Debug Tools
Memory: 4,461,584
Time: 1.793874

 

VI BER SAMMEN

 

TERROR OG FRYKT

Terror er en grusom fiende som rammer og lammer oss, nasjonalt og internasjonalt. Dype sår og vonde følelser berører oss alle. Vi vet aldri hvor og når terroren forløses.

Terror skaper frykt og maktesløshet i ulike miljøer, selvom vi følger med i samfunnet og engasjerer oss etter behov og muligheter.

Bønn til den levende Gud er våpen som vi oppmuntres til å bruke. Bibelen forteller om bønnens betydning og hensikt. Konkret og målbevisst bønn har i håpløse situasjoner skapt forandring.

Ikke alle lar seg begeistre av Gud eller hans allmakt, selv om den er grenseløs. Så er det opp til hver av oss om vi vil benytte eller forkaste Guds tilbud.

- Et lys går opp i mørke for de oppriktige – Salme 112,4. – Han skal ikke frykte for de onde nyheter. Hans hjerte er fast. Det setter sin lit til Herren. 112,7.

Jeg anbefaler alle å be til Gud. Be for deg selv, nasjonen og det internasjonale arbeidet som pågår mot frykt og terror.

Forebyggende arbeide er alltid særdeles viktig. La oss være våkne i bønn og be for hele nasjonen vår, og alle som er engasjert i dette arbeidet.

VI BER SAMMEN

Om Guds beskyttelse for landet vårt.

At politiet og PST avslører usunne bånd og tilnærminger.

At innbyggere i Norge kan leve et rolig og trygt liv.

At advokater og dommere dømmer rettferdig.

At mennesker med terror- tanker blir forvandlet i sinnet.

For mennesker som er rammet av terror og frykt.

For de mange som hver dag lever under vold, sex-trusler, mobbing og utestengelser.

For Statsministeren og rikspolitikk

JAN BERG

-----

 

 

 

TERROR OG FRYKT

Terror er en grusom fiende som rammer og lammer oss, nasjonalt og internasjonalt. Dype sår og vonde følelser berører oss alle. Vi vet aldri hvor og når terroren forløses.

Terror skaper frykt og maktesløshet i ulike miljøer, selvom vi følger med i samfunnet og engasjerer oss etter behov og muligheter.

Bønn til den levende Gud er våpen som vi oppmuntres til å bruke. Bibelen forteller om bønnens betydning og hensikt. Konkret og målbevisst bønn har i håpløse situasjoner skapt forandring.

Ikke alle lar seg begeistre av Gud eller hans allmakt, selv om den er grenseløs. Så er det opp til hver av oss om vi vil benytte eller forkaste Guds tilbud.

- Et lys går opp i mørke for de oppriktige – Salme 112,4. – Han skal ikke frykte for de onde nyheter. Hans hjerte er fast. Det setter sin lit til Herren. 112,7.

Jeg anbefaler alle å be til Gud. Be for deg selv, nasjonen og det internasjonale arbeidet som pågår mot frykt og terror.

Forebyggende arbeide er alltid særdeles viktig. La oss være våkne i bønn og be for hele nasjonen vår, og alle som er engasjert i dette arbeidet.

VI BER SAMMEN

Om Guds beskyttelse for landet vårt.

At politiet og PST avslører usunne bånd og tilnærminger.

At innbyggere i Norge kan leve et rolig og trygt liv.

At advokater og dommere dømmer rettferdig.

At mennesker med terror- tanker blir forvandlet i sinnet.

For mennesker som er rammet av terror og frykt.

For de mange som hver dag lever under vold, sex-trusler, mobbing og utestengelser.

For Statsministeren og rikspolitikere.

JAN BERG

-----

 

 

 

I Europa og Karibia har jeg oppsøkt byer med jødiske røtter og kulturer. Jøder bosatte seg i landet, tjente samfunnet og brukte sine evner og mulighter til å bygge landets framtid.

Mange land og byer er gjennom tider velsignet med jødenes evner og kompetanse. Nå er det bare kirkegårder og minner igjen, men det forteller sin tydelige historie.

Jeg tenker ofte på Polen med konsentrasjonsleirene Auschwitz og Birkenau. Ufyselige tanker, opplevelser og følelser går gjennom meg hver gang jeg åpner for hva som skjedde her da millioner av jøder ble brutalt torturert og gasset i hjel.

Å være der det skjedde og kjenne på barbariet ved å se, høre og lukte vil jeg anbefale alle voksne. Å kjenne på de sterke avgrunns-krefter som førte til denne katastrofen er adskillig mer enn  teorier.

I dag er det sterke røster som benekter virkelighten og forfalsker historien. Men det er også sterke røster som holder fram sannheten og rettferdigheten.

Antisemitismen og antisionismen vokser fram i ekstreme miljøer. Nå er det viktig at alle kristne går sammen i bønn for Israel og de farlige åndsmiljøer som fornekter både Gud, Jesus og Bibelens guddommelige sannheter.

Djevelen er stor, men Jesus er størst. Djevelen er mektig, men Gud er allmektig.

VI BER SAMMEN

At Guds levende budskap og menighet seirer over ondskapen.

For jøder i Israel og andre land.

At Guds sannhet og rettferdighet opplyser alle mennesker.

At Gud berører jødehatere og forandrer deres tanker.

For valget som straks skal være i Israel.

For land og steder i Midt-Øst

JAN BERG

-----

 

 

JEG ER BARE BØNN

Kong David møtte anklager og ubehageligheter fra onde og falske menn. Kongens godhet og kjærlighet ble belønnet med ondskap og og hat. David beskriver sin situasjon i Salme 109, og hvordan han møtte anklagerne. 

Kong David var en bønnens mann. Det finner vi i flere salmer. Herren var hans styrke. Bønn, tilbedelse, lovsang og takk var grunnelementer i kongens liv.

Kong David brukte ikke sin kongelige autoritet og innflytelse til å hevne seg på onde mennesker, selv om de besvarte hans kjærlighet og godhet med hat og og ondskap. David ba tilGud.

- Men jeg er bare bønn – v.4. Kongen identifiserte seg som bønn. En som alltid ba. Om morgenen, middagen, ettermiddagen og kvelden. Han ba under alle forhold der han var.

Hjertet kan alltid være vendt mot Gud, under alle forhold. Bønn virker når vi går og står, ligger og sitter, er ute og inne, dag og natt.

- Be alltid, skrev Paulus. Gjennom bønn blir vi ikledd Guds rustning, så vi kan stå imot alle djevelens listige angrep, og til slutt bli stående på krigsskueplassen etter å ha overvunnet alt.

Det gjorde kong David og apostelen Paulus….

VI BER SAMMEN

Om velsignelse og beskyttelse for kongefamilien.

Om Guds hjelp til å takle vonde situasjoner.

Om hjelp til å stå imot fristelser og usunne tanker.

At flere overgripere blir avslørt og straffet.

At kristne miljøer blir frie for overgripere og maktmisbrukere.

At redaktører og journalister skriver sant og rettferdig fra kristne og profane miljøer.

At advokater og dommere avgjør saker på rett måte.

JAN BERG

-----

MILDHET

Paulus kom på sin andre misjonsreise til havnebyen Tessalonika, hovedstaden og den største byen i provinsen Makedonia, med ca. 200000 innbyggere.

Paulus kom som apostel, som Guds sendebud. Som apostel kunne han ha opptrådt autoritært, men han kom med mildhet, som er Åndens frukt.

Paulus sier at de var milde blant tessalonikerne, som en mor varmer sine barn ved sitt eget bryst. 2. Tess. 2,7-8. Mildhet og varme smelter is og snø. Kulda viker fra frosne hjerter som tar imot Jesus og tilgivelsen.

Å se en mor som trykker barnet til sitt varme bryst er nydelig. Slik gjorde Paulus med de han forkynte evangeliet til

Paulus skriver at evangeliet kom til dem i kraft, i Den Hellige Ånd og med full overbevisning. 1,5. Den Hellige Ånd er den store forskjellen på det menneskelige og guddommelige budskapet. Kjærligheten til Jesus var drivkraften i alt Paulus gjorde.

Paulus var en hårdnakket motstander av Jesus og en forfølger av menigheten før han ble frelst. Hans hårde stenhjerte ble omvendt til et mildt og varmt kjødhjerte. Paulus formante hver eneste med tårer dag og natt i tre år. Den djerve apostelen viste også et varmt hyrdesinn gjennom mildhet.  

VI BER SAMMEN

At vi bærer de åndelige frukter vi leser om i Gal.5,22.

At nådegaven mildhet blir mer synlig og merkbar blant kristne.

Om åndelig utrustning til å stride troens gode strid.

Om hjelp til å møte mennesker som er fjerne for Jesus og korset.

For misjonærer som forkynner Jesus på nye områder.

At alle kristne vinner mennesker for Jesus.

Takk Jesus for seieren.

JAN BERG
-----

Å BLI VEKKET

Noen våkner av seg selv, andre av vekkeklokka. Profeten Jesaja ble vekket av Herren hver morgen. Herren hadde et budskap som profeten skulle bringe videre.

Profeten hadde et disippeløre som hørte Guds røst, og en disippeltunge som forkynte Guds budskap. Jes. 50,4. Profeten trøstet den trette med sine ord, med alt han hørte av Herren.

Gud taler i dag også, gjennom Bibelen og Den Hellige Ånd. Ånden gjør Ordet levende, men Ånden taler også direkte til mennesker om hva de skal si eller gjøre.

Å skille Guds røst fra andre røster og våre egne tanker, er særdeles viktig. Alle kan be Gud om hjelp til å høre hans røst og forstå hvordan han leder.

Ikke alle har lært å skille Guds røst fra andre røster som roper høyt ut sitt budskap.

Alle kan be om et disippeløre som hører Guds røst og en disippeltunge som formidler Guds budskap, til enkeltmennesker og menigheten.

Røsten som talte til Adam, Abraham, Moses og profetene talte også til Jesus og apostlene. Den samme røsten taler i dag. Vi trenger å be om et øre som hører hva Ånden sier til menigheten.

Det er en sammenheng mellom hva øret hører og hva tunga sier, eller som Jesus sa – Det som hjertet er fylt av, det taler munnen.

VI BER SAMMEN

Om et lydhørt øre så vi hører Guds røst.

Om en salvet tunge så vi kan formidle Guds budskap.

For skarer av bønnebarn som har fjernet seg fra troen og menigheten.

For mennesker vi møter, som er perifere til Jesus og Bibelen.

Om en Jesus- vekkelse som berører alle generasjoner i hele landet.

Om hjelp til å tjene Gud der vi er.

JAN BERG

-----

VÅR GOLIAT

Israels hær var lammet av frykt. Filisterkjempen Goliat hånet Guds hær i førti dager. At kong Saul var et hode høyere enn alle andre og en dristig kriger, hjalp ingenting. Frykten rammet alle.

David var bare en ung gjeter som besøkte brødrene sine i kongens hær. Han hørte Goliats hån mot den levende Guds hær. Straks gikk han til kongen og meldte seg til kamp mot Goliat. Kong Saul tilbød David sin kongelige rustning, men den var for stor og ubrukelig for David .

David ville ha sine egne våpen, slynga og fem glatte steiner. Gud hadde tidligere hjulpet ham mot løve og bjørn. Nå løp han i Herrens navn mot kjempen og slynget steinen mot Goliats panne, tok hans sverd og hogg hodet av ham.

Vi blir hele livet forfulgt av en usynlig Goliat. Han skaper frykt og forvirring, som fører til kaos og frustrasjon.

Kjempen Goliat skaper alltid frykt. Frykt for alt som er større enn det vi føler vi kan å takle. Sett ord på de goliatter som skremmer deg. Bruk din egen åndelige rustning i kampen mot kjempen. Goliat er stor, men Herren er større.

Vær deg selv. Bruk dine naturgaver og nådegaver i kampen mot Goliat. Sørg for at du aldri mister motet. Gud er større enn kjempen som plager deg. Det har han bevist.

VI BER SAMMEN

Om hjelp til å møte frykten fra Goliat.

For bønnebarna som har kommet på avstand fra Gud.

For PST og alle som kan avsløre terrorhandlinger.

For alle som er rammet av frykt og aldri våger å gå noe sted.

For sexmisbrukte i krig og for alle som frykter overgrep.

At vi blir inntatt av ekte gudsfrykt.

 

JAN BERG

21.1.2019

-----

BØNN OG FASTE

Kong Josafat ble livredd. En stor fiendehær nærmet seg Juda rike. Kongens hær var ikke stor nok mot fienden. Kongen valgte riktig. Han vendte seg til Gud i bønn og lyste ut en faste over hele landet.

Alle byer i hele Juda samlet seg for å søke hjelp hos Herren. De ba: – Herre, vår Frelses Gud. Du er Gud i himmelen og råder over alle folkeslag. I din hånd er kraft og velde. Vil vil stille oss foran ditt hus og be for ditt åsyn.

- Vi har ikke styrke nok til å stå imot denne store hæren, og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt. De ba en enkel og konkret bønn.

Herrens Ånd kom over levitten Jahasiel. Han talte profetisk - denne krigen er ikke nasjonens, men Guds. Det profetiske budskapet fortalte i detaljer hva de skulle gjøre. Landet ble bevart og Gud ble æret.

Hele Judas og Jerusalems innbyggere falt ned for Herrens åsyn i tilbedelse. Til lovsang samlet de seg i Lovprisningsdalen, og takket Gud for den seieren Han ga dem over fienden. Så inntok de Herrens hus i Jerusalem, med harper, sitarer og trompeter. Gleden og takken var enorm.

Fremmede åndsmakter invaderer Norge. Bønn og faste innfor Guds åsyn er det sterkeste våpen vi kan bruke. 2. Kr. 20.

VI BER SAMMEN

At evangeliet får makt og innflytelse blant yngre mennesker.

For de mange som vokser opp uten kjennskap til Jesus.

Om en ny åndelig tid som forandrer enkelte og hele nasjonen.

For alle som underviser yngre mennesker i Guds Ord.

For bibel- og lederskoler som fostrer åndelige ledere.

For barn- og ungdomsarbeidere.

 

JAN BERG

-----

DETTE ÅRET…

De store avgjørelsene i verdenspolitikken og landet vårt har de fleste av oss ingen innflytelse på, unntatt ved bønn. Våre bønner kan være avgjørende i en rettssak og i en politisk debatt. Paulus pålegger oss å be for konger og alle i høye stillinger.

Hvordan dette året blir for den enkelte av oss, er i stor grad avhengig av våre valg. Å bestemme hva vi vil bruke tid, krefter, penger og ressurser på, er en god begynnelse. Å studere Bibelens innhold og dybder under bønn, er en klok og nyttig investering.

At vi utfører Guds plan er viktigere enn at Gud utfører vår plan. Våre menneskelige planer blir små og begrenset i forhold til Guds guddommelige planer. Gjennom Bibel og bønn fyller Gud våre hjerter og sinn med sine planer og tanker, så vi tar rette valg og lar oss daglig lede av Gud ved Den hellige ånd.

Gud har en plan med ditt liv og din familie. Du kan be og påvirke ditt nabolag, din arbeidsplass og den menigheten du tilhører. Be Gud om å lede deg inn i sine planer og om kraft til å gjennomføre det han kaller deg til. Vi kan alle være nabomisjonærer. Behovene rundt oss er enorme.

VI BER SAMMEN

Gud, la Bibelen bli den viktigste boken i våre liv. La den fornye våre tanker og sinn. Hjelp oss til å velge riktig i viktige avgjørelser.

Gud, vi trenger Den hellige ånds lys og kraft. Vi ber om en åndelig fornyelse i landets kirker og bedehus.

Gud, vi trenger deg for å gjennomføre det kall og oppdrag du legger i alle dine barn.

Gud, takk at du alltid hører våre bønner. Takk for all hjelp.

Takk Gud…

JAN BERG

-----

 

 

 

STILLE NATT

1. juledag er det 200 år siden - Stille nacht – Heilige nacht ble fremført for første gang i Nikolaskirken i Obernhof, Østerrike. Franz Gruber komponerte musikken til teksten av presten Joseph Mohr, og sunget til gitar. Orgelet var musespist.

Kirken er revet. Jeg har vært i det lille Stille-nachtkapellet i Tyrol-området, følt på stemningen og kjøpt CD med Stille nacht derfra. Sangen er blant de mest kjente og brukte julesangene, med litt annet innhold enn i vår Glade jul…

Verdens største begivenhet skjedde en stille og hellig natt ute på Betlehems-marken, da Gud ble menneske og fikk navnet Jesus. Han ble født for å frelse fortapte syndere og gi evig liv.

Vi takker Gud  om sendte sin Sønn fra sin rene himmel til vår urene verden for å dø på et simpelt kors. Må alle som kommer til julens gudstjenester og konserter se og forstå evangeliets gledesbudskap fra krybbe til kors.

Ingen krybbe - ingen Frelser. Intet kors – ingen frelse. Vi tilber Faderen og ærer Sønnen for krybben, korset og oppstandelsen. Jesus sitter i dag ved Guds Høyre Hånd. Han lever og går i forbønn for oss. Det gjør Den Hellige Ånd også.

I dag er det født dere en Frelser. Luk.1,11.

VI BER SAMMEN

For utøvere og publikum i alle julekonsertene.

For alle julegudstjenester i kirker og bedehus.

For skolegudstjenester i enkelte skoler.

For enslige og de som lever under fattigdomsgrensa.

At myndighetene ser dem og bidrar med hjelp.

For varmestuer og trivselssteder i mørketiden.

For kirkens SOS som hjelper mennesker som sliter med livet.

JAN BERG

-----

 

FREDSPRISEN – EN ÆRESPRIS

Vi takker Gud for nobelpris-vinnerne Denis Mukwege og IS-overlevende Nadia Marud for deres kamp mot seksualisert vold, som blir kynisk brukt i krig og væpnede konflikter.

Vi takker også Nobelkomiteen som retter hele verdens oppmerksomhet mot deres uselviske arbeide, og belønner dem med Nobels Fredspris.

Ondskapen øker og finner stadig nye groteske former og handlinger. Den må aldri aksepteres, bare belyses og motarbeides. Når alle nasjoner står sammen for menneskeverdet, vil godheten overvinne ondskapen.

Bedre å tenne lys enn å forbanne mørket. Når hele verdenssamfunnet står opp for sannhet og rettferdighet, er det et levende lys som lyser og varmer.  

Lege og pastor Denis Mukwege forkynner også Jesus som verdens Lys og Frelser, men opererer mengder av kvinner som er offer for voldtekt og maktmisbruk.

Vi ber for prisvinnerne og alle de representerer, for Nobelkomiteen og valg av vinnere i årene framover. Dette viktige arbeidet gir tydelige signaler til verdens nasjoner.

- La min inderlige bønn komme for ditt åsyn. Salme 119, 170. Bønnen er ca. tretusen år gammel og like aktuell idag.

VI BER SAMMEN

At IS og terrorgrupper må overvinnes og avvæpnes.

For de som har vært og er under terror nå.

For voldtatte kvinner i forskjellige kriger.

For leger og støttegrupper for voldtatte og terroriserte.

For PST  – at de avslører potensielle terrorhandlinger.

For politiet og prioriteringer av tid og kompetanse.

For tre generasjoner i kongefamilien.

For prisutdelingen på mandag.

For forfulgte kristne.

 

JAN BERG

-----

BØNN OG TAKK

Jeg kom akkurat fra et grundig, opplysende og engasjerende foredrag av Joshua French. I to og en halv time fortalte han om sin barndom, oppvekst, liv, Congo, fengsel og frihet. At han lever er et under. Han var dypt berørt over sin venn, Tjøstolvs bortgang.

Mot slutten av foredraget takket han for alle som ba for ham og bidro til hans frihet. Han vokste opp med misjonærer i familien og har dype røtter i det kristne budskapet.

I flere spalter har jeg oppmuntret til forbønn for Joshua. Mange har bedt for ham. Da alt virket fastlåst og alle dører var stengte, ble allikevel en dør åpnet, og trofaste hjelpere fikk ham ut av landet. Vi takker Gud og ber fortsatt for han og familien.

Du lever muligens under håpløse forhold. Gud hører din bønn, selv om ikke svaret har kommet slik du ventet og håpet. Han gir håp i det håpløse og muligheter i det umulige. Tøm ditt hjerte i bønn til Gud. Jesus selv og DHÅnd går i forbønn for deg.

Alt er mulig for Gud. Han er større enn våre tanker, følelser, begrensninger, fortvilelse og våre hjerter. Vi har ikke rett til  begrense Guds allmakt.

Vær ikke bekymret for noe, men la alt som ligger på ditt hjerte komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Fil.4,6

VI BER SAMMEN

For fanger og fangevoktere.

For de som sliter med selvmordstanker.

For gutter og jenter som er seksuelt og psykisk misbrukte.

At mobbeoffere blir trodd og får hjelp - at mobbere blir tatt.

For adventstiden og julekonserter.

For ensomme som har det tungt i adventstiden.

For naboer og kollegaer.

JAN BERG

-----

 

 

BØNN OG ARBEID

Ror vi med bare høyre eller bare venstre åre, går det bare rundt og rundt. Ber vi uten å arbeide, går det også bare rundt og rundt. Skal båten få framdrift må vi ta godt tak i begge årene og legge hele vår tyngde i åretakene, mot målet.

Bibelen taler mye om bønn og arbeide. Det gir menigheten framdrift og framtid. All ensidighet blir ensidig, enten bare bønn eller bare arbeide. Bønn og ydmykhet åpner stengte dører, som igjen gir muligheter til et sunt arbeide

Bønnen og Bibelen er de sterkeste våpen vi har i vår åndelige kamp, og Den Hellige Ånd gir oss styrke og mot. At menigheter ber for stedets barn og unge er viktig, men det blir neppe resultater uten arbeidere som forteller dem om Jesus.

Menigheter uten barne-og ungdomsarbeide blir gamle og dør. De viktigste møtene er når alle generasjoner er samlet. Barn og unge hører om Jesus og bestemmer seg for å følge Ham. Eldres erfaringer og unges entusiasme er som hånd i hanske.

Å gi Bibelen til alle er et arbeide. Ingen får bibler ved bare bønn. Men, alle bønner i forkant av utdelingen har åpnet dørene til mange hjem. Nå ber vi at DHÅnd åpner hjerter og sinn, så nye lesere finner veien til Jesus.

VI BER SAMMEN

Om mange forbedere i menighetene.

Om mange arbeidere i menighetene.

Om mange nye, unge som hengir seg til Jesus.

At menighetene blir et åndelig hjem for alle generasjoner.

Om Guds nåde og utholdenhet for trofaste medarbeidere.

At de som har fått en Bibel blir grepet av innholdet.

For bygder der bedehus legges ned.

Takk Gud for landet vårt.

JAN BERG
26.11.2018

-----

 

GUD BRUKER BARN

- Mamma,mamma. Jeg trenger femhundre kroner, kom det spontant fra vår den gang niårige datter. - Stakkars M i klassen. Hun har ingen Bibel. – Du får en Gideon-bibel når morfar kommer ikveld. Han kom sent. Jenta sovnet ikke. Ventet spent. Styrtet lykkelig ned trappa da hun hørte skrittene, og fikk Bibelen.

Som foreldre var vi spente og litt reserverte. Tenk om foreldrene tror at vi dytter på dem en Bibel. Vår datter gikk til skolen, og vi ba.

Hun kom hjem fra skolen og fortalte. - Vi gikk langt ned i skolegården for oss selv og leste sammen. Hun åpnet Bibelen og leste i den for aller første gang.

- Dette var underlig, kom det fra deres kristne lærer. Det hjemmet holder avstand til det kristne budskapet. Så kommer Bibelen inn i hjemmet ved et barn. Gud bruker barn og voksne som sine tjenere. Det har vi flere eksempler på i Bibelen.

Bibelen til alle er nå delt ut i mange hjem. Guds Ord er levende og kraftig. Det trenger inn i  sinn og tanker, sjel og ånd. Bibelen forteller om synd og fortapelse, men mest om Jesus, Guds sønn, som frelser og gir åndelig liv for tid og evighet til alle som tror på Ham.

VI BER SAMMEN

At Bibelen får større makt og innflytelse i kristnes liv og handlinger.

At Bibelen blir en spennende og levende bok for alle som får den.

At Bibelen blir en viktig bok for de politikere som styrer landet vårt.

At Bibelens åndelige og etiske verdier får innflytelse på hele nasjonen.

At Bibelen fyller hjerte og sinn til barn og unge som som hører Ordet.

At Bibelen og Ånden åpenbarer Jesus.

JAN BERG

-----

 

HELE SKRIFTEN ER INSPIRERT AV GUD… 2.Tim.3,16

Mange hjem får i disse dager tilbud om en gratis Bibel. Med prosjektet Bibelen til alle går ulike menigheter sammen om å dele ut Bibelen.

Utdelere forteller med begeistring, at de fleste tar imot Bibelen med glede og takk. Svært få avviser tilbudet.

En Bibel kan forandre hele familien. Begynner de å lese om Jesus, Guds sønn og alt Han gjorde, vil sinn og tanker bli fylt av hvem Jesus er.

Leser de om Jesus som døde på et kors, og sto opp igjen fra døden for å frelse fortapte syndere, vil de oppdage at Jesus elsker og frelser alle som tror på Ham.

Mange leter i ulike religioner etter indre fred og glede. Bare Bibelens budskap kan tilfredsstille menneskers indre behov.

Ved sin Ånd inspirerte Gud sine utvalgte tjenere til å skrive ned Guds tanker og planer. Bibelen forteller om Gud, Jesus og Den Hellige Ånd, om skapelsen og menigheten, om himmelen og Jesu seier over ondskapen. Og hvordan vi skal leve et godt liv med Gud og mennesker.

Gi Bibelen makt og innflytelse i sinn og tanker. Be at Ånden åpenbarer Ordet for deg, så du forstår budskapet og gleder deg i Jesu fullbragte forsoning på korset.

VI BER SAMMEN

At alle som får en Bibel leser i den.

At Ånden åpenbarer hvem Jesus er og hvordan mennesker blir frelst.

For alle utdelere – at de kjenner glede og velsignelse i oppdraget.

At menigheter innbyr til oppfølging for de som ønsker å høre mer om Bibelen.

At alle kristne er frimodige til å samtale med naboer og arbeidskollegaer som har spørsmål.

Takk for Bibelen.

 

JAN BERG

-----

BIBELEN PÅ DØRA…

I begynnelsen av år 2000 fikk jeg et underlig syn, etter målbevisst bønn for Norge, dag og natt i flere år. Jeg så Jesus. Han gikk rundt i hele Norges land og banket på alle husdørene fra kyststrøkene til innlandet, med spørsmål om alle i hjemmene ville følge ham.

Jeg har grunnet på synet og lurt på betydningen. Har tenkt på ivrige ungdommer, nærradioen eller kristne TV-sendinger som forkynner Jesus. Men, da Bibelen til alle ble publisert, falt alle brikkene i det store puslespillet på plass for meg. Da gjenkjente jeg synet.

Verken Gud, Jesus eller engler kommer til jorda for å forkynne evangeliet. Den oppgaven har Jesus gitt til alle som tror på Ham og forkynner Hans frelse.

Bibelen til alle er et genialt fellestiltak. Kristne fra forskjellige menigheter går sammen to og to til alle hjem for å tilby en Bibel. Noen vil avslå, men de fleste vil ta imot.

Prosjektet er grundig planlagt i bønn, undervisning om Bibelen og hvordan utdelerne skal forholde seg. Noen har lykkes i å samle nok penger til Biblene mens andre mangler flere tusen kroner.

Hele Skriften er innåndet av Gud…2. Tim. 3,16

VI BER SAMMEN

Om Guds hjelp for alle som besøker hjemmene med Bibelen.

For alle som mottar en Bibel – at de leser seg til frelse og blir kjent med Jesus.

At det må komme inn nok penger på alle steder.

At lokalmenighetene er våkne for sine naboer og arbeidskolegaer.

At hvert hjem blir et hjem med Jesus i sentrum.

At Den Hellige Ånd overbeviser mennesker om synd og peker på Jesus, Frelseren.

 

JAN BERG

-----

 

EPAFRAS STRIDER ALLTID FOR DERE I SINE BØNNER… Kol.4,12

Jeg er fasinert og begeistret for Epafras. Han levde i bønn og hengivelse til Gud, og ba alltid for menigheten i Kolosæ.

Paulus presenterer ham som Jesu Kristi tjener, sin trofaste medtjener og medfange. Begge var fengslet på grunn av forkynnelsen om Jesus. Epafras og menigheten levde i Åndens kjærlighet.

Epafras var menighetsleder i sin hjemby og antagelig pioneren som brakte evangeliet til byen.

Hans to bønneemner – at menigheten måtte stå fullkommen og fullviss i all Guds vilje. Guds vilje er selve grunnvollen i menigheten. Den gir frelsesvisshet og frelsesglede, fred og trygghet, glede og velsignelse, frihet og engasjement.

Alle menigheter i vår tid trenger Epafraser. Mennesker som ber fram Guds plan og vilje for menigheten og lokalstedet. Åndskampen i Norge er sterkere enn noensinne. Jo flere som går inn i bønnekampene, dess større mulighet er det for at budskapet om Jesus vil skape noe nytt for flere mennesker i alle generasjoner.

VI BER SAMMEN

At Gud reiser opp flere forbedere for lokalmenighetene og landet vårt.

At menighetene utstråler Guds vesen og Jesu herlighet.

For statsministeren og alle ministrene med deres departement.

For kristelig folkeparti – at de finner veien til enhet framover.

At kristne og forbedere på Stortinget opplever Guds kraft i bønnekampen.

At Bibelens budskap får større innflytelse og betydning for rikspolitikere.

For advokater og dommerfullmektige – at sannheten seirer.

Takk for Guds nåde og tilgivelse.

 

JAN BERG

-----

- HERRE, HOLD MEG OPPE ETTER DITT ORD… Salm.119,116

Salmisten uttrykker gjennom en enkel, hjertelig og direkte bønn sin dype lengsel etter den indre kraften som gir styrke i livet og hverdagen.

Å ta seg sammen for å gjøre vårt beste fører i det lange løp til forvirring og frustrasjon, men den indre drivkraften gjennom Ordet og Ånden gir vitalitet i det indre og fysiske livet.

Salmen ble skrevet for mer enn 2500 år siden. Bønnen er siden bedt av alle generasjoner. Den kan bes av hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Konger og profeter, teologer og legmenn har lest den.

Fremtredende personer forteller om sin lengsel etter en kraft som kommer utenfra. Det er den kraften dette bibelverset og denne bønnen handler om.

Alle trenger kraft utenfra. Sterkest er den kraften som kommer fra Gud. Den hjelper oss til å leve kristenlivet og hjelpe andre som er motløse og maktesløse.

- Herre, hold meg oppe etter ditt ord, så jeg kan leve… Salmistens bønn bør også bli vår bønn, så vi kan behage Gud og mennesker.

VI BER SAMMEN

Om Herrens hjelp til å bli holdt oppe i den åndelige kampen.

Om Herrens hjelp til å hjelpe mennesker i våre nabolag.

Om Herrens hjelp til å være lys og salt for Jesus på arbeidsplassen.

Om Herrens hjelp for unge kristne som skal velge utdannelse og yrke.

Om Herrens hjelp for forfulgte og fengslede kristne i mange land.

Om Herrens hjelp og visdom for Wycliffe-misjonærer som oversetter Bibelen.

For voldtektsofre og kvinner som blir seksuelt utnyttet i kynisk makt og spill.

For rikspolitikere.

JAN BERG
22.10.2018

-----

 

 

HANNAS BØNN GA HENNE EN PROFET-SØNN

Samuel ble svaret på de hjertebønnene som Hanna ba lenge og uten ord innfor Herrens åsyn. Hun var trakassert og mobbet, barnløs og fortvilet. Hanna som ikke hadde fått barn, fikk nå en sønn som hun ga til Herren. Hannas bønn ble besvart. Hun fikk en sønn som ble profet.

Samuel trodde at Eli ropte på ham i tempelet, men det var Gud som ropte og talte profetisk til ham. Ikke til Eli. Gud kaller hvem han vil, når han vil, til hva han vil. Han spør ingen om råd.

Det var en mørk åndelig tid i Israel, men Herrens lampe var ikke sluknet selv om Herrens ord var dyrt og synene var få på den tiden.

Da talte Gud profetiske ord til Samuel om hva Han ville gjøre. Ingen andre hørte Guds røst. Herren var med Samuel. Alt Gud talte ble oppfylt.

Hele Israel forsto at Samuel var betrodd å være profet for Herren. Det ble en ny tid i landet. Nasjonen ble samlet, gudstjenester feiret og Salomos tempel ble bygget. Noen konger tilba Gud og andre konger tilbad avguder. Åndslivet i nasjonen svingte deretter.

Norge trenger forbedere og mennesker som lytter til hva Gud sier, og handler etter det.

VI BER SAMMEN

For alle unge mennesker som møtes til Bibelundervisning.

At det de hører fyller både hode og hjerte.

At de vil bruke det de får til sine familier og andre mennesker.

Bibellærere i forskjellige menigheter.

Om en Bibel- vekkelse blant alle kristne.

For bibelskoler, lederskoler og teologiske skoler.

For redaktører og journalister.

For utdelingen av Bibelen til alle.

For helgens gudstjenester.

 

JAN BERG

-----

TAL HERRE, DIN TJENER HØRER… 1. Sam.3,9

Det Gud taler til oss er viktigere enn det vi taler til Gud. Gud taler gjennom mennesker og Ånden, men sterkest gjennom sitt ord, Bibelen. Alle profetier og budskap skal prøves på Guds Ord.

Gud taler sitt tydelige budskap i Bibelen om fristelser og synd, fortapelse og frelse. Han åpenbarer seg i herlighet og viser sin barmhjertighet. Jesus forkynte og levde Guds budskap på jord. Han frelste og tilga syndere, ga fred og glede, forsoning og velsignelse, evig liv og herlighet. Det samme gjør Jesus i dag.

Vi taler til Gud gjennom våre bønner. Gud taler til oss gjennom Bibelen. Å be uten bibellesing er monolog - enveistale. Bønn og Bibel sammen er dialog- samtale mellom Gud og deg. Hva Gud sier til deg er viktigere enn hva du sier til Gud. Å høre hva Gud sier er viktig, men å gjøre hva Gud sier er viktigst. 

Gud taler gjennon Ordet og Ånden. Bibelen er Guds tale til alle mennesker gjennom alle tider. Ånden taler alltid i harmoni med Skriften. - Den som har ører, han høre hva Ånden sier til menighetene, sa Jesus flere ganger.  

- Tal, Herre, din tjener hører. Elis råd til unge Samuel har betydning i dag også…

VI BER SAMMEN

Om hjelp til å fordype oss i Skriftens sannheter.

Om inspirasjon til å be bønner som behager Gud.

Om større forståelse av Åndens gjerning og hensikt.

For de mange yngre som kommer sammen til bibelstudier.

For alle solide forbedere for landet vårt, at de ikke blir motløse.

For alt og alle på Stortinget – at landet vårt ledes riktig.

Takk for frelsen.

JAN BERG

-----

BEGYNNE - FULLFØRE…

Herren åpenbarte seg i en drøm for kong Salomo og sa – Be om det du vil og jeg skal gi deg-. Salomo ba om et lydhørt hjerte til å dømme folket og til å skille mellom godt og ondt. Bønnen behaget Gud. Salomo fikk bønnesvar.

Salomo bygget et prektig tempel for Gud. Han laget tretusen ordspråk og ettusenogfem sanger. Salomos ordspråk og høysang er visdomsord. Landet nøt godt av hans ydmyke bønnehjerte og sinn. Nasjonen hadde fred. Trivselen og veksten var stor.

Men, Salomo hadde en skyggeside. Han elsket fremmede kvinner fra mange hedningenasjoner. Slike som Herren nektet ekteskap med. Kvinnene bar med seg fremmede kulturer og åndsmakter, som vendte Salomos hjerte bort fra Gud.

Hans syvhundre hustruer og trehundre medhustruer bøyde hans sinn og hjerte til andre guder. Salomos hjerte var ikke lenger helt med Herren.

Salomo fulgte avgudene Astarte og Milkom. Han bygde en offerhaug for Kamos og gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Han fulgte ikke Herren trofast, slik hans far David gjorde.

Salomos åndelige frafall førte til åndelig forfall og splittelse i nasjonen. Begynt er ikke fullført. Det forteller den gode begynnelsen og det tragiske utfallet om.

Les 1.Kong. 3 og 11.

VI BER SAMMEN

Om et lydhørt hjerte som gjør det som Herren sier.

At våre sinn må være fast forankret i Kristus og Bibelen.

Om Guds hjelp til å overvinne fristelser.

Om Åndens åpenbaring under bibellesing.

Om Åndens salvelse til å avsløre djevelens listige og dristige angrep.

Om hjelp til å ikle oss Guds fulle rustning.

JAN BERG

-----

VÅK OG BE. Matt.26,41

Våke og be er som to eneggede tvillinger. Den genetisk tilhørigheten er sterkere enn med andre søsken. Jeg har snakket med tvillinger som bor milevis fra hverandre, men når de møtes har de kjøpt like klær.

Jesus selv underviste disiplene i å våke og be. Når vi våker og ber for landet eller nærmiljøet vårt, kan vi avsløre djevelens angrep og sette inn ekstra bønnestøt mot han som myrder, stjeler og ødelegger.

Ondskap og vold øker stadig gjennom terror, uvennskap, hat, intriger og usynlig mobbing på sosiale medier. Altfor mange ligger som nedbrutte og hjelpeløse fanger under andre menneskers simple triks og tyranni.

Vår kamp er ikke mot mennesker, men mot onskapens åndehær i himmelrommet. Djevelen selv er høvdingen over luftens makter. Han forsøker å invadere menneskers sinn og tanker med sin gift og djevelskap. Her bør vi våke og be, følge med i utviklingen, stå imot djevelens listige angrep og være faste i troen, så han må vike.

Du kan våke i bønn over din familie og arbeidsplass, dine venner og ditt nabolag.

VI BER SAMMEN

Om hjelp til å våke og be for vårt nærmiljø og landet vårt.

Våk over utviklingen i landet og be til Gud om åndsutgytelse.

For barn og unge som er mobbeoffer – mange takler ikke sin hverdag.

Våk og be for barn og unge som er berørt av pedofile og overgripere.

Be at pedofile og overgripere blir avslørt.

For mennesker som sliter med selvmordstanker.

For familier som er rammet av selvmord.

For Kirkens SOS, som snakker med tusener som sliter med selvmordstanker

JAN BERG

-----

 

ET GJERDE…

- Bedre å bygge et gjerde på toppen av stupet enn et sykehus på bunnen -

Setningen har fulgt meg i min forkynner-og pastortjeneste. Ved å fortelle barn om Jesus og lære dem livets verdier, bygges gjerdet på toppen av stupet. Når 90 prosent av kristne velger Jesus før de er sytten år, bekrefter det forebyggingens betydning.

Sykehus er viktig for alle som faller utfor stupet og trenger førstehjelp. Evangeliesenteret, Blå Kors, Maritastiftelsen m.m. er sykehus som hjelper rusmisbrukere.

Jeg har undervist skoleklasser om alkohol og narkotika, og menneskets verdi fra unnfangelse til naturlig død. At femhundre elever lytter i to timer har ofte forundret meg.

Forebygging sparer enkeltmennesker og samfunnet for store menneskelige lidelser og kostnader. Det bør prioriteres.

Menighetene forebygger når de forteller om Jesus og Guds plan med mennesket. Sunn idrett, korpsmusikk og trygge miljøer holder også mange unge borte fra stupet.

Vi ber om en åndelig fornyelse over Norge, så mennesker blir vekket for hvem Jesus er og hengir seg til Ham. Inderlig bønn og forkynnelse av Ordet kan snu alt fra minus til pluss.

- Men Jesus dro tilbake til øde steder og var der i bønn. Luk.5,16

VI BER SAMMEN

Om hjelp til å beskytte unge fra stupet.

For de som har falt utfor stupet og trenger hjelp.

For alle rusmisbrukere som søker hjelp og får behandling.

For rusmisbrukere som ikke ser at de har et problem.

For alle instituasjoner som hjelper sårede.

For lag og foreninger som gir ungdom gode holdninger.

Takk for nåden.

 

JAN BERG

-----

BØNN FOR BARN

Tusenvis av barn har i høst begynt i barnehager og skoler. Stolte foreldre fulgte sine forventningsfulle barn. Barnas framtid bygges gjennom pedagogisk opplegg og ved å takle utfordringer i lek og alvor sammen med andre barn. Men, de lærer lite eller ingenting om Jesus.

Når skolene reduserer Jesus-undervisningen, er det viktig at menighetene øker Jesus-undervisningen. Barnearbeidet bør utvides i hele Norge. Menighetens barn hører om Jesus i søndagsskoler, men skal menighetene få kontakt med barn som aldri er i Guds hus, bør de ha et barnetilbud en hverdagskveld. Undersøkelser og egne erfaringer bekrefter det.

Nå utarbeides konkrete Bibel- opplegg for barnehager. Alle små barn får høre hvem Jesus er, hvorfor Jesus kom til jorden og døde på et kors, sto opp igjen fra døden og de som tror på Ham kommer til himmelen..

Vi vil be for barna, Norges framtid. De fleste av oss er foreldre, besteforeldre og oldeforeldre.

La oss be inderlig for generasjonene etter oss. Gud taler til barn og voksne. Tenk på jenta som fortalte Naaman om profeten, og barnet Samuel som hørte Herrens røst. Kong David ble salvet til konge i ung alder…

- For hver den som ber, han får….Matt. 7,8

VI BER SAMMEN

For barn i barnehager og skoler.

For deres foreldre og søsken – at hele familier velger å tro på Jesus.

For alle arbeidere i barnehagene.

For Jesus-materialet som tilbys barnehagene.

For rektorer og lærere i barneskolene.

For menighetsledere – at de finner en vei inn til byens og bygdas barnehjerter.

JAN BERG

-----

 

 

FØR 17 ÅR

Undersøkelser viser at 90 prosent av kristne bestemmer seg for å følge Jesus før de er sytten år. Barn- og ungdomsarbeide bør derfor ha stor plass i alle menigheter. Mennesker formes mens de er unge. De er på leting etter livets innhold og mening.

Utfordringene med ungdom i menigheten er mange. Menigheten må like de unge og sørge for å ha arbeidere. Den må tilrettelegge for arbeidet og investere penger til den generasjonen som skal overta menighetene om noen år.

Gode turnere, fotballspillere, idrettsfolk og musikere begynner i tidlige barneår. De blir inntatt av det de har lyst til å bruke all sin tid og sine krefter på.

Mange unge i menigheten vil hengi seg til Jesus og tjene ham. Mange er klare for misjonstjenester, bibelskoler, forkynnelse, sang og det som er naturlig for dem.

- Lær den unge den vei han skal vandre, så viker han ikke når han blir gammel.. Sal.ord. 22,6

Her ligger menighetenes og foreldres utfordringer og ansvar. La oss be inderlig for yngre generasjoner. De er på leting etter hva de skal bruke livet sitt til.

- Hver den som ber, han får… Matt.7,8

VI BER SAMMEN

For de skarer av barn og ungdom som går i forskjellige menigheter.

For barn-og ungdomsledere – at de fostrer og utvikler de unge.

For menighetens lederskap at de tilrettelegger for barn- og ungdomsarbeide.

At menighetsledere og menigheten ser betydningen av å satse på de unge.

For høstens konfirmanter.

For yngre som reiser ut i misjonstjeneste.

For unge som kommer inn i nye studentmiljøer.

For bibelskoler og lederskoler.

JAN BERG

-----

 

 

BØNN OG TAKK

Sommeren er på hell. Høsten gjør sin innmarsj.Vi takker Gud for sommerstevner, konserter og bibelcampinger.

Mange har fått ny åndelig ballast for familien og menigheten de tilhører. En åndelig berøring på konferanse gjør godt, selv om de fleste lever ved kilden hver dag hele året.

En takk til Gud er viktig. Han får aldri for stor plass, men ofte for liten. Han får takk, men aldri for mye. Han er verdt all vår ære og takk.

Bønn for meg selv, familien, naboer, venner, menigheten, landet og Israel er vel det som er med i våre daglige bønner.

Når Bibelen sier at vi skal takke for alt, så vi gjør klokt i å avsette tid til takk. Tenk etter hva du har å takke for og hvilken takk Gud fortjener.

Bibelen sier også at vi skal be, og få. Selv om vi har motsatte erfaringer, så la oss fortsette å be om det som ligger i våre hjerter. Bare Gud har den store oversikten og kan svare våre bønner.

Bønn og takk er to gode ben å gå på. Når de brukes går det framover…

BØNN OG TAKK

Takk for alt Guds Ord som ble forkynt gjennom sommeren.

Takk for alle som har bestemt seg for å følge Jesus.

Takk for alle som har mottatt ny kraft til å tjene Gud og betjene mennesker.

Takk for menighetens betydning i landet vårt.

Be at de som har opplevd fornyelser kommer med fornyelse til sin menighet.

Be om åndelige fedre og mødre i alle menigheter.

Be for kristne studenter – at de finner sin plass i skoler og menigheter.

Be at mange bønnebarn møter Jesus denne høsten.

Be for våre politikere at de får en berøring av Jesus.

 

JAN BERG

-----

 

Sommerleirer og stevner

-Bibelen er verdens viktigste bok. Det har jeg lært på av leirpresten på barneleiren -, sa niåringen oppgitt til mora si da hun ikke fant Bibelen sin. Hun trodde at mamma hadde gjemt den!

Tusenvis av barn og ungdom over hele landet skal snart på barn - og ungdomsleirer, festivaler og bibelcampinger.

Noen kommer fra kristne hjem, der budskapet om Jesus er en del av hverdagen. Andre kommer fra hjem der verken Jesus eller Bibelen er i sentrum.

Leirprestene har en gylden anledning til å forkynne om Jesus, som frelser fra synd og gir evig liv.

Jeg har vært leirprest i mange junior-og ungdomsleirer. Det har vært en udelt fryd, glede og inspirasjon. Mange som har vært på leirer er i dag aktive i Guds rike som forkynnere, sangere, musikere, ledere, misjonærer og i praktiske tjenester.

Kristnes oppdrag er å lære barn og ungdom veien til Jesus, så de får en urokkelig ballast med seg gjennom hele livet og inn i alderdommen. Målet er å vinne mennesker for himmelen og fostre dem til tjenere i Guds rike.

VI BER SAMMEN

For leirprester, leirsjefer, gruppeledere, fritidsledere, kjøkkentjenere osv.

For alle som hører evangeliet om Jesus.

At den enkelte selv velger å følge Jesus.

At overgripere og usunne maktmennesker blir avslørt.

At voksne fra alle menigheter får en ny Jesusglød og åndskraft.

At Gud utruster nye barnearbeidere i bygder og byer.

At en ny åndelige virksomhet vokser fram der bedehus legges ned.

PST – at ingen terror blir gjennomført i landet vårt.

Takk Gud for nåden.

 JAN BERG

18.6.2018

 

-----

 

RUSFERIE

Blå Kors har hvert år tilbud om sommerferie for mødre og barn som kommer fra hjem med rusproblemer. En slik ferie betyr mer enn vi aner for de mødre og barn som er vant til at pengene blir drukket bort.

Jeg har selv vært leder for flere Blå Korsferier, og sett hvilken betydning det har for mor og barn. Hele familien vår var engasjert sammen med andre frivillige medarbeidere. Vi møtte mennesker med helt andre utfordringer i livet enn det vi var vant til.

At barn kommer hjem fra slike ferier og kan fortelle sine venner at de også har vært på ferie, gir dem en smak av selvfølelse og selvtilitt.

Å se barn som lærer å svømme, fiske, grille, feire bursdager, dra på båtturer og kose seg i en fornøyelsespark, kan ikke beskrives i ord.

Jeg har sett mødre med en skikkelig blåveis. Eks-mannen stakk innom, rev ned noen lamper og slo eks-kona som en avskjed før ferien. For disse mødre er blåkorsferier et frikvarter i en altfor tøff hverdag.

Flere enn Blå Kors har ferietilbud. Mødre og barn gleder seg til en skikkelig sommerferie med  trygge ledere og andre med samme problemer.

VI BER SAMMEN

For sommerferiene som Blå Kors og andre foreninger har.

For utslitte mødre som kjemper  mot alkohol og fattigdom i hjemmet.

For barn med dype sår i sinn, tanker og følelser - fra et hjem i rus.

At barn får gode opplevelser - sterkere enn vonde traumer.

At barnevernet fanger opp barn som trenger hjelp.

At pengene strekker til for å gjennomføre feriene.

At foreldre forstår at alkohol ikke passer inn i barnefamilier.

 

JAN BERG

-----

BØNN - KRITIKK

- Hvis dere hadde brukt like mye tid til å be, som dere bruker på å kritisere menigheten, så hadde alt vært annerledes -…

Den saftige setningen kom fra en som ble overmett av all kritikken. Han våget å si det og stå for det. Det er lettere å flyte med i strømmen enn å svømme imot.

Det finnes to typer mennesker, sa en kjendis. De som gjør noe og de som kommer etter og kritiserer.

Positiv kritikk, for å hjelpe noen til å gjøre en bedre jobb virker positivt, men negativ kritikk sprer seg som koldbrann og bryter ned menighetsfellesskapet.

Ikke alt i en menighet er åndelig. Urettferdigheter og usannheter sniker seg inn og gjør hærverk, men i bønn smelter hjerter sammen og skaper et unikt fellesskap på tvers av alder, kjønn, utdannelse, hudfarge og språk.

Gud ser forbi titler. Han lytter til hjerter som elsker ham og hengir seg til ham.

Profeten Joel oppfordret landets ledere, nygifte, diebarn og alle til å be for nasjonen. Den var i dyp krise.

Vi har åndelig krise i landet vårt. Jesus ut av skolen og samfunnet er manges mål. Men bønn har forandret mennesker, samfunn og nasjoner før. Krisetider fører ofte til Kristustider. Vi ber for Norge.

VI BER SAMMEN

At rettferdighet og sannhet får stor plass i menighetene.

At ond kritikk blir byttet til bønn og positive oppmuntringer.

Om visdom og sunnhet for menighetsledere og medlemmer.

At Ånden og Ordet får makt og innflytelse i tanker og sinn.

Om en Jesus-vekkelse som forandrer mennesker.

For Bibel- og bønnesamlinger.

Takk Gud for hans utstrakte hånd.

 

JAN BERG

-----

TRENINGSPROGRAM - BIBELEN

Jeg har studert, notert og systematisert alle bibelvers om bønn gjennom hele Bibelen, og er fasinert av hvordan enkel tro og hengivelse til Gud fører til bønnesvar og hjelp i håpløse situasjoner.

Jeg underviser ofte om bønn. Bibelen forteller hvorfor og hvordan vi skal be. Kunnskap om bønn gir ikke bønnesvar, men bønn forandrer situasjoner og mennesker.   

Idrettsutøvere kjenner sitt treningsprogram, men programmet i seg selv gir ikke resultater. Teorien motiverer, men trening gir resultater. Å ligge på sofaen med treningsprogrammet i hånda gir ingen medaljer.

Kristne kan sitte sammen i timevis og snakke om hva bønn utretter, uten å be en bønn. Da er det bedre å snakke mindre om bønn og praktisere mere bønn. Bibelen er de kristnes treningsbok om hvordan vi gjennom bønn føres inn i troens grenseløse verden.

Bønn er veien til de største og beste overraskelser for oss selv, familien og de vi ber for. Fyll deg med Bibelens mangfoldige innhold. Det styrker troen og åndslivet. Ta med deg Bibelens bønneløfter inn i lønnkammeret for - Hver den som ber han får -, sa Jesus.

- Be, så skal dere få… Matt.7,7

VI BER SAMMEN

Om en ny vekkelsestid i landet vårt.

At bønnerom i kirker og bedehus blir fulle.

At alle kristne avsetter tid til målbevisst bønn og takk.

At barn og ungdom blir bevart i frelsen.

At alle bønnebarn får en Jesus - opplevelse.

At Gud driver ut arbeidere over hele landet.

For kongehuset, regjeringa og Stortinget.

Vi takker og tilber Gud for all hans nåde og omsorg.

JAN BERG

-----

MANGLER OG TRENGER

- Det eneste vi mangler, er det eneste vi trenger - en sterk fylde av Den Hellige Ånd.

Dette er min konklusjon etter noen titalls år som pastor. Utdannelse og kompetanse, erfaring og kunnskap kan aldri erstatte Åndens liv og gjerning.

I avskjedstalen til disiplene ga Jesus løfte om å sende talsmannen, sannhetens Ånd.  Talsmannen skal - vitne om Jesus - veilede mennesker til hele sannheten - tale om de kommende ting - herliggjøre Jesus – forkynne det han får av Jesus.

Løftet ble oppfylt i pinsa etter ti dagers bønn da alle ble fylt med Den Hellige Ånd og begynte å tale i andre tunger ettersom Ånden ga dem å tale…Ap. 2,4

Etter åndsfylden ble evangeliet forkynt med åndelig kraft og salvelse. Mange kom i syndenød, tok imot Jesus, ble døpt i vann og fylt med Ånden. Vekkelsen spredte seg som ild i tørt gress.

Evangeliet om Jesus forkynnes i alle verdensdeler. Mennesker blir i dag fylt av Ånden, mottar Åndens gaver og blir tjenere for Jesus. Kulturelle innslag kan være gode og nødvendige innslag, men kan aldri erstatte Den Hellige Ånd.

Vi trenger en sterk fylde av Den Hellige Ånd.

VI BER SAMMEN

For pinsens gudstjenester, radio – og TV – sendinger.

Om en sterk fylde av DHÅnd i kirker og bedehus, over prester og pastorer.

Om sunn bruk av Åndens gaver.

At åndelig liv fører til åndelig frukt.

For bibelskoleelever og ungdom som fordyper seg i Guds Ord.

For redaktører og journalister som skriver om Bibelens verdier og etikk.

For misjonærer og unge som opplever kall til tjeneste.

JAN BERG

-----

ISRAEL!

En dyp respekt fylte meg da jeg sto i Knesset, Israels Parlamentsbygning i Jerusalem, og takket Gud for alt godt som har kommet fra Israel.

Å stå i Knesset med løftede hender for å velsigne Nasjonalforsamlingen, statsminister og president ble en god opplevelse. Viktige avgjørelser og lover er vedtatt siden Knesset ble bygget i 1949. Betydelige statsledere har preget nasjonens nåtid og framtid.

Vi ber for Knesset og nasjoner som helst vil slette Israel av kartet. At landet fortsatt eksisterer er et under. Må Gud fylle Israels åndelige og politiske ledere med sin visdom og nåde. De har teknologi som hele verden har nytte av.

Jesus og hans jordiske foreldre var jøder. Apostler og profeter var jøder. I Jerusalem sonet Jesus verdens synd. Fra Oljeberget dro Jesus til himmelen. Han kommer tilbake til Oljeberget når tiden er inne for det. I Jerusalem vil mange av framtidens store profetiske løfter oppfylles.

Israel feirer 70 år 14.mai! Vi gratulerer og ønsker nasjonen all Guds velsignelse i tiden framover. Jesus døde for jøder og hedninger. Alle som tar imot Jesus som sin Frelser blir Guds barn – om han eller hun er hedning eller jøde!

VI BER SAMMEN FOR:

Knesset og viktige avgjørelser som skal tas.

Statsminister og president.

Jøder som studerer Bibelen – at de må se Jesus.

De ingeniører i teknologien.

Alle nabolandene.

Rabbinere og forretningsfolk.

Diasporiajøder som vil tilbake til Jerusalem.

Hjelpeorganisasjoner som hjelper jøder hjem til Israel.

Mennesker med sterkt jødehat og antisionisme.

 

JAN BERG

----- 

 

”DAGEN! ”

”Dagen” har et tidsaktuelt budskap til Norges innbyggere. Tusenvis av hjem leser det tydelige innholdet, som passer til alle generasjoner. Avisa fokuserer på de viktigste temaene som berøres i tiden.

Skal vi sammen intensivere våre bønner for de ansatte ?! Dyktige redaktører og engasjerte journalister dekker ulike felt. Ansatte i desken og på kontorer utfører viktige arbeidsoppgaver.

Foreldre og barn får en sunn motstrøm til de mange urene strømninger som påvirker mennesker i negativ betydning.

Vi ber også for Styret, som har stor betydning og påvirkning på de ansattes innsats og engasjement. Styret og ansatte samarbeider om en profil som tydeliggjør Bibelens lære. Det er viktigere enn vi ofte tenker, i vår tid da bibelliberalismen virkelig banker på dørene.

”Dagen” kan vi gi til andre når vi har lest den, så enda flere blir delaktig. Vi har registrert en økning av abonnementer, og gleder oss over det !

Samfunnet behøver ”Dagen og kristne aviser,” som peker på Bibelens åndelige og etiske verdier. Sammen ber vi for alle som formidler Guds Ord i skrift og i tale.

”Forkynn Ordet!” 2. Tess. 4,2

VI BER SAMMEN FOR:

Redaktører og journalister i Dagen.

Styret og alle ansatte.

Økonomien – at den går bra.

Alle lesere – at de tar imot og viderefører viktige impulser.

”Kristne aviser og blader.”

Budskapet om Jesus som sendes til muslimske land.

Israel, som ble selvstendig nasjon 14. mai 1948.

Vår Statsminister og regjeringa.

Vi takker Gud for alle goder vi har i landet vårt!

JAN BERG

30.4.2018

-----

 

 

 

 

”BIBELEN – GUDS BOK !”

”Gideonbibel! ” Det fant jeg på hotellrom i Miami, Los Angelos, flere hotell i Europa og på cruiseskip i Caribien. Men ikke på Gardermoens hotellrom.

Har Norge blitt så moderne at det vil kvitte seg med den eldgamle bibelboka? Gideonittene  sprer Bibelen på hotell og skoler, men møter en større reservasjon nå enn før.

Sangeren Victor Klimenko og filmskuespilleren David Suchet, mest kjent som Poirot i Agatha Christies krimfilmer, har fortalt hva Bibelen på hotellet har betydd for dem.

”Guds Ord kan ikke settes ut av kraft." Bibelens budskap om frelse, bønn, nestekjærlighet, arbeide og etiske normer har utvilsomt vært grunnlag for åndelige og timelige velsignelser i landet vårt. Mennesker har funnet Jesus og blitt styrket gjennom Bibel og bønn. Vi er takknemlige for Gideons bibelspredning.

”Bibelen til alle ” er et annet prosjekt. Alle hjem vil få et tilbud om en Bibel, men ingen skal presses til å ta imot. Noen kommuner skal gjennomføre utdelingen til høsten.

Når alle kristne går sammen om å dele ut Bibelen, går også alle kristne sammen for å gi mennesker mulighet til å lese evangeliet og komme til tro på Jesus.

VI BER SAMMEN:

For Gideons bibelspredning.

Om penger til å finansiere ”Bibelen til alle.”

At Bibelen berører lesere – at Ånden åpenbarer Jesus.

At Bibelen er midtpunktet i alle kristnes liv.

At Bibelen blir en aktuell bok for Stortinget og regjeringa.

For Wycliff, som oversetter Bibelen til andre språk.

For Bibelselskapet og Bibelforlaget.

For misjonærene.

JAN BERG

23.4.2018

-----

 

”Historie?! ”

Enda føler jeg det iskalde gufset fra avgrunnen! Jeg gikk gjennom inngangsporten med

”Arbeit macht frei,” en kald tåke - og regnfull dag. Fangebrakkene var trange, køyene smale, likovnene og markene rundt Auschwitz og Birkenau føltes ufyselige.

Atmosfæren var ekkel, dyster og motbydelig. Holocaust skjedde. Historien er sann. Dessverre! Røster bortforklarer virkeligheten, men historien er pålitelig. Bekreftet av øyevitner!

Nazitanker og handlinger skjer i dag. Hakekors er malt ved krigsminner. Vi bør be inderlig for landet vårt og for de ansvarlige bak slike uforståelige handlinger.

Jeg leste nylig en bok om den råe og brutale jødeforfølgelsen i Norge under siste verdenskrig. Fortsatt blaffer det opp noen glør fra det slukkede bålet.

De fleste tidsvitner er borte. Vi kjenner historien og vil kjempe for rettferdighet og sannhet mot jødeforfølgelsen.

Med frimodighet vil vi holde fram Bibelens budskap om likhet for alle mennesker. Jesus gjorde jøder og hedninger til ett på korset. Han elsker alle nasjoner og sonet synden for alle mennesker, uansett hudfarge, kjønn, alder, språk og kultur.

VI BER SAMMEN FOR:

Israel og jødene i forkant av 70-årsjubileet

Jøder i mange land, som ønsker seg hjem.

Jøder som blir trakasserte fordi de er jøder.

Knesset, statsminister, president og politikere.

Fullføring av register for hatkrim mot jøder.

Nasjoner og statsledere i Midt-Østen.

Forkynnere som taler det profetiske ord.

Landet vårt, og viktige politiske avgjørelser.

Land som lever i krig og uro.

JAN BERG

-----

”Bondesønnens sang…”

”Meg og hva mitt er jeg gjerne vil miste, blott du alene i sjelen får bo…” sang den unge bondesønnen Hans Nielsen Hauge begjærlig bak plogen 5. April 1796 på Hauge gård.

Himmelen åpnet seg. Ånden kom over ham. Fuglesangen og naturen ble vakrere enn noensinne.

25-åringen ble fylt med den samme Ånden som apostlene på 1. Pinsedag. Livet ble totalt forandret. Bibelen ble levende. Ånden fylte hans hjerte og sinn. Straks begynte han å skrive om opplevelsen og Ordets tydelige budskap.

Jesu død og oppstandelse, Kristi Himmelfart og Pinse ble nytt for ham. Kjærligheten til Jesus og mennesker brant i ham.

Hauge gikk 15000 km på åtte år, forkynte budskapet, skrev og distribuerte bøker, startet bedrifter og satt årevis i fengsel mens haugianervekkelsen bredte seg utover landet.

En kjent historieprofessor regner Hauge som Norges mest betydningsfulle person.

Gründervirksomheten kom etter åndsopplevelsen. Ånden fyller lengtende og hengivne mennesker, åpner lukkede dører, skaper indre ro og setter Jesus i sentrum.

Jeg bor i nærheten av Hauges hjemsted. Av og til stikker jeg dit!

”Be høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst!” Matt.9,38

VI TAKKER FOR:

Hans N. Hauges og haugianernes pionerarbeide.

Åndens og håndens arbeide før og nå.

Påskens seiersrike budskap med død og oppstandelse.

VI BER SAMMEN:

Om flere åndsarbeidere for landet vårt.

At flere får åndsopplevelser som forandrer livet.

At budskapet om Jesus får større innflytelse i hele samfunnet.

At innvandrere i Norge opplever Jesus.

JAN BERG

-----

Skje din vilje…”

Jesus kjempet i bønn. Alene. Åndskampen i Getsemane var enorm. Helvetes krefter mobiliserte mot ham. I dødsangsten ba Jesus inntrengende mens han svettet blodsdråper:

”Far, skje ikke min vilje, men din!”  Disiplene sovnet i åndskampen, men en engel viste seg og styrket ham.

Jesus var villig til å dø som en forbryter for å frelse fortapte syndere. Kjærligheten til mennesker drev Jesus til korset. Han ville gjøre sin Fars vilje ved å fullføre forsoningen.

Påskens dramatikk ligger foran oss. Tidenes største og sterkeste krimhistorie skal forkynnes i kirker og bedehus. Ingen krimforfatter peker på hovedpersonen som ble drept, og sto opp igjen fra døden.

Bare Bibelen har et oppstandelsesbudskap. Jesus sonet verdens synd. Han tok all synd på seg og ble ”gjort til synd  for oss," for at vi i Ham skal bli ”rettferdige for Gud.”

Oppstandelsen er uten sidestykke i vår lange historie. Bare Gud kan gi livet tilbake. Profetene talte flere hundre år før oppfyllelsen om Getsemanekampen, korsdøden og oppstandelsen.

De tre ordene ”skje din vilje” er grunnlaget for de tre ordene ”Det er fullbrakt!”

La oss be at Guds vilje skjer i våre hjerter og sinn som i himmelen!

VI BER SAMMEN:

At alle kristne opplever påskebudskapet på nytt.

For påskemøter- og gudstjenester i kirker og bedehus.

For møtefremmede som kommer til en gudstjeneste.

For forkynnere og sangere.

For gudstjenester i radio og TV.

For Røde Kors og hjelpemannskap i fjellet.

At sjåfører er sindige i påsketrafikken.

Takk Jesus for frelsen!

 

JAN BERG

-----

 

”På Jesu vegne…”

”Fælt så travel du er da,” lød det litt bryskt fra mannen i et nabosete på bussen. Jeg leste i Bibelen og skrev andakter på PC’n.

Jeg fortalte hva jeg drev med. Ansiktet hans ble forknytt: ”Menighet! Aldri mer! Det verste jeg har vært borti! ” Jeg sukket til Gud om rette ord. Bussen stoppet. Mannen gikk av. Instingtivt fulgte jeg ham ut og så ham rett inn i øynene, med disse ordene:

”Må jeg på Jesu og kristnes vegne be om tilgivelse for hva du har opplevd i menigheten. Det motsatte av den godheten du skulle opplevd.”

Han så meg inn i øynene. Tårene rant som på et lite barn. Bussjåføreren vinket meg inn i bussen. Jeg fikk ikke sagt mer. Verken navn eller telefonnummer så jeg kunne følge ham opp. Men jeg håper og tror at det førte til frihet og forløsning for ham.

Altfor mange har møtt negative holdninger, overgrep og nedsettende ord. De har kristne og menigheten i vrangstrupen.

Vi bør speide etter sårede mennesker, høre på dem, be dem om tilgivelse og vise dem veien til Jesus og menigheten.

Guds menighet er for alle som søker frelse, uansett nasjon, kjønn, språk og alder….

VI BER SAMMEN:

For mennesker som har vonde erfaringer fra menigheter.

At Gud reiser opp mange åndelige fedre og mødre.

Om åndelige ledere med hjerte og hyrdesinn.

For menigheter som samler ulike nasjoner.

For menigheter som arbeider på områder med mye kriminalitet.

Om flere som er ute på ”strøket ” og hjelper mennesker.

For de som planter nye menigheter.

Kirkeasylantene som politiet hentet på natta.

Jan Berg

-----

 

”GUD REISER SIN MENIGHET…”

”Gud reiser sin menighet i Norge! Den skal bringe legedom til nasjonen!” Dette kom tydelig til meg for noen år siden, etter måneder og år med inderlig bønn for nasjonen vår. En dyp nød for menigheter og landet fylte meg.

Vi kan reise oss i åndskampen for landet vårt, men vi kan aldri reise Guds menighet. Verken karisma, planer, talegaver, gode hensikter eller strukturer kan gjøre det.

Herren reiser sin menighet fra innersiden av. Slik han gjorde med apostlene og menigheten på pinsedag og tiden deretter. Gud reiste sin menighet ved at han fylte sine tjenere med den åndskraften som førte til enorme vekkelser og nye menigheter.

Denne kraften og salvelsen trenger vi. Den blir forløst gjennom bønn. Den Hellige Ånd fyller vårt indre med åndskraft og lyst til å tjene Jesus.

Jesus leget syke overalt. Guds menighet er Jesu kropp som bringer legedom på jord i dag.Vi trenger mye av den samme salvelsen og åndskraften som Jesus og apostlene hadde.

Menigheter ligger med brukket rygg, men Herren reiser sin egen menighet der mennesker søker ham av hele sitt hjerte gjennom bønn og innvielse.

”Brødre, be for oss!”  2.Tess. 3,25

VI BER SAMMEN:

At Gud reiser sin menighet i Norge.

Om Guds hjelp til et dypere Bibel – og bønneliv.

For åndelige ledere om ydmykhet, kraft og mot.

Om flere lokale barn-og ungdomsledere.

For det talte og skrevne Ordet.

For redaktører og journalister.

For budskapet om Jesus i nærradio og TV.

Vi takker for Billy Grahams tjeneste og forbilde, og ber for evangelister.

 

JAN BERG
-----

Korte bønner!

”En kort bønn er lang nok bare den kommer fra hjertet,” uttalte en kjent forkynner.

Å tømme hjertet med lange lønnkammerbønner er viktig, men i enkelte situasjoner er det umulig.

Korte nødbønner fra hjertet går like inn i Guds hjerte. Gud som ser til hjertet teller neppe antall ord. Han lytter til hjertet. Korte hjertebønner er mer enn lengde og stilling.

Røveren på korset ropte: ” Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.” Jesus svarte: ” I dag skal du være med meg i Paradis.”

Kvinnen med sju års blodsykdom hørte rykte om Jesus og berørte ham bakfra. En kraft gikk ut fra Jesus og helbredet henne. Hun falt ned ved Jesu føtter og fortalte hvorfor hun rørte ved ham.

Jairus falt ned for Jesu føtter og ba ham komme hjem for å helbrede hans syke datter. Jenta døde, men Jesus vekket henne opp fra døden.

Den spedalske falt ned på sitt ansikt foran Jesus. ”Herre, om du vil, kan du rense meg.” ”Jeg vil, bli ren,” svarte Jesus og rørte ved ham. Spedalskheten forsvant.

Vi har mange eksempler i Bibelen på at korte bønner er lange nok, bare de kommer fra hjertet. Jesus ga ingen mal på lengde og stilling i bønnene våre!

”Be og du skal få!” Matt.7,7

VI BER SAMMEN:

Om hjelp til å be korte og konkrete bønner.

Om hjelp til å skille lønnkammerbønnen og bønn i offentlige møter.

Om åndelig utrustning til å sette mennesker fri fra sykdom og plager.

Om hjelp til å veilede mennesker til Jesus.

At Guds ord må smelte ved troen i våre hjerter.

For alle som underviser i Guds Ord.

At kristne blir vekket for bønnekraften.

JAN BERG

5.3.2018

-----

Jesus-rommet!

Ett rom ble avsatt kun til bønn i menighetens nye, store lokale. ” Kapell” sto det på døra.

Barn reagerte negativt - sykdom og død. Vi byttet navn til ” Jesus-rommet.” Det ble en opptur.

I Jesus-rommet var det bønn hver dag. Under de store barnesamlingene var alltid noen voksne i bønn. Barn kunne komme innom å bli bedt for, hvis de ønsket det. Noen ganger krøp de opp på voksnes fang med ordene,” vil du be for ”….. og så kom det som lå i barnehjertet.

Å ha trygge voksne som tar imot barn og tenåringer i menighetens bønnerom, er verdt mer enn perler og gull. Barn er spontane. Avstand fra lek til alvor er kort. Vi har sett med egne øyne hvordan tillitten mellom barn og voksne øker.

Alle barnearbeidere bør ha vandelsattest fra politiet. Incest og overgrep i Guds hus har det vært altfor mye av. Der barn føler trygghet og velsignelse, har det blitt overgriperens handlingsplass.

#metoo-aksjonen bør aldri ta slutt. Usunnheter og svikefulle handlinger bør avsløres og ansvarliggjøres. Altfor mange bærer dype sår etter seksuell trakasering i kristne og verdslige miljøer. De trenger oppreisning og bli trodd på.

Vil du være en forbeder i menigheten?

VI BER SAMMEN:

At alle menigheter har forbedere under barn-og ungdomssamlinger.

At voksne tar ansvar og følger opp barn og unge.

For 12-14 åringer og 17-19 åringer. To perioder der unge står på valg.

At menigheter må bli helt rene for all trakasering.

At alle konfirmanter som undervises opplever Jesus.

Om en Jesus-tid i menighetene.

Takk for frelsen.

JAN BERG

-----

 

Gamle fru bønnemøte!

- Hos oss er gamle fru bønnemøte avgått ved døden!  - Det er ikke fullt så ille hos oss, men hun er gammel og stiv i knærne, var svaret. Ingen har råd til å miste bønnemøtet. Gjennom bønn fødes åndelig liv, og det som er født av Gud overlever og formerer seg.

- Hvorfor ligger dere ikke lenger på knærne og ber til Gud slik de gjorde da vi var unge?, lød spørsmålet. Å bøye knærne er bibelsk og godt, men heldigvis er bønnestillingen uvesentlig. At hjertet roper til Gud er det viktigste.

Noen ber høyt og andre lavt. Noen ber når de steller på kjøkkenet mens andre ber når de kjører bil eller går i skogen. At hjertet er vendt mot Gud betyr alt. Et rent hjerte som søker Gud, er et hjerte som Gud har behag i.

Når bønnemøtet blir borte fra menigheten, blir en åndelig dimensjon borte. I hengivende bønn ligger selve åndsåpenbaringen, salvelsen og gjennomføringskraften. En menighet er avhengig av forbedere, så ikke menigheten bare blir en forening eller et menneskelig tiltak.

Du og jeg kan være med å fornye bønnens plass og virkning i menigheten!

”Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft i sin virkning.” Jak.4,16

VI BER SAMMEN:

Om forbedere for enkelte og menigheten. 

At pastorer og menighetsledere prioriterer bønn i menigheten.

At flere søker Skriften om bønnens makt og betydning.

For ledere i Nasjonalt Bønneråd.

Om enhet mellom generasjoner i menighetene.

For de kristne på Stortinget.

At Gud vekker politikere for Bibelens sannheter og verdier.

For redaktører og journalister i kristne aviser.

JAN BERG

-----

Et uvanlig bønnemøte!

Bønnerommet i menigheten var fullt av nordmenn og afrikanske kvoteflyktninger en lørdag formiddag. Mange hadde dype traumer. Bønnene var intense og høylydte. Jeg lå på mine knær og ba. Plutselig kom det en ukjent mann i 70- årene.

Mannen kom mot meg, pirket meg på ryggen og sa: ” Kan du be for meg? Jeg må bli frelst. Kona mi døde og jeg er så lei meg. Jeg går aldri i noen kristen forsamling.” Vi ba en frelsesbønn sammen. Siden var han ofte å se i menigheten.

Ei nabofrue av ham uttrykte: ”Da kan jeg også gjøre nytte for meg! Vi kan be ham til middag!” Hennes mann og enkemannen var naboer, men ble nå gode venner og dugnadsarbeidere i menigheten.

At en mann våget å gå inn i et stort bedehus, opp i annen etasje, og inn i et rom med så mange ukjente mennesker i inderlig bønn, er utrolig. Han var i dyp nød!

De fleste bestemmer seg for å følge Jesus mens de er unge. Derfor er det viktig og riktig at menigheten ” lærer de unge den vei de skal vandre,” og samtidig har tilbud til eldre. Men det er sjelden at eldre mennesker som aldri har gått i en menighet søker Jesus til frelse.

”Hør når jeg roper om hjelp, min konge og min Gud! For til deg ber jeg.” Salme 5,3

VI BER SAMMEN:

Om visdom og nåde til å bli sjelevinnere for Jesus.                                                                                             

Om mange trofaste forbedere i menigheten.

At yngre og eldre bønnebarn møter Jesus.

Om menigheter uten stress og press, kav og krav.

Om en atmosfære av Guds godhet og nåde i møtene.

For kongen og dronninga.

Takk Gud for de mange som vekkes til bønn for landet vårt.

JAN BERG

-----

”Å ligge på lader`n…”

Telefonen må ofte ligge på lader`n. En telefon med flatt batteri er unyttig, selv om den er smart og pen.

Fordypning i bønnen og Ordet, er å ligge på lader`n. Åndelige strømmer fra Gud flyter inn i hjerte og sinn, sjel og ånd. Ånden gjør Ordet levende og relasjonen til Gud utvides og fordypes.

Tar du deg tid til å ligge på lader`n? Åndelig liv trenger næring fra Guds Ord og fornyes ved Den Hellige Ånd. Er ditt batteri fulladet, så påvirker det mennesker du er sammen med i hverdagen.

”Bli sterk i Herren,” sier Paulus. Legg deg på lader`n! Stress og press, kav og krav blir byttet med fred og glede, indre ro og overskudd. Du hviler i Kristus Jesus og blir delaktig i Hans lidelse og død, og får kjenne Jesu oppstandelseskraft i ditt liv. Den er sterk!

Jeg elsker å ligge på lader`n. Der får jeg stadig noe nytt fra Herren. Jeg legger meg så ofte jeg kan på den. På lader`n fødes det jeg skriver og forkynner.

Vil du leve et liv i åndelig overskudd og glede, så lev målbevisst i Bibel- og bønn.

”Mitt hjerte strømmer over av liflig tale….” Salme 45,2

God fornøyelse! På lader`n vil du vokse i nåde og kjennskap til Kristus!

VI BER SAMMEN:

Om Guds hjelp til å søke Gud i Ordet og bønnen.

For ungdom som søker Guds plan med sitt liv.

For ungdom som går på bibelskoler.

For bibelskolelærere - at de formidler budskapet tydelig.

For de som bærer på misjonskall.

For unge familier som reiser ut som misjonærer.

For Wycliffe-misjonærer – som oversetter Bibelen til nye språk.

For nye og eldre menigheter.

JAN BERG

-----

”Vend øret til min bønn…” Salme 17,1

Hun var lam. Lå i senga og ba til Gud. Veggen var prydet med bilder av misjonærer og predikanter. ”Min oppgave er å be for dem! ” Fra senga hennes lød det bønn og takk til Allmaktens Gud!

Ytre omstendigheter og skrøpelig helse hindrer ikke bønn. For mange eldre og syke er bønnen den eneste tjenesten de kan utføre.

”Hun gjorde det hun kunne, ” sa Jesus om kvinnen som salvet ham med kostbar olje. Den lamme gjorde også det hun kunne. Hun sendte stille bønner fra sykesenga til Den Levende Gud, til Han som kan gjøre mer enn alt!

Ingen kan måle bønnens kraft, rekkevidde og forløsning. Vantro mennesker kan smile overbærende og trekke på skuldrene av ”naive” kristne som ber, men det gjør ikke Gud.

Bønn har reddet misjonærer i håpløse forhold, åpnet dører som før var lukket og hjulpet

gjennom ulike farer.

”Kjøp den beleilige tid, for dagene er onde,” skrev Paulus. ”Benytt anledningen,» ville vi ha sagt.”

”Hun gjorde det hun kunne,” sa Jesus. Jeg tilføyer: ” Hun kunne det hun gjorde!”

Gud gir oss aldri større oppgaver enn vi kan gjennomføre! Alle kan be!

VI BER SAMMEN:

At alle kristne benytter seg av bønnens makt.

At alle menigheter har faste bønnetider og sunne bønneledere.

At alle menighetsledere lever i bønn og er sunne ledere.

Om en bønnevekkelse over hele Norge.

For bønnesentrene i landet.

For #metoo – at trakkasering og overgrep i alle miljøer avsløres.

At verken usannheter eller usunnheter får plass i Guds menighet.

Takk Jesus for frelsen, himmelen og evig liv!

 

JAN BERG
29.1.2018

-----

Aldri mer Holocaust !

Vi sto ved ovnene der nazistene brant lik i konsentrasjons- og dødsleiren i Auschwitz i Polen. Alle følte vemmelse og kvalme.

Rett utenfor lekte nazistenes barn, uten å vite noe. ”Menneskehet uten guddommelighet er dyriskhet,” leste jeg en gang.

Holocaust´s grusomheter må formidles til alle generasjoner. Høylydte røster forsøker å bagatellisere eller bortforklare virkeligheten.

Vi ber til Gud at nasjoner må leve i fred med hverandre. At rettferdighet og sannhet seirer, så kjærlighet og glede sprer seg.

Be for landet vårt, Europa og verden. Statsledere trenger våre bønner. Gud kan gi dem sine tanker slik han gjorde med kong Kyros. Gud hører bønn om vi ber høyt og kraftig eller lavt og stille. ”Noe skjer når vi ber!”

Nynazismen i vårt land og Europa er ikke av det gode. Alle tidsvitner er snart døde, men vi har alle ansvar i å bringe den sanne historien videre til våre barn.

Jødene i Norge lever fortsatt med forfølgelse og avvisning, selv om det er lenge siden jøder havnet på skipet Donau og i Auschwitz.  Ingen må oppleve Holocaust på nytt!

”Lovet være Herren, fordi han har hørt mine inderlige bønners røst!” Salme 28,6

VI BER SAMMEN:

At statsledere får Guds visdom til å lede sin nasjon.

At nynazismen rakner og blir oppløst.

At antisemittismen og antisionismen mister makt og innflytelse.

For jøder i Norge og utlandet.

For jøder som emigrerer til Israel.

At åndelige ledere forstår jødenes utfordringer.

Om åndelig vekkelse i Israel og nasjoner i Midt-Østen.

Takk at frelsen kommer fra jødene!

 

JAN BERG

-----

”Lær den unge…” Ord.22,6

En generasjon der mange er ukjent med Jesus og Bibelen vokser opp. De skal bekle viktige stillinger i framtiden. Hvordan vil de lede landet ?

Guds menighet i kirker og bedehus har en enorm utfordring i å tilrettelegge for et barnearbeide som fenger barn og fører dem gjennom tenåringskriser og inn i et åndelig liv, der Jesus er sentrum.

Når skoler reduserer eller fjerner Jesus og Bibelen fra undervisningen, blir ansvaret å fortelle om Jesus større for kirker og frimenigheter.

Å skape åndelige og sunne miljøer for barn og ungdom i bygder og byer bør ha første prioritet. Da bygger vi framtiden. Bønn og arbeide gir ofte gode resultater.

Det koster å ha barn og ungdom som stadig må fornyes med klær og sko. Det koster penger, tid og arbeide for å lykkes med et sunt barn- og ungdomsarbeide. Hengivelse til Gud og sunn kjærlighet til barna gir god grobunn for evangeliet.

Når bedehus og menigheter legges ned, legges også barnearbeide ned. Skal vi bestemme oss for å be inderlig for barn- og ungdom i landet vårt?! At barnearbeidere får mot og kraft. At mange nye fostres. Barnearbeide er investering i framtiden. Vi har ikke råd til å la være….

VI BER SAMMEN:

Om mange nye barn- og ungdomsarbeidere i bygder og byer.

Om nytt mot for alle barnearbeidere.

At prester og pastorer ser betydningen av et solid barnearbeide.

At barn og unge som hører om Jesus, følger Ham som sin Frelser.

At potensielle overgripere blir avslørte.

At alle som er innom kristne menigheter opplever det positivt.

 

JAN BERG

-----

”Pearl Harbor og White Christmas!”

I andakt sto jeg på Pearl Harbor, der Japan angrep USA`s stillehavsflåte søndag 7. desember 1941. 2335 am. soldater og 68 sivile ble drept. Som hevn slapp USA atombomber over to japanske byer 6.og 9.august 1945.

Krig er brutal og nådeløs, urettferdig og dødelig. Hevnfull, uten barmhjertighet og skånsel.

For å trøste soldater, kom legendariske Bing Crosby og sang ”White Christmas.” Juledrømmer om hvit snø og glede istedenfor rødt blod lettet trykket i soldaters sinn og førte opprevne tanker inn på noe bedre enn krig.

”White Christmas” er skrevet av Irving Berlin i 1940 mens han satt på bassengkanten på Biltmore hotel i Phoenix, Arizona. ”Jeg satt oppe hele natta og skrev den beste sangen jeg noensinne har skrevet.”

Å se barn, voksne og hele familier på TV, som rømmer fra krig og vold, utbrente hjem og bygninger er hjerteskjærende.

”Historien har lært oss at vi ingenting har lært,” uttalte en vismann.

”White Christmas” peker på noe godt å drømme om, men hindrer verken krig eller leger   krigsskadde.

Jesus ble født som ”Frelseren.” Han kom med fred. Senere kommer Jesus som ”Fredsfyrsten” for å skape fullkommen fred på jord. Inntil da ber vi unisont om: ”Fred på vår jord...”

VI BER SAMMEN:

For de øverste ledere i sterke nasjoner at de fremmer fred.

For FN, Unesco og Nato – at deres fredstjenester lykkes.

For spenningen mellom USA og Nord- Korea.

For land i Midt-Østen og steder som er krigssoner.

For de som forkynner ”Fredens evangelium ”.

JAN BERG

 

 

 

 

”Tenk på fangene som er i fengsel…” Hebr. 13,3.

Hver jul laget far julepakker til fanger. Med hjerte og varme pakket han esker med godsaker som han delte ut til dem. Fanger er også mennesker som er elsket av Gud selv om de er fengslet for straffbare handlinger.

”Tenk på fangene som er i fengsel, som om dere var fanger sammen med dem,” lyder det i Hebreerbrevet.

”Det er en potensiell drapsmann i oss alle, bare vi blir trukket langt nok,” sa en eldre klok og erfaren kvinne som gjennom mange år hadde nær kontakt med fanger.

Peter, Paulus og Silas ble kastet i fengsel. Ikke fordi de var kriminelle, men fordi de forkynte Jesus. Hans N.Hauge ble fengslet på grunn av Konventikkelplakaten.

Fangene som Bibelen her taler om er kriminelle fanger; drapsmenn og vinningsforbrytere. De  soner sin dom og trenger kristnes besøk, bønner og oppmuntringer.

Jesus sa: ”Jeg var i fengsel og dere kom til meg….”  Jesus sa videre: ”Det dere har gjort imot en av disse mine minste små, det har dere gjort imot meg…”

Det er mulig å gjøre et aktivt fremstøt for fanger – i forbønn og handling!

VI BER SAMMEN:

For fanger – at de møter Jesus til frelse og frihet.

For fangevoktere – at de møter fanger med hjerte og medmenneskelighet.

For fangenes familier – foreldre, ektefeller og barn.

For barnefamilier og alkoholbruk i adventstiden.

For kirkens SOS – som samtaler med mange i dyp krise.

For politiets forebyggende arbeide i krimsaker.

For julegudstjenester, julekonserter og skolegudstjenester.

For kongefamilien – Takk Gud for dem!

JAN BERG

-----

”Nekt ikke den trengende din hjelp…” Ord. 3,27

Mannen gikk på fylla. Snill som et lam. Gjorde ingen noe ondt. Heller ikke noe godt for familien. Kona hadde resignert. Ansiktet var dratt. Hun smilte forsiktig og sa: ”Tusen takk at dere tenkte på meg.”

Vi ga henne noen poser kaffe og småsaker. Hun følte seg forsømt av mannen og glemt av mennesker. Men hun klarte med små midler å holde hjemmet sammen.

Adventstiden er for mange årets verste dager. Det forsto ikke jeg som kom fra et trygt og solid hjem der årets høydepunkt var jul. Men i voksen alder har jeg møtt mange som gruer seg til høytiden.

Fattigdommen hos altfor mange står i sterk kontrast til all den rikdommen som preger landet vårt. ”Nekt ikke den trengende din hjelp når det står i din makt å gi den, ” er vismannens kloke råd.

Noen har mistet sin ektefelle, et barn, familiemedlem eller jobben. Andre har opplevd samlivsbrudd. Foreldre er frustrerte og barna fortvilte. Noen har pappa eller en sønn i fengsel. Slik kan vi fortsette. Det er nok av årsaker til at julens familiesamling for mange føles som et  mareritt som aldri tar slutt.

Vi kan be for mennesker og gjøre noe godt for noen. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen i bønn og i handling.

VI BER SAMMEN:

For de som lever under fattigdomsgrensen.

For Frelsesarmeens julegryter og forvaltningen av pengene.

For Blå Kors, Evangeliesenteret, Kirkens bymisjon, P22 og Marita-stiftelsen.

For fanger og fangevoktere.

For Kirkens SOS – om visdom til å lytte og hjelpe alle som ringer.

For Mental helse

 

JAN BERG

-----

”Vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, når vi ber for dere.” Kol.1,3

Takk og bønn går sammen i Guds rike. Apostoliske brev og Jesu liv bekrefter det. Jesus ba tidlig om morgenen, midt på dagen og på natta. Ikke enten bønn eller takk , men både bønn og takk. Jesus ba sin ”takkebønn.”

Husker du å takke Gud for alle hans goder? For frelsen, nåden og tilgivelsen! For rettferdigjørelsen av nåde og tro! For livet og familien din! For landet som vi har så mange sosiale goder i! For Guds menighet i Norge og den lokale du tilhører!

”Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus.” 1. Tess. 5,18

Paulus oppmuntrer til å takke for alt. Takk til Gud åpner blikket mot noe som er større enn det som tynger og uroer oss.

Jesus og Paulus både takket og ba. Vi kan gjøre det samme. ”Bønn med takk,” er til oppmuntring og etterfølgelse. Da Paulus så brødrene i Italia ”takket han Gud”og fikk nytt mot. Ved skipsforliset ”takket han Gud” og brøt brødet. Alle spiste og fikk nytt mot.

Vi oppdrar barna våre til å takke for det de får. Gud oppdrar oss til å takke for det han gir.

Vi takker og glemmer heller ikke å la ” alt som ligger på hjertet komme fram for Gud i bønn med takk…” Fil.4,6 

VI TAKKER SAMMEN:

For Guds nåde, frelse og tilgivelse fra synd.

For Jesus som ga sitt liv til frelse for oss.

For menigheten vi tilhører.

For prester og pastorer, barne-og ungdomsarbeidere.

For misjonærer og TV- sendinger til fjerne land.

Vi ber for Wycliffe-misjonærer og oversettelser.

Vi ber for Norge.

Jan Berg
3.12.2017

-----

 

”Hun falt ned for Jesus….” Luk.8,47

Den unge idrettsstjerna ilte fram foran prekestolen mens jeg talte. Hun brydde seg ikke om de 450 menneskene som satt i salen. Gudstjenester for henne var et fremmedord. Under forkynnelsen kom hun i nød for sin sjel og søkte forbønn.

Jeg stoppet talen, gikk ned å ba for henne og fortsatte talen etterpå. Hun møtte Jesus og ble frelst. Så vitnet hun for sin bror og fikk ham med på møte. Han ble frelst. De ble til velsignelse for mange og for menigheten.

Dette minner meg om kvinnen med blodsykdommen som falt ned for Jesu føtter og berørte ham bakfra. ”Datter, din tro har frelst deg. Gå bort i fred!”

Sammen vil vi løfte bønnebarn og de som kaller seg frafalne fram for Gud i bønn. Vi vil også be at ungdom som står på valg mellom den brede og smale veien velger riktig.

Foreldres og besteforeldres forbønn kan forandre barn og barnebarn. Forbønn for venner og arbeidskollegaer kan også føre til frelse.

 I Norge er det titusener av bønnebarn som aldri går i Guds hus. La oss sammen gå i inderlig forbønn om en bønnebarnsvekkelse.

VI BER SAMMEN:

At bønnebarna blir frelst.

For ungdom som står på valg mellom den brede og smale vei.

At kristne ungdom er frimodige til å vitne om Jesus for sine kamerater.

For gudstjenester og møter i kirker og bedehus.

For frikirkelige menigheter.

For alle frivillige i menigheter og kristne organisasjoner.

For unge studenter - at de ikke mister troen i studentmiljøet.

For redaktører og journalister som skriver om det kristne budskapet.

JAN BERG

-----

 

”I stillhet og tillit til Herren skal deres styrke være.” Jes. 30,15

Jeg kom akkurat ut fra Kapellet på Gardermoen flyplass. Det er fredag. Jeg er på vei til  bibelhelg i en vestlandsmenighet og stopper i bønnekapellet for å ha en stille stund med Herren.

Jeg var der alene og leste Salme 33 mens sinn og hjerte var vendt mot himmelen. Støyen utenfor kapellet forstyrret ikke den dype, indre freden som fylte hjertet.

I gjesteboka var det flere engelsktalende, arabiske og asiatiske enn norsktalende hilsninger.   Mange søker sine guder hyppigere enn nordmenn søker Bibelens Gud.

Stille stunder på travle dager er mer verd enn gull. Bibelen oppmuntrer oss til å legge fra oss all uro og søke Guds dype fred. Mange motløse har fått nytt mot ved å søke Herren.

Investerer du de stille stunder for å være alene med Herren? Stunder der telefonen og PC er slått av og de sosiale (usosiale) medier legges bort.

Asaf var en av de mange som så for mye på ”de andre” og glemte å se ”på Herren!”

Han valgte å gå inn i Guds helligdom, møtte Gud og ble helt forandret. Gud venter alltid på oss! Han inviterer oss alltid inn til sitt hjerte!

VI BER SAMMEN:

Om hjelp til å avsette tid til stille stunder med Gud.

At Gud gjør Ordet levende for oss.

At kristne foreldre tar barna med i bibelfortellinger.

For de som av ulike årsaker bærer nag til Guds menighet.

For overgripsoffere, mobbeoffere, overgripere og mobbere i menigheten.

At lederskap gjennomskuer psykopater og maktmennesker.

Om åndelig utrustning og avsløring av falskhet.

JAN BERG

-----

 

 

 Inntil jeg gikk inn i Guds helligdom og ga akt på hvordan det går dem til slutt.” Salme 73,17.

Dette ble den store forandringen i Asafs liv. Livet før og etter at han gikk inn i Guds helligdom.

Asaf er blant de sangforfatterne som beriker oss med flere innholdsrike salmer, skrevet for 3000 år siden. Men Gud og budskapet er det samme til alle tider for alle generasjoner.

Asaf ble opptatt av hvordan det går med andre mennesker. Alt virket så lettvint for dem som ikke trodde på Gud. De nøt livet og alt virket så greit.

En viss misunnelse og motløshet steg opp i hodet til Asaf. Men, da kom forandringen. Han bestemte seg for å gå inn i Guds helligdom. Der ble han alene med Gud.

Asafs tanker ble forvandlet og forandret. Han så avslutningen på de gudløses liv. I takknemlighet brøt han ut: ”Men jeg blir alltid hos deg, du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd og deretter tar du meg opp i herlighet.”

Har du slike tanker som Asaf? Har du forsøkt Guds helligdom? Der skjer det noe mellom Gud og deg, i ditt hjerte og sinn.

Du kan si som Asaf: ”Hvem har jeg ellers i himmelen? Når jeg bare har deg, begjærer jeg ikke noe på jorden.”

VI BER SAMMEN:

Om hjelp til å prioritere Guds helligdom.

Om hjelp til å hente kraft fra Guds helligdom for å fullføre Guds plan.

At mennesker som ikke tror på Gud må oppdage Guds helligdom.

For politikere som styrer landet vårt, at de henter visdom i Guds helligdom.

Om nåde og kraft for motløse arbeidere i Guds rike.

For ledere som viser veien til Jesus.

 

JAN BERG
13.11.2017

-----

 

”For meg er livet Kristus og døden en vinning.”  

Skuespiller Steve McQueen var en av mine store favoritter på kino i mine ungdomsår. Han var og hadde det som skulle til for å fylle tøffe roller som appellerte til ungdom, og han var blant de høyest rangerte i Hollywood.

Han døde bare femti år gammel med Billy Grahams Bibel på brystet, skriver Dagen 19.10.

Fire dager før han døde hadde han en samtale med den kjente verdensevangelisten Billy Graham. Graham hadde ingen ekstra Bibel med seg, men ga ham sin egen kjære Bibel, med alle de notater og bemerkninger som Graham hadde gjort.

Steve McQueen følte at Billy Graham var det nærmeste noen kom Gud på jorden.

Dette er en sterk historie om en verdenskjent skuespiller som tok et oppgjør med Gud og seg selv før han forlot denne verden.

Vi møter mennesker som er i avslutningen av livet sitt. Noen av dem tenker på Gud og påkaller Jesu navn til frelse, men altfor mange dør uten håp for evigheten.

La oss be for mennesker vi møter. Be Gud om hjelp og visdom til å gi dem evangeliet i rette øyeblikk. ” La oss ikke kaste bort vår frimodighet. Den har stor lønn.” Hebr.10,35

VI BER SAMMEN:

For mennesker vi kjenner og møter, at de blir kjent med Jesus.

For kreftsyke, leger og helsepersonell som steller dem.

For barn på sykehuset og for pleierne.

For de mange forskjellige sykehusene rundt i landet.

For slagpasienter, hjertesyke og deres familier.

At medisiner som hjelper kreftsyke blir funnet opp.

For helseminister og helsedepartementet.

For kongefamilien.

 

JAN BERG

6.11.2017

-----

”Skriften kan ikke settes ut av kraft..” Joh. 10.35.

Skriften – Bibelen er Guds levende Ord. Den er ikke forfattet av mennesker, men ”de hellige Guds menn talte drevet av Den Hellige Ånd.”

Som en sekretær blir diktert av direktøren til å skrive hans budskap, slik ble Bibelens

skribenter inspirert av Guds Ånd til å skrive Guds budskap.

Bibelen ble skrevet i en tidsperiode på 1500 år av 40 skribenter. Den inneholder 66 bøker. 39 i GT og 27 i NT. Boka ble skrevet under ulike forhold av lærde og ulærde mennesker.

Hele GT peker fram mot Jesus som skulle komme og NT peker på Jesus som kom. En har sagt det så treffende: ”Det nye testamente er i det gamle forvaret og det gamle testamentet er i det nye åpenbaret.”

Når Guds Ord rokkes ved og kommer i miskreditt, er det mistillitt til Gud. Selv om noe kan forsvinne i oversettelser, så er grunnprinsippene de samme. La oss fordype oss i Guds Ord og forkynne det. ”Ordet er levende og kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd og trenger igjennom…”

Hvis Bibelen er en lukket bok for deg, så be inderlig om åpenbaring i Ordet, så du kan lese som det står, tro som det står og handle som det står….

 

VI BER SAMMEN:

Om åpenbaring og lys over Ordet.

Om hjelp til å inspirere våre barn og barnebarn til å lese Bibelen.

For barn som får fireårsbibelen i kirken.

For bibler som deles ut til konfirmanter.

For aksjonen ”Bibelen til alle.” – Om distributører og penger til prosjektet.

For gjester som leser Gideon-bibler på hotell.

For Gideon-bibler som deles ut på skoler.

JAN BERG

29.10.2017

-----

 

”Jeg roper til deg, for du svarer meg, Gud. Vend ditt øre til meg, hør mine ord.”
Salme 17,6

I Guds rike er det ikke enten bønn eller arbeide, men både bønn og arbeide.

Den som ror må bruke begge årene hvis båten skal gå framover. Om han ror bare med venstre åre går det rundt og rundt. Ror han bare med den høyre åre går det rundt og rundt den andre veien. Å nå målet blir umulig.

Men, når roeren tar begge årene i sine never og legger tyngde i dragene, går det framover så det fosser om baugen.

I menigheter er det noen som hengir seg til bønn mens andre hengir seg til arbeide. Når noen ber og andre arbeider, blir det framdrift i menigheten.

Det er ikke nok å bare be at Gud må fylle huset med barn og ungdom. Behovet er arbeidere som har tilbud til barn og unge og møter dem på deres plan.

Arbeidere bør leve i bønn og ha mange forbedere. At hele menigheten står sammen i bønn for arbeidet, forener menigheten til en enhet som skaper tro og forventning til at barn og unge som hører evangeliet skal bekjenne Jesus som Frelser og Herre.

VI BER SAMMEN:

At barnearbeidet må øke i alle menigheter.

Om flere forbedere som ber for hjemstedet og nasjonen.

At Gud må reise opp barnearbeidere i bygder og byer.

For besteforeldre som ber og forteller barnebarna om Jesus.

At kristne lærere får visdom til å møte elevenes behov.

At barn som går over i ungdomsalderen følger Jesus.

At Bibelen blir en levende bok for barn og unge.

For prester og pastorer i deres allsidige arbeide.

Takk Gud for nåde og tilgivelse!

JAN BERG

23.10.2017

-----

 

BE OG DU SKAL FÅ…

”BE, SÅ SKAL DERE FÅ. ” Matt.7,7

Jeg talte på et ungdomsmøte i menigheten jeg betjente. Mange titalls var samlet. Etter talen kom mange fram og bøyde sine knær ved første benkerad.

Jeg bøyde mine knær ved siden av en og spurte hvorfor han kom fram til forbønn. ” Jeg satt hjemme på hybelen min og bestemte meg for å gå på møte ikveld.”

”Hva er årsaken til at du bestemte det ?” ”Min farfar har bedt for meg i mange år. Nå kjente jeg bare at jeg måtte på møte. Før jeg gikk bestemte jeg meg for å søke Jesus til frelse. Vil du be for meg?”

Jeg ba for ham. Han bekjente Jesus som sin Frelser og ble fylt med indre fred.

Målbevisst bønn over lengre tid er stort sett årsaken til at mennesker kommer i syndenød og får behov for å møte Jesus. Foreldre og besteforeldre er ofte solide forbedere.

Jeg oppmuntrer dere foreldre og besteforeldre til å fortsette med inderlig forbønn for barn og barnebarn. Selv om det ser håpløst og umulig ut, så er ingenting umulig for Gud. Han hører hver eneste bønn, om den er lydløs eller høylydt.  Vår bønner når fram, uansett hva vi føler eller tenker.

VI BER SAMMEN:

For bønnebarn og de som kaller seg frafalne.

Om kraft og utholdenhet for foreldre og besteforeldre som ber.

For alle som underviser og forteller om Jesus i menigheter og foreninger.

For lærere og rektorer.

At unge mennesker får kall til å tjene Jesus i full tid.

For regjering og Storting - om statsstøtte til menigheter.

For redaktører og journalister - at de ser Bibelens betydning for landet vårt.

JAN BERG

-----

 ”Be alltid.” 1. Tess.5,17

Jeg var på bønnemøte i menigheten. Kona mi skulle komme etter. Hun kom ikke!

På veien til møtet så hun en guttunge. På denne mørke høstkvelden gikk han tynnkledt og vasset barbeint i kalde vannpytter. Barnearbeideren reagerte og handlet.

Problemene hjemme var så store at han forsvant ut slik han var, uten mål og mening. Ingen savnet ham eller spurte etter ham.

Hun tok hånd om gutten og førte ham inn i menighetens barnearbeide. Han hørte om Jesus og fant seg til rette. Stor var den dagen da han bekjente Jesus som sin Frelser og ville følge ham.

Bønn åpner veien inn til hjerter og gjør oss våkne for mennesker som plutselig dukker opp på vår vei. Det handler ikke om bønn eller arbeide, men bønn og arbeide.

Altfor mange barn har det vanskelig og sliter. Uenighet mellom foreldre, mobbing, komplekser eller det å være litt annerledes osv. De havner ofte utenfor miljøet.

Mennesker som lever i bønn og er åpne for andre mennesker, innbyr til kontakt som kan få evighetsverdi.

VI BER SAMMEN:

For barnefamilier om harmoni, rettferdighet og sannhet.

For barn og ungdom som blir utsatt for mobbing og trakkasering.

For ledere i kristne forsamlinger.

For rektorer og lærere i forskjellige klassetrinn.

For kristne ungdommer som nå har begynt på høyskoler.

For barn og ungdom - at de leser Bibelen og tror på innholdet.

For ungdom som bærer misjonskall.

For regjeringa og Stortinget.

For kongefamilien.

At ledere i idrettslag lykkes i å skape trygge, gode og overgrepsfrie ledere og miljøer.

JAN BERG

-----

 

 ”Be alltid.” 1. Tess.5,17

Jeg var på bønnemøte i menigheten. Kona mi skulle komme etter. Hun kom ikke!

På veien til møtet så hun en guttunge. På denne mørke høstkvelden gikk han tynnkledt og vasset barbeint i kalde vannpytter. Barnearbeideren reagerte og handlet.

Problemene hjemme var så store at han forsvant ut slik han var, uten mål og mening. Ingen savnet ham eller spurte etter ham.

Hun tok hånd om gutten og førte ham inn i menighetens barnearbeide. Han hørte om Jesus og fant seg til rette. Stor var den dagen da han bekjente Jesus som sin Frelser og ville følge ham.

Bønn åpner veien inn til hjerter og gjør oss våkne for mennesker som plutselig dukker opp på vår vei. Det handler ikke om bønn eller arbeide, men bønn og arbeide.

Altfor mange barn har det vanskelig og sliter. Uenighet mellom foreldre, mobbing, komplekser eller det å være litt annerledes osv. De havner ofte utenfor miljøet.

Mennesker som lever i bønn og er åpne for andre mennesker, innbyr til kontakt som kan få evighetsverdi.

VI BER SAMMEN:

For barnefamilier om harmoni, rettferdighet og sannhet.

For barn og ungdom som blir utsatt for mobbing og trakkasering.

For ledere i kristne forsamlinger.

For rektorer og lærere i forskjellige klassetrinn.

For kristne ungdommer som nå har begynt på høyskoler.

For barn og ungdom - at de leser Bibelen og tror på innholdet.

For ungdom som bærer misjonskall.

For regjeringa og Stortinget.

For kongefamilien.

At ledere i idrettslag lykkes i å skape trygge, gode og overgrepsfrie ledere og miljøer.

JAN BERG

9.10.2017

-----

 

”Når ett lem lider, lider alle de andre med…” 1. Kor. 12,26

Kari Fure har skrevet mye om kristne som blir forfulgt, torturert, fengslet og drept for sin tro på Jesus, Guds sønn. Bare en flyreise herfra.

Bibelen oppmuntrer oss til å be for og hjelpe de som er i nød. Når vi husker de som forfølges i våre daglige bønner, blir det et unisont bønnerop som stiger opp til Gud.

Forfølgelse vil komme, sa Jesus. Den kom kraftig da Saulus forfulgte Jesus-troende helt til utlandet, for å kaste dem i fengsel. Saulus samtykte også i å stene Stefanus.

Forfølgelsen førte til at de første kristne ble spredt til nye steder. Ordet fikk framgang og makt. Mange kom til troen på Jesus.

Menigheten ba nok inderlig for Saulus og nasjonen. Bønnesvaret kom da Herren åpenbarte Jesus for Saulus. Han ble frelst og kalt til apostel. Tretten viktige brev skrev han til forskjellige menigheter. Like aktuelle i dag.

Møtet med Jesus forandret Saulus fullstendig. Vi ber for forfølgere og forfulgte - for de som fengsler og fengsles. Gud er den samme bønnhørende Gud i dag!

” Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse.” Ef. 6,18

VI BER SAMMEN:

For kristne som forfølges, tortureres og fengsles.

At forfølgere må få en åpenbaring av Jesus.

Om nåde, styrke og visdom for biskoper, prester og forkynnere i disse land.

For organisasjoner som gjør hva de kan for å hjelpe.

For Utenriksdepartementet – at de ser utfordringene og handler.

For kristne i landet vårt – at de benytter sin bønnefrihet.

Takk Gud for nåden!

JAN BERG

-----

 

”Måtte Herren bønnhøre deg på nødens dag….” Salme 20,1

Jeg sitter og studerer bilder i albumet mitt fra vakre og eksotiske øyer og steder vi har besøkt i Karibia, Key West, Miami, Naples og Orlando. På et øyeblikk forandret tornadoene Irma og Maria bygder og byer til ruinhauger. St.Georg´s er fortsatt preget etter orkanen Ivan i 2004.

At bygninger og hjem ødelegges er ille. Verre er det med de fattige menneskene som sliter  hver dag for sitt daglige behov. I tillegg skal de bygge opp hjem og samfunn. De fleste av oss har fulgt med på TV og sett tornadoens nådeløse brutalitet.

Vi oppmuntrer til forbønn for de rammede. Alle trenger penger til gjenoppbygging og hjelp i sin hverdag. Mange har mistet familiemedlemmer. De sliter med følelsesmessige belastninger og timelige bekymringer.

Mexico ble rammet av to store  jordskjelv. Mennesker gråter, fortviler og er i dyp nød etter omkomne.

Mange land opplever naturkatastrofer. Vi står sammen i bønn for dem. Din bønn betyr mye, om du ber alene eller sammen med andre. Din bønn når til Nådens Trone – til Gud!

Vi ber for kristne, ikkekristne og misjonærer på disse stedene. De trenger våre forbønner.

VI BER SAMMEN!

For mennesker som er rammet av Irma, Maria og jordskjelv.

For de som har mistet familiemedlemmer.

For kristne, menigheter og misjonærer.

At de får økonomisk hjelp til gjenoppbyggelse.

At de støtter og hjelper hverandre i tiden framover.

For USA og de utfordringer de møter ved naturkatastrofer og branner.

For hjelpekorps og medhjelpere.

JAN BERG

25.9.2017

-----

”Barnebønn!"

Vi spiste middag. Det banket forsiktig på døra. Utenfor sto en elleveåring. ” Jeg vet ikke om jeg er ordentlig frelst.” Kona mi forsvant med ham. De ble lenge borte. Hun veiledet ham til Jesus. Lykkelig gikk han bort og frydet seg i frelsen.

Han fant en plass i skogen der han stadig ba for familien. Hjemme ba han mamma og pappa å fortelle ham om himmelen og Jesus. Men nei. De visste for lite.

Senere hadde vi en møteaksjon i bygda. Familiebilen rullet bortover sletta mot teltet. Sangen og forkynnelsen om Jesus virket vekkende og innbydende på familien.

Så skjedde det store. Faren bøyde sine knær på plattforma og gråt som en unge. Deretter kom mor og søsken. Gutten som banket på døra var Guds tjener som førte til at hele familien ble frelst.

Senere fortalte foreldrene: ” Vi kunne gi sønnen vår oppdragelse, mat, klær og utdannelse, men ikke det han innerst inne søkte – Jesus. Det skapte nød i oss og vi fikk behov for å møte Jesus.”

Denne virkelige historien forteller om betydningen av bønn og barnearbeide, forkynnelse og innholdsrik sang.

Mange barn ber for sine foreldre, men enda flere foreldre ber for sine barn. Vi fortsetter med det.

VI BER SAMMEN:

For barn i søndagsskoler, barneklubber, junior og leirer.

For barn som ber for sine foreldre – og foreldre som ber for sine barn

Om at hele familier kommer til tro på Jesus og finner sin plass i en menighet.

For regjeringa og statsministeren – Stortinget og politikere.

For jordskjelvrammede i Mexico.

For de som er rammet av tornadoen Irma i Carribien.

Jan Berg

-----

 

 

 

”Be uavbrutt.” 1. Tess. 5,17

Terrorister rammer og lammer enkeltmennesker og hele samfunn. Terrorisme er en avgrunnsmakt som skaper frykt og redsel, frustrasjon og handlingslammelse.

Terrorisme er våpen som djevelen bruker for å fremme sitt rike og kjempe mot sannheten. ”Ondskapens åndehær i himmelrommet,”okkuperer menneskers fordervede sinn og fyller det med hat og hevn.

Bibelen sier at vi skal ”stå djevelen imot, så skal han vike.” Det tror vi som Guds barn på. Derfor samler vi oss i inderlig bønn for landet vårt. Troende fra alle samfunn roper til Gud om en ny tid i Norge, der mennesker hengir seg til Jesus og erfarer den gleden og velsignelsen han gir.

Bønn er mer enn tanker og filosofi! Bønn er hjertespråket som samtaler med Gud, høylydt eller lydløst. Hjertet kan be uten at leppene beveger seg. Å rope høyt eller lavt er det samme for Gud når bønnen kommer fra hjertet.

Vil du være med i bønnekampen for Norge? Det gjelder våre barn, barnebarn og oldebarn.

Når kristne fra hele landet sender sine ydmyke bønner og takk til Gud, så skjer det noe i den usynlige åndeverdenen før det blir synlig for oss.

VI BER SAMMEN:

For PST – at de makter å avsløre terroristers planer og handlinger.

For politiet – om hjelp til å rydde opp i vold og kriminalitet.

For fanger, fangevoktere og fengselsprester.

For alt forebyggende arbeide mot alkohol, narkotika, vold og mobbing.

Om beskyttelse for kongefamilien, statsministeren og politikere.

For stortingsvalget.

For barn-og ungdomsarbeide i kirker og bedehus.

Takk Gud !

JAN BERG

-----

 

 

 

”Be for alle som er i høy stilling…” 1.Tim.2,2.

Tusenvis av kvinner og menn i alle aldre roper til Gud hver dag gjennom hele året for landet vårt. De ber for familien, naboer, arbeidskollegaer, menigheter, åndelige ledere, kongefamilien og nasjonen.

Nasjonalt bønneråd oppfordrer til en ekstra 21 dagers bønneinnsats fra 18.august til søndag 10.september. Søndagen oppmuntrer de til bønn i gudstjenestene, for landet, stortingsvalget og at mennesker må bli frelst.

Den enkeltes inderlige bønn og det to blir enige å be om har stor innflytelse og makt. Når hele menigheten ber sammen, konsentreres en bønnekraft mot ondskapens åndehær i himmelrommet. Vi finner mange steder i Bibelen hvilken betydning den har for enkeltmennesker, samfunn og land. Bønn er ikke avhengig av følelser, men tro og handling.

Vil du være med å be for alle i høye stillinger? Det gjelder politikere på Stortinget som bestemmer landets framtid og lover. Advokater, politi, PST, og alle i stillinger som betyr noe for enkeltmennesker og nasjonen.

VI BER SAMMEN:

For vår statsminister, ministre og de folkevalgte på Stortinget.

For stortingsvalget i fylker og kommuner.

For alle førsteklassinger på skolen – at de opplever skolen trygg og god.

For lærere - at de avslører mobbing og trakassering.

For barn og ansatte i barnehagene.

For Kirkens SOS - at medarbeidere får visdom til å møte mennesker i nød.

For Menneskeverd, ansatte og prioriteringene framover.

For kongens familie – deres oppdrag, representasjoner og framtid.

Jan Berg

Forstander

-----

 

”Så falt Stefanus på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synd! Med disse ordene sovnet han inn.” Ap.gj. 7.60

Martyren Stefanus ropte denne bønnen til Gud for de som steinet ham. Stein etter stein traff hode og kropp. Blodet rant. Kreftene ebbet ut. Han sovnet inn i døden med bønn for forfølgerne.

Er det mulig å be en slik bønn i en slik situasjon? Ja, han ba nesten samme bønn som Jesus ba: ”Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør.” Stefanus var full av tro og Den Hellige Ånd. Hjerte og sinn var rent og åpent for Gud.

Tilhørerne kunne ikke stå imot den Ånd som Stefanus talte med. Budskapet stakk i hjertene. De skar tenner. Istedenfor å vende om fra sin synd, ble de rasende og steinet ham.

Det var både vekkelse og forfølgelse samtidig.

Vi bor i Norge og har ikke slike forfølgelser, men vi vet at mange vil fjerne Jesus fra det offentlige rom.

Men, vi skal ikke reise langt før vi møter forfulgte og familier som har mistet familiemedlemmer på grunn av sin tro på Jesus.

Vi takker Gud for friheten vi har til å forkynne Guds ord og gi evangeliet til mennesker som ikke bekjenner hans navn.

VI BER:

For forfulgte kristne og familier som har mistet noen i forfølgelse og terror.

For kristne som fortsatt bor på steder der kirkene og hjemmene deres ødelegges.

For kristne som er på flukt til andre land.

For åndelige ledere i land der forfølgelsene er mange og brutale.

For evangeliet som forkynnes i disse land gjennom radio og TV.

For misjonærer i ulike land.

For sommerstevner – og festivaler.

JAN BERG

-----

 

”Peter og Johannes kom ned og ba for dem, slik at de skulle få Den hellige ånd.” Ap.gj.8,15

Etter åndsutgytelsen på pinsedag ble de kristne kraftig forfulgt. Den ivrigste forfølgeren var fariseeren Saulus. Han forfulgte dem til utlandet, og fengslet både menn og kvinner.

Alle unntatt apostlene ble spredt omkring. Filip kom til en by i Samaria og forkynte Kristus. Folket hørte budskapet og så de tegn og under han gjorde. Urene ånder forsvant ut med høye skrik. Vanføre og lamme ble helbredet.

Kvinner og menn trodde og lot seg døpe. Ryktet om vekkelsen nådde apostlene i Jerusalem. De sendte Peter og Johannes for å hjelpe til.

De kom til byen og ba for de nyfrelste, at de måtte få Den hellige ånd. Ånden var ennå ikke falt på noen av dem.  Da de la sine hender på dem, fikk de Den hellige ånd.

Her ser vi det fine samarbeidet mellom evangelisten og apostlene. Filip forkynte frelsesbudskapet, men de fikk Den hellige ånd ved apostlenes bønn og håndspåleggelse.

Vi trenger evangelister i landet vårt! Og hverdagskristne som lever med Jesus i Ordet og bønnen, og lar seg lede av Den hellige ånd til mennesker som er åndelig søkende.

VI BER:

At Herren utruster nye evangelister for landet vårt.

Om en ny fylde av Den hellige ånd.

At gamle menigheter opplever en fornyelse av Jesus.

For nyplantede menigheter og de som plantes nå.

For Kirkens Bymisjon.

For Kirkens Nødhjelp.

For fanger – at de får et nytt liv etter endt soning.

For fangevoktere – og deres forhold til fangene.

Takk for Guds nåde!

Takk for landet vårt!

 

JAN BERG

-----

”De ble alle fylt av Den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet.” Ap.gj. 4,31

Kort tid etter pinse ble apostlene forfulgt, fengslet og truet til aldri mer å tale i Jesu navn. Årsaken var at Peter og Johannes på vei til bønnemøte ba for en lam mann som ble totalt helbredet.

Prestene, høvedsmannen og saddukeerne var harme over ”at de underviste folket og forkynte oppstandelse fra de døde ved Jesus.”

”Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud,” var svaret deres.

Apostlene kom sammen til et apostolisk bønnemøte og ba tre konkrete bønner:
 ”1. Herre, hold øye med truslene deres. 2. La dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. 3. Rekk ut din hånd så helbredelse, tegn og under skjer i Jesu navn.”

De fikk tre konkrete bønnesvar: ”1. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet.
2. De ble alle fylt av Den hellige ånd. 3. De talte Guds ord med frimodighet.”

Bønnen forløste Åndens kraft og salvelse. Gjennom hele apostlenes gjerninger leser vi om Den hellige ånds betydning for de første kristne og den første menigheten.

Hvor stor plass gir vi Den hellige ånd i våre liv og i menigheten?

VI BER SAMMEN:

At alle kristne og menigheter får en ny fylde av Den hellige ånd.

At Den hellige ånd herliggjør Jesus for de som ikke tror.

For de som er ”prester for de som ikke går i kirken.”

Om nåde og kraft for de kristne på Stortinget.

For alle barne -, ungdoms- og familieleirer.

For journalister og redaktører i kristne aviser og blader.

For Joshua French og familien -  takk til Gud!

 

JAN BERG

-----

”Da ble de alle fylt med Den Hellige Ånd….” Ap.gj. 2,4

Jesu løfte om Den hellige ånds kraft og døperen Johannes` ord om Jesus: ” Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild, ” ble oppfylt på pinsedagen.

Alle ble fylt med Den hellige ånd. De fikk kraft til å vitne om Jesus og talte i tunger – det språket som Ånden ga dem å tale.

Forvirringen blant tilskuerne ble stor og spørsmålene mange. De utbrøt: ”Hva er dette?”

Peter sto frimodig fram og forklarte: ”Dette er hva profeten Joel har sagt: I de siste dager, sier Gud, da vil jeg utøse av min Ånd over alt kjød…”

Skarer av tilreisende hørte talen til Peter. Budskapet stakk dem i hjertet. Spørsmålet lød: ”Hva skal vi gjøre ?” Peter var tydelig: ”Omvend dere, og la dere døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, så skal dere få Den hellige ånds gave.”

Tre tusen tok imot Ordet. De lot seg døpe og ble tillagt menigheten. Kraften de mottok til å vitne om Jesus ble bekreftet og stadfestet.

Hvordan bruker vi åndskraften i dag? Hvor stor plass gir vi Guds ord og Ånd? Den hellige ånd peker alltid på Jesus, overbeviser mennesker om synd, taler om det som skal komme og gir oss kraft i vår daglige tjeneste.

VI BER SAMMEN:

For pinsens budskap som forkynnes i kirker og bedehus.

At budskapet må gripe oss på nytt.

Om en større åndelig kraft og fylde over alle kristne.

Om Åndens visdom, kraft og åpenbaring for åndelige ledere.

At de som forkaster Jesus må få en åpenbaring av hvem han er.

Takk for frihet for evangeliet og menigheter i landet vårt.

JAN BERG

-----

”Jesus sa en lignelse til dem at de alltid skulle be og ikke bli trette.” Luk.18,1.

Jesus fortalte om ei enke som oppsøkte en dommer for å få hjelp til sine rettigheter. Kvinnen var pågående, men dommeren avviste henne.

Se for deg den målbevisste enken som ikke ga opp. Hun kom igjen og igjen til dommeren.

Når dommeren var på kontoret, så var hun der. Var han på stranda med familien, så var hun der. Stakk han innom kjøpesenteret, så var hun der. Overalt hvor dommeren var, tryglet og ba hun om hans hjelp til sin rett.

Dommeren ville først ikke hjelpe, men enkens inderlige bønn og mas gjorde at han allikevel hjalp henne, for å bli kvitt maset hennes.

Dommeren sa: ”Jeg frykter ikke Gud og tar ikke hensyn til mennesker, men jeg vil hjelpe denne kvinnen til å få sin rett, fordi hun bryr meg slik. Ellers kommer hun vel og slår meg.”

Jesus oppsummerte lignelsen: ”Skulle ikke Gud hjelpe sine utvalgte til sin rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen når det gjelder dem?” Jeg sier dere: ”Han skal hjelpe dem til sin rett.”

VI BER SAMMEN:

Om hjelp til å være utholdende i bønn.

For bønnebarna, frafalne og menighetsløse.

For Kong Harald og dronning Sonja.

For 17.mai - Nasjonaldagen vår.

For Israel – 69 år 14.mai

For evangeliet som sendes på radio og TV i muslimske og hinduistiske land.

For Bibelens budskap i gudstjenester og møter, radio og TV, aviser og bøker.

For jødene i Norge og Frp´s vedtak om å kriminalisere omskjærelse.

At politikere står sammen om kjerneverdier for landet vårt.

 

JAN BERG

-----

”Jeg ber til Gud at dere styrkes med kraft i det indre menneske…” Ef.3,16.

Det indre livet er svakt og sårbart. Vi ser det ytre. Det indre med hjerte, tanker, sjel, ånd og tro er usynlig. Holdninger, kroppsspråk og ord sier mye om vårt indre.

Apostelen Paulus ba at menigheten måtte styrkes med kraft i det indre menneske.

Vekkelsen og forfølgelsen Paulus opplevde i Efesus tok nesten livet av ham. Avguder og synd florerte i byen, men han forkynte Jesus Kristus. Mirakler og under skjedde.

Paulus visste at de troende trengte den indre kraften for å møte de ytre påkjenningene. Apostelen er nå hjemme hos Gud, men bønn om indre kraft gjelder også idag.

Fariseerne vasket hendene for å bli rene. Jesus korrigerte dem:

”Det som kommer ut av menneskehjertet gjør mennesket urent. For innenfra, fra menneskehjertet kommer de onde tanker: utukt, tyveri, mord, hor, griskhet, ondskap, svik, utskeielser, ondt øye, spott, hovmot, uforstand. Alt dette kommer innenfra og gjør hjertet urent.” Mark.7,18-23

Vi trenger kraft i vårt indre til å seire over fristelser og leve et rent liv for Gud!

VI BER SAMMEN:

Om kraft i vårt indre – der åndelige kamper kjempes.

At åndelige ledere får indre kraft.

For Statsminister og ministre i forkant av høstens valg.

At politiske ledere og partier tar rette valg.

For jøder i Norge og Frp´s vedtak mot omskjærelse.

KRLE- faget.

For Unesco, Nato, Efta, Brexit, EU og Europa.

At prester og pastorer leder etter Guds Ord.

For redaktører og journalister i kristne og profane aviser.

 

JAN BERG

-----

 

”Dine bønner har steget opp for Guds åsyn. Gud har blitt minnet om deg.” Ap.gj.10,4.

Den italienske offiseren Kornelius var ingen kristen. Han hadde muligens hørt rykter om Jesus, men ikke møtt ham. Han var ”en from mann” og ”ga mange almisser.”

Og ”han ba alltid til Gud.” Klokka tre en ettermiddag fikk han i et tydelig syn se en engel, med beskjeden: ”Dine bønner og almisser har steget opp for Guds åsyn. Gud har blitt minnet om deg.”

Engelen ga Kornelius konkret beskjed om å hente Peter fra Joppe.

Neste dag klokka tolv var apostelen Peter i bønn. Han fikk også et syn. Ånden sa at han skulle bli med de tre mennene som kom for å hente ham.

Da Peter kom til Cæsarea hadde Kornelius samlet familien og venner til et husmøte. Han ba Peter å tale alt som Gud hadde lagt på hans hjerte.

Peter talte frimodig om Jesu gjerninger, hans død og oppstandelse.

Alle ufrelste hørte Ordet forkynt. De trodde og tok imot. ”Mens Peter enda talte kom den Hellige Ånd over alle som hørte Ordet.” Hedningene ble frelst, åndsfylt og døpt på samme dag.

Familievekkelsen startet ved den ufrelste Kornelius`og den frelste Peter`s bønner.

Både engelen og Ånden var i virksomhet. Offiseren og apostelen frydet seg sammen.

VI BER SAMMEN:

Om familie- og vennevekkelser.

For bibel- og omsorgsgrupper.

For sjelesørgere og veiledere.

For PST – at de makter å avsløre farlige situasjoner.

For politiet - om forebygging og oppklaring i kriminelle saker.

For tollvesenet og grensekontroll.

For barnevernet.

For NAV – ansatte og brukere.

 

JAN BERG

-----

 

”Set fikk en sønn og kalte ham Enos. På den tid begynte de å påkalle Herrens navn.”
1. Mos.4,26

Bønn har en lang tradisjon. Enos var barnebarnet til det første mennesket, Adam. På hans tid begynte de å påkalle Herrens navn. Siden da og til nå har millioner på millioner i alle verdensdeler påkalt Herren.

Brødrene Kain og Abel ofret til Herren. Gud så til Abels offer og ikke til Kains. Motivene var ulike. Kain ble bitter og drepte sin bror Abel.

Gjennom hele Bibelen møter vi mennesker som ba og påkalte Herrens navn. I håpløse situasjoner grep Gud inn og hjalp mennesker ut av trengsler og plager. Andre påkalte Guds navn uten å bli utfridd, men de fikk kraft til å leve med sine vanskeligheter.

Påkaller du Herrens navn for deg, familien, naboer, arbeidskollegaer, mennesker du møter og for landet vårt? Herren leter etter mennesker som vil prioritere bønnetjenesten framfor alt annet. Konkrete bønner gir konkrete bønnesvar mens abstrakte bønner gir abstrakte bønnesvar.

Gud trenger forbedere som påkaller Ham dag og natt. Ingen er for gamle eller for unge! Hudfarge og språk betyr ingenting. Innfor Herrens Trone er alle like. Rike eller fattige er det samme. Gud ser til hjertet!

VI BER SAMMEN:

At alle kristne påkaller Herrens navn.

For kongefamilien og deres mange oppdrag.

For Kirkens SOS og alle som kontakter dem.

For barn som mister en forelder.

For fosterbarn og fosterforeldre.

For barn som lider av alkohol i hjemmet.

For skillsmissebarn og foreldre.

For Kirkens Nødhjelp.

Takk Gud for alt!

 

JAN BERG

-----

 

”Og de bønnfalt Jesus om å dra bort fra bygdene deres.” Mark. 5,17.

For en bønn! De ba Jesus å forsvinne fra bygda! Det var takken Jesus fikk, etter at han helbredet den åndsbesatte mannen som ikke kunne styre sinnet, temperamentet og kroppen. Folk kom fra alle kanter og så hvordan ”den besatte” satt helbredet og fornøyd ved Jesu føtter.

I stedet for å hilse Jesus velkommen til bygda, så jaget de ham bort. Skulle tro det var i vår tid. Sterke personer vil helst jage Jesus ut av landet, selv om Jesus ikke gjør annet enn godt.

Denne hendelsen skjedde for to tusen år siden. Men i de fleste bygder og byer Jesus besøkte, ble det stor begeistring for hans taler og undervisning, undergjerninger og avsløring av fariseere.

Vi trenger Jesus! Som kristne går vi i inderlig forbønn for landet vårt. Jesus trenger forbedere i alle generasjoner og begge kjønn, som roper til ham dag og natt om frelse for landets innbyggere.

Vil du være med i bønnekampen for Norge? Kampen foregår i den usynlige åndeverdenen før svarene blir synlige i vår naturlige verden. ”Den som ber, han får,” sa Jesus.

VI BER SAMMEN:

At forbedere ikke mister motet, men får daglig ny kraft.

At flere kristne blir motiverte til et dypere Bibel/ bønneliv.

At alle som får en Bibel blir nysgjerrige på innholdet.

At politikere ser betydningen av Jesus for landet vårt.

At kristne studenter holder fast i barnetroen og finner en menighet.

For ”Bibelen til alle ” som blir tilbudt norske hjem.

For rektorer og lærere innom skoler i alle alderstrinn.

JAN BERG

-----  

 

”BE FOR ALLE..” 1.Tim.2,2

Jeg oppsøkte nylig Anne Frank-huset i Amsterdam. Huset der Anne og familien gjemte seg i to år, og hun skrev ”verdens mest kjente dagbok.” Hun ble fengslet og døde i Auschwitz 15 år gammel, fordi hun var jøde.

Køen til huset besto av mange hundre meter med mennesker i alle aldre. Slik tilstrømning er det hver dag.

Dette beviser at mange avskyr Holocaust og vil bidra med å holde saken varm.

Jeg har vært i brakkene i Auschwitz og Birkenau og grunnet på hvordan det kunne skje. Bilder og minneplakater i Holocaust- senteret i Jerusalem har berørt meg dypt.

Å gå i jødekvartalene i Krakow og Praha var også underlig, med tanke på det jødiske miljøet som engang var der.

I vår tid raser antisemittismens ånd. Noen oppvigler til å boikotte Israel. Gud elsker både jøder og hedninger. Han sendte Jesus for å dø på et simpelt kors og oppstå fra døden, så hver den som tror på Ham skal ha evig liv.

Vil du være med i bønnekampen og velsigne Israel og be om fred for Jerusalem? Og samtidig be for arabernasjoner og verdens innflytelsesrike politikere.

BE:

Om fred for Jerusalem – og velsign Israel.

For alle arabernasjonene.

At politikere i alle land får se sannheten og virkeligheten.

At de som vil boikotte Israel og folk som har antisemittiske holdninger møter Jesus.

For de mange millioner kristne som forfølges.

For jøder i Norge.

For det kristne budskapet som sendes over radio og TV i muslimske land.

Takk:

For alle som jobber for å gjøre sannheten om Holocaust kjent for nye generasjoner.

JAN BERG

-----

 

”Be uten opphold!” 1. Tess.5,17. 

Jeg får stadig rapporter om øket bønneinnsats forskjellige steder i Norge. Det forteller om en gryende bønnevekkelse. Enkeltmennesker samler venner til bønn i sine hjem og menigheter øker bønnetiden og hyppigheten. 

Jesus gir løfter til ett menneske som ber. ”Alt du ber om med tro i din bønn, det skal du få.” 

Jesus gir samme løfter til to som ber sammen: ”Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.” 

Bibelen taler også om en menighet som ber: ”Peter ble reddet ut av fengslet da menigheten gjorde inderlig forbønn.” 

Vil du se forandringer i familien din? I menigheten? I nærmiljøet? I landet? Er du villig til å prioritere det viktigste framfor det viktige? Bønn for familien, nærmiljøet og landet vårt! 

Ikke ett bønnesukk går forbi Guds hjerte. Han ser hver tåre og registrerer hvert hjerteslag. 

Skal landet vårt reddes i den åndskampen som raser over nasjonen, så skjer det først og fremst ved at Guds barn reiser seg i bønn og hengivelse til den levende Gud! 

Vil du være med i bønnekampen? 

 

TAKK: 

For bønnens løfter og muligheter. 

For bønnesvar du har fått. 

BE: 

At flere kristne vekkes for bønnens makt. 

For åndelige ledere i menigheter og bønnesamlinger. 

For kongefamilien. 

For vår statsminister, ministre, regjeringa og Stortinget. 

For mobbeoffer og mobbere. 

For alkoholikere og narkomane – for Blå Kors, Maritastiftelsen og Evangeliesenteret. 

For skillsmissebarn og de brytninger de lever i. 

For ansatte i Dagen. 

For redaktører og journalister. 

 

 

JAN BERG

-----

 

”Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg.” Rom.15,30.

Romerbrevet ble skrevet i Korint av apostelen Paulus i år 56. Hans apostoliske brev handler om synd og nåde, frelse og tilgivelse, og Åndens kraft og under. Han ønsket menighetens forbønn, at de kjempet sammen for ham i bønn til Gud.

Siden Paulus ble omvendt til Gud 21 år tidligere, hadde han plantet mange menigheter rundt Middelhavet.

Paulus hadde større salvelse og utrustning enn noen av oss. Han visste hvor avhengig han var av Guds kraft og nåde. Flere ganger skrev han om betydningen av åndsfylden og hvor lite mennesker kan gjøre i sin egen kraft.

Paulus pekte også på i brevet hva enkelte mennesker har betydd for ham og for menigheten. Uten enkeltes innsats ville menigheten dø. Det er viktig i dag også, å ha mennesker i den direkte åndelige tjenesten og i de mange praktiske tjenester.

Apostelens nødrop om forbønn sier mye om en ydmyk tjener som var avhengig av Gud. Han ble forfulgt, fengslet og mistet til slutt livet i Roma.

Vil du være med å kjempe sammen i bønn for forkynnere i dag?

TAKK:

Gud for forbønnens makt og innflytelse.

At Gud reiser opp mange forbedere for forkynnere.

BE:

Om å bli ledet av Ånden til å be slik Herren vil.

For de forkynnere som du kjenner – og for forkynnere i hele landet.

At forkynnere får en fornyelse av Åndens fylde og kraft.

For ungdomspastorer som formes til tjeneste.

For barnepastorer og barnearbeidet der du bor – og i Norge.

For at bønnebarna møter Jesus og finner sin plass i en menighet.

 

JAN BERG

-----

BIBELEN TIL ALLE!

En storstilet organisering av ”Bibelen til alle” er på gang i Norge. Hvert hjem skal besøkes, med tilbud om en Bibel. Flere fylker har kommet langt i sine planer og ser fram til aksjonen.

Det første fylket som fikk Bibeltilbudet var Finnmark. Bibelen ble tatt vel imot og mange takket for gaven. Hva Bibelen gjør i et hjem og med mennesker vil evigheten vise.

Dette må være en av de store og konkrete handlingene for de som vanligvis ikke går i kirker og bedehus. Å gi dem Guds rene og hellige ord er en gave som er større enn jordiske verdier.

Selv om de som får en Bibel aldri leser i den, så er Bibelen i hjemmet og minner stadig om andre verdier enn det som kan kjøpes med penger.

Jesus talte om Ordet og de fire slags sædejord. Vi ber at Bibelen vil falle i god jord og bære frukt i mange fold.

Apostelen Paulus samtalte med mennesker i Tyrannus – skolen i Efe us i to år. Evangeliet bredte seg ut over hele Lille- Asia. Mennesker ble frelst og menigheter grunnlagt.

”Herrens ord hadde veldig fremgang og fikk stor makt.” Ap.gj. 19,20

BØNN!

Be for de som skal dele ut Bibelen og for økonomien.

Be for de som mottar Bibelen – at den blir en bruksbok.

Be at de får åpenbaringens Ånd  –  som leder til kunnskap om Jesus.

Be at Bibelen blir en spennende bok som de blir grepet av.

Be at det må føre til familievekkelser.

Be for bønnebarn, som også får en Bibel.

Be at kristne lever i den første kjærligheten til Jesus.

Takk at Ordet er inspirert av Gud.

Takk for det levende Guds ord.

 

JAN BERG

-----

BØNN FOR BØNNEBARNA!

Jeg var et bønnebarn. Min far gikk i inderlig forbønn for meg. Han ringte til venner som ble med i forbønn. Det førte til min frelse fra synd og tjeneste for Jesus.

I år er det bønnebarnas år. La oss be enkeltvis, to og to sammen og i hele menigheten. Om du synes at din bønn ikke når lenger enn til taket, så går den forbi stjernehimmelen og like inn i Guds store varme farshjerte.

Har du bønnebarn som har rotet seg bort fra Jesus og Guds menighet? Gi aldri opp. Ta Jesu bønneord på ramme alvor. Avsett bønnetid med Jesus. Be også i ledige stunder gjennom dagen.

” For de fattiges sukks skyld vil jeg reise meg,” sier Herren. Det skjer noe når Herren reiser seg. Vær våken for ditt bønnebarn, å gi de rette ord i rette øyeblikk.

Mange bønnebarn har et anstrengt forhold til menigheten. Noen er utsatt for overgrep, andre for vulgære ledere. Negative erfaringer holder dem borte fra Guds hus. Noen bønnebarn har i en viss alder bare ”drevet bort” fra menigheten. Men i dypet av hjertet har de troen på Jesus.

” Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen. ” Joh. 16,24

BØNN!

Be for titusener av bønnebarn - at de må bli frelst.

Be for foreldre og besteforeldre til bønnebarna - at de er utholdende i bønn.

Be for sårede mennesker som er utsatt for overgrep og usunne ledere.

Be for alle barn og ungdom i menigheter - at de møter Jesus som sin Frelser.

Be for barnearbeidere og ungdomsledere.

Be for nyplantede menigheter.

Be inderlig om styrke og frihet for Joshua French og familien.

 

JAN BERG

-----

 

 

”Jesus gikk opp i fjellet for å be. Og han ble der hele natten i bønn til Gud.” Luk.6,12.

Jesus ba grytidlig om morgenen før han møtte mennesker, og midt på dagen da han ble herliggjort for Peter, Jakob og Johannes på fjellet.

Jesus ba også hele natta da han sto ovenfor et viktig valg. Han søkte hjelp hos sin Far. Av den store disippelflokken skulle han velge ut tolv apostler. Han valgte ikke overfladisk, men etter en natt i bønn til Gud.

Da morgenen kom valgte Jesus ut tolv apostler. Etter bønnen ble det klart for Jesus hvem han skulle velge. Tenk at forræderen Judas Iskariot var iblant de tolv. Det var neppe feil å velge ham, men heller en del av Guds plan.

Det hender vi står overfor viktige valg i familien eller menigheten. Vi kan gjøre som Jesus, å tilbringe en natt i bønn. Flere av oss har nok gjort det når det har røynet på, enten for barna våre eller med utfordringer i menigheten.

Vi kan lære av Mesteren å be om morgenen før vi går til dagens oppgaver, midt på dagen og om natta når behovet melder seg.

Jesus er den store Mesteren også når det gjelder bønn. Han er verd å etterfølge!

BØNN:

Be at du får hjelp til å være et utholdende bønnemenneske.

Be for familien din - at alle blir frelst.

Be om hjelp til å være et vitne for Jesus blant mennesker du møter.

Be inderlig for den menigheten du tilhører.

Be om sammensmelting mellom generasjoner i Guds hus.

Be for avisen Dagen, for styret og ansatte i en mulig nedbemanningstid.

TAKK:

For bønnens betydning og makt.

For Jesu tydelige forbilde i bønn.

 JAN BERG

-----

”Den levende Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll.» 1.Tim.3,15.

Hvor skal mennesker finne sannheten hvis de ikke finner den i Guds menighet? Guds menighet er selve grunnvollen og støtten i samfunnet.

Ingen løgn eller halvsannheter bør forekomme i menigheten. I så fall begir den seg på kanten av Guds sannhet og mister mye av Guds velsignelse og nærvær.

Jesus blir i Bibelen kalt for sannheten. Den Ånd vi får er sannhetens Ånd og summen av Guds ord er sannhet. Gud er sannhetens Far og vi som tror på Jesus er sannhetens barn.

Alt i Guds rike taler om sannhet og renhet.

Dersom Guds menighet ikke holder seg til sannheten, vil mennesker bli forvirret og menigheten miste fokus på selve arbeidsoppdraget.

Er det noe djevelen ønsker, så er det nettopp forvirring. Forvirring åpner sinnet for frustrasjon, frykt og reservasjon.

Hver åndelig leder har ansvar for at den menigheten de betjener lever i sannheten, både åndelig, moralsk, økonomisk og sosialt. Her er det ikke rom for fusk. Bare rene sannheter trives i Guds menighet. Det finner vi mange eksempler på i Skriften.

 

BØNN:

Be for åndelige ledere at de lever i Bibelens sannhet og behager Gud.

Be for sangere og musikere i menighetene.

Be om barne-og ungdomsledere i alle menighetene.

Be om livsfriske og sterke menigheter som lever i sannheten.

Be om å få mer av sannhetens Ånd.

Be om åpenbaringens Ånd som leder til kunnskap om Jesus.

Be for statsministeren vår og politiske ledere.

Be for hele kongefamilien.

Be for Israel, statsminister og Knesset.

 

JAN BERG

13.2.2017

-----

 

 

 

 

” Og mens Jesus ba, ble hans åsyn annerledes å se til..” Luk.9,29

Tenk, en alminnelig hverdag. Jesus inviterte med seg Peter, Jacob og Johannes til et bønnemøte på fjellet. Hva skjedde?

Mens Jesus ba, ble ansiktet forandret. Det strålte som sola i sin fulle kraft. Jesu klær ble skinnende hvite. Jesus ble forklaret for deres øyne. For et bønnemøte!

Drømmer du om et slikt møte med Jesus? Jesus inviterer deg hver dag til stille stunder med seg. Tar du imot invitasjonen eller er du for travel? Ingenting kan erstatte de åndelige opplevelser vi får når Ånden herliggjør Jesus. Alt annet blir underordnet.

De disiplene som ikke var på fjellet, var opptatt med å diskutere med skriftlærde. De maktet ikke å drive ut onde ånder av en gutt.

Jesus sa: ” Kom til meg med gutten!” Han drev ut åndsmaktene. Gutten ble totalt helbredet. Før drev åndsmaktene ham. Nå ble han fri og lykkelig.

Denne Jesus ber vi til. Han vil vi bringe tid sammen med. Vi møter daglig mennesker som trenger Jesus i sin hverdag, til et nytt liv med nytt innhold og mening!

Vil du hengi deg i bønn for mennesker du møter?

BE FOR:

Din familie, naboer, arbeidskollegaer og mennesker du møter.

Mennesker som du blir minnet om å be for.

Kirken og de utfordringer som biskoper og prester skal løse.

Frikirkelige menigheter og bedehus, pastorer og evangelister.

Barne – og ungdomsledere i bygder og byer.

Deg selv – at du får se mer av Jesu herlighet.

Redaktører og journalister at de formidler sannhet og rettferdighet.

TAKK GUD:

For nåde og tilgivelse!

 

 

JAN BERG

6.2.2017

-----

”Vi forkynner Kristus, Guds kraft og Guds visdom. 1.Kor.1,24

Apostelen er tydelig! Vranglærere spredte forvirring i menigheten. Jesus er Guds kraft og Guds visdom. Paulus forkynte Kristus i Korint og tok et oppgjør med vranglæren om Jesus.

Noen kom og forkynte en annen Jesus, en annen ånd et annet evangelium. Det advarte Jesu apostel kraftig imot.

Bibelen taler bare om en Jesus, Den Salvede Kristus, Guds Sønn og verdens Frelser!

Jesus sendte kun en Ånd, Den Hellige Ånd og forkynte kun Guds evangelium. (Mark 1,14)

Evangeliet er Jesus, som ble født av jomfru Maria. Hun ble gravid ved Den Hellige Ånd og Den Høyestes kraft. I tre år hjalp Jesus mennesker til frelse og helse, frihet og glede. Jesus døde på korset og sto opp igjen fra døden på tredje dag, akkurat slik Skriftene fortalte.

Denne Jesus er sentrum i forkynnelsen! En annen Jesus er falskhet og fører bort fra Gud. Vi ber at forkynnere får nåde og mot til å forkynne Kristus, Guds kraft og visdom, så mennesker kommer i syndenød og søker Jesus til frelse for sin fortapte sjel.

VI BER:

At Jesus må bli Norges midtpunkt!

Om Kristus-åpenbarelse for alle som forkynner Jesus.

At bønnebarna og alle som har hørt evangeliet tar imot Jesus som sin Frelser.

At kristne fordyper seg i Jesu liv og tjeneste - i evangeliene og brevene.

At åndelige ledere er tydelige i media - at Jesus er Guds sønn.

At alle på Alpha-kurs møter Jesus som sin Frelser.

For alle som mottar en Bibel i sine hjem.

For flyktninger og kristne som forfølges.

Takk at vi har evangeliet om Jesus!

 

JAN BERG

-----

 

”Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte.” Rom.10,8.

Bibelordet bare ”kom til meg, ” etter at jeg grytidlig i morges lå på senga i stille, lydløs bønn og tilbedelse til Gud for dagen, familien, menigheten og landet vårt. Å starte dagen ”i stillhet og  tillit” til Herren gir indre ro og styrke.

Ingenting kan erstatte Guds nærvær. Den nåden og velsignelsen som strømmer ut fra Guds store, varme farshjerte og inn i våre barnehjerter er ubeskrivelig og uerstattelig.

Når Den hellige ånd åpenbarer Ordet og opplyser Jesus, begynner det å brenne i våre hjerter, slik det gjorde for Emmausvandrerne da Jesus utla Skriftene for dem.

Norge trenger en bibelvekkelse som pløyer dypt i den norske folkesjelen, som igjen setter mennesker på valg om hvem de vil tjene og hva de skal leve for.

Kirker og bedehus blir sprengfulle den dagen alle kristne bestemmer seg for å prioritere Guds hus, og erfarer Jesu nærvær ved Ordet og Ånden. Jesu budskap om frelse og evig liv er det største tilbudet som noe menneske kan få.

Vil du være med å be om en slik tid i Norge? Vår kamp er mot ondskapens åndehær i himmelrommet!

BE:

Om Åndens åpenbaring og innsikt i Ordet.

For alle bibler som deles ut i hjemmene.

For Gideon-bibler på hoteller  – at mennesker leser seg til frelse.

For barnefamilier – at hele familien finner veien til Guds hus.

For bibelskoler og teologiske høyskoler – om innsikt og forståelse av Ordet.

For bønnebarna – at de virkelig møter Jesus.

For de som har hørt evangeliet i søndagsskoler osv.

Takk Gud for Bibelen!

JAN BERG

-----

 

”Frelsen kommer fra jødene…” Joh. 4,22

Pastor Avi ga oss et sterkt vitnesbyrd på bønnesenteret Dugit, midt i hjertet av Tel-Aviv, om hvordan han som jøde møtte Jesus og ble frelst. Etter skriftfordypning i USA kom han tilbake til Israel i 1987.

Sammen med kona Chaya grunnla de Dugit Messianic Centre i 1993. På toppen av bygningen, med utsikt mot Jerusalem og torvet i Tel-Aviv der statsminister Rabbin ble drept, sender de sine varme og nødfylte bønner til himmelens Gud for sin nasjon og naboland.

Å be sammen med jøder og nordmenn er en fest. Forbønner og klemmer kommer fra hjertet. Vi kjente den åndsenheten som knytter jøder og hedninger sammen ved troen på Jesus.

”Frelsen kommer fra jødene,” er Jesu ord. Både Jesus, hans foreldre og disipler var jøder. Apostlene som forkynte budskapet i nye land og kulturer var også jøder.

Vi har grunn til å velsigne Israel og be om fred for Jerusalem, og samtidig be at nabonasjoner får en Jesus-åpenbaring som fører til fred i hjerte og sinn.

 

BE FOR:

Israel i de mange politiske utfordringer de møter.

FN og stormaktene – om visdom og vilje til å takle Midt-Østen-konflikten.

Israels statsminister, president og Knesset.

Presidentvalget i USA.

Russland, Tyrkia, Syria, Iran, Irak, Libanon, Libya, Egypt og Jordan.

Rabbinere – at de får åpenbaring om hvem Jesus er.

Messias-troende og menigheter.

Vår statsminister og utenriksminister i forholdet til Isael.

NRK og journalister - at de formidler sannheten.

Takk for alle bønnesentrene.

Takk for utholdende forbedere!

JAN BERG

-----

 

”Hun berørte  Jesus bakfra…” Luk. 8,44.

Ser du den magre og syke kvinnen? I tolv år slet hun med en uhelbredelig blodsykdom. Alt av penger og midler var oppbrukt. NAV fantes ikke. Hun var en navnløs tigger som familien hjalp så godt de kunne.

Hun hørte om Jesus. Bestemte seg for å møte ham. Følte seg uverdig. Kom bakfra og berørte kappen. Jesu legedom strømmet inn i kvinnens syke kropp.

Jesus stoppet. ”Hvem rørte ved meg? En kraft gikk ut av meg!” Kvinnen kastet seg skjelvende for Jesu føtter og fortalte hvorfor hun berørte ham og hvordan hun ble helbredet.

”Datter, din tro har frelst deg. Gå bort med fred!”

For en forandring og opplevelse! Jesus beviste sin guddommelige makt over sykdommen.

I dag blir noen helbredet mens andre er like syke etter forbønnen. Vi har ingen rett til å anklage noen for tvil eller manglende tro. Noen blir legt fra frykt og angst for døden. Også det er legedom og utfrielse.

Vi bør be for syke mennesker, men aldri legge press og forventning på noen.

BE FOR:

Dødssyke mennesker som kjemper med sykdom, tvil, tro og vantro.

Familier som er berørte av lange sykdomsperioder og dødsfall.

Leger og sykepleiere som følger sine pasienter gjennom dødsprosesser.

Barn og helsepersonell på barneavdelinger.

Leger, psykiatere, psykologer og sjelesørgere.

Lia gård, Sandom retreatsenter og Modum sjelesorginstututt.

Helseminsteren og hans departement – at de satser riktig.

Be om flere helsearbeidere med kristent livssyn.

TAKK FOR:

Sunne og varme menigheter.

Takk for mange frivillge medarbeidere.

Jan Berg

-----

 

 

 

”Aron bygde et alter for gullkalven og lot utrope: I morgen er det høytid for Herren!” 2.Mos.32,5

Er det mulig? Hvordan kunne Aron gi etter for folkekravet? Mens profeten var på fjellet og møtte Herren, danset folket for gullkalven.

Moses var hyrden og profeten. Gud kalte ham ved den brennende tornebusken og talte til Moses ansikt til ansikt, som en mann taler med sin neste.

Aron var øyenvitne til Guds mirakler gjennom Moses. Aron hadde ikke samme kallet og åpenbaringen som Moses. Aron hadde teorien i hodet. Teorien hadde ikke åndelig tyngde til å holde de misfornøyde folkemassene på Guds vei. De krevde en erstatning for profeten. Moses var på fjellet med Herren.

Når profeten er borte, danser folket for gullkalven! Kan det skje i dag også, men med andre midler og metoder enn gullkalven? Vår moderne gullkalv kan være så mye. Guds menighet trenger åndelige ledere med kall og gudsåpenbaring, ikke bare teorier og meninger.

La oss be at Guds menighet blir utrustet med åndelige ledere, med sans og åpenbaring om det som hører Guds rike og Bibelen til.

BE:

At Gud kaller og utruster åndelige ledere med profetisk innsikt og visdom.

For tusener av unge kristne som er på leting etter Guds vilje med deres liv.

For bibelskoler og lederskoler – for lærere og elever.

For kristne TV- sendinger i Norge og i muslimske og hinduistiske land.

For kristne som blir forfulgt og lider - at forfølgere blir frelst.

For IS og terrorister – at de møter Jesus og blir frelst.

Be for presidentvalget i USA.

Takk for Guds nåde!

JAN BERG

-----

”Men Guds ord hadde fremgang og bredte seg vidt omkring.” Ap.gj. 12,24

Apostlene var fylt med Den hellige ånd. De talte med stor frimodighet. Mange kom til troen på Jesus og ble hans etterfølgere. ”Menigheten vokste ved Den hellige ånds hjelp,” og

”Guds ord fikk makt og fremgang” i hjertet og sinnet til enkeltmennesker.

Apostlene var Jesu vitner.  Guds levende ord bredte seg i nabolaget, byen, distriktet, landet og utover landets grenser.

Bibelen, Guds ord, er Guds rene og tydelige tale til alle tider. Når Ordet får makt og innflytelse i hjerte og sinn til forkynnere og i Guds menighet, er Ordet veien til et dypere liv med Gud og kraft i vitnetjenesten.

Noen fylker ber og arbeider planmessig med prosjektet å tilby en gratis Bibel til alle hjem. Det koster penger, men det er en riktig og viktig prioritering. Å spre Bibelen er å spre kunnskap om Gud.

Vær med å be at det blir nok penger og medarbeidere til å gjennomføre bibelutdelingen. Jeg tror at det er bønn og handling etter Guds hjerte.

Be at de som mottar Bibelen blir nyskjerrige på innholdet og møter Jesus som sin Frelser, og finner veien inn i et åndelig fellesskap.

BE:

For planlegging og gjennomføring av ”Bibelen til alle!”

At økonomi og medarbeidere ordner seg.

At Den hellige ånd åpenbarer Jesus for alle lesere.  

Om Guds hjelp til å se hva du kan gjøre der du bor.

For kongefamilien og politiske ledere.

For barne-og ungdomsarbeide på skoler og i menigheter.

For redaktører og journalister – at de ser Bibelens betydning for landet.

 

 

JAN BERG

-----

 

Du skal ikke ha andre guder enn meg! ”  2.Mos.20,3. 

Jeg er full av sterke inntrykk etter en eksotisk reise til Bali. Hyggelige mennesker, frodig natur, rikt fugle-og dyreliv, mektige regnskoger og fossefall, hvite strender og snorkling blant fargerike fisker. Helt topp! 

90% av folket er hinduer. De ofrer til sine mange guder. I egne hustempler og offentlige templer, i sine biler og ved ulike gudestatuer setter de fram sine offerskåler med røkelse.  

Hustempelet er sentrum for familien og hjemmet. Barna læres opp fra de er små. Religionen er synlig overalt. Ingen skammer seg for sin tro og handling. 

Å se skarer av mennesker søke de hellige kildene” for legedom og renselse, gjør noe med en som har Gud som Skaperen, Jesus som Frelseren og Den Hellige Ånd som veilederen.  

Vi ble innbudt til et hinduistisk hjem og så med egne øyne deres religiøsitet. En aktiv hindu ga oss mange aha-opplevelser gjennom våre mange spørsmål og hans tydelige svar.  

Dette ble en sterk studiereise med undervisning i deres tro. 

Vårt ansvar er å bringe evangeliet til alle folkeslag. Fortsatt lever skarer i hedenskapets mørke, forblindet av vantroens gud.  

 

TAKK GUD: 

For budskapet om Jesus i vårt land. 

For frihet til å tro på og forkynne evangeliet om Jesus. 

BE FOR: 

De kristne på Bali og Indonesia. De ber om forandring i sin nasjon. 

At budskapet om Jesus gjennom radio og TV fører mennesker til levende tro. 

Misjonærer, bibeloversettere og arbeidere i Guds rike. 

Norge – at budskapet om Jesus blir mer aktuelt enn noensinne. 

 

JAN BERG 

 -----

 

” Dere skal være mine vitner..” Ap. Gj. 1,8:

 

Disiplenes oppgave besto i å være Jesu tjenere. Jesus lovte dem kraft til tjenesten. De første kristne fullførte sin oppgave. Senere har nye generasjoner overtatt stafettpinnen.

 

Nå er vi Jesu vitner som skal bringe budskapet om Jesus til alle mennesker i Rakkestad. Vi trenger Åndens kraft og salvelse for den oppgaven. Båden kraften og salvelsen får vi gjennom bønn og hengivelse til Gud. 

 

” Når dere som er onde, vet å gi deres barn gode gaver, hvor meget mer skal da deres himmelske Far gi Den Hellige Ånd til de som ber ham!” Jesu hilsen i Luk. 11,13.

 

Vi ber sammen til Gud om ny kraft og nytt mot til å møte de utfordringene som ligger foran oss – å bringe evangeliet om Jesus til alle mennesker i vårt distrikt.

 

Det er nydelig og viktig å be hjemme, men felleskapsbønnen i menigheten var urokkelig blant de første apostlene og kristne.De var målbevisste og konkrete i sine samlinger og bønner.

 

Vi takker Gud for hverandre og ber videre sammen om en ny åndsutgytelse i menigheten og i Rakkestad.

 

 

BØNN OG TAKK!

 

Be om en ny åndsutgytelse i menigheten.

 

Be om ny inspirasjon til å fordype deg i Skriften – Guds Ord.

 

Be om åndsåpenbaring i Bibelen – det er veien til en ny åndelig dimensjon.

 

Be for høstens Alpha-kurs som begynner 12. September.

 

Be for Barneklubben og Ungdomsarbeidet.

 

Be for alle aktiviteter i menigheten, for lederskapet og alle i forskjellige tjenester.

 

Takk Gud for alt, for det er Guds vilje for oss i Kristus Jesus!

 

Jan Berg

Pastor

06.08.16

-----

 

 

 

”Vi forkynner Kristus, Guds kraft og Guds visdom…” 1. Kor.1,24

Jesus Kristus er Guds sønn og Bibelens midtpunkt! Han er veien til Gud! Den eneste som kan frelse fra synd og gi evig liv. Han beviste sin åndelige autoritet i ord og handlinger.

Jesu disipler fulgte Mesteren i tre år. Han drev ut onde ånder, helbredet syke og satte undertrykte fri. De var øyevitner til hans mektige mirakler og hørte hans forkynnelse. Gud stadfestet Jesu tjeneste. Han var utsendt fra Gud og fullførte sin tjeneste.

Jesus dro til himmelen. Apostlene fikk Åndens kraft, forkynte Kristus og skrev åndsinspirerte brev til menighetene.

Vi trenger en Jesus – vekkelse i Guds menighet, med fokus på Jesus alene. Jesus er Guds sønn og verdens Frelser, et bilde av den usynlige Gud og den korsfestede som sto opp fra døden. Han er Guds kraft og Guds visdom.

Ved oppstandelsen demonstrerte Jesus seg som Guds veldige sønn, som har all makt i himmel og på jord. Han sitter ved Majestetens Trone og ber for oss.

Den hellige ånd erstatter ikke Jesus, men herliggjør ham, overbeviser om synd, gir kraft til tjeneste og utruster med Åndens gaver.

Men Jesus alene er verdens Frelser. La oss bli grepet av Jesus, så vi forteller om Jesus overalt. Troen kommer av forkynnelsen…

BE OM:

Jesus- vekkelse i ditt hjerte og sinn.

At kristne blir grepet av Jesus.

At muslimer under ramadan møter Jesus.

Frelse for fortapte syndere.

Kraft og mot til forkynnere i kirker og bedehus, radio og TV, aviser og blader.

Be at mennesker får behov for å lese Bibelen – Guds ord.

Jan Berg

-----

 

Åndelig frafall begynner i hjerte og sinn. Det fører til åndelig og moralsk forfall. Bibelen og historien bekrefter det.

Åndelig frafall og forfall kommer innenfra. Hvis ikke hjertet og sinnet blir fornyet ved Guds ord og Den hellig ånd gjennom bønn og hengivelse, skjer en gradvis avstand fra Gud og nærhet til menneskelige filosofier og tanker. Jesus, Guds sønn og verdens Frelser kommer i periferien mens periferien kommer i sentrum..  

Efesus opplevde vekkelse med frelse, helbredelser og undergjerninger. En vekkelse som endte i svekkelse og utslettelse. Lysestaken ble flyttet. Et åndelig mørke preger stedet.

Det åndelige frafallet og forfallet begynte med et svekket kjærlighetsforhold til Jesus. Den første kjærligheten sloknet og de første gjerninger uteble.

Hjerteforholdet til Jesus ble forandret. Hengivelsen og begeistringen ble overtatt av rutiner. Nådegaver og arbeide oppveide ikke den tapte kjærligheten i ”den blomstrende menigheten ” som visnet på innersiden.

Menigheten tok ikke imot Jesu råd om å vende om. Jeg har gått bedende blant ruinene i Efesus og tenkt over den sterke Jesus- vekkelsen som forandret byen og distriktet, men som døde.

Når lysestaken flyttes blir det mørkt.

BØNN OG TAKK:

Be at kjærligheten til Jesus brenner i ditt hjerte.

Be om et rent sinn og riktige prioriteringer.

Be om hjelp til daglig fornyelse gjennom Bibel og bønn.

Be om hjelp til å bli en sjelevinner.

Be om en ny åndelig salvelse og vekkelse i Norge.

Be at evanglister blir brukt og verdsatt.

Takk for Bibelens troverdige budskap.

JAN BERG

-----

 

”Be høsten herre at han vil drive ut arbeidere til sin høst.” Matt.9,35

Hundrevis av lykkelige barn og stolte foreldre var samlet til underholdning i nabolagets skolegård på 17.mai, også mine barnebarn.

Rett over veien ligger et bedehus. Søndagsskolen ble lagt ned fordi de mangler arbeidere. Gud har ikke nok arbeidere til sin store innhøstning av mennesker.

Barna er der! Foreldre er der! Bedehuset er der! Men arbeidere er ikke der! Gud trenger arbeidere som gir verdens viktigste budskap til neste generasjon.

”Høsten er stor, men arbeiderne er få,” sa Jesus. Han så behovet i nåtid og framtid, og kom med løsningen: ” Be høstens herre at han vil drive arbeidere til sin høst.”

Titusener av barn  og ungdom fryder seg i 17.mai- togene. Hvor mange av dem hører om Jesus?

Vil du be konkret og målbevisst at Gud som drev ut profeter,  apostler og misjonærer til ulike verdensdeler, vil drive ut arbeidere i landet vårt? Det er også en bønn som  Jesus lærte oss å be!

 

BØNN OG TAKK!

Be høstens herre å drive ut barne- og ungdomsarbeidere.

Be om nytt mot og ny styrke for eldre arbeidere.

Be for barnefamilier. Be om Guds visdom for foreldre til å ta riktige beslutninger. Be at barnefamilier sammen opplever Jesus som familiens midtpunkt.

Be om sunne arbeidere og sunne menigheter som fostrer sunne kristne og arbeidere.

Takk Gud for landet vårt, for Bibelen og hva den har betydd og fortsatt betyr for vår nasjon.

Takk for ”kjendiser” som står fram og forteller hva Bibelen betyr for dem.

Takk for 7. juni.

JAN BERG

-----

 

 

”La Guds ord bo rikelig blant dere…” Kol.3,16

”Gud, me treng ein lesarvekkelse!” Bønnen lød høyt og tydelig på klingende vesttelemarksdialekt etter en bibeltime jeg hadde i Sogn.

Det er sant! Vi trenger en dyptpløyende Bibelvekkelse, så Guds Ord fornyer våre sinn og hjerter, og bygger oss opp ”på vår høyhellige tro!”

Ta fram Bibelen! Les og be om Åndens åpenbaring. Finn tider som passer deg. Les systematisk. Da ser du helheten og slipper å lete etter ”noe spesielt! ”

Les høyt for deg selv og familien din! Gjør bibelfortellingene spennende, slik de i virkeligheten er. Eventyr og fantasier blekner. Lær neste generasjon om Jesus!

Eventyr og fabler kan aldri erstatte Guds levende og evige Ord!

Mange foreldre glemmer Bibelen. Du kan selv legge gullegget for dine barn og din familie. Dine barns framtid består mye av hva du putter inn i hjertene mens de ennå er lydhøre og åpne.

Var det ikke Susanne Wesley som ble spurt om årsaken til at alle barna hennes ble frelst?  

”Jeg var ute før djevelen!”

Grytidlig mens andre sov, overga hun barna til Gud. Den investeringen er større enn utdannelse og kompetanse. Avkastningen er evig liv i Guds fullkomne himmel.

 

BØNN OG TAKK:

Takk for Bibelen – Guds ord.

Be om Åndens åpenbarelse til å forstå Ordet.

Takk for Bibelselskapet ! Be for bibelspredningen.

Be for Wycliffe – bibeloversettere til nye språk.

Be for Gideon –  for bibler som ligger på hotellrom og offentlige steder.

Be at alle som leser og hører Bibelen blir frelst.

Be om hjelp til å prioritere Bibel og bønn.

 

JAN BERG

-----

”Samle folket, innvi forsamlingen!” Joel 2,16

Hva skjer om alle som tror på den Allmektige Gud ”som kan gjøre mer enn alt,” reiser seg i bønn om åndsutgytelse og vekkelse i hele vårt vakre og vidstrakte land?

Da vil Gud svare med å reise sin menighet med indre kraft og Ånd, liv og vitalitet, slik at mennesker opplever kraften i evangeliet, bekjenner Jesus som sin Frelser og blir løst fra synd og maktesløshet.

Bønn er ikke ord, men hjerter som tror! Bønn er hjertets nødrop til den Gud som hører og svarer de sønderknustes hjerter. Jesus ber for oss og Ånden selv går etter Guds vilje i forbønn for de hellige. Vi har bønnehjelp fra himmelen.

Bønn er ikke følelse, men bestemmelse. ”Søk meg og Guds rike først,” sa Jesus.

”Framfor alle ting vil jeg at dere skal be,” var Paulus’  hilsen.

Når Gud reiser sin menighet gjennom Ordets og Åndens inspirasjon, blir menigheten det åndelige lyset som fordriver mørket og det saltet som forhindrer syndens og umoralens forråtnelse.  

Norge trenger en ny åndelig tid med Jesus i sentrum! Vil du være med i bønnekampen om nasjonens framtid?

BØNN OG TAKK:

Takk for kraften, gaver og frukt som Ånden gir.

Be om Åndens fylde og sunn bruk av Åndens gaver.

Be at Gud reiser sin menighet i Norge, så mennesker møter Jesus til frelse og frihet.

Takk for forkynnere! Be at Gud fornyer hjerter og sinn.

Takk for tidligere vekkelser og alt det gode det har ført til. Be om åndsutgytelse over alle generasjoner, at kristne ikke sovner inn i likegyldighetens søvn.

 

 

JAN BERG

-----

"Dere skal få kraft ” Ap.1,8.  ” Alle ble fylt med Den Hellige Ånd…” 2,4

 

Jesu mor og brødre, apostlene og noen kvinner ble Jesu vitner.

 

Sammen med de etthundreog tyve tok de imot Åndens kraft ogtalte i tunger om Guds store gjerninger, på et språk som Ånden ga dem. Tilreisende fra mange land forsto budskapet og tok imot.

 

Forvirringen og spørsmålene ble mange. Hva er dette? Peter svarte:

” Dette er profeten Joels ord: I de siste dager vil jeg ( Herren) utøse av min Ånd over alle mennesker. Sønner og døtre skal tale profetisk, unge skal se syner og eldre ha drømmer.”

 

Peter fortsatte å tale:

” Denne Jesus som Gud oppreiste er vi alle vitner om. Han er opphøyet ved Guds høyre hånd. Av Faderen har han fått DHÅnd, som var lovt. Han har utøst dette som dere både ser og hører.” 2,33

 

Guds menighet ble født. ”Guds ord fikk makt og framgang” og ” menigheten vokste ved DHÅnds hjelp. Bønn og nådegaver forløste Guds kraft gjennom tegn og under.

 

Ånden er den samme idag. Vi ber om en ny åndsfylde i landet vårt! Norge trenger Jesus som landets Frelser og midtpunkt!

 

 

TAKK FOR:

 

DHÅnd som minner om alt Jesus lærtesom overbeviser mennesker om synd og taler om det som skal skje.

 

DHÅnd som opplyser Jesus og utruster mennesker tiltjenester.

 

Apostlene som bar budskapet videre ut i verden, og var villige til å bli martyrer for Jesus.

 

Frigjøringsdagen vår 8. Mai og Grunnlovsdagen vår 17.mai.

 

BE OM

 

En åndsutgytelse over kirker og bedehus, at åndelige ledere og hele menigheter blir  fylt med DHÅnd.

 

JAN BERG

 

 

 

 

 

 

 

”Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner…” Ap.gj.1,8.

Jesu løfte! Til sine disipler! På Kristi himmelfartsdag! De hørte, trodde, ba og ventet på kraften, uten å vite hvor lenge de skulle be og vente.

Se for deg de elleve apostlene sammen med Jesu mor, hans brødre og noen kvinner. ” Alle disse holdt trofast sammen i bønn.” Flokken økte til etthundreogtyve.

Hvordan var stemningen? Ba de hele døgnet? Organiserte de bønnen eller bare ba de? Hvordan kunne alle disse ulike mennesketypene av begge kjønn forenes i en slik forventning i ti dager ? Brant kjærligheten til Jesus så kraftig i dem?

Jesu mor var enke. Hvilke tanker og følelser hadde hun? Jesu brødre trodde ikke på ham før etter korsfestelsen og oppstandelsen. Sammen med sin mor var de i bønn og ventet på Åndens kraft til å være Jesu vitner. ( Mer neste uke.)

To hvitkledde menn ( engler) ga også løfte den dagen: ”Denne Jesus skal komme tilbake på samme måte som dere så ham fare bort….”

Kristi himmelfartsdag er mye mer enn en rød dag på kalenderen! For en dag! Hvilke løfter!  Hva betyr dagen for deg?

TAKK FOR:

Jesu løfte om Åndens kraft.

At Jesus oppfyllte løftet på pinsedag.

De første kristne som tok imot kraften og vitnet om Jesus.

Hva Jesus og budskapet betyr i dag.

Alle vitner i fem verdensdeler.

Løfte om Jesu gjenkomst.

Alle profetier og oppfyllelsen av dem.

Bibelen - Guds Ord

BE:

At du får ny kraft og åndsfylde i ditt liv.

Om frimodighet og styrke for alle som forkynner Jesus i dag.

 

JAN BERG  

-----

”Tillys en hellig faste, utrop en høytidssamling. Samle de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herrens deres Guds hus og rop til Herren.” Joel 1,14.

Krise og nød i landet! Herren forkynner løsningen!  

Herren taler videre: ”Vend om til meg av hele deres hjerte, med faste, gråt og klage.” 2,12.

Profeten fortsetter: ” Sønderriv hjertet, ikke klærne! Vend om til Herren deres Gud! For han er nådig og barmhjertig og rik på miskunn..” 2,13

Prestene skal gråte og si: ”Herre, spar ditt folk! Overgi ikke din arv til til vanære, så hedninger får herske over den..” 2,18

Bønnesvar:

”Da blir Herren nidkjær for sitt land, og sparer sitt folk!” 2,18

Åndelig krise og nød i Norge nå! Gud leter etter åndelige ledere som søker Gud og mottar

”øyensalve til å se” Guds vei og vilje.

Bibelen sier: ”Ingenting er umulig for Gud!” - ”Alt er mulig for Gud!” - ”Gud kan gjøre mer enn alt…” – Hver den som ber, han får!”

Gud har snudd åndelige forfallstider til vekkelsestider før! Akans synd og ulykke i Akors dal førte til en håpets dør.

”Å høre hva Ånden sier til menighetene,” er Jesu hilsen i dag også. Vi ber: ”Gud! La din vilje skje i våre hjerter og sinn på samme måte som i himmelen!”

BØNN OG TAKK!

Be for åndelige ledere om Guds ledelse, visdom og salvelse.

Be om troskap og lydighet mot Guds Ord.

Be om ekte og sann ydmykhet.

Be om flere forbedere og utholdenhet i bønnen.

Takk Gud for Bibelens budskap til alle mennesker - til alle tider.

Be om hjelp til renhet, hellighet og sunnhet i Guds menighet.

JAN BERG

-----

 

 

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på Ham med takk." Fil 4, 6

Aldri vært bekymret!? Gi meg oppskriften. Den vil mange ha.

Bekymringer er som en kjempestor blekksprut med åtte armer og sugekopper. Den slynger en arm rundt deg og suger deg fast. Kommer du løs fra en arm, så har den sju til. Den spruter ut svart blekk. Du blir forvirret og trukket ned i dypet. Uhyret er sterkere enn deg. Du mister kontrollen.

Bekymring er ikke omsorg. Omsorg for familie og venner, menigheter og landet er sunt. Den bygger. Bekymring er usunt. Den nedbryter.

Jesus sa om bekymringene: ”Se på fuglene under himmelen! De sår ikke og høster ikke. Men den Far de har i himmelen gir dem føde. Er ikke dere mer verdt enn de?”

Paulus oppmuntrer til ”å legge alt dere har på hjertet fram for Gud i bønn og takk!” Det er Guds vei – Bibelens vei! Veien til løsningen!

Du kan tømme ditt hjerte for den himmelske sjelesørgeren. Han fyller deg med Guds fred. Den freden bevarer ditt hjerte og dine tanker i Kristus Jesus.

Bekymring vill-leder. Bønn vei-leder.  Jesus er Guds store helseminister som gir kjærlighet, glede og fred. 

TAKK FOR:

Ordet som veileder oss i bekymringene.

Ordet som taler sannheten om alt.

Den Hellige Ånd som gir lys til å forstå Ordet.

 

BE FOR:

De som har blitt utsatt for press og stress i Guds menighet.

De som har fått avsky for åndelige ledere og kristne miljøer.

Mennesker som er på leting etter et åndelig hjem.

Joshua French – be og takk for løsning.

JAN BERG

-----

 

”Jeg roper til deg, for du svarer meg Gud.” Salme 17,6a

Be til Gud at kirker og bedehus fylles med barn og tenåringer, ungdom og barnefamilier.

Be om barne-og ungdomsarbeidere som underviser om Jesus. Arbeidere som ”lærer unge den vei de skal gå,” uten at de blir utsatt for press og stress.

Det vokser opp en generasjon som ikke hører om Jesus hjemme, i barnehager eller på skoler. Når skolen er fraskrevet ansvaret, har menighetene større ansvar i å forkynne Jesus for dem. Hva kan du gjøre der du bor ?

Foreldre som ikke kaller seg kristne, er takknemlige for barnearbeidere som forteller deres barn om Jesus og Bibelens verdier. De viser tillit og respekt. Den bør være gjensidig.

Be om barnearbeidere som ser behovene og utrustes med Guds visdom til å forkynne budskapet sunt og rent, så barn selv uten press kan velge om de vil følge Jesus.

Gud leter etter forbedere som roper til ham dag og natt, for neste generasjon. Hvordan skal landet vårt bli hvis mennesker uten kjennskap til Jesus og Guds Ord skal styre landet vårt i framtiden?

BØNN:

Be at åndelige ledere vekkes for barn- og ungdomsarbeide.

Be at de er villige til å investere penger til arbeidet.

Be at Gud reiser opp barne- og ungdomsarbeidere der du bor.

Be for menighetsplantere som satser i byggefelt der unge familier bor.

Be at gamle menigheter tennes med ny glød for neste generasjon.

Be at arbeidere som har holdt på i årevis får ny kraft og styrke.

Be at ledere gjør noe med utfordringene og mulighetene.

Takk Gud for evangeliet.

JAN BERG

-----

"Tidlig om morgenen, mens det ennå var ganske mørkt, sto Jesus opp og gikk ut. Han dro bort til et øde sted og ba der."
Markus 1. 35-39

Ser du Jesus? På vei til et øde sted, for å be! Grytidlig om morgenen. Før soloppgang. Bygder og byer var enda mørklagte. Mange sto opp til en ny dag.

Jesus søkte sin Fars hjerte før han møtte mennesker og deres behov. Selv om han var gudesønnen, ble han stadig styrket gjennom bønnen. Jesus var alltid hengitt i bønn til Gud.

Simon og flere fulgte etter Jesus. De fant ham ved bønnestedet, og sa: ” Alle leter etter deg! ”

Folket hadde oppdaget at Jesus helbredet, drev ut onde ånder og satte mennesker fri fra djevelens undertrykkelse og plager. Derfor lette de etter ham overalt. De trengte hans hjelp.

Etter morgenbønnen tok Jesus med seg disiplene sine til bygder og byer i distriktet. Overalt forkynte han Ordet og satte mennesker fri fra deres plager.

Jesus ba grytidlig om morgenen. Trenger vi det? Når bønnen blir dagens høydepunkt, er vi på rett plass. Vi søker det viktigste framfor det viktige. Jesu arbeidsdag begynte i bønn. Hvordan  begynner din?

BØNN OG TAKK:

Be om hjelp til å prioritere tid med Herren hver morgen.

Be om hjelp hver dag til å se og forstå hva Gud vil du skal gjøre, og hvordan.

Be inderlig for din familie, venner, naboer og arbeidskollegaer – at de møter Jesus.

Be om Åndens og Ordets ild i ditt hjerte.

Be om nåde og visdom til å bli en sjelevinner for Gud.

Be for alle som hører og leser Guds Ord.

Takk Gud som hører og hjelper deg.

JAN BERG

-----

”Jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham…” Joh. 14,21b.

Korset er tomt! Graven er tom! Jesus lever! I førti dager etter oppstandelsen åpenbarte Jesus seg for mange, på ulike måter! For den tidligere besatte Maria Magdalena, fornektende Peter, tvilende Thomas og mer enn hundre på en gang.

Ingen bebreidelser eller fordømmelser fra Jesus! Men tilgivelse! Møtet med Jesus var overveldende! Alt annet ble underordnet! Spørsmål ble til utropstegn!

Emmausvandrerne fikk en solid bibeltime langs veien. De forsto ikke at den fremmede bibellæreren var Jesus. Da Jesus brøt brødet, ble øynene deres åpnet. De kjente ham igjen og utbrøt:” Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?” De fikk en Jeus - åpenbaring!

Ønsker du en Jesus- åpenbaring? ” Jeg vil åpenbare meg for dem som holder mine bud og elsker meg,” sa Jesus. Ingenting skaper en slik brann i hjertet som Åndens ild og Jesus- åpenbaring i Skriftene. Tiden er nå til å søke dypere inn i Guds hjerte og tanker!

” Vi skal komme og ta bolig hos ham,” sa Jesus. For et løfte! Les v. 19-24.

 

BØNN!

Be om Åndens åpenbaring om Jesus i GT og NT.

Be om Åndens ild i hjertet, så Ordet og Åndens ild brenner i deg.

Be om Åndens ledelse og ord til mennesker du møter.

Be at tiden mellom påske og Kristi Himmelfartsdag blir en Jesus- tid for deg.

Be for terrorister, terrorofre og terrormål – PTS og sikkerhetstjenester.

Be for Kirkens Nødhjelp, Kirkens SOS, Krisesentre og Røde Kors.

Be om sunne ungdomsmiljøer og menigheter.

 

JAN BERG

-----

”Det er fullbragt!” Joh. 19,30

 

For et drama! Offeret døde! Den døde ble levende! Ingen krimforfatter beskriver et slikt drama som vi møter i Bibelens budskap! Jesus døde og oppsto for å gi håp og frelse for fortapte syndere.

 

Guds profeter talte detaljer om dette noen hundre år før oppfyllelsen. Gud skriver alltid historien på forhånd.

 

Jesus ble født for å dø! Hans død og oppstandelse skiller Bibelens budskap fra alle religioner. Jesus sitter nå ved sin Fars høyre hånd i himmelen. Han lever og går i forbønn for mennesker. Ved troen på Jesus blir mennesker rettferdige for Gud.

 

Jesus ble forrådt av Judasforaktet av mennesker, forfulgt av Satan, fornektet av disipler og forlatt av sin Far!

 

Jesus kjempet alene. Han seiret fullkomment over djevelen, synden, helvete og døden.

Jesus er verdens lys og håp! Han hjelper oss i våre nederlag, kamper, angst og fortvilelse.

 

Se på Jesus! Følg Ham i påskens budskap! Les detaljene! Fordyp deg i Skriften! Be om Åndens lys og åpenbaring!Troen kommer av å høre og lese Guds ord.

 

Be om en påske med Jesus, slik du aldri har opplevd tidligere!

 

 

BE FOR:

 

Påskens gudstjenester i kirker og bedehus, radio og TV.

 

Påskens forkynnere. 

 

Åndelige ledere – at de tar påskehøytiden tilbake.

 

Redaktører, journalister og forfattere – at de får en Jesus- åpenbaring

 

Ensomme og familieløse, Kirkens SOS, incestofre, fanger ogmobbeoffere.

 

Politiet og turister på trafikkerte veier.

 

Skiløpere og Røde Kors i påskefjellet.

 

Takk Gud for Jesus ! Takk Jesus for hans seier!

 

 

JAN BERG

 

21.3.2016

------

 

 

”For vår kamp er ikke mot  kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet…” Ef. 6,12.

”Kampen om Norge” er for lengst i gang! Åndelige krefter raser i og over nasjonen. Folk er sugne etter en kraft ”utenfor seg selv.” Mange søker ”åndenes makt.”

Spiritisme, okkultisme og satanisme er djevelens redskap. Satan myrder, stjeler og ødelegger enkeltmennesker, ekteskap og familier, menigheter og samfunn.

Hvilke verdier skal landet vårt styres etter? Hva sier Bibelen? Hva har Guds Ord betydd for Norge? Hvem skal lede åndelige ledere og hva skal de ledes av? Har Ordet og Ånden gått ut på dato?

”Skriften kan ikke settes ut av kraft,” står det i Joh.10,35.

Vil du være med i bønn for Norges framtid? Din bønn er viktig! Gud leter etter ydmyke og sønderknuste forbedere, med nød for landet! Åndelig tomhet og likegyldighet fører til forvirring og frustrasjon.

Livet etter døden, provosert abort, euthanasi, ekteskap og etiske verdier er på dagsorden.

”Som vi sår skal vi høste,” sier Guds Ord.

Åndelig frafall i Guds menighet fører alltid til moralsk forfall i nasjonen!

BØNN:

Be om åndelig vekkelse i ditt liv og for kristne i kirker og bedehus.

Be for biskoper, proster, prester og pastorer i den åndelige kampen de står i.

Be for kongefamilien, statsministeren, ministre og politikere - om Guds lys og visdom.

Be for de kristne på Stortinget, som kjemper for Bibelens verdier.

Takk Gud for Jesus og evangeliet, Bibelen og Den Hellige Ånd!

 

JAN BERG

-----

 

 

”Det vi har hørt og kjenner til, det våre fedre har fortalt oss, det skjuler vi ikke for deres barn. For neste slektsledd vil vi lovprise Herren, hans velde og det underfulle han har gjort.” Salme 78,3-4.

Mange barn vokser opp uten å vite noe om Jesus. De skal snart lede landet vårt. Vårt oppdrag er å gi evangeliet til neste generasjon.

Bedehus og menigheter legges ned. Eldre dør. Ungdom flytter fra bygda. Ingen overtar barnearbeidet. Total krise.

Når barn ikke hører om Jesus hjemme eller på skolen, vokser det opp en generasjon som er ukjent med Jesus og Bibelens budskap. Kristne hjem og menigheter har ansvar i å gi Jesus til den oppvoksende slekt.

Hvis kirker og bedehus forsømmer barna, hvem skal da gi Jesus til den generasjonen som skal bekle viktige stillinger i landet vårt om noen år?

Det koster å ha barn og tenåringer i hjemmet. Og det koster å drive et solid barne- og ungdomsarbeide. Vi har ikke råd til å la være! Barn bør høre om Jesus og velge selv om de vil følge ham. Vi ber om trofaste arbeidere i Guds rike.

Gud leter etter forbedere og arbeidere!

BØNN:

Be høstens herre å drive arbeidere ut til sin høst.

Be om hjelp til å se hva du kan gjøre på ditt hjemsted.

Be Gud å utruste barnearbeidere.

Be for kristen ungdom – at de positivt bruker sin utdannelse.

Be for misjonærer – langtids og korttids.

Be for massemedia – aviser – TV – radio – redaktører og journalister.

Takk Gud for hans omsorg for landet vårt.

JAN BER

-----

 

”Lydighet er bedre enn offer…” 1. Sam. 15,22.

Ulydighet mot Gud førte til syndefallet i Edens hage. Adam og Eva lyttet mer til slangens slibrige ord enn på Guds kjærlige og omsorgsfulle stemme. Resultatet ble fatalt. Synden trengte gjennom til alle mennesker. Senere døde Jesus på korset for å frelse syndere.

Ulydighet mot Gud førte til at kong Saul ble forkastet av Gud. Hans nye hjerte, store seire, profetiske salvelse og offergaver kunne ikke veie opp ulydigheten mot Gud.

Hva skjedde?

Nasjonen krevde en konge. Gud hørte folkekravet og sendte Samuel til å salve Saul. Gud ga Saul et annet hjerte. Han profeterte da Guds Ånd kom over ham. 

Sauls ydmyke sinn og følsomme hjerte for Gud ble forandret til egenrådighet og ulydighet.

Saul var ulydig og handlet ikke slik Gud talte gjennom profeten Samuel. Gud forkastet ham fordi han forkastet Gud.

Ulydigheten mot Gud fikk konsekvenser. Åndelig frafall og moralsk forfall førte til ulykke for Saul, familien og landet. Gud utvalgte David til konge etter Saul.  Han var mannen etter Guds hjerte.

BE OM:

Guds hjelp til å være lydig mot Guds Ord.

Åndens lys og åpenbaring i Skriften – be for prester og pastorer.

Åndelige ledere som bekjenner og forkynner Jesus som Guds sønn og verdens frelser.

Profetisk Ånd og nådegaver i Guds menighet.

Åndelige fedre og mødre i menighetene.

Visdom for ansatte og frivillige i kirkens SOS.

Kristne redaktører og journalister  - at ungdom utdanner seg til mediakampen.

Styrke for Joshua French og familien.

Takk for alt!

JAN BERG

-----

 

”Kristi kjærlighet tvinger oss…” 2. Kor.5,14

Bill Wilson fortalte oss hvordan han som 12- åring ble forlatt av sin mor i en av Floridas travle storbyer, med ordene: ”Vent her til jeg kommer tilbake!” Han ventet forgjeves i tre dager.

Noen år senere grunnla Bill ”Metro World Child!” Han ble pastor der for 22.000 søndagsskolebarn i Brooklyns strøk, der narkotika, kriminalitet og vold herjet. Nå i flere land med 150.000 barn på søndagsskolen hver uke.

Hva skjedde med Bill ?

Fattig, ensom, mobbet og forlatt av begge foreldre satt han og ventet. Alle løp travle forbi ham! En mann så ham. Han betalte for Bill på en ungdomsleir. Bill visste verken hva leir eller andakt var.

På den leiren med fotball og lek, hørte han for første gang om Jesus, som døde på korset for syndere, og sto opp igjen fra døden. Bill ble frelst!

Det ble begynnelsen på hans nye liv og tjeneste! Alt ble nytt! Barnearbeidet ble grunnlagt! Han ble motarbeidet, knivstukket, slått, sparket og skutt i ansiktet. Ingenting stoppet ham. Kjærligheten til Jesus og barn driver ham fortsatt. Mange busser henter barn til lørdags- og søndagsskole. De har også fortaussøndagsskoler.

Jesus så den enkelte! Gjør vi det?

 

BE OM:

Guds hjelp til å se og hjelpe barn som trenger det.

Flere søndagsskoler og kreativitet til å møte barn der de er.

Flere barne - og ungdomsarbeidere. Menn og kvinner.

Tenåringsarbeidere i overgangen fra barn til tenåringer.

Guds hjelp til å forkynne Bibelens Jesus for barna.

En Jesusvekkelse blant barn og ungdom.

 

JAN BERG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jeg har imot deg at du har forlatt din første kjærlighet!” Åp. 2,4

Budskap fra Jesus! Til sin menighet i Efesus! Jesus roste menighetens arbeide og tålmodiget, rettferdighet og utholdenhet, avsløring av falske apostler og umoral. Men, pekte på menighetens svakeste og viktigste punkt: Den første kjærligheten til Jesus var borte!

Den lunkne kjærligheten til Jesus førte til åndelig frafall og moralsk forfall. Menigheten som ble født i vekkelse, endte i svekkelse og utslettelse. Den begynte i ånd og fullendte i kjød. Lysestaken ble flyttet! Jesu råd om å vende om ble neglisjert.

Hvilket budskap har Jesus til åndelige ledere og menigheter i dag? Er sentrum i periferien og periferien i sentrum?

Jesu råd: ”Den som har ører, han høre hva Ånden sier til menighetene!”

Hva Ånden sier er viktigere enn hva mennesker sier.

Jeg sto på den enorme teaterscenen i Efesus og leste for muslimer, kristne og ikke kristne om Paulus, som nesten ble drept av folkemassene der. Å se ruinene fra storbyen med menigheten som gikk til grunne forløste bønn om å bli bevart i den første kjærligheten!

 

BØNN OG TAKK:

Be for åndelige ledere om mot og styrke til å lede mennesker og menigheter etter Guds Ord.

Be for åndelige ledere at de tar tid til å fornye seg gjennom Bibel og bønn.

Be om Åndens fylde og Åndens frukt i menighetene: kjærliget, glede, fred…

Be om Jesus- fornyelse for enkeltmennesker i gamle og nye menigheter.

Takk Gud at du får vær en del av Hans plan. Be om hjelp til å forstå hva du kan gjøre.

JAN BERG

-----

 

 

”…Dine barn vil jeg frelse….” Jes. 49,25.

Titusener av bønnebarn leser ikke Bibelen. De går ikke i kirke eller bedehus. Men, de er barn av foreldre som tror på Jesus. Budskapet om Jesus ligger som såkorn i hjertene. De er borte fra Gud og de helliges samfunn.

Tusenvis av foreldre ber daglig for barna sine. Er du en av dem? Ikke gi opp! Gud hører bønner! Om de ikke vil høre på ditt vitnesbyrd, så har Gud sine tjenere på skoler og arbeidsplasser. Gud kan lede en av dem til dine barn. Fortsett å be! Gud hører din bønn! Gud svarer din bønn! Om det ikke skjer mens du lever, så er det viktigste at de kommer til himmelen. Flere bønnebarn har blitt frelst etter foreldrenes bortgang.

Det skjer noe når du, Jesus og Ånden går i forbønn. Ånden bearbeider hjerter og sinn. Han overbeviser om synd og herliggjør Jesus. Ånden minner om det Jesus har talt og undervist.

Vi ber om en dyptpløyende åndsutgytelse og bønnebarnsvekkelse.

Såkornet ligger som dødt i den svarte jorda. Når vårregnet vanner og vårsola varmer jorda, blir det vår og friske skudd. ”Nytt liv av daude gror..” i naturen og i Guds rike med bønnebarna!

Fortsett å be! Jeg er selv en høst av min fars inderlige og nødfylte bønner for sin fortapte sønn!

Bønn i Jesu navn er ditt viktigste våpen!

BE OM:

Frelse for bønnebarna.

At du er våken for Åndens ledelse og menneskers nødrop.

En åndsutgytelse over hele nasjonen.

At Jesus blir sentrum i menigheter og samfunnet.

At Herren driver ut arbeidere til sin høst.

Flere barn- og ungdomsarbeidere.

JAN BERG

-----

”Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, skal han flykte fra dere.” Jak.4,7.

Djevelens to sterke våpen! Frykt og forvirring! De bruker han flittig!

Frykt lammer friheten, gleden og livet. Jesus sier: ”Frykt ikke!” La ikke frykt for terror og vold ramme og lamme deg. Vi unner ikke djevelen noen seier!

Satans strategi er å forvirre mennesker. Forvirrede sinn skaper frustrasjon og manglende konsentrasjon. Forvirring forløser en panikk som lammer fornuft og handlingskraft.

Djevelen jobber målbevisst døgnet rundt med å så frykt og forvirring i sinnet til enkeltmennesker, ekteskap, familier, menighetsledere og samfunnet. Lammer han Guds menighet, så lammer han det åndelige livet og vitaliteten i samfunnet.

Djevelen er mektig! Gud er allmektig! Djevelen er sterk! Gud er sterkest! Gud mister aldri kontrollen!

Djevelen er en grusom tyrann! Han kjemper mot Gud! Han kastes i ildsjøen når tiden er inne! Inntil da vil han opponere mot Gud og spre sin djevelskap!

Men vi holder fast i Jak.4,7 og lever i bønn for hverandre og landet vårt!

TAKK GUD:

For Guds fullkomne makt over djevelen.

For at sønnen Jesus beseiret djevelen i oppgjøret på korset.

For at du kan få kraft til å stå imot djevelens listige angrep.

BE FOR:

Biskoper, prester, pastorer og åndelige veiledere om mot, lydighet og visdom fra Gud.

Alle som forkynner evangeliet om Jesus – til alle generasjoner.

De kristne og menighetene der du bor.

Deg selv – om Guds hjelp til å gjøre det Gud vil.

Flyktningene og politikere.

JAN BERG

-----

 

”Be for konger og alle i ledende stillinger…” 1. Tim.2,3

”Vis alle ære, elsk brødrene, frykt Gud, ær kongen! ” 1. Pet.2,13

Vi takker Gud for kongeparet vårt! Solidariteten og nærkontakten med folket  ble synlig på Slottsparken sist søndag. De gråter med sørgende og gleder seg med glade. Det ser vi under katastrofer og hyllester. Folket møter ”folkekongen” som et varmt medmenneske med hjerte og omsorg for den nasjonen han elsker.

Gudstjenesten på TV fra Slottskapellet under 25- årsfeiringen som norsk monark, ble en gedigen fest i innhold og fremføring. Kongen og dronninga tilhører DNK og bekjenner Bibelens budskap og verdier.

Jeg har vært på VM i Holmenkollen og i gudstjenester der kongen var tilstede. Overalt merkes Hans Majestets positive innflytelse. Respekt, verdighet og takknemlighet.

Vi takker Gud og synger med glede og engasjement:

Gud sign vår konge god!

Sign han med kraft og mot, sign hjem og slott!

Lys for ham ved din Ånd,

knytt med din sterke hånd

hellige troskapsbånd om folk og drott!

 

TAKK GUD:

For kongens gode innflytelse på nasjonen og be for kongefamilien.

For de positive signaler kongeparet sender gjennom gudstjenester og kirkelige handlinger.

For NRK som sender gudstjenester i radio og TV.

 

BE FOR:

Politikere i regjeringa og Stortinget  om Guds lys til å lede nasjonen.

Advokater, dommere, PST, politiet og forsvaret.

Redaktører og journalister i aviser, ukeblad, TV og radio.

Joshua French – svært kritisk fase på sykehuset nå.

Flyktninger i Norge og Europa.

 

JAN BERG

-----

 

 

 

  

”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning,veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.” 2. Tim. 3,16-17.

Bibelen er suveren! Over alle bøker! Den er Guds bok! Til oppmuntring og trøst, formaning og veiledning.

Bibelen er inspirert av Gud! Slik Gud blåste livets ånd inn i det første mennesket, Adam, så han ble en levende sjel, slik blåste Gud livets ånd inn i Bibelen så det ble den Guds levende ord.

Bibelen er Guds gave til alle mennesker – til deg og meg! Les den målbevisst! Slit den ut! Be om åpenbaring i Ordet og hjelp til å leve rett for Gud!  

Gud tilbyr framtid og håp! Først i denne verden, og etter døden et evig liv med Gud i Hans hellige himmel.

Ha en plan for din bibellesing! Fordyp deg i Skriften! Bibel og bønn fører deg inn i et rikt åndelig liv med Jesus. Den gir hunger etter å leve et rent og hellig liv for Gud og til å fortelle andre om Jesus.

Be Gud:

Om hjelp til å lese og forstå Skriften.

Om hjelp til å leve slik Bibelen sier.

Om hjelp til alle som utbrer Bibelen og oversetter den til nye stammer og språk.

Om hjelp for alle barn som får Bibelen som en gave i kirker og bedehus.

Om frelse for de som finner en Bibel på et hotellrom.

Om flere givere som gir penger til bibler i land som roper etter Guds Ord.

Om Guds lys over politikere og ledende personer, så de henter inspirasjon, livskraft og rettferdighet i Bibelen.

Takk Gud for Bibelen!

JAN BERG

-----

 

”Skriften kan ikke settes ut av kraft…” Joh. 10,35.

Bibelen er Guds tale til moderne mennesker i 2016! Alltid like aktuell! Aldri for gammel!

Bibelen består av 66 bøker og 40 forfattere i en periode på ca. 1500 år.

Bibelversene passer inn i hverandre, som brikker i et stort puslespill.

Jesus er den røde tråden gjennom hele Bibelen. Han er Skriftens sentrum.  

Bibelen gir råd om hvordan vi bør leve, menigheten ledes og samfunnet styres. Forfatterne var Guds sekretærer, som ble inspiret av Gud til å skrive hans tanker og planer.

Bibelen taler sannheten om skapelsen og himmelen, Gud og djevelen, syndefallet og synden, Jesu forsoning og frelsen ved troen på Jesus, om evig liv og fortapelse.

Å forkaste Guds ord er å forkaste Guds omsorg, kjærlighet og rettferdighet for mennesker og samfunn. Det fører til åndelig frafall og moralsk forfall.

Støv på Bibelen er rust på sjelen. La Bibelen være din viktigste bruksbok! Be at Ånden åpenbarer livet i Ordet, så Ordet blir levende for deg. Da blir Bibelen din beste næringskilde.

Bibelens ord veier mer enn autoriteters ord, hvis deres meninger ikke harmonerer med Guds Ord!

TAKK GUD:

For Bibelens mektige og tydelige budskap. Be om hjelp til å lese og forstå dybdene.

For Den Hellige Ånd som opplyser det åndelige livet bak den svarte bokstaven.

For hva Bibelen har betydd for landet vårt gjennom århundreder.

BE OM:

En ny åndelig tid i Norge, med respekt og ærbødighet for Guds ord.

Bibel- vekkelse for alle kristne og alle som får Bibelen – Guds Ord.

JAN BERG

-----

 

 

 

 

”Alt det to av dere på jorden blir enige om å be om, skal de få av min Far i himmelen.” Matt.18,19.

For et løfte! Fra Mesteren selv! Fra Jesus! Fra Verdens Frelser og Guds Sønn! Fra han som har all makt i himmel og på jord, som er Sønnen til den Gud som kan gjøre mer enn alt…

Vi mister nesten pusten!

Da har vi ingen grunn til å fortvile eller forbanne mørket. Nei, vi tenner lys i mørket gjennom bønn til den levende Gud – for oss selv, familien, naboene, menigheten og landet vårt.

Bestem deg sammen med en forbeder om å be konkret for spesielle saker og mennesker. Sett opp en bønneliste og be målbevisst.

Noen stikkord i Jesu løfte! ” Alt ! To av dere! Blir enige å be om! Skal dere få! Av min Far i himmelen.” Undertegnet Jesus.

Kan vi annet enn å takke og be! For et privilegium og for en mulighet!

Vi har vel alle noe på hjertet som vi brenner for og har nød for som vi kan be om sammen med vår bønnepartner: ektefelle, venn, sønn, datter eller hvem som helst.

Be om:

Mange nye barnearbeidere, at menn er villige til å gå inn i arbeidet. At menighetesledere våkner for nødvendigheten av å gi evangeliet til barn og ungdom.

En ny tid i kirker og bedehus, der foreldre og barn kommer sammen, finner trivsel og opplever at hele familien fryder seg i Guds hus – et åndelig hjem for alle generasjoner. -
Be for familier som opplever ulykker og traumer.

Be spesielt for Joshua French nå.

JAN BERG

-----

 

 

”I dag er det født dere en Frelser..” Luk.2,10.

Hans Nielsen Hauge ga oss et sterkt vitnesbyrd i salmen som han skrev i rådhusarresten julaften 1799:

”Jeg er hos Gud i nåde – Hva skader verden meg. Om den en stund får råde og stenger her min vei? Om den mitt legem binder I fengslets mørke skjul, Dog Ånden overvinner Og holder glad sin jul.”

Guds nærvær og nåde var sterkere og varmere enn kalde murer i et dunkelt fangerom.

Hauge var hos Gud i nåde. Myndighetene kunne fengsle kroppen, men ikke ånden.

Åndsopplevelsen på Haugejordet bak plogen 5. April 1796, gjorde unge Hans til en ny mann med åndelige dimensjoner. Hauges forkynnelse og praktiske utrustning førte til en ny åndelig tid og nye arbeidsplasser i landet vårt.

Skarer av mennesker forfølges daglig. Mange er fengslet på grunn av Jesus eller Bibelen.

Apostlene Paulus og Peter ble fengslet for sin tro. Paulus skrev flere åndsinspirerte brev fra fengselet. Hauge skrev salmen ”Jeg er hos Gud i nåde.”..

Jeg husker at min far ga julegaver til fanger i mange år. I fengselet hadde han med seg sangere som sang og vitnet om Jesus.

”Husk på dem som er i fengsel… ” Hebr. 13,3

VI BER FOR:

Forkynnere – som forkynner Jesus i kirker og bedehus, radio og TV.

Norges innbyggere – at de opplever Jesus.

Hjem med rusproblemer.

Kirkens SOS og fortvilte innringere.

Fanger, fangevoktere, dommere og advokater.

Politiet –  om hjelp til å takle fyll, vold og kriminalitet i juledagene.

Journalister og redaktører som formidler Guds budskap.

JAN BERG

-----

"Gud være takk for sin usigelige gave!" 2. Kor 9, 15.

Tidenes største julegave! Til alle mennesker! Fra Den Allmektige Gud!   

Julegaven er Guds egen sønn. Jomfru Maria ble befruktet ved Den Hellige Ånd. Engelens hilsen ble oppfylt: ”Du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn!”

Jesus ble født og levde som et menneske. ”Men, hele Guds fylde tok bolig i ham.”

Guddomsfylden forløste helbredelser og under for mennesker. Jesus viste sin guddommelige makt over synd og sykdom, djevelen og åndsmakter, naturkrefter og døden.

Jesus beviste at han er ”Guds veldige Sønn” ved oppstandelsen fra de døde. Han åpnet veien til himmelen og ”hver den som tror på ham skal ha evig liv…”

Guds fullkomne gave er krybben, korset, oppstandelsen og evig liv i himmelen hos Gud!

”All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra ham som er himmellysenes Far!” Jak.1,17

TAKK GUD FOR:

Hans nåde, tålmodighet og tilgivelse.

Livet han ga deg – med de naturlige gaver og evner du har.

Hans fullkommenhet, rettferdighet og sannhet.

At han ser deg og kaller deg ved navn.

Den fullkomne gaven han ga oss – sin Sønn Jesus.

Korsets symbol og kraft.

Gleder, velsignelser, venner og familie.

At du får være hans barn.

BE OM:

Guds hjelp til å være et lys for andre.

En velsignet julehøytid i kirker og bedehus, hjem og forsamlinger.

Guds visdom over statsministeren og regjering og Storting.

Be om fred for Jerusalem –  og for alle nasjoner i Midt-Østen.

 

JAN BERG

-----

 

Hans Nielsen Hauges hilsen!

Ole Rørsveen og hans venn gikk milevis over fjellet til Rådhusarresten i Christiania. De ville ønske god jul til sin venn, Hans Nielsen Hauge. Fengselsdirektøren nektet dem adgang.

Utenfor fengselsmurene sang de kjente salmer. Plutselig så de konturene av Hauge bak gitteret. Han løftet et stearinlys. Så klippet han veka. Med ett skinte lyset enda klarere. De forsto Hauges hilsen:

”Rens bort urenheter! La lyset stråle klart!”

Hauge fikk mange og lange urettferdige fengselsopphold, men evangeliets lys ble tent i mange hjem. Guds Ord og Jesus kom i sentrum. Gudsfrykten øket. Hjem og samfunn ble forandret. Nye arbeidsplasser ble etablerte.

Senere ble bygder og byer forandret under store åndelige vekkelser. Kvinner og menn ble tent og sendt ut som Guds tjenere i innland og utland. Gud velsignet Åndens og håndens arbeide.

Hauges hilsen er like aktuell for oss idag!

"Jeg er verdens lys!” Det sa Jesus i Joh. 8,12

VI BER FOR:

Journalister og redaktører – at de formidler sannheter, åndelige og etiske verdier.

Forkynnere – at de frimodig preker julens budskap fra krybbe til kors og oppstandelse.

Juleandakter på skoler og i barnehager.

Julekonserter og gudstjenester – at utøvere og tilhørere berøres av Jesus.

Julebord og potensielle fyllekjørere – at de lar bilen stå parkert.

Redusert alkoholbruk i jula – i hjem og juleselskaper.

Forebyggende rustiltak.

Ensomme og de mange som trenger hjelp.

Joshua French og familien.

Takk Gud for hans fullkomne julegave – Jesus!

Jan Berg

-----

 

”Vær utholdende i bønn, våk og be med takk til Gud!” Kol.4,2

Jeg skal straks inn i ”Mirakelhuset! ” Huset som ble bygd i 1871, og det eneste som sto igjen som et ”mirakel” etter den store bybrannen i Ålesund i 1904.  

Anders Nor leste Guds Ord og våket i bønn. Dagen før brannen åpenbarte en engel seg for ham. Engelen fortalte om katastrofen som skulle ramme byen, men at huset til Anders skulle unnslippe flammene.

Anders våket i bønn. Kona slepte ut møblene, i håp om å redde de fra flammene. Møblene brant opp, men huset ble berget. Ikke av brannkorps, men av Herren selv.

Huset er restaurert og ble tildelt byggeskikkprisen i 2013. Huset minner om hva Gud gjorde for en som våket i bønn. En som ikke handlet på impulser og fornuft, men i tro og tillit til Gud.

I førjulsdagene er ”Mirakelhuset” pyntet til et åpent og hjemmekoselig julehus.

Dette miraklet er en påminnelse til forbedere nå når antikristelige åndsmakter fører til mer antisionisme og antisemmitisme. Terror og frykt lammer hele samfunn.

Vil du våke i bønn som i Koll. 4,2?

 VI BER SAMMEN:

At flere våker i bønn for landet vårt.

At julegateåpningen til helgen må bli en god markering om julens budskap.

For julekonserter – for utøvere, arrangører og tilhørere.

For julegudstjenestene i kirker og bedehus i adventstiden.

For julegudstjenester i skoler og barnehager.

For forkynnere - at de er frimodige til å forkynne Jesus – Guds sønn.

For flyktninger, asylsøkere og politikere.

Takk Gud for frihet til å forkynne om Jesus!

JAN BERG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”La oss løfte vårt hjerte og våre hender til Gud i himmelen.” Klag. 3,41.

Profeten Jeremias gråt og fastet i sønderknuselse for landet sitt. Frafall og forfall, synd og umoral florerte. Folket var bortført som fanger til Babel. Hans indre var opprørt og rystet av nød for nasjonen. Hjerte og hender var vendt mot himmelen.

Hele Norge, Skandinavia, Europa og verden er nå i en åndelig kamp mellom liv og død, seier og nederlag, godhet og ondskap.

Vi kan ikke bortforklare den åndelige kampen som utspilles av ”ondskapens åndehær” i himmelrommet. Den blir stadig mer synlig og voldelig iblant oss.

Vil du være med i bønnekampen? La våre hjertebønner og indre rop stige opp til Gud. Han hører høylydte og stille bønner. ”For de fattige sukks skyld vil jeg reise meg,” sier Herren i sitt ord. Noe skjer når Allmaktens Gud reiser seg.

Be alene! Finn en bønnepartner! Ta initiativ til mer bønn i din menighet!

Vil du rope inderlig av hjertet til Herren?  Sammen kan vi ”vende våre hjerter og hender til Gud i himmelen.”

VI BER SAMMEN:

For land og familier som er rammet av terror og frykt.

For FN og stormaktenes politiske ledere at de står sammen i kampen mot ondskapen.

At de handler riktig for å avsløre og avvæpne rekrutteringssteder for ekstremisme.

For PST og politiet i landet vårt.

For de som er på flukt fra terror og vold, forfulgte og truet for sin tro.

For regjering og Storting, statsminister og utenriksminister - om visdom til å håndtere flyktninger og terror.

Takk! ” Ingenting er umulig for Gud!”

 

JAN BERG

23.11.2015

-----

 

”For ikke ved egen kraft er mannen sterk.” 1. Sam. 2,9

Tenk at Hannas bønn og sønn førte til en ny åndelig tid i landet. Etter David ble hans sønn Salomo konge. Det var Guds plan og vilje. Gud ga ham visdom og hjelp til å lede nasjonen.

Presteskapet, gudstjenesten og lovsangerne var på plass. Ved tempelinnvielsen var Guds herlighet så mektig at prestene ikke kunne bli stående og gjøre tjeneste.

Kongen falt på knærne foran Herrens alter i tilbedelse og bønn for Guds hus og nasjonen.

Senere giftet Salomo seg med kvinner som vendte hans sinn bort fra Herren og til andre guder. Landet ble delt. Hans sønn Rehabeam ble konge over tostammeriket og Jeroboam over tistammeriket.

Deretter ble det perioder med ugudelige og gudelige konger. Gudstjeneste og avgudsdyrkeri ble innført og avskaffet etter det forhold kongene hadde til Gud. Herrens profeter bar stadig fram Guds budskap.

Guds velsignelse hviler over nasjoner som ærer og tilber Gud!

VI BER SAMMEN:

For kongens hus og familie.

For regjering og Storting.

For statsministeren og alle ministre.

For biskoper, proster, prester, legfolk og frivillige medarbeidere.

For åndelige ledere.

For menighetsplantere og nye menigheter.

At Herren reiser opp barne- og ungdomsledere for vår tid.

At Herren utruster sangere og musikere med budskap til dagens mennesker.

At Herren driver ut arbeidere som han fyller med sin Ånd og visdom.

At evangeliet om Jesus gir frelse og helse, kraft og mot, glede og frihet til mennesker.

Alt er mulig for Gud !

JAN BERG
16.11.2015

-----

 

”Tal Herre, din tjener hører!” 1. Sam .3,10.

Det Herren taler til oss er viktigere enn det vi taler til ham!  

Gud forkastet kong Saul på grunn av hans ulydighet. ”Lydighet er bedre enn offer…”  Samuel ble ledet av Gud til å salve en ny konge. Gud så til hjertet og valgte unggutten David,

- ”mannen etter Guds hjerte.”

Gjetergutten David levde med Gud. Han slo både løve og bjørn før han beseiret kjempen Goliat. David handlet i tro til Gud.

David var en salvet konge. Han var musiker og sangforfatter, salvet med profetisk Ånd. Han skilte ut fire tusen levitter som skulle lovsynge Herren til de instrumenter som kongen hadde laget til lovsangen. De sang og profeterte under kongens ledelse.

Arken og nådestolen kom i sentrum! Gud ble tilbedt! David samlet penger og materialer til et nytt tempel som hans sønn Salomo bygget. Det ble en ny åndelig dimensjon i nasjonen.

Hannas hjertebønn om en sønn ble hørt! Det ble begynnelsen til en ny storhetstid i nasjonen!

VI BER SAMMEN OM:

Guds hjelp til å høre og forstå Guds / Åndens tale til oss i dag.

Guds hjelp til å handle etter det Gud taler i sitt Ord og ved sin Ånd til oss.

Guds hjelp til gode kvalitetsstunder med Herren.

Guds hjelp til å utforske Guds store og varme farshjerte.

Guds hjelp til å se hva vi (du og jeg)  kan gjøre for Gud.

Guds hjelp til å fostre nye sunne, åndelige ledere i landet vårt.

Guds hjelp til å leve i ydmykhet med Gud og mennesker.

Vi takker Gud som ga oss sin sønn Jesus til frelse og helse for mennesker.

JAN BERG

-----

 

 

”Denne gutten var det jeg ba om, og Herren har gitt meg det jeg ba ham om.” 1.Sam. 1,27

Hanna ba, fikk en sønn, takket og ga ham til Gud. Samuel vokste opp hos Herren. Han hørte Herrens rop og profeterte.

Gud la i gutten Samuel en profetisk Ånd og reiste ham til å være profet for hele nasjonen.  Guds helligdom ble misbrukt til synd og umoral. Arken kom i fiendens hender og førte til ulykke.

Folket krevde å få en konge, mot Guds vilje. Gud lot Samuel akseptere folkekravet og fikk i oppdrag å salve Saul til konge. Han handlet mer etter egne meninger enn Guds tale gjennom profeten.

Selv om Saul kom i profetisk henrykkelse, førte ulydigheten mot Gud og handlingene hans til undergang for ham, familien og nasjonen.

Gud utvalgte en ny konge som førte til en ny åndelig oppgangstid. Arken, symbolet på Guds nærvær kom i sentrum. Altere ble bygget og Herren ble tilbedt.

Gud leter etter menn og kvinner som hører hans røst! ( Mer neste uke).

VI TAKKER GUD FOR:

Åndelige ledere som hører og forstår hva Ordet og Ånden sier.

Åndelige ledere som leder hjorden inn på grønne enger og hvilens vann.

Menigheten – for det lys og salt den er i verden.

VI BER AT:

Pensjonister bruker sin tid og ressurser i menigheten, som forbedere, forbilder og åndelige foreldre. 

Barn og unge som vokser opp i menigheten får åndelige opplevelser.

Lokale menigheter utstråler Guds herlighet og tiltrekker seg mennesker som leter etter livets innhold og mening.

Landet vårt igjen opplever en ny åndelig dimensjon.

 

JAN BERG

2.11.2015

-----

 

”I sin hjertesorg ba Hanna til Herren og gråt sårt.” 1. Sam. 1,10.

Bønn er hjertets rop til Gud! Han hørte Hannes lydløse bønner da ”hun ba lenge i sitt hjerte for Herrens åsyn.”

Presten Eli trodde hun var beruset. En åndelig leder som ikke forsto hennes hjertespråk.

”Jeg utøste min sjel for Herrens åsyn og jeg har hele tiden talt ut av min store sorg og smerte,” brast det ut av Hanna.

Da forsto presten: ”Gå bort i fred! Israels Gud skal gi deg det du har bedt ham om.”

Tidlig neste morgen tilbad Hanna igjen for Herrens åsyn. ”Herren kom henne i hu.”

Hun fødte en sønn og ga ham navnet Samuel. Det betyr: ”Gud har hørt!”

Samuel vokste opp hos Herren i hans tempel og fikk yndest hos Herren og mennesker. Gud ga ham profetiske ord om Elis hus. Han ble Guds profet for hele nasjonen. Slik begynte en ny åndelig storhetstid i Israel. Arken og tilbedelsen av Gud kom igjen i sentrum.

(Mer om dette neste uke)

TAKK FOR:

Guds store omsorg og bønnesvar du har fått.

At Gud alltid hører bønner – selv om svaret kommer på en annen måte og tid enn du tenkte.

For at du får være hans barn og tjener.

Jesu fullbrakte seier på korset.

 

BE AT:

Du får åndelig lys og åpenbaring i Guds Ord – Bibelen.

Du får leve i Åndens salvelse.

Du kan formidle budskapet til mennesker du møter.

Du kan se mennesker og høre deres rop om hjelp i ditt nærmiljø.

Gud leder deg inn i sin plan og vilje.

Du i den menigheten du tilhører blir en aktiv lytter og forbeder

Åndelige ledere forstår mennesker som ber.

JAN BERG

 

 

 

 

 

 

 

”Ryktet om Jesus kom ut over hele Syria…” Matt.4,24

Han sto foran meg – ung  – alene – en blid og søkende flyktning fra Syria. Få norske ord. Litt russisk. Men brukbar, selvlært engelsk.

Vi pratet om hans land – vonde tider – familie og venner. Traumatiske opplevelser. Aldri mer tilbake til utbombede Syria.

Han søkte Jesus. Ønsket forbønn for seg, sin familie og sitt folk. Ensom i fremmed land, men møtte åpenhet og gode venner i Guds hus. Stedet der det er godt å være.

Han er en av de mange….

Utfordringene og mulighetene for Guds menighet er mange og store. Den hellige ånd gir kraft til å være Jesu vitner. Kraften øker i takt med arbeidsoppgavene, for ”som dine dager er, skal din styrke være. ”

Før sendte vi misjonærer til andre land. Nå kommer tusenvis av flyktninger til oss.  Vi møter fremmede kulturer og religioner rett utenfor stuedøra vår. Mange av dem har møtt Jesus som sin Frelser.

”Ryktet om Jesus kom ut over hele Syria” på Jesu tid. Jesus helbredet mange. Les. 4,23-25.

Vi ber og takker for kristne som fortsatt er i Syria.

BE FOR:

Kristne flyktninger – at de møter Jesu sinnelag og kjærlighet i menigheter.

Menighetsledere – at de ser flyktningene og gir dem tillit og frihet.

Muslimske flyktninger – om hjelp til å møte dem slik Jesus ville ha møtt dem.

De flyktninger du møter –  be om et åpent sinn og gjestfritt hjem.

Be for landene i Midt-Østen – om åndsutgytelse og vekkelse.

Takk Jesus som frelser både jøder og hedninger – og gjør dem til ett i Kristus.

JAN BERG
Pastor

19.10.2015

-----

 

”Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet!” Rom.12,13.

Forrige uke talte jeg i Fellesmøter for sju kirkesamfunn i en norsk by. Flere generasjoner, ulike hudfarger og språk var samlet. Salmer og lovsang fra unge musikere skapte et rikt fellesskap i enhet og helhet.

Familiemøtet på søndag var preget av unge og blide kristne fra Burma. De sang og spilte, ledet gudstjenesten og fylte flere benkerader. De hadde barnekor og fellessang på norsk.

En fryd og inspirasjon å være sammen om Guds Ord. Noen fra Syria og Iran. Takk og varme håndtrykk ble ikke spart på.

I flyktningestrømmen er det mange kristne. De tror at Jesus Kristus er Guds Sønn og verdens Frelser. Deres rikdommer er ikke penger og økonomiske verdier. De ble forfulgte og flyktet til andre land, i håp om et bedre liv for familien. De gråter over sitt hjemland og adskillelse fra foreldre og søsken.

La oss se dem, oppmuntre dem og gi dem frihet. De bringer åndelig liv og fornyelse der de blir aksepterte og godtatt. Les Bibelordet igjen !

VI BER:

For innvandrere, flyktninger og kristne som kommer fra andre land.

At lederskap i menigheter ser dem og benytter de ressurser som de er og har.

For de som venter i flyktningemottak - at de får riktig hjelp og behandling.

For UNE, Stortinget og regjeringa vår – at de handler riktig.

For kommuner og enkeltmennesker som stiller steder og midler til rådighet.

For prester og pastorer at de ser, anerkjenner og har nær og varm kontakt med dem.

TAKK GUD FOR ALT!

 

JAN BERG

12.10.2015

-----

 

 

”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere.” Matt. 5,44.

Mesterens egne ord! Til oss i dag! Les dem - hør dem - lev etter dem! Lær av Jesus  hvordan vi skal møte våre fiender og de som forbanner, hater og forfølger oss.

Fire absolutter: Elsk, velsign, gjør vel imot, be for.

Jesus snur det negative til det positive. Ikke gjengjelde ondt med ondt, men gjengjelde ondt med godt. Slik Jesus møtte sine fiender – han tente lys i mørket.

Jesus var ingen jypling. Han konfronterte egenrettferdige fariseere og irettesatte hovmodige skriftlærde. Men, han hjalp de undertrykte og hjelpeløse.

Analyser bibelverset! Hva står det? Hvem gjelder det? Hva betyr det for oss i dag? Er Jesu bergpreken aktuell i vår tid eller bare på Jesu tid?

Vi ber sammen om hjelp til å møte mennesker med spørsmålet: ”Jesus, hva ville du ha gjort? Og med bønnen: ”Jesus, gi meg din kjærlighet og visdom til å gjøre slik du ville ha gjort…”  

BE:

Om hjelp til å leve etter dette bibelverset.

Om hjelp til å forvalte tiden din på en fornuftig måte.

Om hjelp til å bruke naturgavene og evnene dine.

Om Åndelig utrustning til å møte mennesker og stå imot djevelens angrep.

For høstens fellesmøter i bygder og byer – at kristne står sammen i bønn for landet.

For ekteparet Muren, som lager Jesusfilm i Hollywood.

For pensjonister – at de forvalter tid, penger og krefter på riktig måte i menigheten.

For redaktører og journalister.

Takk for alt!

JAN BERG

-----

 

”Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som Ånden gir.” Kol. 1,9.

Denne sterke og tydelige apostelbønnen for menigheten i Kolosæ er like aktuell for Guds menighet i dag! Paulus ville ha bedt den samme bønnen for oss. Åndelige ledere trenger Åndens visdom og innsikt til å forstå Guds vilje og leve i den.

For å bli fylt av kunnskap om Guds vilje må vi gå til kilden. Kilden er Guds ord. Fyll deg med Bibelens innhold og be om Åndens visdom og innsikt til å leve slik Gud vil.

”Da lever vi et liv som er verdig for Herren og som er helt og fullt til glede for ham.

Vi bærer da frukt i all god gjerning og vokser i kunnskapen om Gud.” v.11.

Dette er apostelens bønn for Guds menighet – også i dag ! Se hvilket resultat det fører til!

 

BØNN OG TAKK:

Takk for Bibelens betydning for deg og familien din. Be at Gud hjelper deg til å avsette tid til stille stunder med ham, der du fylles med kunnskap om Guds vilje.

Takk for Bibelens betydning for landet vårt. Be at Bibelens budskap blir aktuell og veiviseren for åndelige ledere, politikere som styrer landet vårt, for kongen og alle i ledende stillinger.

Takk for Guds menighet som verdens lys og jordens salt. Be at den ikke setter lyset under skjeppa og mister sin kraft.

Takk for alle som forkynner Guds ord for alle generasjoner i inn- og utland.

Takk for Åndens gaver og be at menigheten blir utrustet med nådegaver på en sunn måte, så Jesu navn blir herliggjort og mennesker frigjort.

JAN BERG 
28.9.15

-----

  

”Nekt ikke de trengende din hjelp, når det står i din makt å gi den.” Sal.ord. 3,27.

Visdomsord fra Salomo. Kongen som Gud utrustet med visdom til å takle umulige situasjoner og formulere aktuelle ordtak.

Kloke ord som passer inn i vår tid. Vi kan be for de som trenger hjelp, men i mange situasjoner må det også handling til.

Bønn for fattige er bra, men de trenger hjelp til å leve. Å be for sultne og tørste er også bra, men de trenger mat og drikke. Å be for mobbeoffer er viktig, men de trenger praktisk hverdagshjelp til å komme videre i livet.

Vi gjør klokt i å følge med i nabolaget og distriktet. Der er barn som vokser opp i skjult alkoholmisbruk og barn som er utsatt for hverdagstraumer. Der er de som trenger å bli sett og en hjelpende hånd.

Be Gud om åpne øyne og ører til å fange opp signaler fra mennesker der du bor og er.

VI BER FOR:

Barn som vokser opp i hjem der alkoholen har stor makt – hjem der barn må være foreldre for sine foreldre.

Barn som blir mobbet i det skjulte og satt utenfor fellesskapet – i skolemiljøer og sosiale medier.

Unge kriminelle – at de får den rette hjelpen til å komme videre i livet.

Fattige i landet vårt –  i våre nærmiljøer.

Flyktningene og de som forfølges for sin tro.

Joshua French – at det denne gangen må lykkes å få ham til Norge.

Uønskede gravide – at de takler sin situasjon riktig.

Kongefamilien og ministrene våre.

Overgripere – for prester og pastorer at de blir avslørt i menighetene.

Menighetsledere - og takk for åndelig visdom fra Gud!

JAN BERG
21.9.2015

-----

”Jeg var fremmed og dere tok imot meg….” Matt. 25,35.

Jesus talte om framtiden, da Menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle folkeslag skal samles foran ham: ”Jeg var fremmed og dere tok imot meg. Jeg var sulten og dere ga meg mat. Jeg var tørst og dere ga meg drikke.”

”Det dere gjorde mot en av mine minste søsken, har dere gjort mot meg!” v.40.

Jesus bryr seg om enkeltmennesker i deres nød. Vi gjør neppe feil når vi benytter Jesu kjærlighetsbud for å hjelpe mennesker i en situasjon som vi ikke selv har prøvet.

Tenk om det var oss – vår familie og venner som var flyktninger.

Mange flyktninger har en annen religion. Vi kan vise dem Jesu kjærlighet i ord og handling.  Kanskje noen bekjenner troen på Jesus som Guds sønn og verdens Frelser. De kan bringe velsignelser til oss.

La oss gå i inderlig forbønn for dem og gi den hjelpen vi kan gi.

Jesu foreldre var selv flyktninger i Egypt, for å redde sin nyfødte baby fra kong Herodes´ brutale utslettelse av spebarn.

VI BER:

At flyktningene blir møtt med verdighet og respekt –  at de kommer til steder der de opplever trygghet og omsorg.

For alle som tar imot dem i Norge, Skandinavia og hele Europa.

For politiet – om visdom til å takle denne utfordringen og ikke forsømme viktige kriminalsaker som skal oppfølges.

For statsministeren og UD – om Guds hjelp til å håndtere flyktningene på rett måte.

For menigheter som engasjerer seg med innvandrere.

For deres hjemland og familier.

For kirkevalget og kommunevalget.

Takk for alt!

JAN BERG


14.9.2015

-----

 

”Jeg vet at Herren er stor, vår Herre er større enn alle guder.” Salme 135, 5.

Guds menighet kommer til å få større innflytelse på jord og i vårt land når menighetens lederskap og medlemmer våkner for bønnens betydning og makt.

Guds menighet vil gjennom bønn og hengivelse til Herren innta den åndelige posisjonen som den er kalt til å leve i – med en sunn åndelig innflytelse i bygder og byer.

Guds menighet er stedet for gudsåpenbaring - der Guds nærvær preger alle som hører Guds Ord.

Guds menighet vil utstråle Guds kraft og herlighet på en slik måte at mennesker møter Jesus som Guds sønn og verdens Frelser.

Guds menighet vil gjennom hengivelse til Gud bære preg av guddommelig kjærlighet, godhet og fred – som fører til gode mellommenneskelige relasjoner og respekt for hverandre.

Vi ber om Guds visdom og nåde over åndelige ledere og folkevalgte i Stortinget, så de kan lede Guds menighet og landet vårt på en måte som behager Gud.

Vi ber at Bibelens budskap som gjennom årtier har gitt velsignelser i landet vårt, skal lyse for generasjoner som kommer etter oss. Vi har fortsatt det store oppdraget å forkynne Jesus og Guds ord i kirker og bedehus.

Guds menighet er og blir jordens største under, der Guds hjerte og menneskehjerter knyttes sammen i kjærlighet.

BØNN OG TAKK:

Vi ber for kirkevalget og Kirkerådet.

Vi ber for kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Takk Gud for hans nåde og omsorg.

Takk Gud for Jesus og Den hellige ånd.

Takk Gud at du får være en del av hans plan.

 

JAN BERG

-----

”Men jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, skal også deres tanker bli ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.” 2. Kor. 11,3.

Djevelen er mester i å forvirre mennesker. Han forvirret Evas sinn og forførte henne til ulydighet og synd mot Gud. Hun trosset det Gud sa.

Eva og Adam spiste begge av frukten, og ble forvirret. Før syndefallet elsket de Guds nærvær. Etter syndefallet skjulte de seg for Gud og ønsket hans fravær.

Djevelen har samme strategi i dag. Hans mål er å vende mennesker bort fra den enkle og rene troskapen mot Gud. Han skaper forvirring i ekteskap, i menigheters lederskap og i samfunnet. Et forvirret sinn er som å lete etter veien i tykk tåke. Et forvirret lederskap fører til en forvirret menighet. Et delt lederskap fører til en delt menighet.

Be om Guds åpenbaring i Ordet – at DHÅnd knytter hjertene sammen til Kristus og hverandre, så ikke djevelens forvirringer skaper frustrasjon og avstand til Gud og mennesker.

Be for:

Menighetsledere, pastorer, prester og alle som står i åndelige tjenester, at de må være ett i hjerte og sinn.

Landet vårt – at ministre og politikere får Guds visdom til å styre.

Redaktører og journalister om Guds visdom og nåde til å formidle Bibelens sannheter og fokusere på positive hendelser.

Mobbeoffer - og for voksne som bør se og handle.

Alle flyktningene – for hjelpemannskap og politikere, så flyktningene blir behandlet som medmennesker.

Forholdet Nord – og Sør-Korea.

Takk for alt!

JAN BERG

-----

 

”Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper!” Salme 95,6

Er du en av de mange som kneler for Herren og tilber ham? Er det din livsstil? Salmisten oppmuntrer oss til det. Jesus sa at vi skal tilbe Faderen i ånd og sannhet.

Å tilbe Gud er den høyeste form for takk. Vi ærer og takker Gud for hva han er, framfor hva Han gjør. Det er han verdt!

Ekte tilbedelse fører oss inn i Guds verden. Vi fylles av Gud selv og opplever himmelske stunder på jord. Møtet med Ham overgår alt. Når Han fyller våre hjerter og sinn med sine tanker og planer, og vi er villige til å utføre dem, får vi nåde og kraft til å fullføre Guds planer med våre liv.

Gud leter etter kvalitetsstunder med oss. Tar du tid til å møte Ham i Ordet og i bønn og tilbedelse? La viljen, og ikke følelser, styre dine valg.

Gud er Gud uansett hva mennesker mener og hva som skjer. Han har full oversikt i de store linjer og små detaljer.

”Han er vår Gud og vi er det folk Han før, den hjord hans hånd leder.- Å om dere i dag ville høre Herrens røst!" Salme 95,7

Takk for:

Guds omsorg og nåde for deg og din familie.

Bibelen – Guds ord som viser oss veien vi skal gå.

Jesus som ga sitt liv for syndere på korset.

Den Hellige Ånd som veileder oss til hele sannheten.

Sommerstevner, leirer og utegudstjenester denne sommeren.

Be for:

Familien din og naboene dine.

Be om gudsåpenbaring i Guds Ord.

Be om Åndens lys til å se nye dybder i Jesus.

Be for alle som gjennom sommeren har hørt evangeliet om Jesus.

Be for ministrene våre og Stortinget.

JAN BERG

-----

”EN DAG I HERRENS FORGÅRDER ER BEDRE ENN ELLERS TUSEN.” Salme 84,11.

Dette høres overdrevent ut! Men når vi grunder på Ordet og lar det synke inn i våre hjerter og sinn, vil vi oppleve at det er riktig.

Ingen av oss vet hvor mange dager vi har, men vi kan legge våre dager i Guds hender og kjenne hans nærvær og velsignelse.

De dagene vi ikke tar tid til å være sammen med Jesus blir ofte innholdsløse og meningsløse, selv om vi selv synes vi fyller de med et godt innhold. Vi kan aldri selv fylle oss med  det samme innholdet som vi får når vi er sammen med Herren i Hans forgårder.

Skal vi la denne høsten være dager i Herrens forgårder - med hans nærvær og velsignelser i en slik grad at det merkes i våre hjem, i menigheten og i vårt nærmiljø!

Gud velsigne deg rikelig! Du bestemmer selv hvor mye tid og plass du vil gi Herren i ditt hjerte. Valget er ditt!

TAKK FOR:

Guds nåde og godhet – han vil det beste for alle.

At Gud aldri forlater eller glemmer oss.

Den fullkomne frelsen som Jesus gir til alle som tror på ham.

Den menigheten vi får tilhøre.

Takk for familien.

BE FOR:

Familien din – din bønn kan føre dem til Jesus.

Menigheten – om hjelp til å fullføre Guds plan og vilje.

Denne høsten om Guds nærvær i våre hjem og våre samlinger.

De menneskene du møter i din hverdag.

Landet vårt – Stortinget, regjeringa og ministrene.

Israel og hele Midt-Østen.

JAN BERG

-----

 

”Jeg roper til deg, for du svarer meg, Gud. Vend ditt øre til meg, hør mine ord!” Salme 17,6

Israels konge, profet og liflige sanger, David, hadde mange erfaringer med at Gud hørte og besvarte hans bønner. Det viser dette bibelverset.

De fleste av Davids salmer ble født og formet i ord og toner gjennom nødfylte bønner, som kongen ropte til den levende Gud under håpløse situasjoner.

David plasserte alltid Herren i sentrum. Kongen ba og Gud la sine planer og strategier i Davids hjerte.

David seiret over Goliat. Det håpløse og umulige skjedde. Han møtte kjempen i Guds navn, med en indre tro og trygghet at Gud skulle gi ham seier. David hadde drept både løve og bjørn før han felte Goliat. Han vokste i oppgavene gjennom erfaringer med Gud.

Goliats hovmot førte ham til nederlag. Davids ydmykhet førte ham til seier.

De som ydmyker seg for Gud, gir Gud mulighet til å vise hvem han er.

Gud er og blir den første og den største. Han tilfredstiller den åndelige tørste.

BE FOR:

Barneleirer, ungdomsleirer og familieleirer som starter denne helgen.

Leirprester, gruppeledere, sangledere og alle i praktiske tjenester.

Barn og ungdom – at de opplever Jesus som sin Frelser.

Sommerstevner og utegudstjenester – at mennesker møter Jesus og blir åndelig fornyet.

Redaktører og journalister – at de blir positivt nyskjerrige og skriver om de skarer av kristne som samles til stevner og konferanser.

TAKK FOR:

Bønnesentere og de mange som går i forbønn for landet vårt.

Nåde og velsignelser fra Gud over hele vår nasjon.

Alt det du har grunn til å takke Gud for.

JAN BERG

-----

 

 

Dronning Margrethe av Danmark til Berlingske Tidende:

"Jeg stoler på Jesus!

Å tro på Gud betyr for meg noe helt annet enn før, da hadde jeg en teoretisk tro. Å tro på Gud  er for meg i dag like naturlig som regn og solskinn.

For meg betyr Jesus Guds mulighet til å vise menneskeslekten at Han går med oss og er midt iblant oss. Jesus er Guds vitnesbyrd om at vi ikke bare har en Gud som er Skaperen. Vi har en Gud som kommer til oss for å gjenløse oss mennesker til seg. Derfor våger jeg å stole på Jesus – som en benådet synder og som dronning."

Dronningen vitner om Jesus som Guds sønn og sin gjenløser. Hun berører selve hjertet og livsnerven i evangeliet. Jesus frelser alle som påkaller hans navn, uavhengig av rang og posisjon. Ingen kommer til himmelen på grunn av sin status.  

”Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår Frelser gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.” 1. Tim.2,1-3.

TAKK FOR:

Jesus og hans seier over djevelen og synden på korset

Ånden som overbeviser om synd og herliggjør Jesus.

BE FOR:

Kristne idrettsungdommer som er frimodige i sine vitnesbyrd om Jesus.

Kongefamilien og mennesker som bekler viktige stillinger.

De som vitner om Jesus i forskjellige miljøer.

Åndelige ledere og forkynnere - om kraft og frimodighet til å forkynne Jesus.

Ungdom som er på leting etter Guds vilje med sine liv.

JAN BERG 

-----

 

"Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus." 
1. Tess. 5,12.

Takk Gud for Unionsoppløsningen 7. Juni 1905. Takk for en selvstendig nasjon med eget kongedømme, egne lover, egen regjering og Storting. Takk for den historiske merkedagen for landet vårt. Takk for vårt fargerike flagg i rødt, hvitt med blått kors, som bør pryde alle flaggstenger.

Takk Gud også for all nåde og alle velsignelser. Takk for ett fritt og demokratisk land, med god økonomi og mange helsegoder.  

Takk for Bibelen som er Guds Ord og inspirert av Gud selv. Takk Gud at han blåste livets Ånd inn i Ordet, slik at Ordet er levende, kraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.

Hva Bibelens budskap har betydd for landet vårt gjennom mange tiår kan ingen lodde dybdene av. Be for landets statsminister og politikere at Ordet fra Gud fortsatt er den grunnvollen og klippen som nasjonen bygges på.

 

TAKK FOR:

Frihet og selvstendighet i landet.

Takk for kongehuset og Stortinget - be om Guds hjelp og visdom.

Korset – symbolet der Jesus døde for syndere.

 

BE FOR:

Statsministeren vår, alle ministrene, stortingspresidenter og parlamentariske ledere.

Biskopene i DNK – om Guds visdom og åpenbaring til å lede Folkekirken på Guds veier.

Prester, pastorer, evangelister, forkynnere og frivillige medarbeidere i Guds rike.

Ungdom som går på Bibel- og lederskoler, at de ledes inn i Guds plan og vilje.

Joshua French og familien hans.

Flyktninger på land og vann – for nasjoner som tar imot dem.

Israel og Midt-Østen – Russland og Ukraina.

JAN BERG

-----

 

”Han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop.” Salme 105,43.

Vi besøkte nylig BønneTårnet i Dugit Messianic Outreach Centre i Tel Aviv. Pastor Avi hilste oss varmt velkommen. Vi fikk høre et mektig vitnesbyrd om hvordan han, født inn i en jødisk familie i
Tel Aviv, møtte Jesus som sin Frelser i Amerika.

Han ble gift med Chaya. De reiste tilbake til Tel Aviv og startet
”Gå ut-senteret” i hjertet av byen. Et stort arbeide springer ut fra hengivelse i bønn til Jesus.

Dugit på hebraisk betyr ”liten fiskebåt.” Senterets mange evangeliske avdelinger er som ”små fiskebåter” der de fisker mennesker for Jesus.

Avi fortalte også hvordan sekstiseks jødiske familier kom fra Europa til Tel Aviv for litt over ett hundre år siden. De kom til det umulige! Ørkensand uten vann. Idag er det en kjempeby!

I BønneTårnet ba vi sammen. Hjertene til nordmenn og jøder smeltet sammen i bønn og tilbedelse for Israel og Midt-Østen.

Fra vinduene i det høye BønneTårnet så vi hele byen og veien over fjellet til Jerusalem. Vi ba for hverandre og ”om fred for Jerusalem!”

Takk for:

Jesu forsoning på korset og Åndens salvelse for jøder og hedninger.

Alle jøder som møter Jesus som sin Frelser.

Bønnesentere og forbedere i Israel.

Be for:

Alle som forkynner og forteller om Jesus til jødene.

Jøder som nettopp har flyttet til Israel.

Alle som hjelper ”nye jøder” i sitt hjemland – om visdom og forståelse.

Knesset, Israels statsminister og politikere om Guds visdom og hjelp.

Be for Stortinget og regjeringa at de får riktig syn på Israel.

JAN BERG

-----

 

”Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.” Ap.gj. 2,5.

Etter ti dager i bønn ble Jesu løfte om Åndens kraft til å være Jesu vitner, oppfylt.

Alle ble fylt av Ånden og talte i andre språk (i tunger) om Guds store gjerninger. Folket ble forvirret og forundret.

Peter sto fram og talte: ”Dette er oppfyllelsen av Guds løfter gjennom profeten Joel. I de siste dager vil jeg (Gud) øse ut av min Ånd over alle mennesker…”  og ”Jesus har utøst DHÅnd, slik dere ser og hører.”

De forkynte frimodig om Jesus. Mange ble frelst og Guds menighet ble født.

Jesu profetiske avskjedshilsen ble også oppfylt!

-Sannhetens Ånd skal bli hos dere og i dere. -Talsmannen skal lære og minne dere om alt jeg har sagt. - Han skal veilede dere til hele sannheten. - Ånden skal overbevise verden om synd. - Ånden skal herliggjøre Jesus. - Ånden skal tale om de kommende ting - Ånden skal tale det han hører.

Ånden belyser Jesus som verdens Frelser og Guds sønn!

Vi trenger i dag en sterk fylde av Den Hellige Ånd i Guds Menighet!

 

TAKK FOR:

Jesus fullkomne frelsesverk på korset.

Alt som er skrevet i Ordet om Jesus og hans gjerninger.

Jesu undervisning om Åndens tjeneste.

DHÅnd som talsmannen.

 

BE FOR:

Pinsens gudstjenester i kirker og bedehus, radio og TV.

Fanger og fangevoktere.

Redaktører og journalister om frimodighet til å formidle Bibelens sannheter.

Misjonærer og nasjonale vitner – og omsorgsarbeidere i hjem- og utland.

Be for barn og unge som opplever omsorgssvikt.

JAN BERG

-----

 

”Du sende ditt ord til Noregs fjell og ljos over landet strøymde…”
(Elias Blix 1890)

Gratulerer med Nasjonaldagen og Grunnlovsdagen - 17.mai !

Musikkorps og festkledte barn med vaiende flagg skal igjen marsjere gjennom bygder og byer i vårt vidstrakte land. Flagget med blått kors skal pryde flaggstengene våre.

Vi takker Gud for friheten og selvstendigheten.

Frederik Meltzer utformet flagget med frihetens farger: rødt, hvitt og blått! Det ble vedtatt i Stortinget 17.mai 1821. Vi takker Gud for flagget og landet vårt!

”Norske menn i hus og hytte, takk din store Gud! Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut..” skrev Bjørnstjerne Bjørnson i 1859.

Korset i flagget minner oss om korset som ble reist på Golgata, der Jesus ga sitt liv for å frelse fortapte syndere.

Slik som flagget symboliserer vårt fedreland, slik symboliserer korset vårt himmelske fedreland. Staden med de faste grunnvoller som aldri rokkes!  Stedet der Gud en gang skal samle alle som har tatt imot Jesus som sin Frelser!

Det takker vi Gud og Jesus for!

 

Takk for:

Nasjonaldagen og landets selvstendighet.

Kongefamilien og vår demokratiske frihet.

Alle som taler og holder fram 17.mai-dagens historie.

Korset der Jesus ga sitt liv for oss.

Kristenrussens pengeinnsamling til gode formål.

Be for:

Kong Harald og dronning Sonja – de har en samlende effekt på nasjonen vår.

Barnetogene, feiringer og politiet som skal holde orden.

Alle festgudstjenester i kirker og bedehus – forkynnere og sangere.

Statsministeren og alle ministere om Guds visdom.

Norges fredsarbeid i andre land.

.

Jan Berg

-----

”Jesus drepte fiendskapet på korset og gjorde jøder og hedninger til ett…” Ef. 2,16-17.

Gratulerer Norge! 70 år siden Frigjøringsdagen 8.mai 1945. Vi takker Gud for frihet og velsignelser i landet vårt.

Forbønn og takk stiger opp til den levende Gud fra skarer av forbedere som roper til Ham dag og natt for nasjonen vår. Jesus og Den Hellige Ånd går også i forbønn for oss.

14. mai er det 67 år siden nasjonen Israel ble en selvstendig nasjon, anerkjent av FN og stormakter. Vi takker Gud for Israel og ber om fred for Jerusalem og nabolandene.

Norge var i mange år en av Israels sterke støttespillere. Støttemuren slår sprekker nå, men vi ber for politikere at de anerkjenner Israel og støtter jøder.

Jesus ble født i Nasaret! I disse dager kommer Pastor Saleem fra Nasaret til Norge. Han skal besøke menigheter, delta i støttetog for Israel og fortelle hva som skjer i Nasaret og Israel nå.

14. mai er Kristi himmelfartsdag. Jesus ga løfte om kraft. To hvitkledde menn sa:

”Denne Jesus skal komme tilbake på samme måte som dere så ham fare bort….”

BØNN OG TAKK!

Takk Gud for friheten i landet vårt - be for de folkevalgte på Stortinget.

Takk Gud for Israels selvstendighet - be om hjelp i deres framtid.

Takk Gud for påskens budskap og Jesu løfte på Kristi himmelfartsdag.

Be for forskjellige markeringer og møter.

Be for statsministeren og utenriksministeren vår at de får visdom fra Gud for jøder, Israel og Midt- Østen.

Be for redaktører og journalister i blader, aviser, radio og TV at de formidler sannheten fra Midt-Østen.

JAN BERG

-----

 

”Sterke inntrykk!”

Inntrykkene fra den jødiske bydelen i Praha er sterke! Jeg kom hjem derfra akkurat nå!

For europeiske jøder har stedet i over ett tusen år betydd like mye som Jerusalem. Gamle synagoger tydeliggjør jødedommens seremonier, bibelske skikker og Israels historie.

Jeg besøkte Yad Vashem i januar, jødenes Holocaust i Jerusalem - rett etter jødenes store 70-årsmarkering. Bilder og navn fra den store jødeutryddelsen er som et gufs fra avgrunnen.

Auscwitch og Birkenau i Polen gjorde oss målløse. Å se trebenkene som jødene sov på, gasskamrene som tok livet av familier, ovnene som nazistene brant lik i og skiltet ”Arbeit macht frei,” bekrefter at maktsyke ledere kan forføre nasjoner.

Sterke krefter vil i dag bortforklare Holocaust. Antisemitismen og antisionismen vokser fram med uhyggelig fart i Europa. Hva kan vi gjøre?

Det vi alle kan være med på, er å be inderlig for jødene og Israel. Dronning Ester og hennes onkel Mordekai reddet nasjonen fra utryddelse gjennom bønn og faste. Det førte til konkrete handlingsplaner, visdom og samarbeide.

”Mordekai sønderrev sine klær. Han kledde seg i sekk og aske og ropte sine høye klagerop i byen.” Ester 4,1

 

BE FOR:

Forfulgte jøder i Europa.

Jøder som immigrerer til Israel.

Politikere, konger, presidenter og FN - at de ser virkeligheten i Israel og Midt-Østen.

Stortinget, UD og regjeringa at de handler riktig i forhold til Israel.

Markeringer og demonstrasjoner for jøder i Norge og andre land.

Be om Guds hjelp for Knesset og Statsministeren.

Takk Gud at frelsen kommer fra jødene!

 

JAN BERG
20.4.2015

-----

 

Hvem skal lede en åndelig leder og hva skal lederen være ledet av?  Et aktuelt spørsmål!

Hva sier Bibelen?  

”Den som har øre, han høre hva Ånden sier til menighetene,” er Jesu hilsen til

 menighetene i Åp. 2 og 3.

”Talsmannen, Den Hellige Ånd skal lære dere alle ting og minne om alt det jeg har sagt dere,” sa Jesus i sin avskjedstale til disiplene.

Bibelen er Guds Ord. Ånden veileder til hele sannheten og åpenbarer Ordet. Ledere som ledes av Ånden og Ordet har forutsetninger til å lede mennesker og menigheten inn i Guds plan og vilje.

Forvirring fører til uro og ubehag. Djevelen sår tvil og forvirring og om Guds Ord. Det begynte i Edens have. Forvirring er ille. Åndelig forvirring er verre.

Vil du be om åndelig lys og visdom for åndelige ledere i landet vårt?

Det er bedre å tenne lys enn å forbanne mørket.

Vi vil be om Åndens salvelse over alle som står i krevende og ansvarsfulle ledertjenester.

 

BØNN:

Be om Guds nåde og visdom over åndelige ledere og sjelesørgere.

Be for nye unge ledere at de lærer seg å lytte til Åndens røst og fordyper seg i Guds Ord.

Be for erfarne åndelige ledere at de ikke stivner i former og erfaringer, men søker styrke og salvelse hos Gud.

Be for alle forkynnere at de har sterkere og tydeligere Jesus- fokus.

Be for politikere at de ser Bibelens åndelige og etiske verdier og leder etter det.

Be for Stortingets og regjeringens ansvar for asylbarn og asylsøkere.

Takk Gud for djerve mennesker som vi minnes fra krigen.

Takk Gud for landet vårt og be om fortsatt internasjonal fred!

 

JAN BERG

Pastor

13.4.2015

-----

 

”Jesus har bevist seg å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde!” Rom. 1,4

Jesu oppstandelse fra døden skiller det kristne budskapet suverent fra alle verdens religioner.  Bibelen henviser til Jesus som lever i all evighet. Korset er tomt og graven er tom!

Jesus seiret over djevelen og synden! Han tillintetgjorde døden! Døden kunne ikke holde på Hans rene og hellige liv. I tre timer under forsoningen var Jesus forlatt av sin Far. Han tok syndens straff på seg.

Jesu tjeneste på jord er fullkomment fullført. Nå sitter han ved sin Fars høyre hånd i himmelen og går i forbønn for oss. Jesus vet hvor du bor og hva du trenger. Han ser dine tårer og hører dine bønner.

Fryd og gled deg over påskens seiersbudskap! Langfredagens forsoning og påskemorgens oppstandelse bygger broen til himmelen.

Vil du være med å be at budskapet om Jesus forkynnes rent og hellig av hengitte mennesker som harsin identitet i Guds Ord?! Forkynnere som i ydmykhet og djervhet bringer evangeliet til Norge i dag!

BØNN OG TAKK:

Takk for alle gudstjenester og forkynnelse om Jesus i påsken.

Takk at vi etter påska kan sitte med sterke inntrykk av Jesu forsoning og oppstandelse.

Be for forkynnere at de fordyper seg i Guds Ord og forkynner med stor frimodighet.

Be for unge prester og pastorer som nå starter sin tjeneste.

Be at vårens konfirmanter blir berørt av Jesus.

Be om sannhet og enhet i Guds menighet.

Be for vergeløse barn som i mange tilfeller blir en salderingspost.

Be inderlig om forandring for Joshua French, familien og myndighetene.

JAN BERG

7.4.2015

-----

 

”FØDT FOR Å DØ!”

Hvilken kriminalbok beskriver at offeret står opp igjen fra døden? Der offerets far er villig til å sende sin sønn i døden for å redde andre mennesker!

Å følge Jesus på Palmesøndag fra Oljeberget til Jerusalem, og høre hyllesten fra folket og tilbedelsen fra disiplene er mektig. Han renset templet. I de tre stille dagene underviste han om endetiden, holdt sin avskjedstale, ga mange løfter og avslørte fariseernes hykleri og skriftlærdes lurespørsmål.

Skjærtorsdag innstiftet han nattverden før han med ”høye skrik og tårer” kjempet sin ensomme bønnekamp i Getsemane. Engler styrket ham og vennlig møtte han forræderen Judas og soldatene som førte ham til alle avhørene.

Slagene og hånsordene rammet ham på Langfredag. Mens de slo naglene i uskyldige hender og føtter, ba han : ”Far, forlat dem for de vet ikke hva de gjør!”

Til røveren på korset: ”I dag skal du være med meg i Paradis.” Han ropte: ”Det er fullbrakt!” Til slutt: ”Far, i dine hender overgir jeg min ånd!”

Påsken er tiden til å takke!

 

TAKK OG BØNN:

Takk Gud for hans fullkomne frelsesplan.

Takk Jesus for hans fullkomne seier på korset

Takk Jesus for alt han talte i ”de stille dagene.”

Be for påskens gudstjenester i kirker og bedehus – ute og inne.

Be for forkynnere – at de ”maler” Jesus for tilhørerne.

Be at påskebudskapet i radio og TV blir levende for alle som ser og hører.

Be for redaktører og journalister som formidler påskebudskapet.

Be om hjelp og visdom for åndelige ledere til å løfte fram Bibelens høytider.

JAN BERG
Pastor

23.3.2015

---

 

”Den levende Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll.” 1.Tim.3,15.

Hvite løgner og nødløgner har ingen plass i Guds menighet. Løgn føder usikkerhet og utrygghet. Den ruinerer ekteskap, forderver arbeidsplasser og nedbryter samfunnet. Hvor skal mennesker finne sannheten hvis de ikke finner den i Guds menighet?!

Jesus kaller djevelen for løgnens far.

Gud og Jesus er selve sannheten personlig. Ånden vi får er sannhetens Ånd. Guds menighet er fundamentet i landet som sannhetens støtte og grunnvoll. ”Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten.” 3. Joh.4. ”Summen av Guds Ord er sannhet! ” Salme 119,160.

Ananias og Saffira løy ikke bare for apostlene, men for Gud og DHÅnd. Apostelen Peter konfronterte dem med løgnen og hykleriet. Konsekvensen var dødelig. Ap.gj.5. En sunn gudsfrykt fylte deretter menigheten og alle som hørte om det.

Vi ber for åndelige ledere i kirker og bedehus at de må leve i Guds lys og sannhet!

BØNN:

Be om hjelp til å si sannheten når du fristes til å lyve – unngå en hvit løgn eller nødløgn.

Be at sannhetens Ånd får innflytelse i Guds menighet – at løgn og hykleri avsløres.

Be om hjelp til å fostre en barne-og ungdomsgenerasjon som er ekte og sanne - i menigheten, på arbeidsplasser og i samfunnet.

Be om Guds lys til å forstå Bibelens budskap, så du ikke vakler i din tro.

Be at sannheten seirer i Midt-Østen og i alle landene som undergraves av løgn og bedrageri.

Be for biskopvalget i Sør–Hålogaland og for valg av ny leder til Kirkerådet.

JAN BERG
Pastor

16.3.2015

-----

 

 

 

 

 

 

 

”I min trengsel påkalte jeg Herren, jeg ropte til min Gud. Fra sitt hellige tempel hørte han min røst, og mitt skrik kom for ham, til hans ører.” Salme 18,7

Bønn i Jesu navn er det sterkeste våpen et menneske har. Bønn til Allmaktens Gud – til Den Høyeste i hele universet, er prøvet og erfart av mennesker gjennom årtusener.

Kong David var i en fortvilet situasjon. Verset viser kongens tro og forventning, tillit og hengivelse til Gud. David påkalte, ropte og skrek til den levende Gud.

Ingen røst er for svak eller for sterk for Gud. Han lytter til hjertets innerste sukk og måler ikke våre bønner ut fra velformulerte setninger og velvalgte ord. Bønn fra hjertet berører Guds hjerte og er veien til bønnesvar.

Det var i trengselen kongen ropte til Gud. Når menneskers hjelp ikke strekker  til, da strekker Gud til. Han har den fulle oversikten og evnen til å snu håpløse situasjoner til framtid og håp.

Norge trenger forbønn på mange områder. I denne bønnespalten skal vi konsentrere bønnene om disse temaene:

 

BØNN:

Be for lærere og elever i barneskoler, videregående - og høyskoler.

Be for kristne skoler og barnehager - at Bibelens budskap og verdier for alltid preger dem.

Be for fosterbarn, fosterforeldre og deres egne barn.

Be for overgripere og misbrukte.

Be for elever på bibel- og lederskoler.

Be om visdom i legers og jordmødres reservasjonsrett.

Be for utviklingen av euthanasi og selvmord.

Be for jøder i Norge.

Be for valget i Israel 17. Mars

Be for muslimer i Norge.

Takk Gud for alt!

 

JAN BERG
Pastor
9.3.2015

-----

 

 

"Alltid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede" Filipperne 1,4

”Skal du vinne Kina for Kristus, må det skje kneveien! ” Denne hilsen fikk Kinamisjonær Hudson Taylor fra troshelten Georg Muller. Den berørte hans hjerte. Det sies om Hudson Taylor at solen aldri gikk opp over Kina uten at han var på kne i bønn.

Gud hørte og besvarte Taylors hengivne bønner. Han tente og sendte misjonærer til folket som vandret i åndelig mørke. Kinesere ble frelst og evangeliets ild ble spredt. I dag brenner vekkelsens ild og sprer seg i Kina. De drømmer om å sende misjonærer til Europa.

”Skal vi vinne Norge for Kristus, må det skje i bønn og sønderknuselse for Guds ansikt,”  med nød for en fortapt verden og med himmelsk glød til å spre evangeliets ild til alle generasjoner.

Vil du være med å be for Norge? Gud trenger din bønn og mange varme forbedere som roper til Gud, natt og dag.

Be at høstens Herre driver ut arbeidere som er tent i brann for Jesus –  og bringer åndelig lys der mørket råder.

TAKK OG BØNN!

Takk for din Bibel og be om åpenbaringens Ånd til å forstå den.

Takk for Jesu Kristi fullkomne forsoningsverk på korset.

Takk for Den Hellige Ånd og nådegavene og be om åndelig utrustning.

Be om frimodighet på jobben og i nabolaget.

Be for biskoper, proster, prester, pastorer, evangelister og alle som forkynner evangeliet om Jesus.

Be for mennesker og nasjoner som lever i åndelig mørke.

Be for statsledere i land der forfølgelser og terror er fakta.

Takk Gud for hans nåde og barmhjertighet!

JAN BERG
2.3.2015

-----

 

”Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker.” 1.Tim.2,1.

Norge trenger Gud! Norge trenger Jesus! Norge trenger Bibelen – Guds Ord!

Vil du være med å be om nye åndelige tider for landet vårt? Der Jesus er sentrum som Guds sønn og verdens Frelser!

Det Norge har opplevd av åndelige velsignelser, beskyttelse og velstand etter at Hauge og haugianerne forkynte budskapet om Jesus, kan verken bortforklares eller beskrives. 

Gudsfrykten førte til velsignelser. Det blomstret og bar frukt i skoler, kirker, bedehus og på arbeidsplasser. En bedre hverdag ga næring til mennesker og ære til Gud.

Norge er tjent med å gi plass til den Allmektige Gud, bekjenne synd og leve etter Bibelens anbefalinger. Ordet er gitt av Gud selv, til vårt eget beste.

Vi har ikke råd til å miste Guds velsignelse og nærvær. ”Når grunnvollen svikter, hva makter da den rettferdige? ( Salme 11,3)

Vil du be for Norge og de som har viktige stillinger og bestemmer landets framtid?

BØNN OG TAKK:

Be for åndelige ledere i kirker og bedehus – at de ledes av Bibelen og DHÅnd.

Be for forkynnere - at de fokuserer på Jesus som verdens Frelser og det eneste håp for himmelen.

Be for statsministeren og alle ministrene i de viktige sakene de skal behandle.

Be for dommere og juridiske saker – at de blir behandlet rett.

Be om åpenbaring over Ordet for alle som har fått en Bibel i konfirmasjonen eller som  gave.

Be for Fylkesmannen, ordføreren og kommunestyret på ditt sted.

Takk for den åndelige friheten i landet vårt!

JAN BERG

Pastor

23.2.2015

-----

 

”Be om fred for Jerusalem!” Salme 122,6

Vi var nylig sammen med jøder i Knesset og i Overrabbinatet i Jerusalem. Å høre fra dem hva som skjer i Israel nå, er spennende. De uttrykker takknemlighet for kristnes forbønner, besøk i landet og sann informasjon.

Store og viktige beslutninger blir tatt i Knesset. De møter daglig sekulære krefter som vil fjerne dem fra sitt eget hjemland. Verdens øyne er rettet mot landet der Jesus ble født, oppvokst, døde og sto opp igjen fra døden.

Gud har i profetordet gitt løfter om konkrete grenser. De oppfylles i Guds time. Nasjonen trenger forbønn og mennesker som våger å tale deres sak i dag.

Vi ber også for statsledere og nøkkelpersoner i nabolandene - at de blir påvirket av Den Hellige Ånd. Gud hører og svarer bønner som sendes opp til ham.

Frelsen kommer fra jødene! Vi takker Gud for frelsen og ber for Israel og hele Midt- Østen. De trenger en ny åndelig vår og sommer!

BØNN!

Takk Gud for frelsen og Frelseren Jesus, som kom fra jødene.

Be daglig for Knesset - om visdom og løsninger fra Gud.

Be for rabbinere at Jesus blir åpenbart for dem.

Be for jøder som kommer tilbake til hjemlandet sitt – at alt faller på plass for dem.

Be at redaktører og journalister får et rett syn på hva som skjer i landet og formidler det.

Be for forfulgte jøder og kristne.

Be for statsledere og åndelige ledere i nabolandene.

Be for antisemitismen som sprer seg i Europa.

Takk at frelsen er for jøder og alle nasjoner.

Takk Gud for landet vårt.

Be for Joshua French – om en løsning.

 

JAN BERG

Pastor
16.2.2015

-----

 

”Da Jesus kom nær og så Jerusalem, gråt han over den, og sa: Visste også du, om enn først på denne din dag, hva som tjener til din fred ! Men nå er det skjult for dine øyne!” Luk. 19,41-42.

Vi sto sist fredag på Oljeberget, med ansiktet og utstrakte armer mot Jerusalem - i bønn og velsignelse for byen, nasjonen og landene rundt. Se for deg norske menighetsledere i tårer, bønn og velsignelse for Jerusalem – kanskje på samme sted som Jesus gråt sårt over byen, fordi den ikke kjente sin besøkelsestid.

Vi har all grunn til å velsigne Israel og be om fred for Jerusalem. Bibelen – Guds Ord oppmuntrer oss til det. Selv om jødene forkastet Jesus som sin Messias, så skal vi velsigne og be.

Jøder og Israel gjør også feil! Det er bare Jesus som er fullkommen og gjør alt riktig. Vi skal be om visdom og nåde over rabbinere, jøder, pastorer, statsminister, president og alle som bekler nøkkelstillinger i landet.

Vi er ikke satt til å forbanne mørket, men å tenne lys. En dag skal hele nasjonen møte Jesus, men inntil da har vi ett oppdrag - å forkynne evangeliet for jøder og hedninger.

 

BØNN!

Be om Åndens lys til å forstå Bibelens Ord om frelsen og livet med Jesus.

Be om åndsåpenbaring over GT´s profetiske ord om jødene og Israel.

Be for de ledere i Israel som jeg har skrevet om.

Be for Hamas og Hisbollah – at Gud rører deres hjerter.

Be for alle som har mistet hjem, familiemedlemmer og er berørt av krig og terror.

Be for Messiastroende jøder.

Takk Gud for Jesus og frelsen!

 

JAN BERG

Pastor

8.2.2015

-----

 

 

”Kom, la oss tilbe og bøye kne, la oss knele for Herren, vår Skaper!

For han er vår Gud og vi er det folk han før, den hjord hans hånd leder.

- Å, om dere i dag ville høre hans røst!” Salme 95,6-7.

Sist fredag ettermiddag, da Sabbaten startet sto jeg ved Vestmuren (Klagemuren) i Jerusalem i bønn for jøder og Israel. Rundt meg var det jøder i alle generasjoner som benyttet Sabbaten for Guds åsyn.

Jøder i store mengder var samlet i bønn, bibellesing og sang fra Salmenes bok. En blanding av gledessang, forventningssang og nødssang! Bønner steg opp til den levende Gud.

Vi fra Norge ble dypt berørt og la hendene på Vestmuren i gråt, bønn og utøste våre hjerter for Herrens åsyn, for denne lidende nasjonen.

En meget sterk atmosfære hvilte over stedet og fylte oss med glede, nød, takk og enda større lyst til å gjøre noe for jødene og Israel.

Israel trenger våre bønner i dag og framover! Vil du være med å be?

BØNN OG TAKK!

Velsign Israel og be om fred for Jerusalem.

Be for jødene at Jesus blir åpenbart for dem, så de ser Jesus som sin Frelser.

Be om åndsutgytelse over jøder og Messiastroende.

Be for statsministeren og Knesset i de håpløse utfordringer og umuligheter de står ovenfor.

Be at kristne i Norden ser det sanne bildet av hva som skjer i Israel og Midt-Østen.

Be for nabolandene at Den Hellige Ånd åpenbarer Jesus for dem.

Be for FN og USA at de får Guds visdom for Midt-Østen.

Be for alle flyktningene og forfulgte i Midt- Østen.

Takk for Bibelens profetiske ord!

Takk for Jesu blod og Guds nåde!

 

Jan Berg
Pastor

2.2.2015

 

 

”Jesus avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset.” Kol. 2,15.

Satans sterkeste våpen er frykt og forvirring. Der disse våpen får makt og innflytelse, der blir det frustrasjon, usikkerhet, utrygghet, angst, motløshet og depressive holdninger.

Jesu er den sterkeste i hele universet. Han har fått all makt i himmel og på jord av sin Far i himmelen. Der djevelen kommer med frykt, kommer Jesus med ”Frykt ikke! Jeg er levende i all evighet og jeg har nøklene til døden og dødsriket.”

Der djevelen kommer med forvirring, kommer Jesus med: ”Min fred gir jeg dere..”

Der djevelen kommer med anklager, der avviser Jesus anklageren og sier: ”Kom til meg med alle dine byrder…”

Der djevelen kommer med fordømmelser, sier Jesus: ”Heller ikke jeg fordømmer deg!”

Ikke la deg lure og paralysere av djevelen. Han er løgnens far og opphavet til all løgn.

Jesus er sannheten og opphavet til all sannhet! Du er sannhetens barn!

Slipp Jesus til i livet ditt!

 

BØNN OG TAKK:

Be om hjelp til å stå imot djevelens listige angrep.

Be om Guds rene og himmelske visdom.

Be for KRIK og arbeidet blant unge idrettsutøvere.

Be for søndagsskoler og barneklubber – og for ledere.

Be for MF, bibelskoler og teologiske høyskoler.

Be for NRK om rette programvalg og takk for andakter, gudstjenester og Salmeboken på TV.

Be for redaktører og journalister at de ser de rette verdiene og fokuserer på riktige og viktige sannheter.

Takk for alt!

Jan Berg

Pastor
26.1.2015

 

 

”Be til enhver tid i Ånden med all bønn og påkallelse. Vær årvåkne i dette, med utholdenhet i bønn for alle de hellige…” Ef. 6,18.

Slik som en idrettsmann øker sin styrke, smidighet og kondis gjennom trening, kost og hvile – slik øker den troende sin styrke, visdom og åndelige vekst ved fordypning i Guds Ord og et målbevisst bønneliv.

Bønn er ikke stress og høye skrik. Bønn er hengivelse til Gud, stole på Ham og la ”alt  som ligger på hjertet komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk!”

Bønn er å hvile i Guds løfter og i troen på at den levende Gud hører hvert bønnesukk og at Jesus sitter ved Guds høyre hånd, som yppersteprest og går i forbønn for oss.

Finn de rette stunder på dagen der du kan konsentrere og fordype deg i Bibel og bønn.

Det er veien til et dypere liv i Gud og et rikere liv med Jesus. Det vil gagne deg og dine medmennesker.

BØNN OG TAKK:

Takk for din Bibel og be om lys og konsentrasjon til å lese og be, så du kan behage Gud ved din tro og dine handlinger.

Be om hjelp til å være det lys og salt du skal være i ditt hjem, nabolag og nærmiljø og på din arbeidsplass.

Be om Guds hjelp til å se hva du kan gjøre der du bor, så alle i ditt distrikt kan ha en bedre og tryggere hverdag.

Be for forholdet mellom Ukraina og Russland.

Be for Frankrike etter terroren.

Be for Nigeria og om hjelp til å avsløre og avvæpne Boko Haram.

Be for Israel og alle jøder på flukt og i frykt.

Be for forfulgte kristne og de få kristne som er igjen i flere land i Midt-Østen.

 

Jan Berg
Pastor

19.1.2015

-----

 

”Men Herrens ord varer til evig tid…” 1.Pet. 1,25

”Be om at de rette ord må bli meg gitt når jeg skal tale, så jeg frimodig kan forkynne evangeliets hemmelighet..” Ef. 6,19

Bibelen skiller seg suverent fra alle bøker. Den er levende og ”inspirert av Gud selv og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd..” 2.Tim.3,16.

Guds Ord står fast til evig tid! Den forandres ikke av innflytelsesrike mennesker eller åndelige strømninger i tiden. Ingen har rett eller myndighet til å forandre Bibelens innhold og mening.

Apostelen Paulus ba om forbønn så han kunne få de rette ordene til å forkynne evangeliet. Dagens forkynnere trenger også forbønn. Når de blir grepet av Guds Ord og ”får de rette ordene,” da skjer det noe med tilhørerne.” Guds Ord er som en hammer som knuser fjell..” sier profeten.

La oss sammen lage en landsomfattende og sterk bønnering rundt alle forkynnere i landet vårt og be for Norge!

 

BØNN OG TAKK:

Takk Gud for Bibelen og la den bli din inspirasjonskilde.

Be stadig om Åndens lys og veiledning når du leser Guds Ord.

Be for alle Bibler som er delt ut til hjem i Finnmark.

Be for Bibelselskapet og for alle Bibler som sendes til land med andre religioner.

Be for alle de som i lande med andre religioner lytter til evangeliet gjennom radio og TV.

Be for Frankrike og familier som mistet sine etter terrorhandlingen.

Be for PST at de er våkne og på vakt for terrorhandlinger i Norge.

Be for redaktører og journalister som våger å holde fram ytringsfriheten.

JAN BERG

Pastor

12.1.2015

-----

 

”Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger gjennom til det kløver sjel og ånd, marg og ben, og dømmer hjertets tanker og planer.” Hebr.4,12

”Gud, me treng ein lesarvekkelse!” Slik lød den nødfylte bønnen fra en eldre mann etter noen bibeltimer jeg hadde.

Det er sant! Undersøkelser viser at kristenfolket har abdisert fra å bli kalt ”lesare” til å bli ”ikkje lesare.”
"Støv på Bibelen er rust på sjelen...." Slik har en så treffende sagt det.

Bibelen er Guds levende ord! Den veileder og rettleder oss. Den oppmuntrer og korrigerer oss. Den er Guds direkte tiltale til mennesker om hvordan livet, menigheten og landet bør ledes. Bibelen er Guds inspirasjonskilde til å leve et liv sammen med ham – i tro på Ham og i tilitt til at hans planer er de beste.

Vil du være med å be om en bibelvekkelse over hele landet vårt?

 

BØNN OG TAKK!

Takk for Bibelen som Guds inspirasjonskilde og veiviser.

Be om Den Hellige Ånds lys og åpenbaring over Guds ord.

Takk for all forkynnelse om skriftens sannheter og betydning.

Be for forkynnere at de søker inn i Bibelens kilder så de i ydmykhet og djervhet kan tale Guds Ord i kirker og bedehus, i radio og TV.

Takk for alle redaktører og journalister som så utmerket skriver om Bibelens sannheter og verdier og holder fram mye av det positive som skjer i samfunnet.

Be også for dem at de får det mot og styrke som er nødvendig og viktig for å holde fram Bibelens budskap.

Takk Jesus for hans fullkomne frelse!

Takk Gud for alt!

Jan Berg
Pastor
5.1.2015

-----

 

 

”Skriften kan ikke settes ut av kraft.” Joh. 10,35

Mennesker kan latterliggjøre og harselere med Bibelen. Gud mister ikke fatningen av den grunn og Skriften settes ikke ut av kraft. Gud har ved sin Ånd inspirert utvalgte til å skrive ned Guds tanker, mål og meninger. De er hellige og hevet over enhver menneskelig tanke.

Vi har all grunn til å takke Gud for Bibelen. Norge er kåret til verdens rikeste og beste land å bo i. Er det en forbindelse mellom Guds velsignelser og velstand i landet vårt?

Har Bibelens budskap og manges forbønner gjennom generasjoner formet landet vårt og ført oss til de verdier og den velstand som vi høster gode av i dag?

Norge trenger en ny Bibel-vekkelse! Slik at vi igjen drikker av Bibelens kilder med levende vann og fylles av Guds visdom og Ånd. Når Guds ord blir midtpunktet i hjemmene, så vil det prege Guds menighet, skole og arbeidsplasser.

Bønn og takk:

Takk for alle gleder og velsignelser i 2014 og be om Guds hjelp for 2015.

Be om hjelp til å prioritere din tid, evner og krefter på en riktig måte.

Takk for Bibelens budskap og be om hjelp til å konsentrere deg og forstå det du leser.

Be Gud om hjelp og visdom til å samle din familie rundt Bibelen.

Takk for alle som i ydmykhet våger å forkynne Bibelens sannhet i respekt for Gud og mennesker. Be at de får nytt mot gjennom dette året.

Be for mennesker som sliter med alkohol, narkotika, ensomhet, depresjon, angst, spillegalskap og selvmordstanker.

Takk Gud kongens familie og be for dem!

JAN BERG

Pastor
29.12.2014

-----

 

”Maria skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.” Matt. 1,21

Mange har forandret verden. Graham Bell med telefonen, Johan Gutenberg med trykkekunsten og Malala, som tidenes yngste fredsprisvinner.

Men, ingen har forandret verden som barnet som ble født under verdens laveste kår – i en krybbe - i en stall.

Jesu fødsel er tidenes største mirakel – at Gud selv lar seg bli født som et menneske i denne verden, for å sone verdens synd. Inkarnasjonen skiller evangeliet fra alle verdens religioner.

Denne jula vil vi sammen be om at budskapet om Jesus må bli levende for alle som lytter og leser, så de oppdager og opplever "Guds levende Sønn” som sin Frelser og forsoner.

Takk for:

Jesus - Guds julegave til alle mennesker.

Budskapet om Jesus som skal lyde i kirker og bedehus, radio og TV.

Alle som er villige til å forkynne Bibelens Jesus.

Forbedere for landet vårt.

Nytt studio for Kanal 10 i India – forkynner evangeliet til mange hjem i Østen.

Kristne aviser og magasiner – redaktører og journalister.

Be for:

Barnefamiliene i jula om en alkoholfri jul.

Ensomme og forlatte som opplever jula som tung og deprimerende.

Kirkens SOS – og telefonsamtaler med mennesker som trenger noen å snakke med.

Sjømannskirkene, prester og ansatte på oljeplattformene.

Oppfølging av Fredsprisen – at barn og unge i Norge får vokse opp uten mobbing og undertrykkelse.

Joshua French, hans søster og mor – i den  tøffe og vonde jula de opplever.

 

JAN BERG

Pastor

15.12.2014

 

 

 

 

 

 

”Summen av ditt ord er sannhet…” Salme 119,160

Når summen av regnestykket stemmer med fasiten blir det glede og trygghet.

Summen av alle bibelvers gjennom hele Skriften er sannhet. Summen stemmer helt med Guds fasit - Guds Ord. Gud er sannheten personlig.

Bibelen er inspirert av Guds Ånd og forteller sannheten om Gud og mennesket, synden og tilgivelsen, himmelen og fortapelsen. Ikke et eneste vers er i uoverensstemmelse med Gud.

Førti forfattere i en tidsperiode på 1500 år var sekretærer for Gud. De forfattet ikke selv, men skrev drevet av Den Hellige Ånd. Derfor er hele Skriften inspirert av Gud og summen av Guds ord er sannhet.

I adventstiden er det berikende å fordype seg i profetiene om Jesu fødsel, liv, død og oppstandelse - skrevet noen hundre år før oppfyllelsen. De forteller detaljert om hvor, hvorfor og hvordan Frelseren skulle fødes.

Profetiene om Jesu gjenkomst er like tydelige. Summen av Guds ord er sannhet. ” Velsignet er den som leser, hører og tar vare på det profetiske ord.”

Vi ber for:

Julekonserter i kirker og bedehus, radio og TV.

Luciadagen – at Jesus blir den synlige.

Skolegudstjenester og juleavslutninger.

Forkynnere – at de forkynner om krybben og korset - hele Jesu frelsesverk.

Redaktører og journalister – at de peker på Jesus og alt det gode som skjer i adventstiden.

Folkevalgte på Stortinget.

Vi takker for:

Bibelen – Guds Ord og ber om ” åpenbaringens Ånd ” over Ordet.

Demokratiet og friheten i landet vårt.

Guds nåde og tilgivelse.

 

JAN BERG
Pastor

8.12.2014

-----

 

”Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.” Joh.1,5

”Mørket har bare framgang i fravær av lyset.” Det ser vi hver dag. Det er mørkt. Vi tenner et lys. Mørket forsvinner. Lyset seirer og gir trivsel, glede, synlighet og trygghet istedenfor det skumle, utrivelige og utrygge som mørket skaper.

Før Jesus kom, var det fravær av Guds lys i en mørk og syndig verden. Gud tente lyset for alle mennesker da han sendte sin sønn. Verdens lys og håp gjennom Guds sønn, Jesus ble født. Han er og blir det skinnende og brennende lyset...

”Jeg er verdens lys,” sa Jesus. Etter sin korsdød og oppstandelse dro han til himmelen. Jesus sa til sine disipler: ” Dere er verdens lys.” Han sa også: ”En by som ligger på et fjell kan ikke skjules.” Slik skal alle som er Guds barn være lysbærere i en mørk og kald verden ved å tenne lys og varme, kjærlighet og glede fra Gud selv.

Vi ber for:

Adventstiden – at kristne utstråler lys og varme fra Gud.

For julekonserter og skoler i adventstiden – at Jesus blir midtpunktet.

Uteliggere og det romanske folket – at de opplever varme og nærhet fra mennesker.

Kriminelle – at de får se noe mer enn kriminalitet.

Kriminelle som har sonet og skal ut i hverdagen igjen.

Fengselsprester, ansatte og innsatte – om Guds lys og nærhet i adventstiden.

Julegrytene til Frelsesarmeen.

Statsminister og alle på Stortinget under adventstiden – og viktige avgjørelser.

At mobbeoffere og mobbere må få andre tanker i adventstiden.

Takk Gud for Jesus!

 

JAN BERG
Pastor

1.12.2014

-----

 

 

 

 

”Du vår Gud. Vi har ikke styrke nok til å møte denne store hæren som kommer imot oss og vi vet ikke hva vi skal gjøre. Men til deg er våre øyne vendt.” 2.Krøn. 20,12.

Ser du kongen? Redd og hjelpeløs! Han gjorde det eneste riktige. Kongen vendte seg i bønn til Herren og lyste ut en faste over hele kongedømmet.

”Gud! Vi stiller oss utenfor ditt hus! Vi vil rope til deg i vår nød! Du vil høre og frelse!” v.9. Kongen ydmyket seg for Gud og mennesker.

Gud hørte og svarte folkets bønn. Herrens Ånd kom over Jahasiel: ”Frykt ikke!  Ikke deres krig, men Guds. v 14. Dere skal stå stille å se hvordan Herren frelser dere.” v 15.

Gud ga dem strategien gjennom profetisk budskap. De handlet og vant.

Norge står i fare for å forlate den levende Gud og åpne for åndelige makter som undergraver Bibelens sannheter og nasjonens fundament.

De kan ikke beseires ved hærer eller fysisk makt, men ved Guds Ånd. Den Ånden er sterkere enn verdens ånd. Gud oppmuntrer alle sine barn til å stå sammen i bønn for nasjonen vår.

 

VI BER FOR:

Joshua French og hans mor Kari-Hilde – og for UD.

Overgrepsoffer – at overgripere i kristne miljøer blir avslørt.

Om renhet i Guds hus, så synd og umoral ikke forsøpler Guds menighet.

Gravide kvinner på valg - provosert abort eller bære fram barnet.

Politikere og helsepersonell i spørsmål om aktiv dødshjelp.

Kristen lærerutdannelse på alle nivåer - fra barneskoler til høyskoler.

Kristne ungdommer i miljøer med idrett, fotball, kunst osv.

Mobbeoffer og mobbere.

 

Jan Berg

Pastor

24.11.2014

-----

 

”En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet: Fra Sion skal redningsmannen  komme, han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.” Rom.11,25-26.

Jesus ble født i Israel. Som voksen gikk han omkring og gjorde vel. Han helbredet alle som var underkuet av djevelen, for Gud var med ham og salvet ham med Den Hellige Ånd og kraft.

Israel forkastet Jesus som Guds sønn og frelser. Apostlene forkynte om Jesu oppstandelse. Paulus, hedningenes apostel, ble ledet av Ånden til å forkynne evangeliet for hedningenasjoner.

Israel er for en tid forblindet. Profetordet sier at nasjonen skal bli forlatt av alle. Da, når alt håp er ute, skal nasjonen rope til Gud. Messias som de forkastet, kommer da som deres frelser.

Noen jøder bekjenner Jesus.Vi skal fortsatt be for Israel og Jerusalem. Landet og byen står sentralt i Guds profetier for framtiden.

BE FOR:

Be om fred for Jerusalem. Salme 122,6.

Takk at frelsen har kommet til hedningene – oss.

Be for Israels statsminister og Knesset.

Be for alle naboland – Jesus døde for jøder og hedninger.

Be for jøder i Norge og Europa.

Be for vår statsminister, utenriksminister og UD – at de får Guds visdom i Midt-Østen.

Be for terrorgruppa Boko Haram i Syria – at bortførte blir satt fri.

Be for Den islamske stat (IS).

Be og takk for mamma Maggie i Egypt.

Be for alle flyktningene i Midt-Østen.

Be for kristne som tvinges til å flykte fra sine land.

Takk Gud!

JAN BERG
Pastor

14.11.2014

 

 

 

 

”For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.” 1. Kor. 1,18.

”Men det skal være langt fra meg å rose meg, uten av vår Herre Jesu Kristi kors! For ved det er verden blitt korsfestet for meg og jeg for verden.” Gal. 6,14.

”Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Gal. 2,20.

Når menighetens sentrum kommer i periferien og periferien kommer i sentrum, da blinker alle røde lamper. Guds menighet degraderes fra bønnehus til kulturhus.

Hvis vi er så tidsrelevante og dagsaktuelle at vi skjuler korset for å ikke støte noen, da blir vi irrelevante. Når sosialt felleskap, humanisme og kultur får korsets plass i våre liv, hjem og menigheter, da vil mennesker som søker åndelige verdier og kontakt med den levende Gud gå skuffet bort og ta avstand fra Jesus med ordene: ” Jeg har prøvd kristendommen jeg, men det ga meg ingenting.” 

BØNN FOR:

Be at forkynnere er tydelige i forkynnelsen om Jesus og korset

Be at barnearbeidere formidler budskapet om korset og Jesus, enkelt og forståelig for barn og unge

Be at du får en dypere innsikt i Jesu seier på korset og hva det betyr for deg.

Be for barna dine at de møter Jesus og blir frelst.

Be om hjelp til å vitne om Jesus og korset for de du er daglig sammen med.

TAKK FOR:

Takk Jesus for hans seier over djevelen og ondskapens åndehær.

Takk Gud som sendte sin sønn til jorda for å dø på et simpelt kors.

Takk for det evige livet.

JAN BERG

Pastor
10.11.2014

-----

 

”Til Ordet og til vitnesbyrdet!” Jes. 8,2

”Land, land, land! Hør Herrens ord. Jer. 22,29

”Dere farer vill fordi dere ikke kjenner Skriftene og Guds kraft!” Mrk.12,24

”Hel Skriften er innåndet av Gud..” 2. Tim.3,16

Bibelen – Guds Ord!  Det viktigste budskapet som Norge noen gang har fått. Bibelen er Guds inspirasjons- og veiledningsbok. Farfatterne var Guds sekretærer. Gud er forfatteren. De skrev det Ånden inspirerte dem til, uten at de forsto profetienes innhold, dybde og rekkevidde.

Detaljerte profetier om framtiden ble beskrevet hundrevis av år før oppfyllelsen.

Bibelen gir retning og styrke til åndelige ledere. Bibelen er boka framfor alle andre bøker i Guds menighet og i kristne hjem. Bibelen er selve samlingspunktet. Bibelen deles ut til fireåringer og konfirmanter. Bibelen deles ut gratis til alle hjem i Finnmark.

BØNN:

Be om åndsåpenbaring i Bibelen – så den blir din veileder.

Be at åndelige ledere, forkynnere og sjelesørgere ledes av Guds Ord.

Be at ” det levende Guds Ord ” – Bibelen blir midtpunktet for alle generasjoner.

Be for aksjonen: ”Bibelen til alle ” i Finnmark. Be for de som banker på dørene. Be at den gir håp og styrke til de som leser den.

Be for Norsk Gideon og bibler som blir utdelt på skoler, sykehjem, sykehus, hotell og offentlige steder.

Be for de som tilfeldig åpner en Bibel – at budskapet blir levende for dem.

Takk Gud at du har din egen Bibel.

Takk Gud for Bibelens betydning for landet vårt gjennom århundrer.

Takk Gud for alt!

 

JAN BERG

Pastor

1.11.2014

-----

 

”Djevelen umuliggjør det mulige!”

”Jesus muliggjør det umulige!”

Disse to setningene ble født inni meg grytidlig i går – torsdag morgen. De står i sterk kontrast til hverandre. Like sterk kontrast som mørke og lys, djevelen og Jesus.

Djevelen er mester i å svartmale, så alt blir håpløst og umulig. Han er en tyv, løgner og en morder. Alt gjør han for å ødelegge for Gud og mennesker. Forvirring, frykt og mismot er hans bedøvelsesmiddel.

Jesus tilbyr sin fred og kjærlighet til bedrøvede mennesker. Han snur motløshet til mot og håpløshet til håp. Det leser vi om i evangeliene. I sin åndelige autoritet truet Jesus  åndsmakter, sykdom og naturkrefter. Der umulighetene var synlige, ble forandringene like synlige. Alle kunne se hvordan Jesus ga frelse, håp og nye muligheter til fortvilte mennesker som levde i et håpløst mørke.

Jesus sa i Joh. 10,10: ” Tyven kommer bare for å myrde, stjele og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.”

 

VI BER OM

·         Guds hjelp til å avsløre djevelens skumle planer om løgn og bedrag

·         Guds hjelp til å stå imot djevelens angrep, være faste i troen så djevelen må vike.

·         Åndelig kraft til å seire gjennom fristelser.

·         Påfyll av Guds Ånd og kraft i våre hjerter og sinn.

·         Åndsåpenbaring i Guds Ord -  så Bibelen blir en inspirasjonsbok som gir livsmot og glede – velsignelse og fred for oss selv og andre.

·         Hjelp til å bruke Bibelens budskap i familien, så foreldre og barn kan fryde seg sammen i Guds Ord.

·         Takk Jesus for alt!

 

JAN BERG

Pastor

24.10.2014

-----

 

”Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst!” Gal. 5,16.

Søndagens prekentekst taler om livet i Ånden. ”Å vandre i Ånden.” v. 16.

”Drevet av Ånden.” v. 18. ”Åndens frukt.” v. 22. ”Å leve i Ånden.”
v. 25.

Det åndelige livet begynner ved Jesu kors og fortsetter i Guds himmel. Daglig blir vi dratt mellom våre egne kjødelige lyster og Åndens påvirkning.

Kjødets gjerninger er fiendskap, trolldom, trette, drap, sinne m.m. v. 19-21.

Men Åndens frukt er den DHÅnds produksjon av guddommelig frukt i oss. v. 22. Det er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet og trofasthet. mm. Slike verdier som mennesker i dag er på leting etter. De bør finnes blant kristne og i Guds menighet.

 

VI BER:

Be om ny åndelig dimensjon i ditt liv – at du blir fornyet av Guds ord og Ånd og bærer åndelig frukt.

Be om hjelp som forelder til å ta rette valg.

Be om åndsåpenbaring av Jesus for alle i familien din.

Be om åndelig kraft og salvelse over din prest, pastor og forkynner.

Be om åpenbaring i Guds Ord – at Ånden åpenbarer skriftene for deg.

Be for alle bønnebarna som ikke finner seg til rette i noen menighet.

Be for menighetenes tenåringer at de velger å følge Jesus.

Be for kristne ungdommer at de er frimodige i skolemiljøer og blant venner.

Be for ” de som ikke blir sett ” i menighetene – at noen ser dem og tar kontakt med dem.

Be for redaktører og journalister i aviser, radio og TV - som våger å holde fram Bibelens budskap om frelse og etiske verdier.

Takk Gud for alt!

JAN BERG

Pastor

20.10.2014

-----

 

”Jesus kom inn i Peters hus og så at hans svigermor lå til sengs og hadde feber. Han rørte ved henne. Hun sto opp og tjente ham.” Matt.8,14-15.

Underet skjedde da Jesus berørte den febersyke kvinnen. Momentant ble hun frisk, sto opp og tjente Jesus. Profetien fra Jesaja om Jesus som Under ble oppfylt. ( 9,6) Jesus er Under, gjorde under og gjør under idag.

Ryktet om Jesu under spredte seg. Folk kom med åndsbesatte og syke mennesker til Jesus. Han helbredet alle. Jesaja-profetien ble oppfylt: ”Han tok på seg våre plager og bar våre sykdommer.”
 (53,4)

Jesus er Under og helbreder også i dag. Bibelen oppmuntrer oss til å legge hender på syke så de blir helbredet og salve syke med olje i Herrens navn. Nådegaver til å helbrede er en viktig gave som vi  oppmuntres til å be om.

Mennesker trenger i dag å høre evangeliet og oppleve hvilken kraft og legedom det er i navnet Jesus.

BE OM :

En sterkere fylde av Den Hellige Ånd over forkynnere, sangere og arbeidere i menighetene.

Nådegaver til å helbrede – og en nådegavevekkelse – så alle nådegavene fungerer.

Nådegaver til å prøve ånder – så falskhet, bedrag og løgn blir avslørt.

Be for forkynnere at de er tydelige om Bibelens Jesus – som Guds sønn og verdens frelser. 

Be om visdom og lys over åndelige ledere at de ser mennesker i menighetene som sliter med depresjon og psykiske sykdommer og får den hjelpen de trenger.

Be stadig for Joshua French.

Takk for bønnesvar om et stengt vinmonopol på julaften.

Takk Gud for alt!

JAN BERG
Pastor

10.10.2014

-----

 

”De førte til ham en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham legge hånden på ham.” Mark.7,32.

”Straks ble ørene hans åpnet og tungens bånd ble løst, slik at han talte rent.” v. 35.

Jeg beundrer disse menneskers kjærlighet, håp, tro, mot og handling. Deres mål, plan og handling førte til et godt liv og en bedre framtid for denne mannen. De kunne ikke løse ham, men de førte ham til Han som kunne hjelpe – Jesus.

Våger jeg – du – vi - å handle slik idag? Tar vi tid til å stanse ved enkelte som trenger hjelp?

Vi har ikke en Jesus som er fysisk synlig og tilstede, men en Jesus som på grunn av DHÅnd er alle steder på engang.

Mennesker rundt oss er på leting etter en kraft utenfra som er sterkere enn dem selv. Vi har Jesus, Guds sønn å lede dem til. Han er kraftkilden utenfra som mennesker leter etter.

BØNN:

Be at denne teksten gjør noe med deg.

Be for Tunsberg bispedømme og den nyinnsatte biskopen, Per Arne Dahl.

Be for biskoper, prester og pastorer - at de blir Jesus-fokuserte.

Be for Paal Andre Grinderud, som med stort mot peker på bønnens makt og alkoholens negative virkning på familien.

Be om Guds visdom over kristne til å omgås de som ikke kaller seg kristne.

Be for åndelige ledere – at de står sammen i enhet og fellesskap.

Be for de som du har et anstrengt forhold til.

Be for sangere og musikere i kirker og bedehus – at de fornyes og inspireres.

Be for de som har gått på søndagskoler og juniorarbeide  – at de møter Jesus.

Takk Gud for alt!

 

JAN BERG

Pastor

5.10.2014

-----

 

"Da Marta fikk høre at Jesus kom, gikk hun for å møte ham, men Maria satt hjemme i huset.” Joh. 11,20.

”Men nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil Gud gi deg.” v. 22.

Familieidyllen sprakk! Tragedien rammet og rystet de tre foreldreløse barna. Lasarus ble syk og døde. Marta og Maria tømte hjertene sine for Jesus. De mente han kom for sent.

Jesus lyttet og ga håp i sorgen. ” Din bror skal oppstå!” v.23

De sto ved graven. ” Jesus gråt.” Han var opprørt og rystet i sin ånd. Det viser Jesu kjærlighet og medfølelse. Jesus ropte på Lasarus. Underet skjedde. Mange jøder så at Lasarus kom levende ut fra graven, og de trodde på Jesus.

Dette er ikke en vanlig opplevelse for de som mister en i familien, men dette forteller at Jesus har makt over sykdom, død og onde krefter.

En dag skal alle som dør i troen på Jesus oppleve at han er oppstandelsen og livet. De skal leve med Jesus for alltid i Guds himmel.

BE FOR:

Be om lys og riktig forståelse av teksten.

Be for dødssyke mennesker som sliter med angst, depresjon og frykt for døden – at de opplever Jesu nærvær og kjenner trygghet.

Be for leger, sykepleiere og helsevesen at de behandler pasientene riktig.

Be for mennesker som har mistet familiemedlemmer i ulykker osv.

Be for Nord-Korea, de kristne og hele regimet – at de får åndelig lys.

Be for Syria og Tyrkia i den situasjonen de nå er i.

Be for Ukraina – de forfulgte og landets framtid.

Be for jøder som forlater Frankrike og Ukraina – og flytter til Israel.

Takk for alt!

 

JAN BERG  
Pastor

27.9.2014

-----

 

”På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg får til svar på mitt klagemål. Og Herren svarte meg og sa: Skriv synet opp og skriv det tydelig på tavlene, så det er lett å lese.” Hab. 2,1-2

Profeten hadde god utsikt og oversikt fra varden. Han kunne avsløre fiendens angrep og strategier. Dag og natt våket han i bønn fra vaktposten. Profetens oppgave var å lytte til Guds røst og skrive ned hans budskap på tavler.

Norge trenger åndelige vaktmenn som står på bønnevarden, med profetisk innsikt og forståelse for hva som skjer i nasjonen. Forbedere som i ydmyk bønn har en nær og åpen kontakt med Universets mektigste person, den Allmektige Gud.

Gud reiser i vår tid opp forbedere som tar imot signaler fra himmelen, til menigheten og nasjonen. Ikke egne drømmer, ønsker og syner, men hva Den Hellige Ånd taler.

 

Be for:

Kristne – at de vekkes opp for bønnens makt og betydning.

Åndelige ledere – om nådegaver og profetisk salvelse.

Troens bevis som nå satser på nye områder i Asia.

Psykisk helsevern – at politikere finner gode løsninger.

Helseministerens forslag om  legalisering av heroin til narkomane.

Ektepar i samlivsbrudd – at de finner den beste løsningen for barna.

Regjeringens og Stortingets representanter.

Ungdommer, som i 50 land som ber for ca. 5 millioner forfulgte kristne i Nigeria.

Madagaskar som er rammet av en sterk syklon.

JAN BERG

Pastor
22.9.2014

-----

 

” Og da Jesus gikk ut ved den ellevte time, fant han noen stående på torget, og han sa til dem: Hvorfor står dere her ledige hele dagen? De svarte: Fordi ingen har leid oss. Han sa til dem: Gå også dere og arbeid i min vingård.” Matt. 20,6-7.

Ser du Jesus på torget? Han leter etter arbeidere og finner noen til forskjellige tider. Misnøyen stiger da alle får lik lønn til, men Jesus forsvarer og forklarer hvorfor.

Jesus leter i dag etter ledige arbeidere. Arbeidere som elsker Jesus og tenker mer på oppgaven enn på lønna.  

Står du ledig på torget? Vil du følge Jesus og bli en arbeider  for ham? Han trenger både pensjonister og yngre medarbeidere.

Markene er modne for innhøsting, men arbeiderne er få. Jesus oppmuntrer oss til å be høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin store og vidstrakte høst. Høstens herre sørger for lønn og rettferdig behandling.

BE:

Be om innsikt i teksten og vilje til å følge Jesus.

Be høstens herre å drive ut flere arbeidere til sin høst.

Be for de som konfirmeres denne helgen.

Be for de som sliter med selvmordstanker, for familier som har mistet noen og for profesjonelle behandlere.

Be for barn og unge som mobbes – at noen oppdager det og handler.

Be for brukere av sosiale medier – at de brukes og ikke misbrukes.

Be for Sten Sørensen og Ommund Rolfsen som skal svare på spørsmål om menighetsliv og vekst– at det blir til hjelp for ledere og menigheter.

Be for åndelige ledere i den åndelige kampen og utfordringer de møter.

Takk Gud for alt!

 

JAN BERG
Pastor
12.9.2014

-----


"Hans herre sa til ham: Vel gjort du gode og tro tjener! Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede!” Matt. 25,21.

Slik lyder Jesu ord til han som brukte sine talenter. De som misbrukte dem fikk en motsatt hilsen.

Bruker du dine evner og naturgaver for Gud? Det er kort avstand mellom bruk og misbruk. Vi står alle til regnskap for Gud – ikke for hverandre.

Vi trenger å be for hverandre og frigjøre de evner, talenter, naturgaver og nådegaver vi har fått, for å tjene Gud og betjene mennesker.

Å gi våre talenter til Gud er lite i forhold til hva Gud har gitt oss. Han ga sin sønn for å frelse villfarne og fortapte syndere. Vil du være Guds tjener der du er?

Vi ber til Gud om hjelp til å hengi oss - først til ham og deretter til menigheten, slik menigheten i Korint gjorde. Vi trenger en bønn – og ansvarsvekkelse.

Sammen er vi sterke!

 

BØNN OG TAKK!

Takk Gud for dine talenter. Be om hjelp til å bruke dem på rett måte.

Be for din familie – at alle blir etterfølgere av Jesus.

Be for de kristne ledere som du kjenner.

Be for Frikirken at de velger riktig synodeleder.

Be om riktige mål og strategier for Den Indre Sjømannsmisjonen og Sjømannskirken.

Takk for løsning i lærerstreiken. Be om hjelp for lærere som underviser barn og ungdom.

Be for dialogen mellom russiske og ukrainske kirkeledere at de forsones og sammen finner veien videre. Be at enheten vokser og fiendebilder forsvinner, at sannheten frigjør og skaper varme relasjoner.

JAN BERG 
Pastor

4.9.2014

-----

 

” Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg og venter.” Salme 5,4.

Å stemme instrumentet før konserten er viktig for å få rene og harmoniske toner. Å begynne dagen i bønn til Gud er som ” å finstemme oss etter kammertonen – Guds hjerte og sinn. Det kan gjøre den viktige forskjellen i ekteskapet, i hjemmet og på arbeidsplassen med trivsel, trygghet og samarbeide.

” Morgenstund har gull i munn, sier ordspråket. ” Få har tid til morgenbønn, men alle kan ta tid. Det handler om å prioritere.

Å stå opp litt tidligere for å være sammen med Herren før vi møter mennesker, kan gi det rette ordet og den rette løsningen i den rette situasjonen og i det rette øyeblikket.

” Snakk med Gud om mennesker før du snakker med mennesker om Gud,” er en fornuftig prioritering. Ved bønnen finner vi ofte løsninger som vi ellers er blinde for. God fornøyelse!

TAKK FOR:

Evangeliet om Jesus – og for Jesu etterfølgere.

Landet vårt – at vi får leve uten krig.

 

BE FOR:

Be om en ny åndelig tid over Norge – at evangeliet om Jesus kommer i sentrum.

Be at Høstens Herre  driver ut mange arbeidere til sin store høst.

Be for bibelskoler og høyskoler med teologisk utdannelse – for lærere og professorer at de ser og formidler

Bibelens budskap på en troverdig måte.

Be for de kristne og forfulgte i Irak, Egypt, Iran, Libya, Libanon og Israel.

Be for misjonærer og nasjonale ledere på nye misjonsfelt.

Be igjen om den beste løsningen for Joshua French og familien.

 

JAN BERG
Pastor

1.9.2014

-----

 

 

”Så dere en sæd, som rettferdigheten krever! Få dere en høst etter kjærlighetens bud! Bryt dere nytt land! For nå er tiden til å søke Herren, til Herren kommer og lar rettferdighet regne over dere.” Hos. 10,12

Den pågående avkristningen av landet vårt er en hån mot Den Levende Gud og undergraver den tryggheten og velsignelsen som har preget Norge gjennom flere tiår. Flere politikere favner nye religioner og neglisjerer Bibelens budskap - dekket under ordet toleranse. Det høres riktig ut, men på sikt er det å fjerne Jesus i samfunnet.

Gud er er ikke avhengig av politiske meninger og løsninger, men at alle som tror på Jesus Kristus er villige til å gå inn i den åndelige bønnekampen for Norge.

Evangeliet har alltid utbredt seg mest under tider der troende har vært avhengige av å søke Gud i ydmyke bønner.

Nå er tiden til å søke Herren! Det oppmuntret profeten Hoseas til under åndelige forfallstider.

 

TAKK GUD FOR:

Bibelens budskap!  Den har preget og velsignet vår nasjon.

Bibelens aktuelle budskap i dag.

Jesus – som er veien til himmelen.

Den Hellige Ånd – talsmannen som peker på Jesus.

 

BE FOR:

Åndelige ledere – at de fylles med Guds Ånd og Guds Ord.

Forkynnere – om stor kraft, salvelse og frimodighet.

Aviser, blader, radio og TV som formidler Guds Ord.

Menigheter – at de denne høsten opplever en ny tid med åndelig liv og begeistring.

Lærerstreiken – at det blir en god løsning.

Førsteklassinger og lærere i skolestarten – at de får gode opplevelser.

JAN BERG
Pastor

19.8.2014

-----

 

 

”Men jeg vil juble over din styrke. Jeg vi juble om morgenen over din miskunnhet, for du har blitt min borg og min tilflukt den dag jeg er i nød.
Min styrke! Jeg vil synge for deg, for Gud er min borg, min miskunnhets Gud! ” Salme 59,17-18

Dette uttrykker Israels konge og liflige musiker og sangforfatter, kong David.

Han kom i mange håpløse situasjoner, men ga aldri opp. Han ropte til Gud og lovpriste Gud! Han takket Gud og henga seg til Gud.

Gjennom alle situasjoner var Gud for ham og med ham og førte ham gjennom prøvelsene.

Gud er den samme i dag – for deg – og for din familie – din menighet – ditt hjemsted!

Vi ber for:

Alle som opplever krigens redsler og ødeleggelser i Syria, Irak, Libya, Egypt, Gaza og Israel.

Gud elsker alle mennesker og ga sin sønn til frelse for dem.

Be at budskapet gjennom radio og TV når alle muslimer i ulike verdensdeler og land.

Be for Norge og de som leder nasjonen vår – om en ny åndelig tid og dimensjon.

Be for biskoper, prester og pastorer – alle som forkynner Guds ord.

Be for de kristne i Rakkestad og distriktet.

Be om en barne- og ungdomsvekkelse i Indre Østfold.

Be for den menigheten du tilhører – at du finner din plass og tjeneste.

Takk Gud for alt! Det er Guds vilje for alle gjennom Jesus Kristus!

Jan Berg
Pastor

8.8.2014

-----

 

"Men da de hørte budskapet om Jesus, den korsfestede, stakk det dem i hjertet og de sa til Peter og apostlene:  Hva skal vi gjøre brødre? ” Ap.gj. 2,37.

Åndsfylden i pinsa ga Peter ny kraft og frimodighet til å forkynne Kristus. Ordet om Jesus stakk folket i hjertet. DHÅnd overbeviste dem om deres synd. De spurte hva de skulle gjøre. Svaret kom momentant: ” Omvend dere….”

Vakre ord, velformulerte setninger og kalde relevante hoder kan aldri tenne hjerter i brann. Bare tente hjerter kan tenne andre i brann. Når ilden tar fyr i et brennbart materiale, da sprer ilden seg til nye brennbare områder.

Brennbart materiale er alle som tar imot Jesus som sin Frelser og lar seg tenne med Åndens ild. De sprer ilden til familie, venner og arbeidskollegaer. Slik var det med vekkelser i Norge før og i store vekkelser i mange land idag. La oss igjen bli tent av ilden og tenne andre i brann for Jesus.

Vi ber:

Jesus – la Åndens ild brenne i meg og gjør meg til et redskap for deg.

Jesus – la Norges innbyggere igjen bli grepet av deg.

Jesus – hjelp oss til å gi budskapet om deg til generasjoner etter oss.

Jesus – vi ber for alle som ikke har hørt om deg.

Jesus – vi ber for alle som har ansvarlige stillinger i landet vårt.

Jesus – vi ber om visdom og gudsåpenbaring for statsministeren og alle ministrene.

Jesus – vi ber om kloke beslutninger i regjeringa og Stortinget.

Jesus – takk at du alltid hører våre bønner.

Jesus – takk at du lever og går i forbønn for oss.


JAN BERG
Pastor

23.6.2014

-----

 

”Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere og dere skal være mine vitner” Ap.gj.1,8.

”Dere skal bli i Jerusalem til dere blir utrustet med kraft fra det høye..” Luk.24,49

Dette løfte ga Jesus til sine apostler på Oljeberget like før han dro til himmelen. Vi kaller dagen for Kristi himmelfartsdag – førti dager etter oppstandelsen.

De tok Jesu ord på alvor og samlet seg i utholdende og forventningsfull bønn på Øvresalen i Jerusalem.  Se for deg apostlene, Jesu mor og brødre sammen med noen kvinner og menn  - tilsammen 120 mennesker i bønn.

De ba en dag – to – tre –fire – sju –ni dager uten å oppleve noen annen synlig forandring enn å velge en ny apostel. Den tiende dagen skjedde et dramastisk under. Mer om det neste fredag.

Global Day of Prayer er en verdensbevegelse som inspirerer millioner kristne fra alle verdensdeler å rope til Gud i disse ti dagene. Vil du være med i bønn for pinsa og landet vårt?

Bønn og takk:

Takk Jesus for hans løfter om åndelig kraft og oppfyllelsen av løftene.

Be for gudstjenester som holdes ute og inne på Kristi himmelfartsdag og i helgen.

Be at himmelfartsdagen får en større betydning for oss.

Be at politikere hører P.A. Grinderuds bønn om stengt pol på julaften - for barnas skyld.

Takk for Alphakurs i fengsler. Be for undervisere og at fanger møter Jesus.

Be for misbrukte misjonærbarn – at indre sår og vonde følelser blir legt.

Be for Børre Knudsen og hans familie, om du er enig eller uenig i virkemidlene.
 

JAN BERG
Pastor
1. juni 2014

-----

 

” Gud signe vårt dyre fedreland og lat det som hagen bløma! Lat lysa din fred frå fjell til strand Og vinter for vårsol røma! Lat folket som brøder saman bu, Som kristne det kan seg søma!”

Den mektige fedrelandssalmen av Elias Blix fra 1820, ble sunget over hele landet vårt på selve grunnlovsdagen. Den peker på Guds betydning for Norge.

Tohundreårsjubileet ble en gedigen folkefest. Historien om Grunnloven ble risset inn i barnesinn og alle generasjoner.   

” Det går et festtog gjennom landet…” ga gjenklang i hele nasjonen.

” Du sendte ditt ord til Noregs fjell, Og ljos over landet strøymde.”

Vi har all grunn til å takke Gud og gi ham ære for all velsignelse i Norge.

” Vil Gud ikkje vera bygningsmann, Me fåfengt på huset byggja. Vil Gud ikkje verja by og land Kan vaktmann oss ikkje tryggja.”

Salmen er i full harmoni med Bibelens ord. Les selv Salme 127.

 

Takk Gud for:

Hans beskyttelse og velsignelse over Norge.

Bibelens sunne retningslinjer for liv og lære.

200-årsjubileet og den folkefesten det førte til.

Forbedere for landet vårt.

 

Be til Gud for:

Forkynnere– at de er troverdige mot Gud og Ordet.

Åndelig vekkelse i kirker og bedehus.

Barnevernet og barn / familier som opplever omsorgssvikt.

Politiske ledere - at de forstår ansvaret de har for en sunn alkoholpolitikk.

Ansatte og de som oppsøker Krisesentrene.

Nav – at forbrukere får hjelp til arbeide og et bedre liv.

Kirkens bymisjon – Maritastiftelsen – Evangeliesenteret – P 22 osv.

JAN BERG
Pastor
26.5.2014

-----

 

” Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det.” Joh. 15,7.

Den siste kvelden Jesus levde, samlet han sine disipler ved nadverdsbordet. I sin innholdsrike avskjedstale ga Han dem dette løfte – et løfte basert på to betingelser. Nemlig å være i Jesus og gi plass for hans ord i hjertet.

De som lever i nær og varm kontakt med Jesus, er ikke opptatt av å be egoistiske bønner, men nødfylte bønner som behager Gud. Jesus ba aldri for å fremme seg selv. Han takket Gud som alltid hørte ham og levde i samtale med sin Far i bønn. Å fylle oss med Bibelens ord vil lede oss til å be bønner etter Guds hjerte. Apostlene prioriterte Ordets og bønnens tjeneste.

La oss fordype oss i hva Guds Ord sier og be bønner som behager Gud. Slike bønner har løfte om bønnesvar. Gud trenger forbedere i dag.

Bønn og takk:

Takk Gud for 8. Mai og landet vårt.

Be for årets russ og for kristenrussens evangelisering og pengeinnsamlinger.

Be for årets konfirmanter – at de blir etterfølgere av Jesus.

Takk for evangeliets budskap til muslimer gjennom mange TV – kanaler. Be at mennesker møter Jesus til frelse og forandringer i livet.

Takk for ”lille Ole” og familien, som igjen har satt lys på menneskeverdet. Be for uønskede gravide at de tar rette valg. Be fortsatt for abortsaken.

Be for barn som blir utsatt for foreldrevold og at mennesker som oppdager det, handler.

Be for Joshua French – at vi husker ham og familien hans.

JAN BERG

-----

 

” Simon, Simon! Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du engang omvender deg, så styrk dine brødre.” Luk. 22,31-32.

Dette er Jesu ord til Peter ved nadverdsbordet. Jesus forutså Judas som forræder og Peter som fornekter. Han verken fordømte eller bebreidet Peter, men ba for ham.

Peter sto i spenningen mellom Satans listige angrep og iveren etter å følge Jesus.

Spenningen og kampen ble for stor. Både Peter og de andre disiplene sviktet.

Men, Jesus visste hva som foregikk og fortalte Peter om Satans krav. Jesus gjorde mer enn det. Han gikk i forbønn for Peter og troen hans. Jesus så lenger enn fornektelsen. Han så Peters tårer og anger etter fallet og sa: ” Når du engang omvender deg, så styrk dine brødre.”

Du og jeg kan også svikte. Jesus sitter ved Majestetens høyre hånd i Himmelen. Han lever og går i forbønn for oss! For en trøst og styrke for oss skrøpelige mennesker! 

Bønn og takk:

Takk for unge som vil ha teologisk utdannelse og åndelige tjenester.

Be om flere arbeidere i Guds rike nå når mange prester og pastorer blir pensjonister.

Takk for Sjømannskirkens arbeide og betydning. Be at styret ser løsninger og ansatte trives.

Takk for nedgang i mobbing på nett. Be fortsatt for mobbere og offer.

Be om Guds hjelp i din hverdag i hjem, familie, venner, nabolag og jobb.

Be for arbeidet som foregår videre ” om legers reservasjonsrett.”

Be for  lærere og elever i friskoler og skoler.

JAN BERG

-----

” Og han sa: Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike. Og Jesus sa til ham: Sannelig sier jeg deg: I dag skal du være med meg i Paradis!” Luk. 23,42-43.

For en enkel bønn! Fra en røver som hang på et kors ved siden av Jesus! Dømt til døden ved korsfestelse – en brutal romersk måte å henrette de dømte på.

Den ene røveren spottet Jesus. Den andre så noe mer i Jesus og ba om å bli husket:

” Jesus, kom meg i hu…”

” I dag skal du være med meg i Paradis!” Jesu svar var enkelt, konkret og direkte.

For en bønn og for et bønnesvar!

Røveren som var verdiløs i menneskers øyne var verdifull i Jesu øyne. Han som ikke var funnet verdig til å leve på jorden, var verdig til å være med Jesus i Paradis.

Slik er Jesus! Frelsen er ikke en fortjeneste eller godkjennelse av et perfekt liv. Alle er frelst av bare nåde, ved troen på Jesus – om vi er røvere eller kalt for prektige. Det er påskens budskap!

TAKK GUD:

For Jesus – som ga sitt liv for å frelse syndere.

For all forkynnelse av påskens seiersbudskap i påska og denne uka.

For færre ulykker i fjellet og på veiene.

For fred i landet vårt og i nabolandene.

BE FOR:

Alle Bibler som Ungdom i Oppdrag skal dele ut gratis til familier  i Finnmark – at lesere opplever Jesus.

Biskoper og prester i DNK – om Guds visdom og veiledning i vanskelige valg.

Ukraina – menneskene – politikere – at FN og nasjoner ser hvordan de kan hjelpe.

Midt-Østen og forholdet mellom palestinske og israelske myndigheter.

JAN BERG

-----

 

NASJONAL BØNNEDAG FØR OG NÅ!

Tillys en hellig faste, utrop en høytidssamling. Samle de eldste, ja, alle som bor i landet, til Herrens deres Guds hus og rop til Herren! ” Joel 1,14.

” Mellom  forhallen og alteret skal prestene, Herrens tjenere, gråte og si: Herre, spar ditt folk!  Gjør ikke din eiendom til spott, la ikke fremmede herske over dem! Hvorfor skal de si blant folkene: Hvor er deres Gud? ” Joel 2,17

” Da blir Herren nidkjær for sitt land og sparer sitt folk.” v.18

Slik lød profetens røst til nasjonen under en kritisk periode. Etter bønn og sønderknuselse fikk profeten se en åndsutgytelse som skulle berøre alle mennesker.

Til søndagen feirer den norske kirke grunnloven med en nasjonal bønnedag. Kirker og landets menigheter oppfordres til å benytte dagen med takk til Gud og bønn for landet.

Hvis alle landets kirker og bedehus tar denne oppfordringen på alvor, vil titusener av mennesker ” være innfor Guds Trone ” med bønn og takk til den levende Gud. Da skjer det noe i den usynlige åndeverden som får konsekvenser i vår synlige verden. Vi oppmuntrer alle til å delta. 

Bønn og takk:


Takk for kirker og bedehus i hele Norge.

Takk for alle som forkynner Guds ord.

Takk for alle som daglig ber for hele nasjonen vår.

Takk for grunnloven og friheten i landet vårt.
 

Be for åndelige ledere i kirker og bedehus.

Be at Gud driver ut flere arbeidere til sin høst.

Be om en ny åndelig forløsning over Norge.

Be for Regjeringa og stortingsrepresentantene – at Gud gir dem visdom.


JAN BERG

-----

”Jesus slet seg fra disiplene, omtrent så langt som et steinkast. Der falt han på kne, han ba og sa: Far, om du vil, så la denne kalk gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel seg fra himmelen og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.” Luk. 22,41-44

Historiens sterkeste og viktigste bønn! Guds egen sønn skulle fullføre frelsesverket på korset.

Satan og demoniske krefter ville forvirre ham. Jesus ble forlatt av sin Far, forhatt av mennesker, forrådt av Judas og fornektet av disiplene. Han kunne blitt forført av djevelen, men Jesus sto ham imot, fast i sin tro. Han ba sin inntrengende bønn mens dødsangsten raste i kropp og sinn: ”Far, skje ikke min vilje, men din!” En engel styrket ham.

Jesus fikk kraft til å fullføre forsoningsverket på korset, så alle som tror på Ham, får evig liv.

 

Takk:

 # Gud, som var villig til å ofre sin egen Sønn.

 # Jesus, som var villig til å dø på et simpelt kors, som en forbryter.

 # Jesus, som tar imot og frelser alle syndere som søker ham.

 # Gud, for all hans nåde og godhet i landet vårt.

 

Be for:

 # Påskens gudstjenester i kirker, bedehus, radio, TV og i naturen.

 # Prester, pastorer, evangelister og alle som forkynner påskens      budskap.

 # Tilhørere, at de må bli grepet av Jesus og bli frelst.

 # Kongefamilien – om Guds beskyttelse og hjelp.

 # Alle som ferdes på trafikkerte påskeveier og i fjellet.

 # Alle som er i beredskap for å hjelpe mennesker i påsken.

 

JAN BERG

-----

 

” Dere kan påkalle deres guds navn, så vil jeg påkalle Herrens navn. Og la det være slik at den gud som svarer med ild, han er gud. Hele folket svarte: Det er godt!” 1. Kor. 18,24

 

En mann – med ett budskap – fikk beskjed fra den ene levende Gud å møte 450 falske profeter.

Elias viste mot og dristighet. Han trodde på Gud og handlet.

Baals profeter hinket, ropte og skar seg til blods uten å få kontakt med sin Gud.

Elias satte istand Herrens alter og øste så mye vann over alteret at det var menneskelig umulig å tenne ild. Han ba til Gud og ilden fra himmelen falt over alteret og fortærte brennofferet, steinene, jorden og slikket opp vannet som var i grøften. ” Da folket så det, falt de på sitt ansikt og sa: ” Herren, han er Gud , Herren han er Gud!” v.39. Gud er sterkere enn avguder! ” En rettferdig manns bønn har stor kraft og virkning!” Jak. 5,16.

 

Be for:

Kristne redaktører og journalister i den åndskampen som  raser over Norge, så de kan formidle Bibelens budskap enkelt og tydelig.

Redaktører og journalister i alle aviser og ukeblader at de må se og forstå alt det byggende som foregår innom kristne forsamlinger.

Unge studenter som vil utdanne seg innenfor journalistikken at de forstår å beskytte Bibelens verdier og innhold.

Lokalradioene som formidler evangeliet til tusenvis av mennesker. Be for programledere, forkynnere og lyttere.

TV – kanalene som formidler Bibelens budskap. Vi trenger dem i vår åndelige forfallstid.

Be for redaktører og programledere.


JAN BERG

-----