TENTRO

Frikirkelig konfirmasjonsundervisning fra Pinsebevegelsen i Norge

i Betania Rakkestad

Vi vil bygge verdier som styrker ungdommene i møte med livet


Tentro er et frikirkelig konfirmasjonstilbud til                ten-åringer, derav navnet Ten tro.

 Det er et nasjonalt undervisningsopplegg, som tilbys av mange menigheter og kirker over store deler av landet, og i Betania Rakkestad. 


Tentro har en kristen profil som er bygger på den kristne lære, utarbeidet av Pinse Ung og Pinsebevegelsen i Norge.

Tentro favner om tenåringers hverdag og kristen tro.  Undervisningen legges opp til opplevelser som engasjerer og aktuelle situasjoner fra hverdagen. Vi bruker film, musikk, fortellinger, leker, konkurranser, mat, pizza-kvelder, skøytekvelder, spillekvelder og turer i undervisningsopplegget. Vi vil å bidra til å bygge verdier som styrker ungdommene i møte med livet.Det stilles ingen krav til om du har gått mye i kirken, om du kommer fra en kristen familie, eller om du vet noe særlig om kristen tro fra før. Dette er et lavterskeltilbud som favner bredt.

Bjørnar Bromander Adolfsen er pastor i Menigheten Betania Rakkestad og er hovedleder for Tentro. Med seg har han et team som bidrar med undervisning og sosiale happenings. Vi vil å bidra til å bygge verdier som styrker ungdommene i møte med livet.

Pris for å delta er 1000.-

Beløpet dekker all mat, undervisningsmateriell og turutgifter. 

Man trenger ikke ha medlemskap i en frikirkelig menighet eller tilhøre en kristen sammenheng for å delta. Det stilles det ingen krav om å være døpt eller å la seg døpe. Undervisningen legger til rette for at ungdommene tar sine valg og selv får orientere seg om livet med tro på Gud.

Undervisningen foregår til vanlig i Betanias lokaler i Storgata 28 i Rakkestad sentrum. 

Tentro favner om tenåringers hverdag og kristen tro.  Undervisningen legges opp til opplevelser som engasjerer og knyttes til aktuelle temaer fra hverdagen. Vi bruker film, musikk, sang, fortellinger, leker, konkurranser, mat, pizza-kvelder, skøytekvelder, spillekvelder og turer i undervisningsopplegget.

Temaer i konfirmasjonsåret: 

Noen av temaene i undervisningen er:

 • Hvem er Gud?
 • Hvordan er Gud?
 • Gud, Jesus og Den Hellige ånd
 • Hvordan levde Jesus her på jorden?
 • Selvbilde og identitet.
 • Hvordan leve våre liv som kristne?
 • Det ungdommene selv er opptatt av og spør om.

Konfirmasjonsåret ser slik ut:

 • Alle konfirmantene presenteres i Betania Rakkestad søndag 18.september, kl. 11:00.
 • Vi starter undervisnings-samlingene med «Bli-kjent-tur» til Hvaler, 26. – 27. august.
 • Samlingene foregår annenhver fredag, fra kl. 17:30 – 19:30, i Gatesalongen i Betania, Storgata 28.
 • Praktisk å bli med videre på ungdomsklubben som starter 19:30 – 23:00, for de som har lyst til det.
 • Vi drar på leir i slutten av mars 2023.
 • Selve høytidsdagen er 14.mai 2023.

Påmelding til Tentro

 
 
 
 

BETANIA RAKKESTAD

Pinsemenigheten

Betania Rakkestad

- En flergenerasjonsmenighet 

i Rakkestad sentrum

Adresse:

Storgata 28

1890 Rakkestad

Organisasjonsnummer

971252774

Vippsnummer:

64075