tragiske konsekvenser for oss. Paulus beskriver noe av det i oppstandelseskapitlet 1. Kor. 15:
         
-           "Da ville troen vår vært intet – da ville forkynnelsen om Jesus være intet – da ville vi som forkynnere være falske vitner om Gud – da ville troen vår være unyttig – da ville alle de som er døde i troen på Jesus være fortapte – og vi ville vært de ynkeligste av alle mennesker."

Slik oppsummerer Paulus det, men han slutter ikke der, men beskriver tydelig:

            "Men nå er Kristus oppstått fra de døde og er blitt førstegrøden av de som er sovnet inn."

-          Jesus tilintetgjorde satans makt, myndighet og velde og har tilintetgjort den siste fiende, døden.  

-          Sønnen skal selv underlegge seg Ham ( Gud) som la alt under Ham, for at Han skal være alt i alle. ”

Fryd deg over vårens liv og frodighet og takk Gud for oppstandelseskraften.

Fryd deg over Jesu oppstandelse og takk Gud for frelsens gleder og velsignelser.

Det er tross alt gjennom "oppstandelsen Jesus viste at han er Guds sønn!"

Bibelens budskap skiller seg suverent fra alle verdens religioner. Den som tror på Jesus har evig liv.

Jan Berg

Pastor

-----

 

 

 

PETERS KALL – FALL – OG OPPREISNING!

Peter var en av de første som ble kalt av Jesus til å være hans etterfølger. Han forlot sin far, sitt yrke, sin familiebedrift og fulgte Jesus for å fiske mennesker inn i Guds rike.

Peter levde tett sammen med Jesus og stilte mange aktuelle og fornuftige spørsmål som han og disiplene fikk svar på.

Peter var en av de tre apostlene i den indre kretsen som var med Jesus da Jairus´datter ble oppvekket fra de døde, med på bønnefjellet der Jesus ble forvandlet og et stenkast fra Jesus i bønnekampen i Getsemane. Sammen med Jacob og Johannes var de støttene i Guds menighet. ( Gal, 2,9)

Peter fulgte Jesus gjennom skjærtorsdagens nattlige påskedramatikk i yppersteprestens hus, der han ble avhørt og spottet.

I haven fornektet han Jesus tre ganger. Jesu ord om at før hanen galer to ganger skal du fornekte meg tre ganger, gikk i oppfyllelse.

I det hanen gol tredje gangen, husket Peter Jesu ord. Han møtte Jesu bedrøvede, men ikke anklagende blikk og gikk ut og gråt bittert over sitt nederlag.

Peter fikk en spesiell hilsen fra Jesus etter oppstandelsen og senere åpenbarte Jesus seg spesielt for ham. Han trengte det, den impulsive og handlende Peter.

To ganger ble Peter stilt spørsmål av Jesus: ” Peter, elsker du meg  mer enn de andre? ” Peter våget ikke å si at jeg elsker deg. Han husket sin fornektelse og svarte: ” Du vet at jeg har deg kjær.” Den tredje gangen spurte Jesus: ” Har du meg kjær? ” Da brast det for Peter og han uttalte: ” Du vet alt! Du vet jeg har deg kjær! ”

Tre fornektelser – tre spørsmål -  og tre oppdrag.

Oppdrag 1: Fø mine lam. Oppdrag 2: Vokt mine får. Oppdrag 3: Fø mine får.

Peter fikk tilgivelse og oppreisning etter sitt fall og fulgte trofast Mesteren resten av sitt liv i det kallet som Jesus hadde gitt ham.

Det var Peter som talte på pinsefestens dag like etter at Ånden fra himmelen kom med himmelkraft over de 120 som i ti dager hadde vært i bønn på Øvresalen.

Tre tusen menn ble frelst på en dag! Guds ord fikk makt og framgang. Vekkelsen spredte seg som en præriebrann i Judea, Samaria og like til jordens ende.

Peter ble brukt til helbredelser og vekkelser. Bare skyggen av Peter kom på syke så ble de friske. Han tok Æneæs i hånden og løftet ham opp fra den sykesengen. I åtte år hadde han ligget lam. Han vekket Tabita opp igjen ifra de døde. Joda, Peters kall og utvelgelse sto fast til den siste dagen av hans liv.

Peter led martyrdøden i Roma. Myten forteller at han ikke følte seg verdig til å dø på samme måte som Jesus, men ble korsfestet med hodet ned. Om det skjedde slik eller ikke, betyr ikke så mye.

Det som betyr noe for oss er at vi gir akt på utgangen av åndelige leders liv og følger etter i deres tro!

Gud velsigne deg!

Hilsen Jan Berg

-----

 

JESU OPPSTANDELSE – FLEIP ELLER FAKTA?

 

Jesu oppstandelse fra døden skiller det kristne budskapet suverent fra alle døde religioner.

Mens ulike religioner henviser til stumme og døve avguder eller et dødt monument, henviser Bibelen til et tomt kors og en tom grav.

Jesus sto opp igjen fra de døde og dro tilbake til himmelen etter at han hadde åpenbart seg for mange mennesker i ulike sammenhenger i hele førti dager, så ingen som kan tilbakevise det fakta at Jesus har stått opp. Tidsvitnene kunne fortelle at de hadde sett det med egne øyne og møtt Jesus lys levende. En gang var det mer enn fem hundre på en gang han åpenbarte seg for. Da dette ble skrevet kunne ingen si imot, fordi de fleste levde enda og kunne bekrefte sannheten.

Hvordan skjedde oppstandelsen?

Jesu kropp døde og ble liggende i graven fra fredag ettermiddag til søndag morgen. Jesu ånd var i aktivitet. Han gikk ned i ” jordens lavere deler ” og tok nøklene til døden og dødsriket fra djevelen og opprettet det nye Paradis og førte fanger med seg fanger dit.

Den første som fikk være med Jesus dit var røveren på korset. Han ba at Jesus at han måtte tenke på ham når han kom til himmelen. ” Sannelig, sier jeg deg. I dag skal du være med meg til Paradis!”

Jesu ånd vendte tilbake til Jesu kropp på oppstandelsens morgen. Et jordskjelv kom over stedet da en engel veltet bort stenen og Jesus gikk levende ut av graven.

Stenen ble ikke veltet bort for at Jesus skulle komme ut, men for at verden skulle se at graven var tom.

Jesus åpenbarte seg i førti dager!

Først for kvinnene som kom tidlig til graven med blomster og urter. Maria Magdalena løp og fortalte det til apostlene. De trodde det ikke. Johannes og Peter løp til graven og så at det var sant. Jesus åpenbarte seg for Maria Magdalena i hagen og deretter for de andre kvinnene.

Så åpenbarte han seg spesielt for Peter og de to Emmausvandrerne og så var han plutselig i rommet der alle apostlene var samlet, unntatt Thomas. Senere åpenbarte han seg for alle mens Thomas var tilstede. Alle trodde da på ham.

Så åpenbarte han seg for syv disipler og stilte spørsmål til Peter om han elsker Jesus mer enn de andre. Jesus åpenbarte seg for mer enn femhundre på engang. De var også tidsvitner og ingen kunne bortforklare fakta, selvom ypperesteprestene og de eldste betalte rikelig med penger til soldatene som bevoktet Jesu grav, at de skulle lyve om hva som hadde skjedd.

Jesus er veien, sannheten og livet!

Ved sin død og oppstandelse laget han en ny og levende vei til himmelen. Han var sannheten som ingen løgn eller død kunne holde på og livet fra himmelen som ingen kunne avlive. Han var sterkere enn hestehoven som sprenger seg vei gjennom asfalt og hardt underlag. Guds Ånd over Jesu liv sprengte vei gjennom djevelens falskhet og løgn da Jesus seiret over synden, døden og satan på korset. Det gjelder for tid og evighet.

Jesus ønsker å åpenbare seg for deg!

Det skjer gjennom Bibel og bønn at Bibelens Jesus, verdens frelser og Guds egen sønn kommer ut av Skriftens svarte og døde bokstaver, med en åndelig åpenbaring som gjør at du ser Jesus som din Frelser. ” Dette har min Far i himmelen åpenbart for deg!” sa Jesus til Peter engang.

Velkommen til Betania for å høre mer om Jesus!

JAN BERG

Pastor

-----

 

PÅSKENS DRAMATIKK

Å følge Jesus fra dag til dag og fra sted til sted fra Palmesøndag til 1. Påskedag er en sterkere historie enn den sterkeste krimbok. Hvilken krimbok avslutter med at den drepte igjen blir levende?

Jeg vil anbefale deg en påskevandring med Jesus i Bibelen og følge ham i hans daglige opplevelser. Lykke til med vandringen! Du vil se mye nytt!

Her kommer en kort oversikt over dramatikken:

 

PALMESØNDAG

Jesus red inn i Jerusalem. Folket hyllet ham med å kaste sine klær og palmegrener på veien foran ham. Hele disippelflokken begynte å glede seg og love Gud med høy røst for alle de kraftige gjerninger de hadde sett og sa: ” Velsignet være kongen som kommer i Herrens navn! Fred i himmelen og ære i det høyeste!”

 

DE STILLE DAGENE

De tre dagene mellom Palmesøndag og Skjærtorsdag er kalt De stille dagene, men det var det ikke for Jesus. Han talte, underviste og fortalte disiplene i detaljer hva som skulle skje i endetiden og ga løfte om talsmannen – Den Hellige Ånd, som de skulle få etter hans bortgang.

 

SKJÆRTORSDAG

Jesus spiser påskemåltidet sammen med disiplene, innstifter nadverden, forutsier Judas som forræder. Djevelen ga først tanker i Judas om å forråde ham og senere inntok djevelen hans hjerte.

Jesus sang lovsangen med disiplene og gikk over Kedronbekken og inn i Getsemanehagen. Han kjempet alene i bønn til svettedråpene ble blandet med blod ” for med høye skrik og tårer har han frambåret bønn til ham som kunne frelse ham…” og han ble bønnhørt. Engelen styrket ham og Judas forådte Menneskesønnen med et kyss og blir ført til forhør av soldatene i yppersteprestens palass. Peter fornekter Jesus tre ganger og gråter bittert over sitt nederlag.

 

LANGFREDAG

I tre lange klokketimer hang Jesus på korset etter at han ble hudstrøket, fikk en tornekrone på hodet, ble slått av soldatene og hånet av folket.

Sju ganger åpnet Jesus sin munn og uttalte sju sterke setninger. ” Det er fullbragt!” Det betyr at Jesus fullførte frelsesverket. Jordskjelvet kom over byen og gravene åpnet seg og mange døde blant de hellige fikk livet tilbake. Den råbarkede romerske høvedsmannen som hadde ansvaret for korsfestelsen, ropte i

skrekk: ” Sannelig, denne var Guds Sønn!”

Jesus ble forrådt av Judas, foraktet av folket, fornektet av Peter og forglemt av sin Far. Jesus skulle kjempe og seire helt alene for å frelse en fortapt verden.

Jesu kropp ble tatt ned og lagt i en grav mens noen kvinner som hadde fulgt ham sto på avstand og betraktet det grusomme scenariet.

 

1. PÅSKEDAG 

En engel kom fra himmelen og rullet steinen bort. Det var som et nytt jordskjelv. Kvinnene som var de siste til å forlate korset, var de første ved graven og fikk høre engelens budskap: ” Hvorfor søker dere den levende blant de døde! Han er ikke her! Kom, så skal jeg vise dere stedet der han lå….”

Budskapet om Jesu oppstandelse spredte seg til disiplene og etter hvert åpenbarte Jesus seg for dem alle.

Jesu oppstandelse fra de døde er selve triumfen ved Jesu død. ” Han har bevist at han er Guds Veldige Sønn ved oppstandelsen fra døden..” Rom. 1,4

Jesu oppstandelse skiller det kristne budskapet suverent fra alle verdens religioner. Mens mange henviser til en grav, så henviser vi til en tom grav og et tomt kors, for Jesus har stått opp fra de døde og sitter i dag lys levende ved sin Fars høyre hånd i himmelen og går i forbønn for alle som tror!

 

KONKLUSJON:

Jesu lidelse, død og oppstandelse gir evig liv til alle som søker ham! ” For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv!” Joh. 3,16

 

GOD PÅSKE!

JAN BERG

-----

 

FRI ELLER BUNDET?

Å være bundet betyr at du ikke har frihet til å gjøre det du selv vil. Andre har bundet deg og stjålet din frihet. Noen er bundet som forbrytere, andre er bundet av sine syndige lyster og noen er bundet av sterke maktmennesker eller av sin egen perfeksjonisme.

Felles for alle som er bundet, er mangelen på frihet og gleder, til å være seg selv og gjøre som en selv vil.

Jesus kom for å sette mennesker i fri – fri fra fristelser og synd, fra maktmennesker og egen egoisme. Jesus døde som en forbryter på et simpelt kors, selv om han ikke var en forbryter og ingen andre levde et så rent og hellig liv som han. Guds vrede rammet hans egen sønn da han tok verdens synd på seg for å sette alle mennesker fri fra synd og dom.

Når du har tatt imot Jesus som din Frelser, da er du fri. Bibelen sier at : Jesu, Guds sønns blod renser fra all synd…”

Da er du fri fra synden og djevelens undertrykkelse. Benytt deg av denne friheten til å leve et liv sammen med Gud i troen på Jesus Kristus.

Det betyr ikke at du aldri blir fristet. Nei, djevelen vil anfekte og friste deg til fall. Fristelser er ikke fall, men går forut for fall. Vær våken så du ikke blir bundet og bastet av ham som vil ødelegge livet ditt.

” Til frihet har Jesus kalt oss…! ” Slik lyder apostelen Paulus´ klare beskjed til menighetene i Galatia. Det gjelder ikke bare dem. Det gjelder deg og meg. Takk Gud og Jesus for den friheten fra synd og dom som du får leve i.

JAN BERG 

-----

 

INGEN KAN FRELSE SEG SELV!

Selv ikke verdens sterkeste mann er så sterk at han kan løfte seg selv i sitt eget hår. Like umulig er det for et menneske å frelse seg selv.

Bibelen sier at alle mennesker har syndet og alle står uten ære for Gud. Alle mennesker er derfor fortapte syndere, som på ingen måte fortjener å komme til himmelen.

Midt i dette ufullkomne syndelivet, hadde Gud en evig plan i sitt hjerte. Den planen fortalte i detaljer gjennom profetene i det gamle testamentet hvordan han skulle sende sin egen sønn, Jesus Kristus til jorda. Jskulle leve sammen med folket og hjelpe mennesker i nød. Det gjorde han i tre år. Han gikk rundt og helbredet syke, drev ut onde ånder og hjalp alle som var underkuet av djevelen.

Jesus fortalte disiplene sine i detaljer om sin død og oppstandelse og om den talsmannen han skulle sende i sitt sted etter sin egen bortgang. Talsmannen, Den Hellige Ånd skulle peke på Jesus og veilede mennesker til hele sannheten og overbevise dem om deres synd. Den Hellige Ånd peker alltid på Jesus og setter ham i sentrum. Åndens oppgave er å herliggjøre Jesus, Guds Sønn og verdens frelser.

Jesus har sonet synden til alle mennesker – også din!

Det betyr at alle som tar imot Jesus som sin Frelser, blir frelst og får evig liv. Det gjelder også deg.

Frelse er langt mer enn et godt sosialt fellesskap og nettverk med andre mennesker. Når vi tar imot Jesus blir Ånden i oss, som er død på grunn av synd, født på ny. Sjelen blir frelst og sinnet blir omvendt fra det gamle syndelivet. Før var sinnet vendt mot verden og nå blir det rettet mot himmelen. Den indre prosessen som skjer inni oss i omvendelsen, kan aldri forklares, men bare erfares.

Når du har tatt imot Jesus og bekjent din synd, da er du frelst, for ” dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst.” Rom. 10,10.

Med ønske om en velsignet uke!

Jan Berg

Forstander

-----

 

KLARER DU Å SE ALT DET VAKRE ?

Vi kom til Honolulu på Hawaii i jula år 2001 for å besøke vår datter som studerte på et av universitetene der. Da landet åpnet seg og vi så hvor vakkert alt var, ble vi stumme av begeistring.

Dattera vår, som hadde bodd der noen år hadde mer en nok med å fordype seg i skole og studier, så hun hadde glemt hvor vakkert, blomsterrikt og frodig landskapet var.

Da hun landet på flyplassen noen år tidligere, fikk vi et kort hvor det sto: ” Hvis det finnes et Paradis på jord så må det være her.” Hun var slått av landets spesielt vakre og frodige natur.

Etter noen år over bøker og skole, så hun ikke lenger det hun tidligere hadde sett, selv om hun daglig gikk i det samme vakre landskapet til og fra universitetet.

Vi kom, leide bil og kjørte rundt hele øya. ” Se, se se ! ” Slik lød det fra henne på nytt fordi hun så det på nytt. Øynene hadde sett det uten å se det. Det kalles visst å se seg blind.

Apostelen Johannes sier: ” Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn og vi er det.” 1. Joh. 3,1

Har du sett og erfart Guds kjærlighet i ditt liv?  – Har du glemt den ?

Løft blikket å se enda en gang!

Se på den kjærligheten som Gud i himmelen elsker deg med.

Han har omsorg for deg og vil ditt beste!

Takk ham for det! Det er han verdt!

Gud viste sin kjærlighet og ga sin sønn ! Sønnen viste sin kjærlighet og ga sitt liv og Den Hellige Ånd gir gaver og Den Hellige Ånds frukt er kjærlighet, glede og fred….

Akkurat det som alle mennesker søker etter.

Ha en fin uke!

Jan Berg

-----

” DETTE ER DAGEN SOM HERREN HAR GJORT. LA OSS FRYDE OG GLEDE OSS PÅ DEN …” Salme 118,24.

Salme 118 er den siste salmen som vanligvis ble sunget i Israel under påskehøytiden. Vers 24 peker mot ” hovedhjørnestenen” i bygningen - Jesus Kristus.

Frelseren har kommet og sonet vår synd. Vi har all grunn til å takke Gud for frelsen og fryde oss i hans frelse og nærvær. Jesus er hovedpersonen og selve ” hjørnestenen.”

Du kan gjøre salmen til din og bruke den hver morgen når du står opp og si til deg selv: ” Dette er dagen som Herren har gjort! Gud og jeg skal være sammen i dag…”

Du kan be: ” Herre, fyll meg med den fryden og gleden som kommer fra deg, så jeg kan fryde og glede meg over alt jeg er, alt jeg har og alt jeg kan i deg.”

Det er god medisin mot alt vi forsøker å motivere oss til og verken orker eller har lyst til.

Den ekte og varige fryden og gleden overføres fra Guds store og varme farshjerte til våre barnehjerter gjennom ” stillhet og tillit til Herren…”  Det er vår hemmelighet og vår styrke!

Hver dag kan du si til deg selv: ” Dette er dagen som Herren har gjort. Jeg vil fryde og glede meg på denne dagen!” Denne fryden og gleden er uavhengig av dine ytre omstendigheter og følelser.

Ha en velsignet dag og uke!

Jan Berg

Forstander

-----